Valdžios elitas 6: Kuo yra pateisinami neracionalūs veiksmai

PASTABA: Šie mokymai buvo paimti iš Viešpaties Maitrėjos knygos Visrakčiai į Dvasinę Laisvę.


Ištraukos iš Rakto 20: Bedieviška tiesa apie religiją

Jeigu pažvelgtumėte į daugelį žmonių daromų dalykų, pamatytumėte, kad kai kurie individualūs veiksmai neturi jokio racionalaus arba logiško tikslo. Kodėl kai kurie vyrai prievartauja moteris arba tvirkina vaikus? Kodėl serijinis žudikas nusprendžia nužudyti tuzinus žmonių? Kodėl motina nusprendžia nuskandinti savo vaikus vonioje? Kodėl dvi grupės žmonių leidžia neapykantai išaugti iki tokio taško, kuomet atrodo, kad smurtas yra vienintelis sprendimas? Kodėl žmonės įsitraukia į organizuotą nusikalstamumą? Kodėl žmonės naikina savo kūnus ir protus narkotikais, alkoholiu, tabaku arba užterštu maistu? Kodėl šalys įsitraukia į masinę isteriją, vadinamą karu? Kodėl didžiulės kompanijos siekia sukoncentruoti pinigus kelių akcininkų rankose, išnaudodamos darbuotojus, užuot padalijusios šį turtą tarp darbuotojų, kas suteiktų šioms kompanijoms didesnę rinką? Kodėl visa civilizacija leidžia didžiulėms korporacijoms teršti gamtą ir siurbti gamtos resursus dėl trumpalaikio pelno, jeigu tai grasina ilgalaikiam tiek šių korporacijų, tiek visos civilizacijos išlikimui?

Žvelgiant išoriškai, nė vienas iš šių individualių veiksmų nėra logiškas arba racionalus, tai kodėl žmonės jiems leidžia vykti vėl ir vėl, nesibaigiančiame tų pačių klaidų kartojimo cikle? Esmė ta, kad, jeigu žvelgsite tik į išorines regimybes, niekada nerasite racionalaus arba logiško atsakymo, nes tokio atsakymo nėra. Faktas toks, kad žmonės nežino, kodėl jie atlieka savižudiškus veiksmus, jie tam neturi jokių logiškų arba racionalių paaiškinimų. Jeigu žmonės žinotų geriau, jie ir darytų geriau, tai reiškia, kad žmonės savižudiškus veiksmus gali daryti tik tuomet, kai yra įstrigę neišmanyme. Tad, jeigu norite suprasti, kas iš tiesų vyksta šioje planetoje, turite ieškoti priežasties, kodėl žmonės yra neišmanyme. Galbūt šioje planetoje egzistuoja jėga, kuri nori, kad žmonės ir toliau būtų neišmanyme? Ar yra jėga, kuriai būtų naudingas žmonių neišmanymas, nesvarbu, ar tai būtų nekaltas neišmanymas – kuomet žmonės tiesiog nežino – arba sąmoningai pasirinktas neišmanymas – kuomet žmonės nenori žinoti? Ir kas tai galėtų būti per jėga?

Žinoma, jau atsakiau į šį klausimą ankstesniuose skyriuose, tad atlikime trumpą apibendrinimą. Žemėje iš tiesų egzistuoja jėga, kurios išlikimas priklauso nuo to, kad žmonės ir toliau liktų neišmanyme. Šią jėgą sudaro sekantys elementai:

  • Būtybės, kurios nupuolė iš sferos, kuri dabar yra dvasinė karalija, ir kurios savo nuopolį tęsė tol, kol atsidūrė Žemėje. Kai kurios iš šių būtybių yra fiziniame įsikūnijime, kai tuo tarpu kitos egzistuoja žemesniuosiuose emocinės karalijos lygmenyse, žmonių vadinamuose pragaru.

  • Būtybės, kurios nupuolė viename iš trijų aukštesnių Žemės energetinio lauko lygmenų.

  • Būtybės, kurios nupuolė fizinėje karalijoje. Dauguma jų tebėra įsikūnijime.

  • Tapatumai ir padarai, kurie buvo sukurti puolusių būtybių, norėjusių išsaugoti ir išplėsti savo atskirą tapatumo jausmą. Šių tapatumų kūrimas prasidėjo keliose aukštesnėse karalijose, ir šie tapatumai dabar nupuolė į materialų pasaulį. Jie pagrinde egzistuoja emocinėje ir mentalinėje karalijose.

  • Tam tikri tapatumai arba padarai buvo sukurti fizinėje karalijoje esančių žmonių, ypač per reakcijas į šioje karalijoje egzistuojančias sąlygas. Pavyzdys čia būtų padarai, kurie buvo sukurti iš žmonių priklausomybės nuo fizinių substancijų, tokių kaip alkoholis, tabakas arba seksas. Šie padarai pagrinde egzistuoja emocinėje karalijoje, iš kurios jie traukia emocinius žmonių kūnus, mėgindami priversti juos užsiimti šiuos padarus maitinančiomis veiklomis.

  • Visuotinis tapatumas, apjungiantis visas šias dalis į superstruktūrą, kurią pavadinau drakonu.

Esminis faktas apie visą šį konglomeratą yra tai, kad tiek individualios būtybės – puolusios būtybės – tiek masiniai padarai nebegali gauti šviesos iš dvasinių mokytojų arba iš savo vidaus. Jie, tikrąja to žodžio prasme, yra atkirsti nuo dvasinio pasaulio, kuris yra gyvybės šaltinis visam materialiam pasauliui. Todėl tam, kad galėtų išgyventi arba netgi auginti savo galią, šiems padarams yra būtina gauti energiją iš tų būtybių, kurios vis dar tebegauna šią energiją iš dvasinio mokytojo (nors dauguma to sąmoningai nesuvokia) arba atneša ją į materialų pasaulį iš savo vidaus.

Kaip sakiau, materialus pasaulis yra toks tankus, kad net ir aukštų dvasinių pasiekimų būtybė pamiršta savo tikrąjį tapatumą ir kilmę, įsikūnydama Žemėje. Todėl yra daug žmonių Žemėje, kurie turi tam tikrą kiekį dvasinės šviesos, tačiau to nežino ir nežino visų tų daugybės būdų, kuriais ši šviesa iš jų gali būti pavogiama, arba kuriais jie patys to nežinodami gali šią šviesą atiduoti puolusioms būtybėms. Žinoma, dvasinius pasiekimus turintis žmogus niekada to nedarytų, jeigu suprastų, kas vyksta. Ir būtent dėl to puolusioms būtybėms yra taip svarbu ir toliau laikyti žmones neišmanyme apie puolusių būtybių egzistavimą ir apie jų metodus, kuriais jos naudojasi žmonių šviesai grobti. Neišmanymas iš tiesų yra palaima – dualizmo jėgoms! Jūsų neišmanymas yra jų palaima.

***

Leiskite man trumpai aprašyti principą, kuris leidžia puolusioms būtybėms vogti žmonių šviesą. Realybė yra tokia, kad puolusi būtybė tapo visiškai susitapatinusi su tapatumo jausmu, kuris yra grįstas antikristo sąmone, kuri tegali egzistuoti šešėliuose, tai yra, žemesnėse vibracijose. Tad, jeigu puolusi būtybė gautų tyros dvasinės šviesos porciją, ji nieko su šia šviesa negalėtų daryti. Priešingai, ši tyra šviesa būtų labai nemaloni tokiai būtybei, ir ji jaustųsi taip, lyg ši šviesa ją degintų. O jeigu šviesa būtų pakankamai koncentruota, tuomet ji iš tiesų galėtų sudeginti puolusią būtybę.

Esminis dalykas čia yra tas, kad puolusi būtybė gali sugerti tiktai žemesnių vibracijų šviesą, ir būtent dėl to tokia būtybė negali vogti dvasinės šviesos tiesiogiai iš kitų. Ji turi priversti tuos, kurie turi dvasinės šviesos, šią šviesą iškreipti, pažeminti ją iki tokių vibracijų, kad puolusi būtybė galėtų ją sugerti. Ji tai daro, skatindama žmones užsiimti veiklomis, kurios pažemina jų mentalinių ir emocinių energijų vibracijas. Akivaizdus pavyzdys yra bet kokia veikla, kuri verčia jus jausti pyktį arba baimę. Tačiau daugelis veiklų maitins jūsų dvasinę šviesą puolusių būtybių ir padarų konglomeratui, ir būtent dėl to Jėzus jums sakė būti budriems ir nemėtyti savo perlų kiaulėms (Mato 7,6).

Dabar matote, kad, nors žmonės daro veiksmus, kuriems neturi jokio racionalaus arba logiško paaiškinimo, vis dėlto egzistuoja racionalus ir logiškas paaiškinimas, kodėl žmonės daro tokius veiksmus. Rūsti realybė yra tokia, kad šie žmonės susisaistė su puolusių būtybių ir padarų konglomeratu, ir todėl jų protai – bent dalį laiko – yra kontroliuojami ir valdomi šių jėgų. Dualistinė jėga gali manipuliuoti žmonėmis – darydama poveikį jų mentaliniams ir emociniams kūnams – ir pastūmėdama juos atlikti veiksmus, kurie iškreipia šviesą. Kai žiūrite į patį veiksmą, galite aiškiai matyti, kad jis nepasiekė jokio pozityvaus ir konstruktyvaus tikslo Žemėje. Vienas iš pavyzdžių galėtų būti daugybė mūšių, kuriuose buvo nužudyta daugybė žmonių, nors šie mūšiai neįnešė jokio svarbaus arba konstruktyvaus indėlio į visuomenę. Tačiau šio veiksmo motyvas nėra troškimas pasiekti konstruktyvų tikslą Žemėje. Jį sukėlė troškimas sukurti iškreiptą energiją, kuria maitinasi puolusios būtybės ir už jų stovintys padarai.

Dauguma žmonių visiškai nieko nežino apie šį mechanizmą, ir dalis priežasties yra ta, kad jiems niekas niekada nepasakojo apie dualistines jėgas. Akivaizdi priežastis yra ta, kad jų religija neduoda jiems pilnos tiesos apie jėgas, kurios priešinasi Dievo tikslui. Tačiau kita dalis priežasties yra ta, kad žmonės darytų geriau, jeigu žinotų geriau, ir todėl dauguma žmonių, kurie nėra visiškai dvasiškai akli, daro prielaidą, kad egzistuoja kažkoks racionalus paaiškinimas žmonių veiksmams. Jie daro prielaidą, kad kiti daro tai, ką daro, kadangi galvoja, jog iš to kažką gaus. O kai žmonės nesugeba atrasti jokio įmanomo racionalaus paaiškinimo, jie nežino, kaip logiškai paaiškinti šią situaciją, ir todėl dažnai tiesiog ją ignoruoja. Kai kurie netgi ignoruoja dualistinių jėgų, norinčių vogti žmonių energiją, egzistavimą. Toks, deja, yra mechanizmas, kad, kai problema atrodo pernelyg didelė ir nesuvokiama, žmonės ją tiesiog ignoruoja. Ir būtent dėl to Jėzus sakė, kad žmonėms – su žmogiška perspektyva – daugelis dalykų yra neįmanomi, kai tuo tarpu su Dievu – tai yra, su Kristaus vizija – viskas tampa įmanoma.

Jeigu tik atsitrauktumėte ir pažvelgtumėte į didesnį paveikslą, pamatytumėte, kad žmonės, kurie vykdo blogio veiksmus, dažnai neturi jokio logiško paaiškinimo tam, ką daro. Kitais atvejais, jie turi šį paaiškinimą, tačiau šis jų paaiškinimas yra toks silpnas, kad dauguma kitų žmonių aiškiai mato, jog jam trūksta elementarios logikos. Pavyzdžiui, pamąstykite apie tai, kaip tie, kurie buvo apakinti nacizmo iliuzijų, galėjo stumti vaikus į dujų kameras. Kaip jie galėjo prisiversti daryti tai, ką dauguma žmonių šiandien laiko vienu iš siaubingiausių įsivaizduojamų veiksmų? Kaip žmonės gali daryti blogio veiksmus be jokių priežasčių, arba remdamiesi labai menkai grįstomis priežastimis? Atsakymas yra toks, kad jų protai yra taip stipriai užvaldyti dualizmo iliuzijų ir padarų emocinės traukos, kad jie tarsi robotai vykdo savo veiksmus, negalvodami ką daro, kodėl jie tai daro, ir kokias pasekmes jų veiksmai turės jiems patiems ir kitiems.

Neegzistuoja joks racionalus paaiškinimas žmonių protuose, kurie daro daugelį blogio veiksmų, tačiau iš tiesų egzistuoja paaiškinimas, kodėl šie veiksmai yra daromi, tai yra, kad jie iškreipia šviesą ir maitina puolusias būtybes ir padarus. Nesakau, kad tai yra pateisinamas paaiškinimas, tik sakau, kad tai yra paaiškinimas, kurį galite suprasti racionaliu protu. O kai tai iš tiesų suprasite, galėsite atsiriboti nuo puolusios sąmonės įtakos, ir taip pat galėsite siekti padėti kitiems žmonėms išsilaisvinti nuo aklumo, kuris traukia juos į šiuos žemyn traukiančius sūkurius, į kuriuos patekę atrodote prarandantys bet kokią kontrolę. Nes argi tai nėra tiesa, kad, jeigu žmonės neturi jokio suvokimo apie dualistines jėgas, jie nedaro laisvo pasirinkimo, rinkdamiesi veikti šių jėgų labui? Tad, jeigu jums rūpi šie žmonės, argi nenorėtumėte suteikti jiems laisvą pasirinkimą, papasakodami, kas iš tiesų vyksta?

Rūsti realybė yra tokia, kad didžioji dauguma žmonių Žemėje yra susisaistę su dualistine jėga, ir žmonės – laikas nuo laiko, o kai kurie netgi visą laiką – daro veiksmus, kurių vienintelis tikslas yra sukurti iškreiptą energiją, kuria būtų šeriamas padaras. Idealiu atveju, jūsų veiksmai turėtų būti grįsti Kristaus įžvalgumu, ir todėl jie generuotų tik aukštesnių vibracijų energijas. Viskas, kas yra daroma su tikra meile ir geranoriškumu, generuos tokias aukštų vibracijų energijas, kurios pakils iki jūsų AŠ ESU Esaties lygmens. Kai jos bus į ten pakilusios, energijos bus padaugintos ir pasiųstos jums atgal, idant turėtumėte dar daugiau kūrybinės energijos. Ir tuo būdu būsite sukūrę aštuoniukės tėkmę tarp savo žemesniosios esybės ir aukštesniosios esybės. Kai darote dalykus iš žemesnės motyvacijos, pavyzdžiui, iš pykčio arba troškimo nubausti kitus arba juos pažeminti, generuojate tokių žemų vibracijų energiją, kad ji negali pakilti aukštyn. Todėl tokia energija pasilieka materialioje, emocinėje arba mentalinėje karalijoje, ir ji dažnai bus sugeriama dualistinių jėgų.

Bet koks veiksmas, kurio motyvacija ateina iš žemesnio negu besąlyginė meilė lygmens, maitina padarą. Žinau, kad tai yra šokiruojanti tiesa, tačiau tai yra absoliuti tiesa. Ir netgi dar labiau šokiruojanti tiesa yra ta, kad jūs vis dar tebesate iš dalies atsakingi už energiją, kurią iškreipėte. Todėl tampate iš dalies atsakingi už tai, ką puolusios būtybės arba padarai daro su šia energija, ypač, kai ji yra naudojama kitų žmonių užvaldymui.

Nemažo skaičiaus žmonių Žemėje protai yra taip stipriai kontroliuojami dualistinių jėgų, kad jie, tikrąja to žodžio prasme, yra tarsi karvės, gyvenančios vien tam, kad dualistinė jėga melžtų iš jų energiją. Vienas akivaizdus pavyzdys yra narkomanai, kurie gyvena ir kvėpuoja tik tam, kad gautų sekančią dozę. Tačiau net ir daugelis taip vadinamų normalių žmonių maitina vieną arba daugiau planetinių padarų, regimai nekaltomis veiklomis, tokiomis kaip rūkymas, alkoholio vartojimas, besaikis televizoriaus žiūrėjimas, priklausomybė nuo sekso, paskalos, pornografija, paskiausiai išėjusio technologinio žaisliuko ar madingų drabužių pirkimas, arba smurtinio sporto žiūrėjimas. Iš esmės, bet kokia veikla, kuri gali sukelti priklausomybę, maitina vieną iš šių planetinių padarų, kaip ir bet kuri kita veikla, kuri verčia jus jausti negatyvias emocijas arba mąstyti negatyvias arba savanaudiškas mintis.

Dauguma žmonių nėra iki galo užvaldyti dualistinių jėgų, tačiau jie iš tiesų turi saitus su jomis, kurie leidžia šioms jėgoms vogti jų energijas daugiau ar mažiau reguliariu būdu. Tai yra žmonės, kurie turi potencialą imtis veiksmų ir išlaisvinti save bei Žemę nuo dualistinių jėgų įtakos. Pirmas žingsnis yra įsisąmoninti, kaip jūs asmeniškai buvote veikiami dualistinių jėgų, ir tuomet išsipainioti iš šios įtakos. Antras žingsnis yra paprašyti Dievo, kad Dievo Šviesa ištremtų šias jėgas – ir sąmonės būseną, iš kurios jos yra gimusios – iš Žemės. O trečias žingsnis yra eiti ir mesti iššūkį šių jėgų daromai įtakai individams ir visuomenės institucijoms. Jeigu žmonės žinotų geriau, jie ir darytų geriau, bet kas gi jiems padės žinoti geriau? Žinoma, kad ne dualizmo jėgos ir jų kontroliuojamos institucijos, į kurias patenka ir dauguma religinių institucijų.

Kai pradedate suprasti, kaip kiekvienas gyvenimo aspektas buvo paveiktas dualistinės sąmonės, suvokiate, kad visos visuomenės institucijos yra patekusios į dualistinių jėgų manipuliacijas – bent jau tam tikru laipsniu. To pasekoje, šios institucijos yra tapusios kalėjimo prižiūrėtojais, o demokratinėse šalyse pagrindinis jų ginklas yra neišmanymas. Tad egzistuoja akivaizdi būtinybė žmonėms pasisakyti prieš dualizmą visose visuomenės srityse, pagal savo kompetenciją ir patirtį.

Tačiau, kadangi ši knyga yra apie dvasinę laisvę, aš koncentruosiuosi į tai, kaip religinės institucijos buvo paveiktos dualistinės sąmonės. Faktas toks, kad, jeigu religiją būtų galima išlaisvinti nuo dualizmo, taptų daug lengviau išlaisvinti ir visas kitas visuomenės sritis. Religijai buvo skirta būti pagrindine institucija, duodančia žmonėms dvasinę laisvę ir išsaugančia veiklą Žemėje, kuria dualistinė sąmonė negalėtų manipuliuoti. Jeigu toks tiesos bastionas būtų išsaugotas, tuomet jis persifiltruotų į kitas visuomenės sritis. Todėl dualistinės jėgos padarė viską, kas įmanoma, idant iškreiptų religines institucijas. Tad tiesiog sakau, kad užuot buvusi pagrindine žmones išlaisvinančia jėga, religija tapo pagrindine žmones neišmanyme laikančia jėga, laikančia juos dualistinių jėgų gniaužtuose. Jeigu būsite sąžiningi, pamatysite, kad dauguma religijų iš tiesų uždaro žmonių protus aukštesniam gyvenimo supratimui. Jos uždaro žmonių protus Kristaus tiesai, įkalindamos žmones dualistinės sąmonės apibrėžtoje proto dėžutėje – ir dažniausiai tai daro, iškreipdamos tikrą religinį mokymą.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels