Kodėl svarbu atpažinti tikrą idėją kad ir iš kur ji bebūtų atėjusi

TEMOS: Pakylėtieji mokytojai tiesiogiai nekuria šios svetainės – jie turi pasiuntinį žmogų – turite būti pasiekę tam tikrą Kristiškumo lygmenį, kad galėtumėte atpažinti Jėzaus vibracijas

Klausimas: Ar tu tikrai esi Dievo Sūnus Jėzus, kuris pakilo į dangų ir sėdi Dievo dešinėje? Jeigu tai iš tiesų esi tu, kaip tuomet gali komunikuoti iš dangaus per internetą? Norėčiau, kad tai būtų tiesa, norėčiau, kad tai būtų tikrovė, bet esu sutrikęs ir pilnas abejonių.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Aš iš tiesų esu tikrasis Jėzus Kristus. Aš iš tiesų pakilau į dangų, tačiau, kas liečia sėdėjimą Dievo dešinėje, turiu jums pasakyti, jog retai turiu laiko prisėsti. Esu pernelyg užsiėmęs, siekdamas gelbėti tuos savo brolius ir seseris, kurie dar nepakilo į dangų.

Suprantu tavo sutrikimą ir abejones dėl to, ar įmanomas bendravimas iš dangaus per internetą. Tačiau aš šių svetainės puslapių nekuriu tiesiogiai iš dangaus. Turiu įsikūnijime esantį žmogų, kuris buvo apmokytas tarnauti mano pasiuntiniu. Jis suderina savo sąmone su manimi ir perduoda mano mokymus. Tuomet jis sukuria puslapius šioje svetainėje ir įdeda juos į internetą. Tad iš tiesų čia nėra jokios mistikos.

Tačiau turiu jums pasakyti, kad, kai pasiekiate mano sąmonės lygį, viskas tampa įmanoma. Kai sugebate vaikščioti vandeniu ir padauginti duoną bei žuvis, taip pat galite kurti internetinius puslapius vien savo proto galiomis. Vis dėlto aš to nedarau, ir viena iš pagrindinių priežasčių yra ta, jog noriu, kad ši svetainė pademonstruotų, ką gali pasiekti visi žmonės, eidami asmeninio Kristiškumo keliu. Iš tiesų, visi žmonės turi potencialą tapti Dievo tarnais ir tarnauti Dievui įvairiais būdais.

Suprantu tavo sutrikimą ir rekomenduoju, kad pasinaudotum mano duota susiderinimo su savuoju Kristaus AŠ technika ir išstudijuotum mano mokymus apie kelią į Kristiškumą. Matote, kai esate tiesos ieškotojai, yra labai svarbu, kad išsiugdytumėte gebėjimą žinoti tiesą savo širdyje.

Tuo tiesiog noriu pasakyti, kad, kai esate tiesos ieškotojas, iš tiesų yra visiškai nesvarbu, iš kur ateina šios svetainės žodžiai. Kai būsite išsiugdę vidinį įžvalgumą, sugebėsite skaityti šiuos puslapius ir sugebėsite pajusti, ar čia reiškiamos idėjos jums skamba teisingai. O kai pajusite šių idėjų teisingumą, turėtumėte jas priimti dėl jų pačių vertės, nesvarbu, koks jų šaltinis.

Tuo nenoriu pasakyti, kad šaltinis nėra svarbus. Tiesiog sakau, kad toks tokį pažįsta. Todėl, kad galėtumėte atpažinti, jog tai iš tiesų esu aš, tikrasis Jėzus Kristus, kalbantis per šį pasiuntinį, jums reikia būti pasiekus tam tikrą asmeninio Kristiškumo lygį. Tiktai tai pasiekę, galėsite atpažinti mano vibracijas.

Prieš pasiekdami šį Kristiškumo lygį, pirmiausiai išsiugdysite gebėjimą atpažinti tikras idėjas. Todėl tikras ieškotojas turėtų būti pasirengęs patikrinti kiekvieną idėją, ir jeigu idėja jam skamba teisingai, tuomet jis turėtų priimti šią idėją, net jeigu dar nesugeba pilnai pripažinti ją perdavusio šaltinio tikrumo.

Versta iš www.askrealjesus.com