Australija galėtų išmokyti Britaniją tam tikrų pamokų

TEMOS: Įveikite jausmą, kad kai kurie žmonės yra geresni už kitus – atraskite tikrąją buvimo dvasingais žmonėmis vertę – Australija turi silpnesnį valdžios elitą nei senesnės šalys – Australija galėtų išmokyti Britaniją svarbių pamokų – kūrybiški žmonės – susigrąžinkite savo dvasingumą

Klausimas: Daug kalbėjome apie tai, ką Amerika ir Europa gali padaryti, idant save transcenduotų ir atneštų Aukso Amžių. Norėčiau sužinoti, ar turite panašią viziją ir Australijai, ką ji galėtų padaryti ir kokį vaidmenį Australija galėtų suvaidinti Žodžio atkūrime ir Aukso Amžiaus atnešime.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Australija turi praktiškai tokį pat potencialą Pietų pusrutulyje kaip Britanija Šiaurės pusrutulyje. Nes, žinoma, daugybė žmonių Australijoje yra kilę iš Britanijos išeivių.

Tačiau Australija turi unikalų potencialą įveikti jausmą, kad kai kurie žmonės yra geresni už kitus. Nes labai gerai žinote, kad daugelis australų yra linkę juokauti – ir netgi tuo šiek tiek didžiuojasi – jog yra „trečios kartos kaliniai,“ kadangi jų protėviai buvo Anglijos atstumtieji, Anglijos pamazgos, kuri juos pasiuntė į koloniją tikėdamasi, jog šie pranyks ir nustos trikdyti aukštesnę klasę, šiai vaikščiojant Londono gatvėmis.

Ir tai suteikia Australijos žmonėms unikalią galimybę transcenduoti šią sąmonės būseną – kad jie yra žmonės su trūkumais, kad yra žemesnė kasta. Nes jie gali nusileisti vidun ir suvokti, kad yra dvasingi žmonės, o dvasingume nėra lyginimų, neegzistuoja vertybiniai vertinimai.

Ir iš tiesų, Australija yra šiek tiek unikali, nes dėl jos trumpos istorijos joje dar nėra susiformavęs toks stiprus valdžios elitas kaip senesnėse šalyse, kuriose turite daug senesnius laikus siekiantį pasidalijimą į turtuolius ir vargšus. Žinoma, net ir čia turite tam tikrą ekonominį valdžios elitą, tačiau jis nėra taip stipriai apraizgęs kolektyvinės sąmonės kaip daugumoje Europos šalių, kuriose beveik tūkstantį metų turėjote feodalinę sistemą ir monarchiją. Ir todėl Australija galėtų tapti net ir Britanijos įkvėpimo šaltiniu, nes galiu jus užtikrinti, kad Britanija gali daug ko išmokti iš savo buvusių kolonijų. Nes visada egzistuoja aštuoniukės tėkmės srautas ir mainai.

Ir todėl mes iš tiesų džiaugtumėmės, jeigu Australijos žmonės galėtų susigrąžinti savo dvasingumą, kuris, kalbant atvirai, iki šiol buvo šiek tiek apleistas šiame žemyne. Vėlgi, lygiai kaip ir Britanijoje, pernelyg daug australų tiki, kad dvasingumas turi būti išliejamas iš alaus skardinės. Tačiau taip pat neturėtumėte jo supainioti ir su tais žmonėms, kurie mano, kad dvasingumą reikia išlieti iš Biblijos. Nes dvasingumo nerasite nė vienoje iš šių vietų; jį atrasite tik širdyje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels