Tai jūsų prisirišimai prie turtų neleidžia jums įžengti į dangų

TEMOS: Žmonės paima teiginius į dualistinius kraštutinumus – pakylėjimą privalote pasirinkti – negalite pasirinkti palikti Žemę, jeigu turite prisirišimų – dvasinė gausa – materiali gausa gali jus išlaisvinti visą dėmesį sutelkti į dvasinį augimą – visi žmonės turėtų turėti šią galimybę – elitas turi daugiau nei jiems reikia

Klausimas: Žinau, kad Tėvas/Motina Dievas nori mus laiminti, visus savo vaikus, bet ar nebūtų geriau gyventi neturto gyvenimą, kad išlaikytumėme kuo artimesnį ryšį su savo Kristaus sąmone?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kaip paaiškinu šioje svetainėje, tikroji problema Žemės planetoje yra ta, kad žmonės nusileido į žemesniąją sąmonės būseną, kurioje viskas atrodo reliatyvu. Šio reliatyvumo pasekmė yra ta, kad žmonės yra linkę nukrypti į vieną iš dviejų kraštutinumų. Kai dvasinis mokytojas, toks kaip aš, pasako kokį nors teiginį, kai kurie žmonės šį teiginį neišvengiamai paims į kraštutinumą. Tad, kai sakiau, kad lengviau kupranugariui pralįsti pro adatos skylutę negu turtuoliui įžengti į dangų, buvo neišvengiama, kad kai kurie žmonės ims interpretuoti tai, jog, norint įžengti į dangų, reikia būti neturtingu.

Ši neteisinga interpretacija persekiojo krikščionybę daugelį šimtmečių ir daugeliui žmonių sukėlė daug bereikalingų kančių. Šiuo teiginiu taip pat buvo piktnaudžiaujama, sakant, jog jis pateisina didžiosios dalies visuomenės gyvenimą skurde.

Iš tiesų šie žodžiai reiškia, jog ne patys turtai trukdo jums įžengti į dangų. Tai jūsų prisirišimai prie turtų trukdo jums įžengti į dangų. Viskas šiame pasaulyje paklūsta laisvai individo valiai. Jeigu norite būti išganyti, jeigu norite įžengti į dangų, padaryti tai privalote savo laisvu pasirinkimu. Kad galėtumėte įžengti į dangų, turite palikti šio pasaulio dalykus, ir privalote tai padaryti savanoriškai. Jeigu esate prie ko nors šiame pasaulyje emociškai prisirišę, jūsų gyvybės srautas nebus pasirengęs visam laikui pakilti į dangų. Jūsų gyvybės srautas turės sugrįžti atgal į šią planetą, kad patirtų tam tikrą gyvenimo aspektą, kol išpildys šį savo troškimą patirti tą aspektą ir bus pasirengęs visam laikui tai palikti.

Ir visgi tai pasakius, turėtų būti akivaizdu, kad žmonės yra linkę prisirišti prie savo materialių daiktų. Kuo daugiau žmonės turi daiktų, tuo stipresni paprastai būna jų prisirišimai, o tai žmones dar stipriau pririša prie šio pasaulio dalykų. Tad, jeigu galite turėti turtų ir nebūti prie jų prisirišę, tuomet iš tiesų galite daryti didelį dvasinį progresą. Jeigu negalite šių turtų turėti nebūdami prie jų prisirišę, geriau tuomet būti neturtingu. Nes juk kokia gi nauda žmogui laimėti visą pasaulį, bet prarasti savo sielą?

Sakiau, kad atėjau, jog visi turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų. Iš tiesų netrokštu, kad žmonės gyventų skurde. Tikrasis mano troškimas yra tai, kad kiekvienas žmogus patirtų gausingą gyvenimą. Kai sakau „gausingą gyvenimą,“ pirmiausia galvoje turiu dvasinę gausą.

Tačiau taip pat norėčiau, kad visi žmonės Žemėje turėtų materialią gausą, kuri juos išlaisvintų didžiąją dalį savo dėmesio ir energijos skirti dvasiniam augimui. Kitaip tariant, man nėra prie širdies, kad tiek daug žmonių Žemėje gyvena skurde, dėl kurio jiems būtina didžiąją dalį savo energijos ir dėmesio skirti fiziniam išgyvenimui, sunkiai dirbant dėl kiekvieno duonos kąsnio.

Norėčiau, kad šios planetos turtai būtų perskirstyti, ir kad vietoj to, jog keletas žmonių, ar kelios šalys gyventų nebūtinoje materialioje prabangoje, būtų galima užtikrinti, kad visi žmonės turėtų materialias gyvenimo būtinybes – užtektinai maisto, drabužių ir pastogę. Kiekvienas žmogus nusipelno turėti pakankamai materialaus turto, kad turėtų galimybę didžiąją dalį savo dėmesio sutelkti į dvasinį augimą.

Galiu jums pasakyti, jog man yra visiškai ne prie širdies, kad šiandieniame pasaulyje yra tiek daug žmonių, kurie turi daugiau materialių turtų, nei jiems kada nors bus reikalinga. Ir ypač man ne prie širdies yra tai, kad daugelis šių žmonių, kurie turi materialią gausą, visą savo gyvenimą iššvaisto tenkindami bereikalingus ir niekada nesibaigiančius fizinius kūno ir ego troškimus. Tiek daug žmonių leidžia, kad visą jų gyvenimą prarytų materialūs, kūno arba dualistiniai troškimai. Šie žmonės iš tiesų gyvena gyvūnų sąmonėje, nes visam jų gyvenimui vadovauja kūniški troškimai. Kai kurie iš jų yra labai turtingi gyvuliai, tačiau visi pasaulio turtai negali pakelti jūsų sąmonės lygio.

Ir būtent jūsų sąmonės lygis nulems tai, kur jūsų gyvybės srautas atsidurs po fizinio kiauto mirties. Žinote posakį: „Negalėsite to su savimi pasiimti,“ ir tai galioja jūsų materialiems turtams. Su savimi galėsite pasiimti tiktai savo sąmonės būseną, ir ji seks paskui jus tol, kol nenuspręsite jos pakeisti!

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com