Gyvenkite gausingą gyvenimą savo sąmonėje

TEMOS: Visada galite ieškoti kokios nors grėsmingai artėjančios katastrofos – tai visada yra pretekstas atidėlioti Kristiškumą – nuspręskite, kad gausingas gyvenimas jau yra įkūnytas jūsų pasaulyje – pamąstykite apie vaidmenį, kurį pasirinkote vaidinti – pamoka, kurią žmonėms reikia išmokti apie pinigus – lošimų ekonomika negali būti veiksminga – noras gauti kažką už dyką veda prie krizės – fundamentalių pokyčių atidėliojimas tik dar labiau viską pablogins – atsiskirkite sąmonėje

Klausimas: Ar galėtum pakalbėti apie tai, kaip galėtume gyventi, tarsi gausingas gyvenimas jau būtų čia ir dabar, nors apsižvalgę aplinkui matome tokius dalykus, kaip grėsmingai artėjanti naftos krizė. Kaip mums pirkti automobilius, kaip mums gyventi?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Gyvenate taip, tarsi gausingas gyvenimas jau būtų čia ir dabar. Ir nesižvalgote aplink save ir nesikoncentruojate į negatyvumus. Koncentruojate savo dėmesį į pozityvius dalykus. Turite sau užduoti senąjį klausimą: „Stiklinė pusiau pilna, ar pusiau tuščia?“

Jeigu pažvelgtumėte į pasaulio istoriją, pamatytumėte, kad visais laikais galėdavote surasti grėsmingai artėjančių katastrofų, į kurias žmonės galėjo koncentruotis, norėdami turėti pretekstą neįkūnyti savo Kristiškumo dabar. Ir tuo būdu žmonės naudojasi išoriniais įvykiais kaip pretekstu, sakydami: „Ne, negaliu būti Kristumi, artėjant šiai grėsmingai krizei, privalau nukelti savo Kristiškumą į ateitį“ – tačiau ateitis niekada neateina, nes priimtinas laikas visada yra DABAR.

Tai kaip tuomet galėtumėte gyventi, tarsi gausingas gyvenimas jau būtų įkūnytas? Priimdami sprendimą, kad jūsų pasaulyje, jūsų planetoje, gausingas gyvenimas YRA įkūnytas. Ir todėl jums nereikia priimti nieko kito, jums nereikia priimti jokio žemesnio pasireiškimo kaip realybės. Nes jūs priimate, kad tik gausingas gyvenimas yra realybė.

Matote, laisva valia yra aukščiausias įstatymas šioje planetoje. Jeigu nuspręsite, kad norite, jog gausingas gyvenimas būtų įkūnytas, ir jeigu tai priimsite, tuomet tai privalės būti įkūnyta. Tačiau jeigu svyruojate, jeigu abejojate, jeigu leidžiate pasaulyje egzistuojančioms sąlygoms įtikinti jus, kad negalite turėti gausingo gyvenimo, tai tuomet jo ir neturėsite, nes negalėsite priimti sprendimo, kad jį gyvenate.

Tad matote, kai kurie žmonės naudojasi pasaulyje egzistuojančiomis sąlygomis kaip pretekstu neprisiimti atsakomybės už savo sąmonės būseną, paversdami save aplinkybių, kurioms jie regimai nė iš tolo negali daryti jokios įtakos, kurių jie negali pakeisti, aukomis. Ir todėl jų ego turi tobulą pretekstą sakyti: „O, bet juk tu negali būti Kristumi dabar, nes esi tos arba anos aplinkybės auka.“

Tad jums reikia nuspręsti, ar norite visą šį likusį savo įsikūnijimą nugyventi abejonėse ir baimėje, ar priešingai, norėtumėte jį nugyventi vidinėje vienovėje, kuri yra gausingas gyvenimas. Matote, kaip paaiškinau, gyvenimą Žemėje galima palyginti su teatru, kuriame visi žmonės vaidina skirtingus vaidmenis. Dauguma žmonių galvoja, kad kažkas kitas juos privertė vaidinti jų vaidinamą vaidmenį, tačiau realybė yra tokia, kad kiekvienas žmogus pats pasirinko savo vaidmenį, pasirinkdamas turinį, kuriam leido patekti į savo savasties talpyklą.

Viskas, ką matote materialiame pasaulyje, yra aukštesniuose proto lygmenyse egzistuojančių idėjų išraiška. Kai į kažką sutelkiate savo dėmesį, už to slypinti sąmonė patenka į jūsų protą, ir jūs imate projektuoti ant Materijos šviesos, tuo būdu neišvengiamai sukurdami materialias aplinkybes, kurios materializuosis jūsų ateityje.

Žemės planeta yra mokykla, kurioje žmonės – kai nenori klausyti savo dvasinių mokytojų – mokosi, patirdami materialias aplinkybes, kurios yra jų sąmonės būsenos atspindys. Tad esminė pamoka, kurią žmonija turi išmokti, yra ta, kad, jeigu norite pakeisti savo materialias aplinkybes, privalote pradėti keisti savo sąmonę – pašalindami rąstą – ego – iš savo akies.

Tad esmė yra ta, kad daugeliu atveju žmonės išmoksta šias pamokas tik tuomet, kai kokia nors materiali, fizinė nelaimė priverčia juos pripažinti, kad kažkas neveikia, ir todėl jiems reikia pasikeisti. Ir klausimas čia tėra toks, kokią nelaimę žmonėms reikės prisišaukti, kad jie galėtų išmokti savo pamokas.

Šiandieniniame pasaulyje, daugeliui žmonių reikia išmokti pamoką apie pinigus, ir ši pamoka iš esmės yra tokia, kad negalite pinigų atsieti nuo realios vertės, tai reiškia, nuo prekių ir paslaugų. Jeigu kiekvienas bus pasiryžęs tarnauti gyvenimui – dirbdamas tam, kad būtų padidintas bendrai prieinamos gausos kiekis fiziniame spektre – jie daugins savo talentus, ir ekonomika bus nuolatiniame augime, didindama visiems žmonėms prieinamą gausą.

Tačiau žmogiškasis ego nenori tarnauti, ir jis tenori gauti kažką už dyką. Tai ypač galioja valdžios elitui, kuris nori, kad žmonės jiems dirbtų, o jie galėtų mėgautis savo privilegijomis ir valdžia. Kai žmonės leidžia tam vykti, sukuriate ekonomiką, kuri yra grįsta godumu – noru „gauti kažką už dyką“ – ir tai tegali mažinti bendrai egzistuojančios gausos kiekį. Tokios ekonomikos prigimtyje yra užkoduotas priešiškų jėgų egzistavimas, kuriančių infliaciją, kuri neišvengiamai atveda prie įvairiausių ekonominių krizių.

Daugumai žmonių, tai yra ekonomika, grįsta ta pačia sąmone, kuri yra ir lošimų varomoji jėga. Egzistuoja galimybė daug išlošti, padarius nedidelę investiciją, tačiau neišvengiamas palydovas yra tikimybė, kad taip pat galite daug ir pralošti – negalite atskirti vieno nuo kito, tad kartas nuo karto kauliukas išridens jums nepalankų skaičių. Žinoma, už viso šito fasado taip pat slepiasi valdžios elitas, kuris pinigus uždirba tiek ekonomikai augant, tiek jai smunkant, tad jie yra suinteresuoti kurti šiuos pakilimus ir nuosmukius. Tačiau šitaip jie gali klestėti tik dėl to, kad pinigai yra atsieti nuo realios vertės, dėl ko tampa įmanoma uždirbti pinigus, netarnaujant gyvenimui.

Norint įkūnyti Aukso Amžių, žmonėms bus būtina sugrįžti prie Dieviškosios ekonomikos, grįstos amžinaisiais principais. Ko reikės, kad žmonės išmoktų savo pamoką ir tai pasirinktų? Kokį ekonominį chaosą reikės žmonėms patirti, kad jie pabustų? Negaliu atsakyti į šiuos klausimus, tik galiu pasakyti, kad žmonės šiandien visą laiką laukia, kol valdžia juos „išgelbės,“ kas iš esmės yra tas pats, kas duoti anesteziją kraujuojančiam pacientui, nesustabdant kraujavimo. Kol žmonės sieks atidėlioti fundamentalius pokyčius ekonomikoje – norėdami išvengti laikino skausmo – situacija tik blogės.

Esminė mano mintis yra ta, kad jums, kurie esate dvasingi žmonės, reikia tvirtai laikytis savo prote vizijos, kad niekas, kas vyksta Žemėje, neturi galutinės tikrovės ar amžinumo. Tad, jeigu esate pasiruošę pakylėti savo sąmonę ir išmokti pamokas, kurios turi būti išmoktos, nesuderinsite savo sąmonės su kolektyvine sąmone. Tad jums nereikės patirti sąlygų, kurias turi patirti dauguma žmonių. Galėsite pakilti aukščiau virš viso to ir, siekdami vedimo iš savojo Kristaus AŠ, žinosite, ką daryti, idant nebūtumėte įtraukti į ekonominę krizę.

Kitaip tariant, jeigu pirmiausia sieksite kelti aukštyn savo sąmonę, jums nereikės mokytis savo pamokų, patiriant materialias aplinkybes. Galėsite gyventi šiame pasaulyje, neįsitraukdami į žemyn traukiančius sūkurius, kuriuos sukūrė ribota didelių žmonių grupių sąmonė. Galėsite būti šiame pasaulyje, bet ne iš šio pasaulio.

Pamąstykite apie tai, kad bet kuriuo gyvenimo laikotarpiu vienoje pasaulio dalyje gali vykti didelė katastrofa, kai tuo tarpu kitose pasaulio dalyse žmonės gyvena taip, tarsi nieko nebūtų nutikę. Pavyzdžiui, buvo žmonių, kurie beveik nepajautė antrojo pasaulinio karo siautėjimo. Tad tuo noriu jums pasakyti, kad sąmonė yra netgi dar efektyvesnis barjeras už geografines sienas. Tad atsiskirkite sąmonėje ir būkite išrinktaisiais žmonėmis – pasirinkusiais Dievą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels