Kuomet leidžiate savajam ego įtikinti jus atstumti mokymą, kuris gali jus išlaisvinti nuo ego

TEMOS: Mokymo tikslas yra padėti jums pakilti virš mokymo – stabmeldystė ir bet kokių autoritetų atmetimas – ieškokite mokymo šaltinio – abejonės yra tamsos jėgų projekcijos – pasinaudokite pasipriešinimu savo prisirišimams atrasti – ego kaltina kitus dėl trūkumų, kurių nemato savyje – jeigu ego puikuojasi tuo, kad neteisia, jis turės labai teisiantį požiūrį į tuos, kuriuos laiko teisiančiais – neleiskite savajam ego įtikinti jus atstumti mokymą, kuris gali jus išlaisvinti nuo ego

Klausimas: Kaip turėtų reaguoti brandūs dvasios ieškotojai, kai atranda mokymus šioje svetainėje, kurie meta iššūkį jų egzistuojantiems įsitikinimams ir su kuriais jie nesutinka? Dažnai būna taip, kad draugai, kuriems parodau šią svetainę, išsirenka vieną nedidelę detalę, kuri jiems nepatinka, ir pasinaudoja tuo, kad atmestų visą svetainę. Ar galėtum tai pakomentuoti?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Noriu labai aiškiai pasakyti, kad mano čia išsakytų pastebėjimų nereikėtų klaidingai interpretuoti, galvojant, kad žmonės turėtų nekritiškai priimti tai, kas yra pateikiama šioje ir kitose svetainėse, kiekvieną žodį priimant kaip neklystančią evangeliją. Kaip mėginau paaiškinti, bet kurio tikro mokymo tikslas yra duoti mokiniui kopėčias, kuriomis jis galėtų pakilti virš išorinio mokymo iki Tiesos Dvasios – pakylėtųjų mokytojų – iš kurių šis mokymas atėjo. Mokymas yra gelbėjimosi virvė, kurios tikslas yra atvesti jus prie mokymo šaltinio.

Tuo noriu pasakyti, kad visuomet turėtumėte mėginti išeiti už išorinio mokymo žodžių ribų ir siekti vidinio supratimo, kuris padėtų jums peržengti mokymo ribas. Pasiuntinys yra atsakingas už tai, kad jo perduodamas mokymas turėtų didžiausią įmanomą tyrumo laipsnį. Mokinys yra atsakingas už tai, kad mėgintų išeiti už išorinio mokymo ribų, tuo būdu transcenduodamas bet kokius mokyme egzistuojančius netyrumus. Tol, kol esate susisieję su šaltiniu, bet kokie netobulumai mokyme nėra svarbūs. O jeigu nesieksite atrasti šaltinio, net ir tobulas mokymas – jeigu toks dalykas egzistuotų – negalės garantuoti jūsų išganymo.

Potencialūs spąstai – kaip ir visada – yra du ego kraštutinumai:

  • Juodai baltame mąstyme esantys mokiniai iš pasiuntinio ir mokymo susikurs stabą, manydami, kad tai yra aukščiausias mokymas ir kad jis visada yra teisingas. Todėl jie niekada nedrįs mąstyti už to, kas yra sakoma mokyme, ribų.

  • Pilko mąstymo paveikti mokiniai sakys, kad nė vienas mokymas neturi kažkokio autoriteto. Todėl jie susigalvos savo pačių mokymo interpretaciją, kuomet mokymas atrodys sakantis tai, ką jie nori girdėti.

Būdas iš to ištrūkti yra suvokti tai, ką ką tik čia pasakiau. Mokymu turite naudotis tiktai kaip laiptais, kurių pagalba pasiektumėte šio mokymo šaltinį. Pakylėtieji mokytojai yra aukščiau tiek už juodai baltą, tiek ir už pilką mąstymą. Tad, jeigu neturėsite noro pažvelgti už savo dabartinės sąmonės ribų, paprasčiausiai nesugebėsite užmegzti ryšio su mumis. Liksite įstrigę dabartiniame savo sąmonės lygmenyje, naudodamiesi išorinio mokymo interpretacija kaip pateisinimu nekopti aukščiau.

Ir šiuo atžvilgiu noriu išsakyti labai aiškų teiginį. Jeigu pagaunate save analizuojant, teisiant arba kritikuojant mokymą arba šį mokymą atnešusį pasiuntinį – ypač jeigu pagaunate save galvojant, kad žinote geriau, kaip šis mokymas turėtų būti perduodamas – iš karto turėtumėte matyti tai kaip pavojaus signalą. VISADA galite būti tikri, kad tokios mintys ateina iš jūsų ego ir tamsiųjų dvasių, apie kurias kalbėjau atsakyme į kitą laišką, tai yra iš Klaidintojų. Tad turėtumėte suprasti, kad pažeidžiamą Klaidintojų energijoms jus daro tai, kad turite tam tikrus dualistinius įsitikinimus. Ir jūsų jausmų apie mokymą intensyvumas rodo jūsų prisirišimo prie šių įsitikinimų stiprumą.

Neišmintingas mokinys naudojasi kituose pamatytais netobulumais (realybėje jų pačių ego ant kitų projektuojamais), kad nekeistų savęs. Išmintingi mokiniai visada ieško rąsto savo akyje ir su džiaugsmu pasitinka kiekvieną galimybę pamatyti šį rąstą ir jį išsitraukti. Tad, kai išmintingas mokinys susiduria su mokymu šioje svetainėje, ar su bet kokiu kitu dvasiniu mokymu, kuris meta iššūkį vienam iš jo egzistuojančių įsitikinimų, jis arba ji užduoda sau klausimą: „Ar mano pasipriešinimas mokymui kyla iš fakto, jog esu prisirišęs prie tam tikros iliuzijos?“ Atradęs tokį prisirišimą, išmintingas mokinys visada iškelia jį į paviršių ir tiesiog jį paleidžia. Neišmintingas mokinys atranda trūkumą pasiuntinyje ir žinioje ir naudojasi tuo kaip pretekstu prisirišimui ignoruoti.

Būdami išmintingu dvasios mokiniu, visada turėtumėte mėginti apnuoginti savo ego, ir vienas iš geriausių būdų tai daryti, yra ieškoti nenuoseklumų ir prieštaravimų savo įsitikinimuose, teiginiuose arba veiksmuose. Priežastis yra ta, kad ego visuomet perkelinėja savo požiūrius ant kitų. Todėl ego dažnai labai kritiškai žiūrės į tariamą trūkumą kituose žmonėse, būtent dėl to, kad pats turi šį trūkumą. Ego apkaltins kitus darant tai, ką jis pats jau daro jiems – ir jums.

Pavyzdžiui, yra dvasios mokinių, kurie susikūrė klaidingą meilės įvaizdį, manydami, kad ji visada yra švelni ir maloni, ir manydami, kad jie niekada neturėtų mesti iššūkio jokioms idėjoms ar požiūriams. Tačiau jie nemato, kad patys priėmė teisiantį požiūrį į tuos žmones, kurie yra tiesmukesni už juos pačius.

Žmonės, kuriuos yra apakinęs pilkas mąstymas, yra labai pažeidžiami šios teisimo formos. Pavyzdžiui, jie priima požiūrį, kad tikras dvasinis mokytojas turėtų būti mylintis ir turėtų toleruoti bet kokias žmogiškas savybes. Jie iš tiesų tiki, kad būti mylinčiu reiškia, jog niekada nemetate iššūkio žmonėms ir kad iššūkio metimas reiškia, jog esate teisiantis. Tačiau jie nesugeba pamatyti savyje to, kad patys priėmė labai teisiantį požiūrį į tuos, kurie neatitinka jų apibrėžimo, ką reiškia būti mylinčiu. Kitaip tariant, šiaip jau nuoširdūs dvasios ieškotojai mano turintys didelę meilę, tačiau iš tiesų turi labai teisiantį požiūrį į tuos, kuriems klijuoja nemylinčių etiketę.

Tai yra akivaizdus nenuoseklumas, ir žmogus, kuris pradeda pakilti virš pilko mąstymo, turėtų sugebėti pasinaudoti šiais mokymais ir greitai palikti visus šiuos ego žaidimus. Todėl brandesni dvasios ieškotojai turėtų sugebėti pakilti virš tendencijos leisti savajam ego išskirti vieną mažytę detalę, kuri jiems nepatinka, ir tuomet pasinaudoti ja kaip pretekstu visam mokymui atmesti. Mūsų svetainėje iš tiesų yra mokymų, kurie visiems žmonėms gali padėti išsilaisvinti nuo savojo ego. Tačiau, jeigu leisite savajam ego įtikinti jus atstumti mokymą, tuomet, žinoma, šis mokymas negalės jūsų išlaisvinti. Mačiau dvasingus žmones tai darant nuo pat tų laikų, kai vaikščiojau Žeme prieš 2000 metų. Kas liečia ego, iš tiesų nėra nieko naujo po saule. Specifiniai jo naudojami argumentai gali laikas nuo laiko keistis, tačiau mechanizmas visada išlieka toks pat.

Versta iš www.askrealjesus.com