10 000 žmonių yra pasiekę Kristiškumą vidiniuose lygmenyse

TEMOS: Yra žmonių, pasiekusių Kristiškumą, tačiau apie tai nežinančių – kai kuriems vis dar reikia vystyti savo Kristiškumą, tačiau jie tai gali pasiekti šiame gyvenime

Klausimas: Neseniai baigiau skaityti ir studijuoti knygą Kelionė mistiniu Jėzaus keliu ir ji mane labai apšvietė bei suteikė didelį įkvėpimą. Ačiū tau, už šių mokymų perdavimą.

Puslapyje 299, antroje pastraipoje sakai, kad aukso amžius neateis tol, kol kritinė masė žmonių neįkūnys savo individualaus Kristiškumo. Toliau sakai, kad šiuo metu yra 10 000 žmonių, pasiekusių aukštą Kristiškumo lygį vidiniuose lygmenyse, ir toliau, kad milijonai žmonių yra pasiekę aukštą Kristiškumo laipsnį. Nesuprantu skirtumo tarp šių dviejų grupių žmonių. Ar galėtum paaiškinti šią vietą?

Citata iš knygos:

Aukso amžius neateis tol, kol kritinė masė žmonių neįkūnys individualaus Kristiškumo. Kaip sakiau knygoje Mistinis Jėzaus mokymas, šiuo metu Žemės planetoje yra 10 000 žmonių, pasiekusių aukštą asmeninio Kristiškumo laipsnį vidiniuose lygmenyse. Deja, didžioji dauguma šių žmonių sąmoningai nesuvokia savo vidinių pasiekimų ir todėl nedrįsta to pripažinti ir išreikšti. Yra milijonai žmonių, pasiekusių aukštą Kristiškumo laipsnį. Šie žmonės galėtų labai greitai padaryti didžiulį progresą, jei tik sąmoningai pripažintų savo potencialą ir būtų pasirengę eiti savo Kristiškumo vystymo keliu.
Šiuos žmones galima rasti visose gyvenimo srityse. Daugelį iš jų galite rasti tradicinėje krikščionybėje. Daugelį iš jų galite rasti kitose religijose. Daugelis iš jų nepriklauso jokiai konkrečiai religijai arba išpažįsta mokslinį materializmą. Ir labai didelę jų dalį galite rasti Naujojo Amžiaus judėjime.
Man reikia, kad šie žmonės kuo greičiau sąmoningai pripažintų, kas jie yra ir kodėl jie čia yra. Nuolat bandau pasiekti visus šiuos žmones. Visgi tikiu, kad labiausiai klausytis nusiteikę žmonės turėtų būti Naujojo Amžiaus judėjime, kadangi jie save laiko labai pažangiais ir dvasingais žmonėmis.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Skirtumas tiesiog yra pasiekimo laipsnyje. Yra 10 000 žmonių, pasiekusių labai aukštą Kristiškumo laipsnį, tačiau dauguma iš jų sąmoningai nesuvokia savo dvasinių pasiekimų. Todėl jie negali išreikšti tų pasiekimų šiame pasaulyje. Vienam iš šių žmonių nubudus savo dvasiniam tapatumui ir pasiekimams, jis labai greitai galėtų pradėti įkūnyti šį Kristiškumą.

Šie pasiekimai buvo pasiekti ankstesniuose gyvenimuose, tačiau, kadangi žmonės gimdami paprastai užmiršta savo ankstesnius gyvenimus, yra įmanoma žmogui turėti aukštus dvasinius pasiekimus, to nesuvokiant. Tai gali būti sustiprinta dar labiau, jeigu žmogus užauga aplinkoje, kuri neskatina žmonių išreikšti savo dvasinius pasiekimus. Tai gali nutikti tuomet, kai žmogus užauga, turėdamas tėvus, kurie nėra dvasingi, arba tėvus, kurie priklauso tradicinei religijai, teigiančioje, kad „paprasti“ žmonės negali turėti dvasinių pasiekimų. Vienas iš pavyzdžių yra tradicinė krikščionybės religija, pavertusi mane stabu, kuriuo niekas negali sekti.

Šioje planetoje yra milijonai žmonių, pasiekusių aukštą Kristiškumo laipsnį, tačiau jiems vis dar reikia nueiti tam tikrą kelio gabalą, kad pasiektų pilną Kristiškumą. Jeigu šie žmonės nubustų savo dvasiniam tapatumui ir pasiekimams, jie potencialiai galėtų padaryti didžiulį progresą per šį jiems likusį gyvenimą. Ir, tiesą sakant, daugelis iš jų iš tiesų sugebės pasiekti pilną Kristiškumą šiame gyvenime. Tačiau, kad tai pasiektų, jiems reikės dėti labai ryžtingas pastangas. Kitaip tariant, šiems žmonėms dar reikės įdėti nemažai darbo, vystant savo Kristiškumą. Jiems nepakaks suvokti, kad jie jau yra pasiekę šį Kristiškumą ir tuomet pradėti tą Kristiškumą išreikšti, kaip yra 10 000 šį Kristiškumą jau pasiekusių žmonių atveju.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com