Jungtinės valstijos kuriasi karmą per savo dabartinę kariuomenę

TEMOS: Mokytojai turi dirbti su mumis pagal praktinę situaciją ir mūsų sąmonės būseną – ne idealistai, bet praktiški realistai – jeigu aukščiausi dešimt procentų pakils virš dualizmo, šalys paseks iš paskos – šaltojo karo metais, JAV galėjo turėti didelę kariuomenę, nesikurdama karmos, bet ne šiandien – JAV gyvenantys žmonės leidžia, kad ja naudotųsi tarptautinis valdžios elitas – niekada nėra tokios situacijos, kurioje karinis konfliktas būtų vienintelė išeitis

Klausimas: Kai kurios dvasinės organizacijos labai daug dėmesio skyrė kariuomenei, nacionalinei gynybai, sakydamos, kad Amerika stovi ant moralinės aukštumos, tačiau dabar knygos „Nekaro menas“ 42 puslapyje skaitau, kad „šalis, kuri kuriasi kariuomenę, stato save į pavojų.“ Prisimenu, jog kažką skaičiau apie komunistų apgavystes, apie potencialius užpuolimus iš pasalų ir priežastis, dėl kurių mums reikalinga žvaigždžių karų gynyba. Ir juk negalime leisti užkietėjusiams melagiams skleisti savo melus netrukdomiems. Tai koks turėtų būti mūsų požiūris į mėginimus mus apgauti įvairiais dalykais pasaulyje?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels:

Viskam egzistuoja ciklai, Tai, ką perdavėme praeityje, buvo žinia, kuri buvo labai aiškiai sukurta tam tikram ciklui Žemės istorijoje. Per šį ciklą, egzistavo dualistinė priešprieša tarp komunistinio bloko ir vakarų visuomenių, ypač Jungtinėse Valstijose.

Jeigu Jungtinės Valstijos būtų atsisakiusios savo kariuomenės, Sovietų Sąjunga be jokios abejonės būtų mėginusi užkariauti pasaulį. Jai nebūtų pavykę to padaryti, tačiau tai darydama ji būtų sukėlusi labai daug kančių. Ir todėl mes, pakylėtieji mokytojai, esame praktiški realistai. Ir kaip paaiškinau, kai dirbau su karūnuotomis Europos galvomis, nesugebėjau atnešti idealaus sprendimo, kurį mačiau, nes turėjau dirbti su karaliais jų esamoje sąmonės būsenoje, darydamas viską, ką galėjau, idant pastūmėčiau visuomenę į priekį.

Tačiau šiandien mes atnešame aukštesnį mokymą, mokymą apie non-dualizmą. Ir mūsų tikslas yra pasiekti aukščiausius dešimt procentų žmonių su šiuo mokymu, kad jie galėtų pasinaudoti juo ir pakelti savo sąmonę virš dualistinės kovos – tuo būdu tapdami pionieriais, iškelsiančiais ir savo šalis virš šios kovos.

Ir tuomet tai atves prie situacijos, kuomet net ir tokia šalis kaip Jungtinės Valstijos galės pradėti permąstyti savo požiūrį į užsienio politiką, į nacionalinį saugumą. Ir tuomet šalis galės pradėti suvokti, kad kariuomenės turėjimas iš tiesų yra labai subtilus reikalas. Nes dabartinėje pasaulio situacijoje nėra realistiška, kad tokio dydžio šalis kaip Jungtinės Valstijos, atsisakytų kariuomenės. Ir vis dėlto, Jungtinių Valstijų kariuomenė, savo dabartinėje formoje, yra daugeliu atžvilgiu sukurta būti agresyvia jėga, galinčia projektuoti savo karinę galią visur, kur tiktai nori pasaulyje, net ir tokiose vietovėse, kurios nekelia tiesioginės grėsmės JAV nacionaliniam saugumui.

Ir todėl realybė yra tokia, jog, kai Jungtinės Valstijos turėjo tokią kariuomenę, kokia ji buvo šaltojo karo metu – kuomet ji tarnavo kaip atsvara komunistinei agresijai – tai nebuvo karmą kurianti situacija šiai šaliai. Tačiau šiandieniniame pasaulyje, kuriame Sovietų Sąjunga, realistiškai kalbant, yra daug mažesnė grėsmė – turėčiau sakyti, buvusi Sovietų Sąjunga, nors iš tiesų vis dar būtų galima apie ją kalbėti kaip apie Sovietų Sąjungą, kadangi Rusijos kariuomenė ir tam tikri jos politikai vis dar tebeturi tą pačią sąmonę, kuri nepasikeitė nuo komunistinių dienų. Tačiau, kadangi pasaulio situacija pasikeitė, Jungtinėms Valstijoms būtų labai išmintinga suprasti, kad dalis jos kariuomenės yra netekusi jokio realaus pateisinimo savo egzistavimui, ir todėl jos naudojimas, net ir jos išlaikymas tokio dydžio, kokio ji yra, yra karmą kurianti situacija visai šaliai.

Ir įsiveržimas į Iraką taip pat buvo karmą kurianti situacija Jungtinėms Valstijoms, nes tai buvo nepagrįstas karinės galios naudojimas. Tad matote, kokia yra subtili pusiausvyra, nes aš nesakau, kad šiuo metu Jungtinės Valstijos turėtų atsisakyti savo kariuomenės, aš tik sakau, kad jai reikia permąstyti savo kariuomenės dydį ir jos naudojimą. Reikia permąstyti net ir pačią karinę filosofiją, strategiją ir doktriną, idant ji būtų apvalyta nuo visų dogmų ir strategijų, leidžiančių tarptautiniam valdžios elitui naudotis Jungtinėmis Valstijomis savo tikslams, savo tikslui viešpatauti pasauliui.

Ir, žinoma, teiginys, kad, pradėdami karą Irake, siekėme skleisti laisvę ir demokratiją pasaulyje, buvo mažų mažiausiai nenuoširdus. Tai akivaizdžiai buvo situacija, kurioje – naudodamasi terorizmo pretekstu – Junginių Valstijų valdžia ir kariuomenė tapo pėstininku daug didesniame geopolitiniame žaidime.

Tad kaip galėtumėte išvengti būti apgauti? Galite to išvengti, tiktai siekdami Kristaus sąmonės, kuri iškeltų jūsų sąmonę virš dualistinės kovos, kuomet galėtumėte permatyti dualistinius melus, skleidžiamus valdžios elitų – daugybės skirtingų valdžios elitų – besivaržančių dėl įtakos ir valdžios.

Ir būtent dėl to tokios knygos kaip Nekaro menas, yra sukurtos padėti žmones išpurtyti iš dualistinio mąstymo, paskatinant juos kvestionuoti tai, ką jiems nuo vaikystės buvo diegiama tikėti esant nekvestionuojamais dalykais. Įskaitant ir visą šitą koncepciją – kurios įsikibę laikosi didžioji dauguma žmonių pasaulyje – kad karas yra neišvengiamas, ir kad, kai tam tikros situacijos yra peržengusios tam tikrą tašką, tuomet vienintelis praktiškas arba įmanomas atsakas yra ginkluotas konfliktas. Bet praktiškai nėra tokių situacijų, kurioms neegzistuotų nesmurtinis sprendimas, galintis duoti daug geresnius rezultatus nei ginkluotas konfliktas.

Ir todėl tikimės, kad aukščiausi dešimt procentų priims mokymus apie non-dualizmą, kuriuos atnešti mes iš tiesų įkvėpėme daugelį skirtingų individų, ir net ir kai kurias organizacijas, idant šie mokymai galėtų būti išreikšti įvairiuose skirtinguose kontekstuose, ir todėl galėtų būti priimtini ir suprantami įvairios kilmės žmonėms. Idant ne tokioje tolimoje ateityje, aukščiausi dešimt procentų galėtų ištraukti kiekvieną šalį iš dualistinio mąstymo. Nes tai iš tiesų yra vienintelis būdas atnešti Aukso Amžių.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels