Kaip mokiniai gali tapti tokie prisirišę prie žmogiškos etiketės, jog tai blokuoja jų ryšį su dvasiniu mokytoju

TEMOS: Kaip reaguojate, kai dvasinis mokytojas meta iššūkį jūsų įsitikinimams? - visi žmonės turi ribojančius įsitikinimus – jūs taip pat turite ribotą tapatumo jausmą – dvasinio kelio tikslas yra paleisti ribotą tapatumą ir atgimti į dvasinį tapatumą – mokytojas privalo mesti iššūkį jūsų ribotiems įsitikinimams – šioje svetainėje mokymai pateikiami plačiam mokinių ratui – kai atmetate visą svetainę dėl vieno mokymo – mokymo neigimas – kurį laiką galite išsirinkinėti tai, kas jus domina – žmonių aprūpinimas ar įgalinimas – augimas nėra patogus dalykas – ar esate pasirengę užduoti klausimą netrokšdami išgirsti savo dabartinių įsitikinimų patvirtinimo? – nešaukite į pasiuntinį – transcenduokite žmonių sau klijuojamas etiketes – venkite prisirišimo prie bet kokios problemos ar etiketės – turite atskleisti nesąmoningus pasirinkimus, kurie jus riboja – atraskite meilę, egzistuojančią aukščiau už žmogiškus santykius – kai pasirenkate sunkias aplinkybes tam, kad išmoktumėte savo pamokas – mokytojas negali iš jūsų paimti jūsų problemos – mokytojas nerodys jums išskirtinio dėmesio

Klausimas: Mokytojau Jėzau, čia Adomas, ir aš tau turiu keletą klausimų. Jeigu galėtum į juos atsakyti, būčiau dėkingas.

Esu homoseksualas – ar bent jau tokia buvo mano seksualinė orientacija šiame gyvenime. Šios orientacijos nesirinkau sąmoningai – nuo ankstyviausio amžiaus mane seksualiai traukė mano paties lytis, ir aš jaučiu jog tai yra tikroji dalis to, kas esu, jog tai yra mano lytinis tapatumas. Tavo mokymuose šioje svetainėje paprastai juntama labai didelė meilė, tačiau, kai kalbi apie homoseksualumą (ir tavo požiūriu, tai nėra sukurta Dievo ir Dievui tai nepatinka) atrodai labai griežtas, o ne labai mylintis.

Minėjai, kad, kai Pakylėtoji Būtybė perduoda informaciją per nepakylėtąją būtybę, kaip ir per šį žmogų, per kurį perduodi savo informaciją, informacija ne visada būna teisinga. Perspėjai mus netikėti viskuo, kas perduodama per čenelingus, net ir tavuosius. Ar gali būti, kad tavo informacija apie homoseksualumą nėra teisinga? Kad homoseksualumas nėra nenatūralus ir bedieviškas, kaip tu atrodei teigiantis, bet kad tavo informacija gali būti paveikta tavo mediumo turimo išankstinio nusistatymo?

Turiu pasakyti, ir man liūdna dėl to širdyje, kad tokia daugybė tavo mokymų skamba kaip tiesa, tačiau, kai yra paliečiamas homoseksualumo klausimas (ir tavo užuojautos šiuo klausimu trūkumas) mano širdžiai pasidaro labai sunku. Regis turi tiek daug užuojautos žmonėms, kurie patiria pačias žmogiškiausias situacijas, tačiau, kai kalba nukrypsta apie tuos iš mūsų, kurie esame gėjai, atrodai neturintis jiems gerų žodžių, ir tik sakai, kad nesame pusiausvyroje ir kad tai yra prieš Dievo valią ir privalome tai palikti. Naudojai tokius žodžius kaip iškrypimas ir sakei, kad gėjams savo meilę turėtų būti leidžiama reikšti tik už uždarų durų – būtent tokiomis kalbomis žmonės pateisina neapykantą ir diskriminaciją prieš gėjus.

Sąmoningame lygmenyje gėjai, kuriuos pažįstu (taip pat ir aš pats) nesirinkome būti gėjais – mes tik žinome, jog būtent taip mes mylime, ir niekam nelinkime nieko blogo. Ir ką gi gėjams daryti? Gyventi gyvenimą be meilės, nes būti gėju yra prieš Dievo valią? Kaip be abejonės žinai, daugelis žmonių tau meldėsi, kad jų homoseksualumas būtų iš jų paimtas, arba lankėsi „atvertimo“ terapijose, kurios nedavė jokių rezultatų. Ar gali būti, kad šia tema tu klysti? Užduodu šiuos klausimus su visa pagarba ir meile širdyje tau, Jėzau, nes jaučiu tau didelį artumą.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Mano mylimas broli, gerbiu tave už tai, kad man parašei ir iškėlei savo susirūpinimą į viešumą. Dėkoju tau už suteiktą galimybę pakomentuoti klausimą, kuris turi toli siekiančias pasekmes, susijusias su tuo, kaip kiekvienas žmogus, ne tik homoseksualai, reaguoja į šią svetainę. Tavo laiškas iškelia daug klausimų, tačiau pamėginsiu susitelkti į svarbiausius iš jų. Tad pradėkime nuo tavo paties žodžių:

Turiu pasakyti, ir man liūdna dėl to širdyje, kad tokia daugybė tavo mokymų skamba kaip tiesa, tačiau, kai yra paliečiamas homoseksualumo klausimas (ir tavo užuojautos šiuo klausimu trūkumas) mano širdžiai pasidaro labai sunku.

Šie žodžiai iškelia problemą, kuri dideliai šią svetainę atradusių žmonių daliai yra esminė problema. Tavo žodžiai atskleidžia, jog atpažinai, kad šioje svetainėje esama tiesos. Tavo žodžiai taip pat atskleidžia, jog šioje svetainėje atradai mokymų, kurių šiuo metu negali priimti. Galiu tave užtikrinti, jog nesi vienintelis tai patyręs. Akivaizdu, jog ši problema liečia ne vien homoseksualumo klausimą, ji liečia platų klausimų ratą. Tad dabar kyla klausimas, ką jums daryti šioje situacijoje?

Iš pradžių norėčiau paprašyti jūsų pamąstyti apie šią situaciją iš mano perspektyvos. Paprašiau žmogaus sukurti šią svetainę specifiniam tikslui – perduoti dvasinius mokymus, kurie galėtų padėti žmonėms įgyti aukštesnį supratimą. Aukščiausias tikslas yra įkvėpti žmones įsitvirtinti dvasiniame kelyje, kuris palaipsniui atvestų juos prie pilnos Kristaus sąmonės, kurią pademonstravau prieš 2000 metų.

Kaip paaiškinu šioje svetainėje, dauguma žmonių šioje planetoje yra įstrigę žemesnėje sąmonės būsenoje, kurioje daugelis jų įsitikinimų ir pažiūrų yra veikiami reliatyvių idėjų, kylančių iš dualistinio proto. Kitaip tariant, daugumai žmonių nuo vaikystės buvo diegiami įsitikinimai ir idėjos, kurie nėra harmonijoje su Dievo tiesa ir realybe. Tai paskatino daugelį žmonių susikurti tapatumo jausmą, kuriame jie save laiko ribotomis, mirtingomis žmogiškomis būtybėmis. Šis tapatumo jausmas yra disharmonijoje su Dievo realybe, tai yra, kad kiekvienas gyvybės srautas yra dvasinė būtybė, turinti potencialą laimėti nemirtingą gyvenimą per Kristaus sąmonę.

Mano kaip dvasinio mokytojo vaidmuo, ir, tiesą sakant, šios svetainės tikslas, yra padėti žmonėms patirti šią sąmonės transformaciją. Visų pirma tai yra žmonių tapatumo jausmo transformacija, idant jie išaugtų iš riboto tapatumo jausmo, kuriame save laiko mirtingomis žmogiškomis būtybėmis, ir palaipsniui priimtų naują tapatumo jausmą, kuriame save laikytų nemirtingomis dvasinėmis būtybėmis. Tad toks yra tikslas. Viskas šioje svetainėje yra sukurta tam, kad padėtų didžiausiam įmanomam skaičiui žmonių patirti šį augimą, šią tapatumo transformaciją.

Prašau, atkreipkite dėmesį į čia veikiantį bazinį mechanizmą. Norėdami pasiekti tikrąjį tapatumo jausmą, privalote paleisti ribotą tapatumo jausmą, kurį šiuo metu turite. Tai reiškia, kad privalote paleisti idėjas ir įsitikinimus, iš kurių yra sudarytas jūsų ribotas tapatumo jausmas. Kaip galiu padėti jums pakeisti jūsų tapatumo jausmą? Privalau padėti jums atsiplėšti nuo ribotų įsitikinimų, kurie sudaro jūsų dabartinį tapatumo jausmą. Kad tai padaryčiau, privalau kalbėti tiesą, net jeigu ji būtų priešinga jūsų dabartiniams įsitikinimams.

Negaliu padėti jums susikurti tikrą tapatumo jausmą, patvirtindamas įsitikinimus, kurie nėra harmonijoje su Dievo tiesa ir realybe. Tai paprasčiausiai neįmanoma. Jeigu norite tapti Kristaus būtybe, privalote paleisti kiekvieną savo tapatumo jausmo aspektą, esantį disharmonijoje su Dievo tiesa. Tam nėra jokių išimčių. Neįmanoma pasiimti klaidingą įsitikinimą su savimi į dangaus karalystę. Štai kodėl sakiau, kad tas, kuris bus pasirengęs prarasti savo gyvybę – tai reiškia, savo mirtingą tapatumo jausmą – dėl manęs – dėl Kristaus sąmonės pasiekimo – ją atras, tai reiškia, atras nemirtingą gyvenimą Kristaus sąmonėje.

Dabar prašau jūsų pamąstyti apie tai, kad ši svetainė yra prieinama kiekvienam žmogui šioje planetoje, turinčiam priėjimą prie kompiuterio. Jeigu pažvelgtumėte į žmoniją, neturėtų būti sunku suvokti, kad žmonės yra daugelyje skirtingų sąmonės lygmenų. Daugelio svetaines atradusių žmonių kultūra ir įsitikinimai skiriasi nuo tų, kuriuos turite jūs. Esmė ta, kad ši svetainė nėra specifiškai pritaikyta jums ar žmonėms, kurie yra kilę iš jūsų kultūros ar kurių įsitikinimai yra tokie patys kaip ir jūsų. Aš mėginu pasiekti didžiausią įmanomą skaičių žmonių, ir tiesiog prašau jūsų gerbti faktą, kad, norėdamas pasiekti didžiausią skaičių žmonių, negaliu pritaikyti mokymų prie jūsų asmeninių įsitikinimų ar prie to, kas jums būtų patogu.

Ar suvokiate, ką noriu pasakyti? Neprašau jūsų sutikti su viskuo, kas yra šioje svetainėje. Prašau jūsų gerbti faktą, kad tai, kas jums gali pasirodyti nepatogu ar įžeidžiančio, kaip tik gali būti mokymas, kuris padės kitam gyvybės srautui paleisti iliuziją ir pakilti į aukštesnį dvasinio kelio lygmenį. Ar turėčiau susilaikyti ir nepadėti kitam gyvybės srautui, vien tam, kad jūs nepasijustumėte nepatogiai, o gal tiesiog leisite man kalbėti tiesą, kuri padės kitam žmogui, net jeigu ji priverstų jus pasijusti nepatogiai?

Bet dabar norėčiau paimti tai į sekantį lygmenį. Neturėtų būti sunku suprasti, kad mėginu įkvėpti žmones įsitvirtinti dvasiniame kelyje, vedančiame jus nuo jūsų dabartinio sąmonės lygmens iki Kristaus sąmonės. Nuolatos kalbu, kad tai yra laipsniškas kelias, turintis daug etapų ir individualių žingsnių. Aiškiausiai tai buvo pavaizduota mano mokyme apie dvasinio išsivystymo lygmenis.

Žmonės, kurie atranda šią svetainę, yra skirtinguose dvasinio kelio lygmenyse. Šiuo metu, jūs esate tam tikrame savo asmeninio kelio lygmenyje. Jūs susiduriate su tam tikrais testais, tam tikromis iniciacijomis, ir kad visa tai išlaikytumėte, jums yra reikalingas tam tikras dvasinis mokymas. Kai praeisite šį lygį, susidursite su kitokiais testais ir kitokiomis iniciacijomis, ir jums bus reikalingas aukštesnis mokymas. Tai galima palyginti su tuo, ką matote pasaulio švietimo sistemose. Juk nemokinate darželyje esančių vaikų aukštosios matematikos. Mokote laipsniškai, nes darželinukas nėra pasirengęs priimti žinias, kurios bus duodamos universitete.

Šioje svetainėje mėginu duoti mokymus plačiam mokinių ratui. Suprantu, kad yra daug žmonių pasaulyje, ypač daug tradicinių krikščionių, kurie nesugebės priimti bazinės šios svetainės idėjos ir nesugebės priimti daugelio individualių joje pateikiamų mokymų. Jie tiesiog dar nėra tame savo asmeninio kelio lygmenyje, kuriame galėčiau juos pasiekti šia svetaine. Taip pat suprantu, kad yra tokių mokinių, kurie jau yra pakilę aukščiau už šioje svetainėje perduodamus mokymus. Tad nemėginu pasiekti kiekvieno žmogaus, tačiau iš tiesų mėginu pasiekti ganėtinai platų spektrą. Esmė ta, kad šioje svetainėje bus tam tikrų mokymų, kuriems kai kurie žmonės dar gali būti nepasirengę. To pasekoje daugelis žmonių atranda mokymus, kurie rezonuoja su jų širdimi, bet taip pat atranda kitus mokymus, kurių paprasčiausiai nesugeba priimti savo dabartiniame sąmonės lygmenyje. Tad vėlgi, ką jums daryti šioje situacijoje?

Pati nebrandžiausia reakcija būna tuomet, kai žmonės paima vieną mokymą, kurio jie negali priimti, ir pasinaudoja juo kaip pretekstu, kad atmestų visa kita, kas yra šioje svetainėje. Daugelis tradicinių krikščionių, ypač krikščionių fundamentalistų, kaip tik ir patenka į šią kategoriją, kai atranda šią svetainę.

Daug brandesnė reakcija būtų suvokti, kad dabartiniame savo dvasinio kelio lygmenyje jums nėra būtina priimti tam tikrą mokymą. Jums nereikia savo išoriniu protu nuspręsti, ar turėtumėte priimti ar atmesti šį mokymą. Vietoj to, jūs nusprendžiate sprendimo apie šį mokymą kol kas nepriimti. Galite padėti jį ant lentynos ir tiesiog toliau eiti savo asmeniniu keliu, kol kažkada ateityje pajusite vidinį impulsą nukelti šį mokymą nuo lentynos.

Tai yra visiškai teisėtas požiūris. Pripažįstate faktą, kad dvasinis kelias yra laipsniškas procesas, ir kad yra idėjų, kurias jums dabartiniame lygmenyje nėra būtina spręsti. Jūs jas užkeliate ant lentynos iki to laiko, kol būsite pasirengę. Ir nors toks požiūris yra teisėtas, teisėtas jis yra tik iki tam tikros ribos. Turite žinoti, kad egzistuoja plonytė linija tarp to, kuomet kažką užkeliate ant lentynos, ir to, kai imate neigti būtinybę mąstyti apie mokymą.

Kitaip tariant, jeigu esate trečioje klasėje, galite nueiti į mokyklos biblioteką ir susirasti matematikos knygą skirtą dvyliktokams. Akivaizdu, jog nebūsite pasirengę skaityti šią knygą. Vis dėlto, jeigu tapę dvyliktoku vis dar atsisakysite skaityti šią knygą, apribosite savo išsilavinimą ir galbūt net neišlaikysite egzamino.

O dabar grįžkime prie tavo žodžių. Sakai, kad atradai daug mokymų šioje svetainėje, kurie skamba teisingai tavo širdyje. Noriu paraginti tave ir toliau studijuoti tuos mokymus, kuriuos šiuo metu pajėgi priimti. Jeigu šiuo metu nepajėgi priimti mano mokymų apie homoseksualumą, tuomet tau gali būti teisinga, kol kas juos atidėti į šalį. Tačiau turi nepamiršti fakto, kad kažkuriuo metu ateityje tau vėl reikės apie juos pamąstyti. O kol kas noriu tau rekomenduoti perskaityti knygą pavadinimu „Apsivilkite Kristaus Protą,“ kurią parašė Jim Marion. Šioje knygoje apie homoseksualumą kalbama tokiu būdu, kuris tau gali pagelbėti. Nesakau, kad jo išvados reprezentuoja galutinį žodį šią tema. Sakau, kad jos gali padėti tau priartėti prie aukštesnio supratimo.

Taip pat noriu paminėti, kad šios svetainės tikslas yra įkvėpti žmones uždaryti ratą ir užmegzti labiau tiesioginį ryšį su manimi kaip su savo dvasiniu mokytoju. Tai yra vidinis ryšys, per kurį dirbate su manimi nepriklausomai nuo šios svetainės. Tačiau pagrindinė sąlyga, norint užmegzti šį asmeninį ryšį, yra ta, kad privalote pasiekti tašką, kuomet būtumėte pasirengę mastyti apie mano mokymus, net jeigu jie išeitų už jūsų dabartinių įsitikinimų ribų ar jiems prieštarautų. Jeigu nesate pasirengę leisti man mesti iššūkį jūsų dabartiniams įsitikinimams, nesate pasirengę šiam artimesniam ryšiui.

Prašau, nesupraskite to klaidingai. Yra visiškai priimtina, kad ateitumėte į šią svetainę ir rinktumėtės studijuoti tuos mokymus, kurie jus domina ir ignoruotumėte kitus. Tačiau, jeigu trokštate artimesnio asmeninio ryšio su manimi, privalote būti pasirengę leisti man mesti iššūkį bet kuriems jūsų šiuo metu turimiems įsitikinimams. Nesakau, kad privalote būti pasirengę paleisti visus savo dabartinius įsitikinimus (bent jau ne visus iš karto). Sakau, kad turite būti pasirengę paleisti bet kuriuos iš tų įsitikinimų, pagal gautus nurodymus iš vidaus. Jeigu turite įsitikinimą, kurio nenorite kvestionuoti, tuomet paprasčiausiai nesate pasirengę šiam asmeniniam ryšiui su manimi. Aš kantriai lauksiu, kol tapsite pasirengę, tačiau turite prisiminti, kad nė vienas gyvybės srautas neturi amžinybės grįžimui namo.

Dabar norėčiau pakomentuoti kai kurias kitas tavo mintis.

Tavo mokymuose šioje svetainėje paprastai juntama labai didelė meilė, tačiau, kai kalbi apie homoseksualumą (ir tavo požiūriu, tai nėra sukurta Dievo ir Dievui tai nepatinka) atrodai labai griežtas, o ne labai mylintis.

Rekomenduoju tau pakalbėti su kai kuriais psichologais, socialiniais darbuotojais ir kitais terapija užsiimančiais asmenimis. Dauguma šių žmonių per savo kasdieninį darbą suvokė fundamentalų skirtumą tarp žmonių aprūpinimo ir žmonių įgalinimo. Kai aprūpinate žmones, nemetate jiems iššūkio ir neverčiate jų jaustis nepatogiai. Iš esmės duodate jiems žmogišką gailestį, kuris leidžia jiems jaustis, jog yra pateisinama toliau likti savo dabartinėje situacijoje ir sąmonės būsenoje. Kitaip tariant, suteikiate jiems pretekstą nesikeisti. Kai įgalinate žmones, jums gali tekti būti šiek tiek griežtu, kad mestumėte iššūkį jų turimiems įsitikinimams ir parodytumėte būtinybę keistis. Tačiau tai dažnai būna vienintelis būdas padėti žmonėms augti. Kitaip tariant, jei suteiksite žmonėms bent menkiausią pretekstą neaugti, daugelis jų šiuo pretekstu ir pasinaudos.

Jeigu perskaitysite mano atsakymą į klausimą, kurį uždavė abortą pasidariusi moteris, gali būti, kad suvoksite gilią tiesą. Ši moteris aiškiai pamatė, kad ankstesnis jos sprendimas nebuvo aukščiausias įmanomas. Ji aiškiai pripažino savo klaidą ir pasirinko šią klaidą palikti praeityje. Todėl galėjau parodyti jai didelę meilę, nerizikuodamas, kad ji mano meilę neteisingai supras ir pasinaudos ja kaip dingstimi nesikeisti.

Vėlgi, mano šios svetainės tikslas yra padėti gyvybės srautams augti. Norėdamas padėti jums augti, privalau padėti jums palikti savo neteisingus arba nepilnus įsitikinimus. Jeigu jaučiatės emociškai prisirišę prie kai kurių iš šių įsitikinimų, tuomet man gali tekti mesti iššūkį jūsų įsitikinimams, net jeigu dėl to pasijaustumėte nepatogiai. Mano šios svetainės tikslas nėra paskatinti jus patogiai jaustis. Mano tikslas yra padėti jums augti. Jeigu dėl šio tikslo reikės mesti iššūkį jūsų įsitikinimams ir priversti jus pasijausti nepatogiai, tuomet esu visiškai pasiruošęs tai daryti, kaip buvau pasiruošęs mesti iššūkį rašto aiškintojams ir fariziejams prieš 2000 metų.

Tad būsiu griežtas bet kuria tema, kol padarysite išvadą, kad jums reikia išaugti iš savo dabartinio tapatumo jausmo. Tačiau manau kad, jeigu įvertinsite sąžiningai, pamatysite, kad dažnai esu griežtas, ir mano griežtumas neapsiriboja ir nėra nukreiptas tik į homoseksualus.

Minėjai, kad, kai Pakylėtoji Būtybė perduoda informaciją per nepakylėtąją būtybę, kaip ir per šį žmogų, per kurį perduodi savo informaciją, informacija ne visada būna teisinga. Perspėjai mus netikėti viskuo, kas perduodama per čenelingus, net ir tavuosius. Ar gali būti, kad tavo informacija apie homoseksualumą nėra teisinga? Kad homoseksualumas nėra nenatūralus ir bedieviškas, kaip tu atrodei teigiantis, bet kad tavo informacija gali būti paveikta tavo mediumo turimo išankstinio nusistatymo?

Perspėjau, kad netikėtumėte viskuo, kas ateina iš jūsų išorėje esančio šaltinio – iš šaltinio, esančio už jūsų Kristaus AŠ ribų. Tačiau jūsų dualistinis protas, jūsų pačių ego taip pat yra šaltinis, esantis už jūsų Kristaus AŠ ribų.

Ar stengeisi užmegzti ryšį su savuoju Kristaus AŠ ir ar prašei savojo Kristaus AŠ duoti tau tiesą apie homoseksualumą? Ar uždavei šį klausimą atviru protu ir širdimi, ir su pasirengimu priimti bet kokį tau atėjusį atsakymą? Jeigu šio klausimo neuždavei, tuomet paklausk savęs kodėl! Jeigu neuždavei klausimo su pasirengimu priimti bet kokį atsakymą, užuot turėjęs troškimą gauti patvirtinimą tam, kuo nori tikėti tavo išorinis protas, tuomet paklausk savęs kodėl!

Noriu pasakyti labai aiškiai. Jeigu jumyse egzistuoja pasipriešinimas užduoti kažkokį klausimą, arba jeigu užduodate klausimą, tačiau norite gauti specifinį atsakymą, tai demonstruoja, kad esate prie šio klausimo emociškai prisirišę. Šis prisirišimas neišvengiamai sulėtins jūsų dvasinį augimą. Kelias yra procesas, kurio metu palaipsniui įveikiate visus tokius prisirišimus, kol tampate visiškai atviri Dievo tiesai. Tokiam prisirišimui gali būti tik viena priežastis. Priežastis yra ta, kad šiuo metu nenorite arba nesate pasirengę išgirsti tiesą šiuo klausimu. Todėl tiesiog norite girdėti tai, kas patvirtintų jūsų išorinius įsitikinimus.

Visada yra teisinga įvertinti bet kokio mediumo ar pasiuntinio patikimumą. Vienas iš dalykų, kurį reikėtų įvertinti, yra tai, ar pasiuntinys yra emociškai prisirišęs arba turi kokį nors išankstinį nusistatymą tam tikra tema. Visiškai su tavimi sutinku, kad, jeigu Kimas turėtų išankstinį nusistatymą arba emocinį prisirišimą homoseksualumo klausimu, būtų visiškai įmanoma, kad jo išankstinis nusistatymas paveiktų šį klausimą.

Tačiau privalau tau visiškai sąžiningai pasakyti, kad jis neturi jokių tokių išankstinių nusistatymų. Juo kaip pasiuntiniu naudojuosi būtent dėl to, kad jis buvo pasirengęs palikti visus savo emocinius išankstinius nusistatymus, ir per praėjusius 25 metus jis rodė pastovų pasiryžimą paleisti savo išankstines nuomones ir visada siekti aukštesnio supratimo. Jeigu nuspręstum priimti tokį patį požiūrį į gyvenimą, pamatytum, kad tavo dabartinis požiūris ir įsitikinimai apie homoseksualumą labai prasiplėstų. Tai nebūtų kažkas, kas tau būtų primesta iš išorės; tai tau ateitų iš vidaus, iš tavojo Kristaus AŠ.

Naujajame Testamente galite atrasti mano palyginimą, kuriame kalbėjau apie tuos, kurie mato krislą kito akyje, bet nemato rąsto savojoje. Tad, kai žiūrite į mano pasiuntinį, yra teisinga mąstyti apie tai, ar jis neturi kokio nors išankstinio nusistatymo homoseksualumo klausimu. Tačiau turėtum būti pasirengęs pažvelgti į veidrodį ir pamąstyti, ar tu taip pat neturi išankstinio nusistatymo homoseksualumo klausimu. Kitaip tariant, ar esi pasirengęs pamąstyti, kad galbūt būtent tavo išankstinis nusistatymas homoseksualumo klausimu verčia tave manyti, kad mano pastebėjimai šia tema yra be meilės? Ar gali būti, kad būtent tavo išankstinis nusistatymas verčia tave abejoti tuo, ar mano pasiuntinys gavo teisingą žinią?

Norėčiau paprašyti jūsų šiek tiek labiau pasitikėti mano kaip dvasinio mokytojo sugebėjimais. Puikiai suvokiu potencialą, kad pasiuntinys gali iškreipti žinią. Todėl, jeigu žinočiau, kad Kimas turi išankstinį nusistatymą homoseksualumo klausimu, tiesiog nesinaudočiau juo kaip pasiuntiniu šia tema. Įkvėpiau jį užduoti man klausimus šia tema, nes norėjau apie tai pakomentuoti. Ir žinojau, jog galiu duoti mokymą per jį, kuris nebus paveiktas jokių jo turimų išankstinių įsitikinimų.

Taip pat norėčiau paprašyti jūsų pamąstyti, kodėl Dievas sukūrė žmonių kūnus dviejų skirtingų lyčių? Akivaizdu, jog tą jis padarė tam, nes norėjo, kad žmonija išgyventų, o tai reiškia, kad žmonės privalo turėti gebėjimą kurti palikuonis. Raktas į bet kurios rūšies išlikimą yra palikuonių kūrimas, ir tai yra gyvenimo faktas, kad palikuoniai gali būti sukuriami tik per heteroseksualią sąjungą. Negi taip sunku suprasti, jog, kadangi homoseksuali sąjunga negali sukurti palikuonių, ši sąjunga negali būti visiškai natūrali?

Regis turi tiek daug užuojautos žmonėms, kurie patiria pačias žmogiškiausias situacijas, tačiau, kai kalba nukrypsta apie tuos iš mūsų, kurie esame gėjai, atrodai neturintis jiems gerų žodžių, ir tik sakai, kad nesame pusiausvyroje ir kad tai yra prieš Dievo valią ir privalome tai palikti.

Jeigu perskaitysi mano pirminę diskusiją apie homoseksualumą, ir pamėginsi skaityti ją be jokių išankstinių nusistatymų, gali būti, kad atrasi, jog aš, tiesą sakant, sakau, kad beveik kiekvienas žmogus turi kažkokį disbalansą, kurį jam reikia palikti. Paprastas faktas yra toks, kad beveik kiekvienas žmogus šioje planetoje yra įstrigęs ribotame tapatumo jausme, ir šis tapatumo jausmas privalo būti paliktas, jei norite įžengti į Dievo karalystę. Kristaus sąmonė reiškia, kad esate pasiekę tikrąjį tapatumo jausmą – Dievo sūnaus arba dukters tapatumą.

Tad mano klausimas tau yra toks: „Kaip žiūri į save?“ Ar laikai save homoseksualu, ar priešingai, laikai save Dievo sūnumi? Iš tavo laiško galima regėti, jog tebesi įstrigęs tapatumo jausme, kuriame tau homoseksualumo klausimas yra svarbesnis už Kristiškumo klausimą. Turiu tau pasakyti, jog šis tapatumo jausmas nėra aukščiausias tavo potencialas.

Turi potencialą pakilti į tikrąjį tapatumo jausmą, kuriame suvoktum, jog esi Dievo sūnus. Kai pakilsi į šį tapatumo jausmą, visos išorinės, žmogiškos etiketės, kurias anksčiau ant savęs klijavai, palaipsniui išnyks, kol imsi regėti vidinę realybę ir suvoksi, kuo iš tiesų tu esi kaip dvasinė būtybė. Homoseksualumas tiesiog yra viena iš daugybės etikečių, kurias sau klijuoja žmonės. Augant link Kristiškumo, šios etiketės turi išnykti ir tapti nebesvarbios, ir turi nustoti iškreipinėti tavo tapatumo jausmą.

Yra daug dvasios ieškotojų, kurie išreiškia savo seksualumą, neleisdami, kad seksualumas juos apibrėžtų ar apibrėžtų jų tapatumo jausmą. Pavyzdžiui, daugelis dvasios ieškotojų nevadina savęs heteroseksualais. Jų seksualumas jiems tiesiog nėra svarbus dalykas.

Mano rūpestis yra paskatinti tave eiti dvasiniu keliu link Kristiškumo. Iš tiesų esama žmonių, kurie ėjo keliu, tuo pat metu pripažindami savo homoseksualumą. Neturiu dėl to jokių problemų, kol jie neleidžia savo homoseksualumui stabdyti jų progreso dvasiniame kelyje. Ir kol jie yra pasirengę transcenduoti savo homoseksualumą, jeigu tai ateina jiems iš vidaus.

Problema, kurią matau, yra ta, kad tiek daug homoseksualų tampa apsėsti savo homoseksualumu ir poreikiu priversti kitus žmones ir visuomenę pripažinti jų homoseksualumą normaliu ir natūraliu dalyku. Todėl gauti pripažinimą savo homoseksualumui jiems pasidaro svarbiau nei eiti dvasiniu keliu. Mano drauge, tai paprasčiausiai nepagreitins tavo dvasinio augimo. Tai sulėtins ar net visai sustabdys šį dvasinį augimą.

Beje, tai galioja ne vien homoseksualumui. Daugelis žmonių yra taip prisirišę prie vienos kažkurios išorinės etiketės, kad leidžia jai atsistoti tarp jų ir dvasinio augimo. Štai tik vienas iš pavydžių. Daugelis labai nuoširdžių žmonių laiko save krikščioniais fundamentalistais ir tiki, kad yra svarbiau visą likusį pasaulį atversti į fundamentalistinę krikščionybę, nei eiti savo asmeniniu keliu link Kristiškumo. Jie naudojasi žmonių sukurtu mano įvaizdžiu kaip pretekstu pateisinti savo prisiimtą ribotą tapatumo jausmą, kuriame laiko save mirtingomis būtybėmis, jokiais būdais negalinčiomis daryti to, ką dariau aš.

Kaip paaiškinau svarbiame mokyme, bet koks dalykas gali tapti spąstais jūsų protui ir imti kliudyti jums eiti keliu. Aš trokštu padėti jums ištrūkti iš visų spąstų, kurie yra sukurti iš reliatyvių etikečių, gimusių iš dualistinio proto.

Naudojai tokius žodžius kaip iškrypimas ir sakei, kad gėjams savo meilę turėtų būti leidžiama reikšti tik už uždarų durų – būtent tokiomis kalbomis žmonės pateisina neapykantą ir diskriminaciją prieš gėjus.

Naudojau žodį iškrypimas specifiškai kalbėdamas apie tuos žmones, kurie yra sekso grobuoniai ir kurie kovoja dėl to, kad visuomenė pripažintų homoseksualumą, ir tai daro dėl savo nepasotinamo troškimo naudotis savo seksualiniu grobuoniškumu be jokių apribojimų. Manau, jog supranti, kad kaip egzistuoja heteroseksualūs grobuoniai, lygiai taip pat egzistuoja ir homoseksualūs grobuoniai. Tikiuosi netoleruoji šio seksualinio grobuoniškumo, nesvarbu kokia seksualinė orientacija?

Nesakiau, kad žmonėms turėtų būti leidžiama savo meilę reikšti tik už uždarų durų. Sakiau, kad idealiu atveju visuomenė neturėtų įteisinti homoseksualų santuokų, tačiau taip pat neturėtų paskelbti homoseksualumo už įstatymo ribų. Taip pat sakiau, kad visuomenė neturėtų brautis į žmonių namų privačią erdvę, kol tai kas vyksta, vyksta tarp dviejų suaugusių žmonių abipusiu sutarimu ir nepažeidžia jokių įstatymų.

Turiu pasakyti, jog man sunku suprasti, kaip kas nors gali, perskaitęs mano pastebėjimus apie homoseksualumą, padaryti išvadą, kad skatinu neapykantą ir diskriminaciją.

Sąmoningame lygmenyje gėjai, kuriuos pažįstu (taip pat ir aš pats) nesirinkome būti gėjais – mes tik žinome, jog būtent taip mes mylime, ir niekam nelinkime nieko blogo. Ir ką gi gėjams daryti? Gyventi gyvenimą be meilės, nes būti gėju yra prieš Dievo valią?

Kaip paaiškinau mokyme apie homoseksualumo priežastis, puikiai žinau, kad tik nedaugelis žmonių sąmoningai pasirinko savo dabartinius apribojimus. Tačiau mano kaip dvasinio mokytojo rolė yra padėti jums pakelti savo žvilgsnį aukščiau savo dabartinio sąmonės lygmens ir padėti jums suvokti, kad yra įmanoma pasiekti Kristaus sąmonę. Siekiu padėti jums atkurti ryšį su realybe, kurią jūsų gyvybės srautas suvokia savo pasąmonėje.

Norėčiau išvysti kiekvieną žmogų einant dvasiniu keliu link asmeninio Kristiškumo. Jeigu šiuo metu jaučiate poreikį išreikšti savo homoseksualias tendencijas, tuomet darykite tai atsakingai ir įsipareigojusiuose santykiuose. Tačiau būkite atviri galimybei, kad kažkuriuo momentu jūsų dvasiniame kelyje, gali tapti būtina palikti tam tikrus jūsų dabartinio tapatumo jausmo aspektus, tame tarpe ir tendenciją laikyti save homoseksualu.

Vis dėlto, privalau tau visiškai atvirai pasakyti, kad šie tavo žodžiai išreiškia tipišką juodai baltą požiūrį, kylantį iš dualistinio proto. Atrodo, jog manai, kad, jeigu laikai save homoseksualu ir jeigu negali išreikšti šio homoseksualumo, tuomet vienintelė tau likusi galimybė yra gyventi gyvenimą be meilės. Turiu su tuo nesutikti.

Per praėjusius 2000 metų, daugelis vienuolių – vyrų ir moterų – krikščionybės religijoje nusprendė gyventi savo gyvenimą celibate. Tačiau daugeliui šių žmonių jų gyvenimas nebuvo be meilės. Jie atrado vidinį ryšį su manimi ir su savuoju Kristaus AŠ, pripildžiusiu jų gyvenimą meile, kuri yra nepalyginamai didesnė nei tai, ką gebėtų suteikti bet kokia žmogiška meilė.

Akivaizdu, jog taip pat ir daugelyje kitų religinių tradicijų galite atrasti žmones, kurie pasirinko gyvenimą celibate ir atrado tikrą dvasinę meilę. Kai kurie iš šių žmonių buvo heteroseksualai, o kai kurie homoseksualai. Bet mano mintis yra ta, kad celibatas nėra tas pats, kas gyventi gyvenimą be meilės. Tai iš tiesų gali tapti durimis į gilesnę ir dvasingesnę meilę, nei toji, kurią patiria dauguma žmonių, gyvenančių fiziniuose santykiuose.

Mano kaip dvasinio mokytojo rolė nėra nurodinėti tau, kokius pasirinkimus turėtum daryti. Mano rolė yra suteikti tau geriausią įmanomą supratimą apie tavo turimas pasirinkimo galimybes ir šių pasirinkimų pasekmes. Tavo aukščiau išsakyti žodžiai rodo, kad tau trūksta tikrojo suvokimo apie pasirinkimo galimybes, kurias turi savo gyvenime. Noriu paraginti tave rimtai pasistengti transcenduoti šį ribotą suvokimą ir atrasti vidinį dvasinės meilės pasaulį.

Kaip be abejonės žinai, daugelis žmonių tau meldėsi, kad jų homoseksualumas būtų iš jų paimtas, arba lankėsi „atvertimo“ terapijose, kurios nedavė jokių rezultatų. Ar gali būti, kad šia tema tu klysti?

Savo diskusijoje apie dvasines homoseksualumo priežastis paaiškinu, kad daugelis žmonių pasirinko įsikūnyti fiziniame kūne, turinčiame homoseksualias tendencijas, su tikslu padėti savo gyvybės srautui įveikti disbalansą tarp moteriškų ir vyriškų aspektų. Situacijos realybė yra tokia, kad gyvybės srautas nori akis į akį susidurtu su savo disbalansu ir sąmoningai jį įveikti. Kitaip tariant, gyvybės srautas nori sąmoningai išmokti pamoką.

Tokiems gyvybės srautams nebus jokios naudos melsti Dievą ar mane paimti jų homoseksualumą. Jeigu tai padarytume, pažeistume laisvos valios pasirinkimą, padarytą gilesniame gyvybės srauto lygmenyje. Tai tiesa, kad jūsų sąmoningas protas gali nežinoti apie šiuos pasirinkimus, tačiau jūs iš tiesų turite galimybę vystyti savo intuiciją ir užmegzti stipresnį ryšį su savuoju Kristaus AŠ, per kurį įsisąmonintumėte šiuos gilesnius pasirinkimus. Taip pat turite galimybę melsti supratimo, kaip įveikti ir transcenduoti savo homoseksualumą. Jeigu klausysite atviru protu ir širdimi, iš tiesų gausite atsakymus į tokią maldą. Ir kai kuriuos iš šių atsakymų galite atrasti šioje svetainėje.

Tuo tiesiog noriu pasakyti, kad negaliu paimti homoseksualumo – ar bet kurios kitos problemos – nė iš vieno žmogaus. Turite tai įveikti sąmoningai, darydami kartais sunkų, nemalonų ir daug pastangų reikalaujantį darbą, per kurį išspręstumėte blokus savo psichikoje. Ir būtent tai iš tiesų daugelis gyvybės srautų pasirinko daryti, prieš ateidami į įsikūnijimą. Tačiau, kadangi jie užaugo kultūroje, kuri neduoda jiems išsamaus supratimo apie dvasinę gyvenimo pusę, daugelis gyvybės srautų nesuvokia dvasinio augimo būtinybės. Tai yra viena iš priežasčių, dėl kurios sukūriau šią svetainę, turėdamas viltį padėti gyvybės srautams suvokti, kad kiekvienas jų gyvenimo aspektas suteikia galimybę dvasiškai augti.

Bet kuri terapija, kurioje dalyvaujate, turėtų turėti tikslą suteikti jums tikrą vidinį išgijimą. Šiuo atžvilgiu, terapija, kurią siūlo dauguma krikščioniškų bažnyčių, yra neadekvati. Negalite sukurti efektyvios terapijos, remdamiesi prielaida, kad homoseksualus reikia atversti į heteroseksualus. Efektyvią terapiją galite sukurti tiktai remdamiesi prielaida, kad gyvybės srautas turi sąmoningai atskleisti ir išspręsti savo disbalansus, idant galėtų pakilti virš išorinių etikečių, kurios verčia jį save laikyti homoseksualu (ar bet kuria kita žmogiška etikete).

Kitaip tariant, terapija turėtų būti nukreipta padėti gyvybės srautui pasiekti Kristiškumą. Akivaizdu, jog šiuo metu egzistuoja labai mažai krikščioniškų bažnyčių, kurios sugebėtų pakilti virš savo tradicinio požiūrio ir sugebėtų sukurti tokią terapiją. Tai yra dalykas, kurį tikiuosi pakeisti, ir viliuosi, kad mokymai šioje svetainėje prisidės prie šių pokyčių proceso.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com