Gyvybės duona yra Kristaus sąmonė

TEMOS: Kviečiai yra gyvybės duonos simbolis – Kristaus Sąmonė yra tikroji gyvybės duona

Klausimas: Jėzus ir aš lankėmės vienas pas kitą meditacijų, vizijų ir sapnų metu. Kartą, jis ėjo link manęs per lelijų lauką, su baltu žirgu ir Motina Marija. Tuomet aš staiga pavirtau kviečio grūdu, kuris akimirksniu saulės šviesoje pavirto į kviečio daigą. Kai užaugau ir pavirtau kviečio grūdais ant stiebo, saulės šviesos spinduliai apgaubė ir sušildė mane. Tai buvo nepakartojama ir perkeičianti patirtis. Ar galėtum man pasakyti: Ką reiškia kviečiai? Ar tai gyvybės duona?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Ačiū tau, kad pasidalinai šia nuostabia vizija, kuri buvo labai tikra ir gili. Šioje vizijoje lelijos simbolizuoja gyvybės srautus, pasirengusius pražysti į dvasingesnę sąmonės būseną. Princas, sėdintis ant balto žirgo, simbolizuoja kiekvieno žmogaus Šventąjį Kristaus AŠ. Tai iš tiesų yra Kristaus AŠ, kuris ateina nusinešti žmonių į Kristaus sąmonės Rojų.

Tavo atveju, kai pasieksi vienybę su savuoju Kristaus AŠ, galėsi tarnauti princu ant balto žirgu grupei gyvybės srautų, laukiančių, kol parodysi jiems kelią į Kristaus sąmonę.

Kviečiai simbolizuoja faktą, kad aš pasodinau Kristaus sąmonės sėklą tavo gyvybės sraute. Leidęs jai augti, tu taip pat galėsi tapti Gyvybės Duona, kad galėtum dalintis Kristaus sąmone, kuria tapai, su kitais.

Kviečiai tiesiog yra Gyvybės Duonos simbolis, tačiau jie nėra Gyvybės Duona. Gyvybės duona yra Kristaus sąmonė, o tiksliau Kristaus sąmonės išmintis.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com