Niekada neribokite Dievo gebėjimo veikti per jus

TEMOS: Ką galite padaryti, kai tampate prievartos arba smurto liudininkais – kaip išsakyti prašymus – išsklaidykite situacijos matricą – negalite žinoti išoriniu protu; siekite gauti nurodymus iš savojo Kristaus AŠ – neribokite to, ką Dievas gali padaryti per jus

Klausimas: Jeigu žmonės negali pašalinti blogio, kaip reikėtų elgtis tokioje situacijoje: Esu liudininkas, kai žmogus arba žmonių grupė stipriai muša kitą žmogų. Apginčiau tą žmogų, tačiau matau, kad toje situacijoje yra nelygios jėgos, ir mano mėginimas ginti būtų nesėkmingas. Kaip galėčiau teisingiau pasielgti?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Pradėk nuo suvokimo, kad nė viena situacija nėra tokia, kad joje nieko negalėtum padaryti. Niekada nesi situacijoje, kurioje nebūtų galimybių rinktis. Visada yra kažkas, ką gali padaryti, kad pakeistum jėgų pusiausvyrą situacijoje ir atvertum kelią geresnei situacijos baigčiai, nei ta, kuri įvyktų, jeigu nieko nedarytum.

Situacijoje, kurią aprašai tu, gali imtis sekančių žingsnių:

  • Padaryk viską, kas įmanoma, kad prisikviestum pagalbą iš šalies. Galbūt gali pašaukti kitus netoliese esančius žmones arba paskambinti policijai ar kitiems atitinkamiems valdžios atstovams.

  • Iškvietęs fizinę pagalbą, susitelk į savo širdį ir išsakyk labai intensyvų dvasinės pagalbos prašymą. Pavyzdžiui, gali sakyti: „Jėzaus Kristaus vardu, įsakau Arkangelo Mykolo angelams tučtuojau paimti šią situaciją savo valdžion ir surakinti visas čia veikiančias tamsos jėgas. Priimu, kad tai atlikta šią akimirką pilna Dievo liepsnos manyje galia.“ Taip pat galite pašaukti kiekvieno toje situacijoje dalyvaujančio žmogaus angelus sargus ir Kristaus AŠ, kad jie apšviestų juos apie jų veiksmų pasekmes ir parodytų jiems tai, kas būtų Dievo pergalės baigtis.

  • Susitelkite į savo širdį, įsiklausykite į savąjį Kristaus AŠ ir paprašykite nurodymų, kaip reikėtų reaguoti į šią situaciją, kad būtų įkūnyta Dievo pergalė.

  • Išlaikydami susitelkimą, vizualizuokite visą situaciją, įskaitant ir save, apgaubtą besąlygine ir begaline Dievo meile. Pajuskite, kad esate atviros durys, per kurias ši meilė užlieja situaciją.

Turite suprasti, kad neįmanoma pasielgti teisingai, analizuojant situaciją išorine sąmone. Tiesiog yra pernelyg daug kintamųjų, kad išorinis protas galėtų teisingai įvertinti situaciją ir priimti teisingą sprendimą. Todėl jums reikia gauti intuityvią įžvalgą iš savojo Kristaus AŠ. Ši įžvalga remsis jūsų Kristaus AŠ perspektyva, reginčio visus situacijos aspektus, kurių dauguma yra paslėpti nuo išorinio proto.

Akivaizdu, kad egzistuoja tokia daugybė skirtingų situacijų ir tiek daug skirtingų kintamųjų, jog negaliu jums duoti bendros rekomendacijos, kokių fizinių veiksmų turėtumėte imtis. Tačiau vienas dalykas, kurį jums reikėtų padaryti, tai būtų kažkaip sudrumsti situacijos status quo.

Prasidėjus negatyviai situacijai, ji tęsis tol, kol kas nors išsklaidys kerus arba netobulos energijos matricą, kuri gaubia situaciją. Kai kuriais atvejais užteks jūsų pasirodymo, kad nusikaltėliai žinotų, jog yra stebimi. Arba galite jiems pasakyti, kad iškvietėte policiją. Kai kuriais atvejais iš tiesų gali būti būtina ir reikalinga panaudoti fizinę jėgą, kad apgintumėte žmogų, ir jeigu gaunate tokį impulsą iš savojo Kristaus AŠ, tuomet turėtumėte juo sekti. Jeigu sugebėsite išlikti susitelkę į savąjį Kristaus AŠ, o ypač, jeigu išvengsite baimės, jūsų pastangos bus sėkmingos.

Svarbiausia, kad pereitumėte į tokią sąmonės būseną, kurioje iki galo suvoktumėte, jog patys iš savęs, tai reiškia, iš savo žmogiškojo ego ir išorinio proto, iš tiesų nieko negalite padaryti, kad pagerintumėte situaciją. Tačiau Dievas jumyse gali tai padaryti, ir jeigu susiderinsite su Dievo sąmone jumyse – su savuoju Kristaus AŠ, tuomet viskas taps įmanoma.

Kai galėsite įžengti į situaciją tvirtai įsitikinę, kad jūsų Tėvas, tai yra, jūsų AŠ ESU Esatis dirba ir jūs kartu dirbate, nustebsite, su kokiu efektyvumu galėsite išsklaidyti negatyvios energijos kerus, tuo pačiu stebuklingai išsklaidydami ir pačią negatyvią situaciją. Raktas į sąlygų šioje planetoje pagerinimą yra pažadinti žmones savo tikrajam – dvasinių būtybių – tapatumui, ir leisti Dievui dirbti per juos. Šis procesas turi prasidėti individualiai.

Atminkite, kad svarbiausias dvasios ieškotojo tikslas yra niekada neriboti Dievo gebėjimo dirbti per jus. Todėl padarykite viską, kas tik įmanoma, kad pakiltumėte į sąmonės būseną, kurią demonstruojant matėte mane ir kurioje galėtumėte būti Dievo instrumentais, veikiančiais visose situacijose. Tai yra jūsų pašaukimas, tai yra jūsų didžiausia meilė. Tiesiog sekite paskui savo meilę ir leiskite jai išginti visas jūsų baimes.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com