Kodėl daugelis žmonių būna nusiteikę skeptiškai, kai atranda šią svetainę?

TEMOS: Vyraujanti krikščionybė neigia kiekvieno žmogaus teisę bendrauti su dvasine karalija – materializmas daro tą patį – bendravimas su dvasinėmis būtybėmis taps dažnesnis – yra daug žmonių be pusiausvyros – kodėl norite būti šių žmonių vergais – kodėl Jėzui reikalingas pasiuntinys – įtikinamas paneigiamumas – daugelis žmonių turi tarnauti pasiuntiniais šiuo pereinamuoju laikotarpiu – jūsų požiūris lemia jūsų įžengimą į aukštesnę karaliją – Jėzus niekada nė vieno neatstumia; žmonės atstumia save patys

Klausimas: Esu jau daugelį metų pažįstamas su čenelingu ir tiesioginiu apreiškimu, tačiau manęs nepaliauja stebinti tai, kiek daug žmonių būna nusiteikę skeptiškai arba stačiai priešiškai, kaip parodau jiems šią svetainę. Tam tikra prasme, galiu suprasti jų reakciją, kadangi yra tiek daug svetainių, kurios teigia perduodančios čenelingo žinias iš daugybės dvasinių būtybių, ir kai kurie iš tų teiginių iš tiesų prasilenkia su sveiku protu. Kai kurie netgi klausia, kodėl gi tau – dvasinei būtybei – reikalingas žmogiškas pasiuntinys. Norėčiau žinoti, ar turi kokių mokymų apie tai, kodėl žmonės būna tokie negatyvūs? Turiu omenyje, kodėl žmonės mąsto apie kitas labai neįprastas temas, bet ši tema kažkodėl yra tabu?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Puikiai suprantu, kad daugelis žmonių bus nusiteikę skeptiškai, pirmą kartą susidūrę su šią svetaine. Bet pamąstykite, kodėl daugeliui žmonių kyla ši reakcija? Kodėl jiems atrodo, kad tai „prasilenkia su sveiku protu,“ kai žmogus teigia bendraujantis su dvasinėmis būtybėmis aukštesnėje karalijoje?

Viena pagrindinių priežasčių yra ta, kad tradicinė bažnyčia, bažnyčia, kuri teigia mane atstovaujanti, sukūrė doktriną, kuri sako, kad bendravimas su Jėzumi Kristumi yra anatema. Todėl jau daugiau kaip 1500 metų vakarų kultūra yra stipriai įtakojama šios kiekvieno žmogaus teisės bendrauti su savo Dievu neigimo.

Dėl tradicinės bažnyčios fanatizmo mokslas pasirinko atsitolinti nuo bet kokios religijos. Todėl dauguma žmonių vakarų pasaulyje užaugo kultūroje, kurioje tiek tradicinė krikščionybė, tiek materialistinis mokslas neigia žmonių gebėjimą bendrauti su savo Dievu. Jeigu išstudijuosite kai kuriuos mano šioje svetainėje duotus mokymus, suprasite, jog nenoriu, kad taip būtų.

Tai yra tipinė ego reakcija, kuri verčia žmones išjuokti arba pulti kiekvieną, darantį kažką, ko jie nenori daryti. Jeigu perskaitysite evangelijas, pamatysite, kad, kai vaikščiojau Žeme, dažnai sakiau ir dariau dalykus, dėl kurių kai kurie žmonės juokėsi ir šaipėsi iš manęs. Ir akivaizdu, jog tokie žmonės taip pat šaipysis iš kiekvieno, kuris teigs, kad bendrauja su dvasiniu pasauliu. Visiškai netrokštų šių žmonių pasmerkti. Puikiai suprantu, kad daugeliui žmonių šiandieninėje vakarietiškoje kultūroje iš tiesų atrodo nerealu, kad žmogus galėtų bendrauti su Dievu ar dvasine būtybe.

Tačiau turiu jums pasakyti, kad Žemės planeta pereina į amžių, kuris panašus į aprašytąjį Senojo Testamento Joelio pranašystėje:

Aš išliesiu savo dvasią ant kiekvieno kūno. Jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus, seniai sapnuos sapnus ir jaunuoliai matys regėjimus.
Taip pat ant tarnų ir tarnaičių tomis dienomis išliesiu savo dvasią; ir jie taip pat pranašaus.

Galiu jus užtikrinti, kad per keletą ateinančių dešimtmečių pasidarys vis labiau įprasta žmonėms bendrauti su dvasinėmis būtybėmis. Augantis žmonių skaičius atvirai pasiskelbs turintys tiesioginį vidinį bendravimą su savo Dievu. Todėl polinkis išjuokti kiekvieną, kuris teigia bendraujantis su Dievu, palaipsniui pasitaikys vis rečiau, kol galiausiai tik užkietėję cinikai laikysis šio požiūrio.

Vėlgi, nesmerkiu nė vieno žmogaus dėl jo požiūrio ar elgesio. Sakau šiandien, kaip sakiau anuomet, kabodamas ant to medinio kryžiaus: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino ką daro.“

Esi teisus, kad egzistuoja miriadai per čenelingus perduotų žinių, kuriose išsakomi neįprasti ir dažnai vienas kitam prieštaraujantys teiginiai. Taip yra dėl to, kad šioje Žemėje yra daug pusiausvyrą praradusių žmonių. Tačiau aš nesu atsakingas už šią aplinkybę. Žmonės yra atsakingi už savo pačių proto būseną, nes ji yra jų šiame ir ankstesniuose gyvenimuose padarytų pasirinkimų pasekmė.

Puikiai žinau, kad yra daug pusiausvyrą praradusių žmonių, pateikiančių daug su sveiku protu prasilenkiančių teiginių apie religiją ar buvimą mano pasiuntiniu. Taip pat žinau, kad daugelis į mokslą linkusių žmonių pasinaudojo šiais teiginiais kaip dingstimi atmesti bet kokią religiją. Arba jie mano, jog dėl to, kad keletas žmonių pateikia tokius beprotiškus teiginius, kiekvienas, kuris teigia bendraujantis su Jėzumi, turi būti apsimetėlis. Tačiau kyla klausimas, kodėl turėtumėte leisti sau tapti vergais žmonių, kuriuos laikote lunatikais?

Matote, jeigu leidžiate šių pusiausvyrą praradusių žmonių veiksmams nulemti jūsų požiūrį į religiją, tuomet leidžiate šiems žmonėms sustabdyti jūsų dvasinį augimą. Jeigu naudojatės šių žmonių veiksmais, kad atmestumėte bet kokį dvasingumą, taip kaip tuomet galėsite įgyti gilesnį dvasinį gyvenimo supratimą? O jeigu neįgysite šio supratimo, kaip tuomet galėsite transcenduoti dabartinę savo sąmonės būseną?

Ar skeptikai atviri galimybei, jog taip pat gali egzistuoti pusiausvyroje esantys nuoširdūs žmonės, kurie teisėtai teigia esantys mano ar kitų dvasinių būtybių pasiuntiniai? Galiu jus užtikrinti, kad būtų išmintingiau savo asmeniniame augime remtis pusiausvyroje esančiais nuoširdžiais žmonėmis, užuot pasikliovus lunatikais. Tačiau būtų dar geriau eiti keliu, kurį aprašau šioje svetainėje ir leisti savo aukštesniajam aš vesti jus jūsų asmeniniu keliu.

Kodėl man reikalingas žmogiškas pasiuntinys? Na, aš jau užsitarnavau savo pakylėjimą ir todėl nebesu materialiame pasaulyje. Dievas visiems žmonėms davė laisvą valią ir Laisvos Valios Įstatymas yra aukščiausias materialios visatos įstatymas. Aš esu pakylėtoji būtybė ir neturiu iš Dievo įgaliojimų tiesiogiai veikti materialiame pasaulyje. Galiu veikti tik per įsikūnijime esančius žmones, kurie pasirenka pakylėti savo sąmonę, idant galėčiau per juos veikti ir kalbėti.

Tuo būdu yra išsaugomas vienas svarbiausių Žemės planetos bruožų – įtikinamas paneigiamumas. Atsižvelgiant į dabartinę, ganėtinai žemą sąmonės būseną, žmonėms turi būti suteikta galimybė neigti Dievo ar dvasinių būtybių egzistavimą. Todėl, kai bendrauju per žmogišką pasiuntinį, žmonės lengvai gali atrasti trūkumų pasiuntinyje ir atmesti perduotą žinią.

Kita priežastis, dėl kurios man reikalingas pasiuntinys, yra aukščiau paaiškintos priežastys, tai yra, kad daugelis žmonių nesugeba arba nenori girdėti manęs kalbant savo širdyje. Todėl mėginu naudotis įvairiais pasiuntiniais, bandydamas padėti kiekvienam žmogui keliauti savo asmeniniu keliu.

Žmonės labai greitai yra linkę vienas kitą pasmerkti ir atstumti. Mes, pakylėtieji mokytojai, niekada nė vieno neatstumiame ir nepasmerkiame. Mes nesiliaujame mėginę pasiekti žmones. Jeigu vienas metodas neveikia, mes išbandome kitą metodą arba kitą pasiuntinį. Mes tiesiog nesiliaujame eksperimentuoti, kol atrandame metodą, kuris veikia. Norėčiau, kad visi žmonės priimtų tokį požiūrį į dvasingumą ir religiją.

Kaip paaiškinau kitur, mes dabar esame pereinamajame laikotarpyje tarp dviejų dvasinių ciklų. Tokiame laikotarpyje žmonės turi potencialą tarnauti naujų idėjų pasiuntiniais, atnešamų visose gyvenimo srityse. Kiekvieną žmogų, pakilusį į tam tikrą Kristiškumo lygį, aš arba kiti pakylėtieji mokytojai galime panaudoti kaip pasiuntinį. Per praėjusius 2000 metų aš taip pat mokiau milijonus gyvybės srautų, ir jie taip pat yra pasirengę man įvairiais būdais tarnauti. Šios mano svetainės tikslas yra užmegzti ryšį su šiais žmonėmis ir padėti jiems sąmoningai suvokti ir pripažinti, kad jie iš tiesų yra mano broliai ir seserys.

Kiekvienas žmogus turi neišmatuojamą ir neįkainojamą vertę. Ši vertė visiškai nesusijusi su žmogaus išoriniu nusiteikimu ar veiksmais. Ji kyla iš fakto, kad kiekvieną žmogų sukūrė nuostabaus grožio dvasinė būtybė, kurią kai kurie vadina Dievu. Žmonėms jų tikrąją vertę suteikia besąlyginė meilė, kuria Dievas myli kiekvieną gyvybės srautą. Ar kada nors susimąstėte, kad Dievas jus myli begaline ir besąlygine meile? Ar turite drąsos pripažinti šią meilę ir ją priimti? Ar turite drąsos leisti šiai besąlyginei meilei transformuoti jūsų sąmonę ir jūsų požiūrį į gyvenimą?

Jeigu šios drąsos neturite, prašau, nesmerkite tų, kurie drįsta tai daryti. Kiekvienas žmogus turi teisę priimti Dievo meilę. Jūs taip pat turite teisę atstumti šią meilę, bet jeigu pasirenkate tą daryti, kodėl tuomet tyčiojatės iš tų, kurie padarė kitokį pasirinkimą?

Vėlgi, pilnai suprantu, kad daug žmonių labai skeptiškai žiūri į kiekvieną, kuris teigia esantis mano ar pakylėtųjų mokytojų pasiuntinys. Yra daug gerų priežasčių būti skeptiškais, nes iš tiesų esama daug pusiausvyros netekusių žmonių ir apsišaukėlių. Tačiau reikėtų būti atsargiems ir nenuklysti pernelyg toli į kraštutinumus.

Brutalus gyvenimo faktas yra toks, kad automatiškas arba garantuotas kelias į išganymą paprasčiausiai neegzistuoja. Kiekvienam Žemės planetoje esančiam žmogui reikalingas išganymas. Jūsų išganymas priklauso nuo vieno vienintelio dalyko – jūsų sąmonės būsenos. Jūsų sąmonės būsena priklauso nuo jūsų daromų pasirinkimų.

Turite teisę mane atstumti ir atstumti kiekvieną, kuris teigia esantis mano pasiuntinys. Tačiau iš tiesų yra tiesos žodžiuose: „Tas, kuris išsigina manęs prie žmonių, jo aš išsiginsiu prieš Tėvą.“ Šiais žodžiais nekalbama apie Jėzaus Kristaus atstūmimą ar kiekvieno žmogaus, tarnaujančio man vienu ar kitu būdu, atstūmimą. Šie žodžiai kalba apie Kristaus sąmonės atstūmimą. Jeigu neturite Kristaus sąmonės, paprasčiausiai negalite įžengti į Dangaus karalystę. Negalite įžengti į vestuvių puotą be Kristaus sąmonės vestuvinio rūbo. Jeigu neįžengsite, aš, Jėzus Kristus, negalėsiu jūsų pristatyti jūsų Tėvui danguje.

Aš besąlygiškai myliu visus žmones, kad ir koks bebūtų jų dabartinis sąmonės lygmuo ir jų požiūris į mane ar Dievą. Neatstumiu nė vieno. Tačiau daugelis žmonių atstumia save patys, priimdami požiūrį, priverčiantį juos užverti savo protą dvasiniam keliui. Negaliu nieko padaryti, kad padėčiau jums įveikti šį požiūrį. Tiesiog turėsiu laukti, kol priimsite geresnį sprendimą. Tačiau prašau, nepamirškite, kad visada būsiu čia, kai nuspręsite, jog norite mane surasti.

Versta iš www.askrealjesus.com