Daugelis religijų gali būti Kristiškumo pamatu

TEMOS: Tiesos elementai egzistuoja kiekvienoje religijoje – įsisąmoninkite tiesą, kad pakylėtumėte sąmonę – daugelis šventųjų tapo mistikais – visos religijos gali būti naudojamos tiesai atrasti – nėra mechaniško kelio į Kristiškumą – turite peržengti išorinio mokymo ribas ir sugerti vidinį mokymą

Klausimas: Mielas Jėzau, tu pripažįsti, kad šventieji egzistuoja… žmonės, kurie pasiekė tą dvasingumo lygį, kuriame tapo Kristaus būtybėmis. Tačiau šį lygį jie pasiekė per klaidingą religiją… katalikų bažnyčią. Kaip tai įmanoma?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Nėra religijos Žemėje, kuri turėtų šimtaprocentinę tiesą, ir nėra religijos Žemėje, kuri būtų šimtu procentu klaidinga. Nors katalikų bažnyčia įvairiais būdais iškraipė mano mokymą, ypač paversdama mane stabu, katalikų religijoje vis dar yra tiesos elementų.

Augdami dvasiniame kelyje, sustiprinsite savo gebėjimą atskirti tiesą nuo klaidos, atskirti, kas yra Gyvoji Dievo Tiesa, o kas yra žmonių sukurta doktrina. Kai atpažįstate tiesos žiupsnį, galite medituoti šią tiesą, kol galiausiai ją įsisąmoninsite. Ir tuo būdu šis tiesos gabalėlis gali tapti raugu, iškelsiančiu visą jūsų sąmonės tešlą ir pakylėsiančiu jūsų sąmonę į tą lygį, iš kurio ši tiesa buvo duota.

Pirminis mano troškimas krikščionybei buvo tai, kad ji taptų judėjimu, kuris leistų didžiajai visuomenės daliai įsitvirtinti kelyje į Kristiškumą. Tačiau, dėl mano pirminių mokymų iškraipymų, prie kurių didžiąja dalimi prisidėjo katalikų bažnyčia, daugumai žmonių tai paprasčiausiai nėra įmanoma. Būtent dėl to didžioji dauguma krikščionių eina keliu, kuris atrodo žmogui teisingas, tačiau baigiasi jis mirtimi. Šis kelias yra idėja, kad turite laukti išorinio išganytojo, kuris ateis ir jus išgelbės.

Vis dėlto, krikščionybėje vis dar yra likę pakankamai tiesos gabalėlių, kuriais naudodamasis brandus gyvybės srautas gali pakylėti savo sąmonę. Jeigu išstudijuosite kai kurių šventųjų gyvenimus ir perskaitysite, kas yra rašoma tarp eilučių, nors nebūtina kalbama biografijose ir autobiografijose, pamatysite, kad daugelis šventųjų galiausiai tapo mistikais. Jie peržengė išorines, žmonių sukurtas doktrinas. Jie atrado vidinę tiesą, kuri slepiasi net ir už tradicinių mokymų. Jie sugėrė šią vidinę tiesą ir suvokė, kad aš atėjau pakviesti visus žmones apsivilkti Kristaus protą.

Apmąstant mano gyvenimą, yra įmanoma, kad brandus gyvybės srautas gali sugerti mano mokymą ir Esybę iki tokio laipsnio, kad pasiektų Kristiškumą. Ir Kristiškumą netgi galite pasiekti medituodami į mano Šventąją Širdį, kol galutinai sugersite mano Šventosios Širdies vibracijas.

Tuo tiesiog noriu pasakyti, kad nėra jokios išorinės religijos, kuri galėtų mechaniškai jus nuvesti į Kristiškumą. Net ir tuomet, jeigu sektumėte religija, duodančia labai aukštą tiesos laipsnį, nėra jokių garantijų, kad pasieksite Kristiškumą. Kristiškumą galite pasiekti tiktai pakildami virš tiesos, kurią galima užrašyti ir išreikšti žodžiais. Kristiškumą galite pasiekti tiktai sugerdami tiesos vibracijas, kurios yra daugiau už išorinius žodžius, doktrinas ir ritualus.

Todėl yra įmanoma brandžiam gyvybės srautui pasiekti Kristiškumą, sekant bet kokia religija Žemėje – ar nesekant nė viena religija. Tačiau tai nėra pateisinimas toms religijoms, kurios iškraipė mano tikrąjį mokymą. Kaip sakiau, noriu, kad visi žmonės įsitvirtintų kelyje į Kristiškumą, ne tik brandūs gyvybės srautai. Todėl katalikų bažnyčia yra apgailėtinai neefektyvi, kas liečia žmonių švietimą apie kelią į Kristiškumą. Ši bažnyčia padarė lygiai tą patį, ką darė senieji įstatymo mokytojai; ji paėmė pažinimo raktą, nes bažnyčios vadai nenorėjo įžengti patys ir mėgino – bei mėgina – sukliudyti tiems, kurie norėtų įžengti. Vargas jums įstatymo mokytojai, nepaliaujantys slėpti pažinimo rakto net ir iki šių dienų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com