Teroristiniai išpuoliai Australijoje

TEMOS: Australija yra pažeidžiama – nėra aukštai taikinių sąraše – teroristai nėra racionalūs žmonės – aborigenai ir karminis pažeidžiamumas – naudokitės dvasiniais įrankiais

Klausimas: Perskaičiau tavo atsakymą apie teroristinį išpuolį Ispanijoje. Ar taip pat sakai, kad panašus išpuolis gali įvykti ir Australijoje (kurioje gyvenu aš)?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Iš tiesų norėčiau, kad būtų įmanoma pasakyti, jog Australijoje nebus jokių teroristinių išpuolių. Deja, žinant žmogiškos prigimties nenuspėjamumą, negaliu jums duoti tokių garantijų. Žvelgiant logiškai, yra akivaizdu, jog dėl to, kad Australija dalyvavo Irako kare ir šį karą palaikė, Australija yra patekusi į tam tikrų teroristinių grupių juoduosius sąrašus. Tačiau, kadangi yra ganėtinai toli ir nėra taip gausiai apgyvendinta kaip daugelis Europos šalių, ji nėra tokia svarbi teroristams, kurie siekia paskleisti kuo daugiau baimės ir kuo didesnį šoką. Todėl Australija neturėtų būti aukštai teroristų taikinių sąraše – jeigu teroristai elgtųsi racionaliai.

Deja, teroristai nėra racionalūs žmonės. Jeigu jie tokie būtų, nebūtų teroristai. Jie atrastų geresnių ir racionalesnių būdų kovoti dėl savo tikslo ir iš tiesų nepasiduotų senajam liuciferiškam melui, kad tikslas gali pateisinti priemones.

Tiesiog galiu pasakyti, kad Australija neturi tokios sunkios nacionalinės karmos kaip Ispanija ir daugelis kitų Europos šalių. Australija buvo daug taikesnė šalis už daugelį kitų šalių. Didžiausias karminis pažeidžiamumas Australijos šaliai yra nežmogiškas elgesys su aborigenais. Tai sukūrė karminį pažeidžiamumą šiai šaliai, ir todėl į dvasingumą linkusiems žmonėms Australijoje būtų išmintinga išsakyti prašymus, kad tai būtų transformuota, Violetine Liepsna arba Motinos Marijos invokacijomis. Todėl noriu kuo labiau paraginti žmones Australijoje kalbėti invokacijas, ypač Taikos Liepsnos invokaciją, idant sudegintumėte bet kokį pažeidžiamumą teroristinėms grėsmėms.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels