Kas gali padėti pasiekti didesnę vienybę Balkanų regione?

TEMOS: Kai kurie Balkanų lyderiai turi išeiti iš įsikūnijimo – jauni žmonės gali tapti nesmurtaujančiais lyderiais – jeigu žmonės nepabus, prireiks ištisų dešimtmečių pokyčiams atnešti – ginkluoto konflikto potencialas – kaip reaguos Europa – koncentruokitės į vienovę, užuot koncentravęsi į skirtumus

Klausimas: Turiu klausimą Sen Žermenui apie situaciją Balkanuose ir apie Balkanų žmones. Ko reikia, kad žmonės Balkanuose stotų ginti tarpusavio vienovę ir sustabdytų valdžios elitą, kuris kursto karą ir planuoja savo sekantį konfliktą? Ir kokia yra tavo vizija Balkanų žmonėms Europoje, ir kokią rolę jie turi vaidinti?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels:

Na, jeigu žinočiau, ko reikia, norint atvesti Balkanų žmones į vienovę, tuomet tai jau būtų įvykę. Nes ir aš, kaip sakė Jėzus, kartais turiu kasytis pakaušį ir klausti savęs, ar dar ilgai jie jaudinsis dėl to, kas nutiko prieš šimtus metų.

Tačiau dalykas, kuris – realistiškai – yra reikalingas, deja yra tai, kad kai kurie žmonės, kurie šiuo metu yra varomoji konfliktų jėga, turės palikti įsikūnijimą, ir čia turės inkarnuotis kiti žmonės, kurie galės atnešti taiką. Ir jau yra gimusi nauja karta, kuri dabar auga ir kuri jau yra mačiusi karus bei konfliktus, ir šie žmonės bręsta, ir kai subręs, galės užimti lyderių pozicijas ir atnešti taiką. Tačiau, deja, privalau jums pasakyti, kad to neįmanoma pasiekti jokiais šaukinių, maldų ar rožinių kiekiais, nes paprasčiausiai yra tokių žmonių, kurie nenori keistis, ir kol jie bus įsikūnijime, situacija nesikeis.

Na ir dabar tai nereiškia, kad situacija yra beviltiška, tačiau tai iš tiesų reiškia, kad šiai situacijai reikia laiko. Ir iš tiesų yra įmanoma, kad žmonės gali būti šiek tiek pažadinti, ir jeigu žmonės bus pažadinti aukštesnei taikos ir klestėjimo vizijai, tuomet yra įmanoma, kad šie gyvybės srautai iš įsikūnijimo galės būti paimti greičiau. Tačiau, jeigu nieko neįvyks, jie tiesiog nugyvens jiems skirtą gyvenimo laiką, ir praeis dar ne vienas dešimtmetis, kol galės įvykti didesnė transformacija.

Kaip sakiau, tai yra tamsioji paveikslo pusė. Tačiau, žinoma, visada egzistuoja galimybė, kad žmonės gali būti pažadinti aukštesniam dvasiniam suvokimui. Ar kad jie gali būti pažadinti stoti ginti principų ir tarti: „Mes nenorime šio susiskaldymo, nes matome, kad šis susiskaldymas mums neleidžia prisijungti prie Europos ir neleidžia užimti mums priklausančios vietos tarp Europos šalių.“ Tačiau, kalbant realistiškai, nematau, kad tai galėtų įvykti netolimoje ateityje, bent jau ne per artimiausią dešimtmetį.

Gali būti įvykių, kurie įvyks per šį dešimtmetį, kurie tuomet pažadins žmones, nes, deja, per ateinantį dešimtmetį egzistuoja karinio konflikto potencialas šiame regione. Tad priklausomai nuo to, kokia kryptimi visa tai pasisuks, gali iškilti situacija, kurioje konfliktas bus būtinas žmonių pažadinimui, kuomet žmonės galiausiai nuspręstų, jog jiems jau gana karo, kraujo praliejimo ir žudymų, žudant tuos, kuriuos jie turėtų laikyti savo broliais – net jeigu šie yra kilę iš kitos etninės grupės ar išpažįsta kitą religiją.

Taip pat egzistuoja klausimas, kaip į tai reaguos kitos šalys Europoje, ir ar jos leis konfliktui toliau augti, o gal priešingai, kažkokiu būdu į tai įsikiš, diplomatinėmis priemonėmis, arba pasiųsdamos karius taikai palaikyti. Tačiau, žinoma, būtų labai naudinga, jeigu tie, kurie turi ryšių su šiuo regionu, arba tie, kurie tenai gyvena, naudotųsi invokacijomis, išsakydami prašymus, kad žmonės nubustų būtinybei pakilti virš šių etninių grupių ir religijų išorinių charakteristikų, ir iš tiesų įžengtų į didesnę vienovę.

Nes tiktai vienovė išspręs šią problemą. Tai privalo būti nubudimas, kuomet žmonės pamatytų, kad, nors tarp jų yra skirtumų, gilesniame lygmenyje jie iš tiesų turi daug daugiau bendro tarpusavyje už šiuos išorinius skirtumus, į kuriuos taip ilgai buvo sukoncentruotas jų dėmesys.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels