Dvasiniai spinduliai

Kim Michaels

Kodėl jums turėtų rūpėti dvasiniai spinduliai? Štai pagrindinės priežastys:

  • Viskas, ką darote, yra daroma vieno ar kelių dvasinių spindulių energijos pagalba. Visas materialus pasaulis yra sukurtas iš septynių spindulių.

  • Visi apribojimai, su kuriais susiduriate, yra sukurti iš vieno ar daugiau septynių dvasinių spindulių iškraipymų.

  • VIENINTELIS būdas transcenduoti tam tikrą apribojimą yra išsilaisvinti iš: a) įsitikinimo, sukūrusio šį apribojimą ir b) žemų dažnių sugeneruotos energijos.

  • VIENINTELIS būdas transformuoti žemų dažnių energiją, kuri buvo sukurta iškreipiant tam tikrą spindulį, yra iššaukti tyrą to spindulio energiją. Kiekvienas spindulys yra priešnuodis iškreiptai to spindulio energijai.

Apibendrinant galima pasakyti, kad tik pažindami dvasinius spindulius galite efektyviai nustatyti ir įveikti apribojimus, su kuriais susiduriate. Toliau pateikiamas kiekvieno spindulio aprašymas su jo tyromis savybėmis, o taip pat to spindulio iškraipymai. Kiekvienas spindulys turi tam tikras dvasines tarnystes, kuriose tarnauja pakylėtosios būtybės:

  • Elohimai reprezentuoja būtybių, kurios iš tiesų ir sutvėrė materialų pasaulį, tarnystę.

  • Arkangelo tarnystėje esančios būtybės tarnauja pasiuntiniais arba tarpininkais tarp dvasinės ir materialios karalijų.

  • Čohanas yra pakylėtasis mokytojas, pagrinde dirbantis ir padedantis nepakylėtosioms būtybėms eiti iniciacijų keliu, vedančiu link pakylėjimo.

PIRMASIS SPINDULYS

Spalva: Elektrinė mėlyna

Atitinkanti čakra: Gerklės

Elohimai: Herkulis ir Amazonija

Arkangelai: Mykolas ir Tikėjimas

Čohanas: Mokytojas MOR, taip pat žinomas kaip El Morija, Morija, Mokytojas M, M, arba Bapu.

Tyros savybės:

Tradiciškai šis spindulys yra laikomas galios ir valios spinduliu, tačiau žvelgiant iš gilesnio supratimo, pirmasis spindulys reprezentuoja kūrybinį veržlumą. Tai yra troškimas išreikšti save, noras eksperimentuoti, net ir tuomet, kai eksperimento rezultatų neįmanoma iš anksto numatyti. Tai taip pat yra noras tekėti su gyvenimu ir mokytis iš kiekvienos patirties. Pirmasis spindulys sužadina jausmą, kad viskas svarbu, kad gyvenimas yra jaudinantis ir įdomus, ir kad individas iš tiesų gali padaryti pozityvų skirtumą. Pirmasis spindulys taip pat yra raktas į jūsų pasiryžimą dirbti dėl visų, užuot siekus iškelti save.

Iškraipymai:

Kūrybinės valios iškraipymas yra nežinomybės baimė, kuri išreiškiama piktnaudžiavimu galia, siekiant kontroliuoti savo aplinkybes, tame tarpe ir kitus žmones. Tai baimė užsiimti veikla, kurios rezultato negalite nuspėti ar kontroliuoti, kas akivaizdžiai slopina kūrybingumą. Žmonės, iškreipę pirmojo spindulio savybes, dažnai žaidžia įvairius valdžios demonstravimo kitiems žmonėms žaidimus, kylančius iš troškimo kontroliuoti rezultatus. Tai bandymas užgniaužti pačią gyvybės jėgą, kuri visuomet veržiasi į savitranscendenciją, mėginant apsaugoti savo atskirąjį aš ir tai, ką jis laiko savo nuosavybe pasaulyje. Tai gali vesti į savininkiškumo jausmą kitų žmonių atžvilgiu, kas yra vienas pagrindinių konflikto šaltinių šioje planetoje. Lengvesniais atvejais žmonės bijo būti kūrybingi ir jaučiasi bejėgiai, manydami, kad niekas iš tiesų nesvarbu ir kad individas negali padaryti jokio skirtumo – tad kam iš viso stengtis.

ANTRASIS SPINDULYS

Spalva: Auksinė geltona

Atitinkanti čakra: Karūnos

Elohimai: Apolonas ir Liumina

Arkangelai: Jofielis ir Kristina

Čohanas: Viešpats Lanto

Tyros savybės:

Tradiciškai laikomas išminties, apšvietos ir savęs pažinimo spinduliu. Tačiau gilesniame lygmenyje, šis spindulys įgalina jus pamatyti, kad atskirasis aš yra netikras ir kad atskirtis yra iliuzija. Būtent per antrąjį spindulį galite patirti pamatinę tikrovę, kad visa gyvybė yra viena, nes niekas negali būti atskirta nuo visur esančiojo Kūrėjo. Atvirumas aukštesniam supratimui taip pat yra antrojo spindulio savybė, o taip pat suvokimas, kad egzistuoja daug teisingų tiesos išreikšimo būdų, kurie visi liudija tos pačios pamatinės vienovės realybę.

Iškraipymai:

Antrojo spindulio iškraipymas yra netikra išmintis, kuri manosi žinanti viską arba turinti aukščiausią tiesą. Ši iliuzija remiasi centrine dualizmo iliuzija, tai yra, kad „realybę“ galima padalinti į atskirus skyrius, ir kad atskirties protas turi teisę ir gebėjimą nuspręsti, kas tiesa, o kas netiesa. Antrojo spindulio iškraipymus galima pamatyti žmonėse, kurie yra absoliučiai įsitikinę savo teisumu – ypač tuose, kurie tapo fanatikais – ir yra pasirengę priversti visus jiems nusileisti. Kitas iškraipymas yra intelektualizmas, kuomet žmonės gali ginčytis už ar prieš bet kokią idėją, niekada nebandydami pakilti virš šios idėjos ir tiesiogiai patirti Dvasią, kuri netelpa žodžiuose.

TREČIASIS SPINDULYS

Spalva: Rausva

Atitinkanti čakra: Širdies

Elohimai: Eros ir Amora

Arkangelai: Čamuelis ir Dosnybė

Čohanas: Paulius Venecijietis

Tyros savybės:

Tradiciškai trečiasis spindulys yra laikomas meilės, užuojautos, dosnumo, grožio įvertinimo ir nesavanaudiškumo centru. Tačiau gilesnis supratimas sako, kad trečiasis spindulys yra pusiausvyros centras.

Į meilę galima žvelgti kaip į gyvybei pusiausvyrą teikiančią jėgą, į jėgą, kuri balansuoja dvi pagrindines kūrybos jėgas: plėtimosi (vyriškąjį arba Tėvo impulsą) ir traukimosi (moteriškąjį arba Motinos impulsą). Jeigu šios dvi jėgos nėra pusiausvyroje, egzistuos tendencija vieną iš jų nutempti į kraštutinumą. Tai reiškia, kad viskas, kas bus sukurta iš šio disbalanso, arba nueis per toli ir todėl subyrės į šipulius, arba bus nunešta nepakankamai toli ir todėl negalės duoti vaisių, ir galiausiai susinaikins susitraukimo dėka.

Tyros trečiojo spindulio savybės suteikia jums gebėjimą patirti besąlygiškumą – vieningą realybę, egzistuojančią už dviejų dualistinio proto sukurtų kraštutinumų. Galite pajausti, kad kažkas yra dualistiška, nors ir nesugebėtumėte pateikti išsamaus paaiškinimo. Tiesiog pajaučiate, kad sąlygiškumas nėra „teisingas,“ nes patyrėte besąlyginę Dievo/realybės prigimtį savo širdyje.

Trečiojo spindulio savybės veda į gilesnį vienovės su visa gyvybe pajautimą, skatinantį atsirasti gebėjimui atskirti, kai kažką pajuntame esant teisinga (nes tai siekia išaukštinti visą gyvybę) arba pajuntame esant neteisinga (nes tai siekia išaukštinti vieną gyvenimo dalelę ir pažeminti kitas). Būtent per trečiąjį spindulį galite sužinoti, ką daryti būtų teisingiausia, net jei to dar negalėtumėte paaiškinti išoriniu protu. Taip pat būtent trečiojo spindulio savybės gali jums padėti pajusti, kai kas nors veikia iš savanaudiškų paskatų, ir tai jums suteikia galią patiems pasiekti pusiausvyrą.

Iškraipymai:

Pagrindinis trečiojo spindulio iškraipymas yra pusiausvyros trūkumas, tačiau tai gali pasireikšti įvairias subtiliais būdais. Vienas iš šių būdų yra tai, ką žmonės vadina meile, tačiau iš tikrųjų yra savininkiškas bandymas kontroliuoti kitus. Ekstremaliausiuose pavidaluose tai gali pasireikšti kaip neapykanta, troškimas nubausti ir sunaikinti tuos, kurie nepasiduoda kontrolei. Pavyzdžiui, daugelis žmonių įsimyli, bet po to ima savintis asmenį, kurį teigia mylintys.

Kitas iškraipymas yra tvirtas įsitikinimas, kad tikslas gali pateisinti priemones, tai yra, kad žmogui, kuris pasišventęs aukštesniam tikslui, gali būti pateisinama naudoti prieš kitus prievartą ar žudyti kitus žmones, tam kad būtų pasiektas šis aukštesnis tikslas. Ši iškraipyta meilės forma yra didžiosios dalies žiaurumų, įvykdytų žmonijos istorijoje, priežastis. Retai rasite žmonių, kuriuos būtų sunkiau įtikinti už tuos, kurių požiūrį į gyvenimą išbalansavo fanatizmas. Jis verčia žmones tikėti, jog norint pademonstruoti savo meilę Dievui, jie privalo žudyti kitus žmones.

KETVIRTASIS SPINDULYS

Spalva: Briliantinė balta

Atitinkanti čakra: Pagrindo

Elohimai: Tyrumas ir Astrėja

Arkangelai: Gabrielius ir Viltis

Čohanas: Serapis Bėjus

Tyros savybės:

Tradiciškai ketvirtojo spindulio savybėmis yra laikomos tyrumas, viltis ir savidrausmė. Tačiau gilesniame lygmenyje, ketvirtasis spindulys tarnauja kaip siejančioji terpė tarp jūsų Dvasios ir jūsų fizinio kūno bei materialaus pasaulio. Klausimas, užduodamas ketvirtajame spindulyje yra, ar leisite materialiam pasauliui valdyti jūsų Dvasią, šitaip apribodami savo išraišką šiame pasaulyje. Klausimas yra toks: ar tikite, jog dabartinės sąlygos materialiame pasaulyje yra tikros, amžinos ir nepakeičiamos, o gal tuo netikite ir esate pasiryžę atverti duris savo kūrybinei galiai, tam kad akceleruotumėte materialų pasaulį – Motinos elementą – virš dabartinių sąlygų.

Ketvirtojo spindulio savybės įgalina jus išvengti iliuzijos, kad materialaus pasaulio regimybės yra tikros ar amžinos. Išvengę šios iliuzijos, sugebėsite neįstrigti amžinajame malonumų rate, mėginimuose patenkinti savo žemuosius kūniškus arba žmogiškus troškimus. Vietoj to matysite šį pasaulį tiktai kaip įrankį, kurio paskirtis – padėti jums augti savo sąmonėje. Tai reiškia, jog be jokių pastangų vengsite veiklų, netarnaujančių šiam tikslui. Tačiau čia egzistuoja gilesnis suvokimo lygmuo, kuomet suvokiate, kad esmė nėra vengti visų žmogiškų ar fiziškų veiklų – esmė yra jas sudvasinti.

Paskutinė iliuzija, kurią privalote įveikti dvasiniame kelyje yra idėja, kad egzistuoja padalijimas tarp dvasinės ir materialios karalijų, tarp dvasinės ir materialios veiklos. Vietoj to sugebėsite išlikti vienovėje, viską paversdami dvasine veikla. Šitaip išpildysite patį įsikūnijimo tikslą – akceleruoti visos materialios visatos vibracijas į aukštesnį lygį, kuriame ji galės tapti amžina dvasinės karalijos dalimi.

Iškraipymai:

Tradiciškai iškraipymu yra laikomi netyrumas ir chaosas. Tačiau gilesniame lygmenyje, tai yra jausmas, kad dabartinės sąlygos yra tikros, kad taip ir turi būti ar kad tai pakeisti yra ne jūsų jėgoms. Pradedate galvoti, jog šis pasaulis yra atskirtas nuo dvasinės karalijos, o gal netgi priklauso velniui, ir jūs turėtumėte palikti jį ramybėje ir nesiekti jo pakeisti.

Galbūt netgi galite patikėti, kad neturite teisės būti dvasingu žmogumi šiame pasaulyje, ar kad neturite teisės išreikšti savo dvasinių galių šiame pasaulyje. Vietoj to, turėtumėte priimti dabartines netobulas sąlygas bei prisitaikyti prie jų. Pasiekę ekstremaliausią iškraipymą, galite netgi patikėti, kad esate visiškai materiali būtybė – materialaus pasaulio produktas, kad gimėte iš dulkių ir dulkėmis pavirsite. Šioje sąmonės būsenoje, žinoma, nėra jokios vilties akceleracijai į aukštesnę būseną. Tačiau, žinant tai, kad pats gyvenimas yra akceleracija tapti Daugiau, tai yra proto būsena, kurią Jėzus vadino „mirtimi“ – dvasine mirtimi.

PENKTASIS SPINDULYS

Spalva: Smaragdinė žalia

Atitinkanti čakra: Trečioji akis

Elohimai: Ciklopėjus ir Virginija

Arkangelai: Rafaelis ir Motina Marija

Čohanas: Ilarionas

Tyros savybės:

Tradiciškai penktojo spindulio savybėmis yra laikomos tiesa ir vizija – tačiau kieno vizija? Penktasis spindulys yra vieningos vizijos centras, ką iliustruoja Jėzaus pasakymas: „Jeigu tavo akis sveika, tavo visas kūnas bus pilnas šviesos.“ Vieningoji vizija yra Kristaus vizija, reginti už dualizmo ribų. Ji paremta suvokimu, kad BET KURI „tiesos“ išraiška materialiame pasaulyje neprilygsta Tiesos Dvasiai, ir todėl privalome pakilti aukščiau VISŲ išorinių išraiškų, jei norime patirti tiesą.

Kai tai padarysime, pamatysime, jog visi padalijimai yra netikri, ir pamatysime būtinybę kelti aukštyn visą gyvybę. Iš to kyla Kristaus įžvalgumas, sugebėjimas akimirksniu atskirti ir pamatyti dualizmo melus, kurie visuomet siekia iškelti aukštyn vieną gyvenimo dalelę ir pažeminti visas kitas. Tą iliustruoja situacija Rojaus Sode, kuomet Žaltys pasakė Ievai: „Tu tikrai nemirsi,“ šitaip pasėdamas abejonę jos sąmonėje. Penktojo spindulio savybės įgalina jus pamatyti šią žaltišką logiką. Taip pat įgyjate sugebėjimą matyti, jog visos šio materialaus pasaulio regimybės yra laikinos, ir todėl galite laikyti tyrą viziją žmonių ir sąlygų perkeitimui.

Iškraipymai:

Iškraipymai yra vizijos trūkumas, nesugebėjimas atskirti vienos nedualistinės Tiesos nuo daugybės dualistinių „tiesų,“ kas veda į abejones ir neviltį, arba manymą, kad tiesa neegzistuoja. Iškraipymas taip pat yra tikėjimas, kad yra tik viena tiesa, ir kad tai yra mūsų tiesa. Tai taip pat yra jausmas, jog, dėl to, kad mes turime vienintelę tiesą, privalome kovoti prieš tuos, kurie skelbia kitą tikėjimo sistemą, ir kad mums būtina ir pateisinama šią sistemą kritikuoti, o gal net ir sunaikinti ją. Žmonės, kritikuojantys kitus žmones ir idėjas iškreipė penktojo spindulio savybes. Dar vienas iškraipymas yra polinkis sakyti, kad, jeigu žmonės daro tam tikrus dalykus arba tiki tam tikrais dalykais, jie yra blogi žmonės – nesugebant pažvelgti už laikinų regimybių.

ŠEŠTASIS SPINDULYS

Spalva: Purpurinė ir auksinė

Atitinkanti čakra: Saulės rezginio

Elohimai: Taika ir Aloha

Arkangelai: Urielis ir Aurora

Čohanas: Nada

Tyros savybės:

Tradiciškai pagrindine šeštojo spindulio savybe yra laikoma taika, tačiau tai yra „taika, pranokstanti supratimą.“ Tai yra vidinis jausmas, jog jūsų negali paliesti dualistinės regimybės, besistengiančios kiekviena nusitempti į savo pusę. Tai sugebėjimas stovėti siaučiančio konflikto vidury ir jausti tylą viduje. Tai sugebėjimas jausti, kad kažkas siekia jus įtraukti į disbalansą, siekia jus įtraukti į pyktį, tačiau jūs išliekate susitelkę ir nusprendžiate, jog nenorite ten eiti.

Turėdami šią taiką galite tarnauti iš tiesų nesavanaudiškai, nes intuityviai sieksite į kiekvieną situaciją nešti harmoniją. Ir, žinoma, harmonija yra raktas, galintis padėti žmonėms pakilti virš dualistinės kovos ir surasti bendrą kalbą. Asmuo, turintis išvystytas šeštojo spindulio savybes, visada ieško bendros kalbos ir turi gebėjimą (ypač tuomet, kai viršutinės čakros taip pat yra tyros) padėti žmonėms atrasti bendrą poziciją.

Iškraipymai:

Tiesioginiai šeštojo spindulio savybių Iškraipymai yra pyktis ir nerimas, išreiškiami kaip labai agresyvus noras priversti kitus pasikeisti, baudžiant tuos, kurie priešinasi. Tai yra anti-taika, kuri taip pat pranoksta supratimą, nes neįmanoma susikalbėti su asmeniu, iškreipusiu šeštojo spindulio savybes. Jie veikia aklo pykčio vedini, sakydami bei darydami dalykus, dėl kurių vėliau gailėsis. Jie netgi darys dalykus, kuriuos visi žino esant neteisingais, tačiau tą akimirką jie bus tarsi visiškai akli.

Kitas iškraipymas yra tai, ką kai kurie laiko taika, tačiau kas iš tikrųjų yra pasyvumas, nenoras ginti aukštesnį idealą. Žmonės, turintys šį iškraipymą, yra linkę prisiimti aukos vaidmenį, kuri tik reaguoja į išorines jėgas, atsisakydama prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą. Taip pat esama žmonių, kurie prarado savo individualumą ir įsiliejo į„minios protą,“ kuris veikia aklai arba aklai seka stipriu vadu. Dar vienas iškraipymas yra aklas tikėjimas, kad smurtas ir karas gali būti priimtini problemų sprendimo būdai, ar kad kai kuriose situacijose tai yra vienintelis veikimo būdas ir gal netgi pateisinamas būdas.

SEPTINTASIS SPINDULYS

Spalva: Violetinė

Atitinkanti čakra: Sielos sostas

Elohimai: Arkturas ir Viktorija

Arkangelai: Zadkielis ir Ametista

Čohanas: Sen Žermenas ir Kuan Jin

Tyros savybės:

Tradiciškai septintojo spindulio savybėmis yra laikomos laisvė, atleidimas ir teisingumas. Tačiau žvelgiant iš gilesnio supratimo, septintasis spindulys yra jūsų žaismingumo buveinė, jūsų pasirengimas gyventi gyvenimą pagal Jėzaus žodžius: „Jeigu netapsite kaip maži vaikai, neįeisite į karalystę.“

Kai įkūnijate tyras septintojo spindulio savybes, jaučiate, kad gyvenate pasaulyje, kuris iš esmės yra geras, ir atėjote čia save išreikšti bei žaisti su tuo, kas prieinama. Nesirūpinate ir nesijaudinate dėl gyvenimo ar dėl ateities, tikėdami, kad Dvasia jus apsaugos, o Motina jumis pasirūpins. Todėl jaučiate iš gelmių trykštančią laisvę ir trokštate patirti, ką jums gali pasiūlyti pasaulis, bei prisidėti prie jo savo kūryba.

Iškraipymai:

Pagrindinis septintojo spindulio savybių iškraipymas yra tendencija į gyvenimą žiūrėti labai rimtai. Tai gali būti išreikšta tiek per laisvę, tiek ir per teisingumą, kurie susijungia į jausmą, kad gyvenate pasaulyje, kuriame viskas yra kova, gal netgi kova prieš jėgas, neteisėtai siekiančias atimti iš jūsų laisvę.

Prisiminkite seną posakį: „Juokitės iš velnio ir jis nuo jūsų pabėgs.“ Ir šiame posakyje yra tiesos, ta prasme, kad jeigu į kažką žvelgiate pernelyg rimtai, atiduodate jam savo galią. Žinoma, kai kas gali sakyti, kad pasaulyje yra daug jėgų, neteisėtai siekiančių apriboti jūsų laisvę, tad argi nereikėtų rimtai žiūrėti į šią grėsmę? Tačiau egzistuoja pusiausvyra, kurią atrasime supratę dar vieną Jėzaus teiginį: „Būkite išmintingi kaip žalčiai ir taikūs kaip balandžiai.“ Egzistuoja subtili pusiausvyra tarp naivaus požiūrio į šio pasaulio laikinas sąlygas ir pernelyg rimto požiūrio, kuomet manote, jog negalėsite jaustis laisvi, kol šios sąlygos nepasikeis.

Ekstremalus septintojo spindulio iškraipymas yra epinė mąstysena, kuriame būdami galvojate, kad pasaulis yra įstrigęs epinėje kovoje tarp gėrio ir blogio, tai reiškia, jog viską galima pateisinti kovoje prieš blogį. Tai veda į absoliutų nejautrumą gyvenimui, kuris pagimdė pačius blogiausius žmogiškojo žiaurumo pavyzdžius. Tačiau, kaip ir su viskuo, nejautrumas kitiems kyla iš nejautrumo sau.

Kai iškreipiate septintojo spindulio savybes, esate linkę galvoti, kad problemos pasaulyje egzistuoja todėl, kad kiti žmonės nežiūri į jas taip ritmai kaip žiūrite jūs. Kai įveikiate šį disbalansą, suvokiate, kad šios sąlygos tebeegzistuoja būtent dėl to, kad žmonės į jas žiūri pernelyg rimtai, galvodami, kad materialaus pasaulio sąlygos gali valdyti jų Dvasią. Iš tiesų mes visi esame dvasinės būtybės, ir viena svarbiausių mūsų užduočių Žemėje yra pademonstruoti, kad neleisime materialioms sąlygoms riboti savo Dvasios ir jos reiškimosi šiame pasaulyje. Leisdami savo aukštesniajam aš reikštis per mus atrandame raktą į laisvę, ir ši laisvė yra dangiškojo žmogaus-vaiko žaismingumas, žinančio, kad jis yra viena su savo Tėvu, ir todėl žinančio, kad su Dievu viskas yra įmanoma.

AŠTUNTASIS SPINDULYS

Atitinkanti čakra: Slaptasis širdies kambarėlis

Arkangelas: Uzielis

Čohanas: Maha Čohanas

Aštuntasis spindulys yra vadinamas Integracijos Spinduliu, nes jame reikalaujama integruoti pozityviąsias pirmųjų septynių spindulių savybes. Tai reiškia, jog privalote būti transcendavę pirmųjų septynių spindulių iškraipymus, nes kitaip jie neleis jums integruoti visų spindulių.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels