Ekonomikos ateitis nėra priklausoma nuo elito

TEMOS: Valdžios elitas žudo žąsį, dedančią auksinius kiaušinius – melas, kad žmonės negalėtų išgyventi be elito – Jeigu valdžios elito ekonomika sugriūtų, užgimtų nauja ekonomika – bankų sistema, kuriai vadovauja žmonės – turto paskleidimas vietoj turto koncentravimo – tikras turtas, kurį sudaro prekės ir paslaugos, vietoj dirbtinio elito turto – laisva ekonomika, esanti aukščiau už elitistinę sistemą

Klausimas: Turiu klausimą apie ekonominę Jungtinių Valstijų ateitį. Deficitas nuolat auga, jie nuolatos spausdina pinigus, daugelis prekių yra pagaminamos už šios šalies ribų, pagrinde Kinijoje ir Indijoje, tad ką gi Mokytojai mano apie ekonominę Amerikos ateitį?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels:

Kaip minėjau anksčiau, iš tiesų yra daug JAV ir pasaulio ekonomikos aspektų, kurie yra visiškai paremti godumu, kadangi egzistuoja valdžios elitas, kuris yra taip stipriai apakintas godumo, jog iš tiesų daro viską, ką gali, idant nužudytų žąsį, dedančią auksinius kiaušinius. Tad nėra jokių abejonių, kad ateityje Jungtinėse Valstijose įvyks, privalės įvykti, didžiuliai pokyčiai ekonomikoje – ir šie didžiuliai pokyčiai privalės įvykti ir pasaulio ekonomikoje.

Visiškai nenoriu skleisti panikos, nes aš, kaip ir visada, noriu, kad laikytumėtės pozityvios vizijos. Pavojingiausia manipuliacijos forma, kuria valdžios elitas naudojasi jau daugybę kartų, manipuliuodamas Amerikos žmonėmis ir pasaulio žmonėmis, yra vienas labai paprastas melas, skatinantis žmones tikėti, jog jie negalėtų išgyventi be elito. Todėl ekonomikos srityje turite labai subtilų tikėjimą, kurio beveik niekas nepripažįsta, ir tai yra tikėjimas, kad, jeigu manipuliacija pinigais, jeigu valdžios elitas ir jų įtaka ekonomikai žlugtų, tuomet kartu su jais žlugtų ir pati ekonomika, ir susidurtumėte su situacija, kuri būtų panaši į didžiąją depresiją arba dar blogesnė.

Tačiau tai nėra vienintelis įmanomas scenarijus, ir tai netgi nėra realistiškiausias scenarijus. Nes net jeigu Volstritas ir tarptautinių pinigų fondas, Pasaulio Bankas, tarptautinis finansinis elitas, net jeigu visos tarptautinės finansų institucijos sugriūtų rytoj, žmonėms vis tiek reikėtų valgyti. Ir todėl pamatytumėte atsirandant naują ekonomiką, kuri būtų paremta tikrais tikrų žmonių poreikiais, o ne nedidelio elito manipuliacijomis, turinčio nepasotinamą poreikį viską grobti sau ir viską kontroliuoti.

Ir todėl jokiais būdais nenoriu, kad laikytumėtės negatyvaus įvaizdžio. Noriu, kad pakiltumėte virš dualistinio pergalės ir pralaimėjimo scenarijaus, virš juoda balta, virš žlugimo ir augimo. Pamatydami, kad egzistuoja potencialas transformuoti ekonomiką į daug aukštesnę būseną, kurioje valdžios elitas tiesiog nesugebėtų išsaugoti savo kontrolės. Ir kurioje jų institucijos pradėtų griūti tarsi kortų namelis – nes jos iš tiesų tik ir tėra kortų namelis – nesugriaudamos tikrosios ekonomikos.

Vienas iš didžiausią viltį teikiančių dalykų pasaulio ekonomikoje yra tai, ką pradedate matyti taip vadinamose trečiojo pasaulio šalyse – mikrokreditų fenomeną, kuomet žmonėms be jokių garantijų yra skolinamos nedidelės sumos pinigų verslui pradėti. Ir todėl tai darantys žmonės yra pasirengę daryti tai, ko didieji bankai neturi noro daryti.

Ir todėl čia matote atsirandant tai, kas galiausiai pakeis bankininkystės sistemą, kurią turite šiandien: kuomet bankų sistemai vadovaus tikri žmonės, jie bus skirti tikriems žmonėms, ir todėl jų tikslas nebus iščiulpti turtą iš visuomenės ir sukoncentruoti jį į elito rankas – jie bus paremti filosofija, siekiančia padalinti turtą tarp visuomenės.

Tikroji ekonomikos varomoji jėga yra tai, ką norėčiau pavadinti tikru turtu, ir tai yra turtas, kuris yra sukuriamas iš prekių ir paslaugų, nešančių naudą tikriems žmonėms. Ant šio pamato turite valdžios elito pastatytą kortų namelį, kuris manipuliuoja visais ekonomikos aspektais, įskaitant ir pačia pinigų sistema. Tačiau jeigu ši sistema sugriūtų, pamatiniai ekonomikos ramsčiai išliktų. Ir tuomet iš tiesų nutiktų taip – praėjus persitvarkymo laikotarpiui – kad atsirastų daugiau turto, kuris būtų padalintas tarp didesnio skaičiaus žmonių negu matote šiandien – kuomet turtas yra koncentruojamas elito rankose, besinaudojančio įvairiomis ekonomikos manipuliavimo intrigomis. Ir todėl realistiškas scenarijus yra toks, kad, kai valdžios elito ekonomikos kontroliavimo intrigos žlugs, iš tiesų pamatysite daugiau turto, daugiau gausos, negu matote šiandien. Ir tai, žinoma, yra vizija, kurios noriu, kad laikytumėtės.

Pasaulinės ekonomikos tema yra labai sudėtinga, ir dabar neketinu leistis į išsamų jos aptarimą. Tačiau galiu jums pasakyti, kad ne tik bankų sistema, bet ir pati pinigų sistema turi būti visiškai transformuota, kad galėtume turėti Aukso Amžiaus ekonomiką. Ir yra įmanoma, kad tai gali įvykti be pinigų sistemos žlugimo. Tačiau galiu jums pasakyti, kad aš pats visiškai nesijaudinu dėl sistemos, kuriai vadovauja valdžios elitas, žlugimo. Nes žinau, kad, jeigu ji žlugtų, tuomet žmonių poreikiai – išradimų motina – atneštų naują, geresnę sistemą, kuri, tiesą sakant, gali net nebūti sistema ir tiesiog gali būti laisvesnė ekonomika.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels