Visiems būtų naudinga panaikinti skurdo vergovę

TEMOS: Tiktai ego palaiko prarają tarp turtingų ir vargingų šalių – imigracijos kontrolė didžiąja dalimi yra neteisinga – jeigu pernelyg daug žmonių paliks vargingas šalis, kaip jie tuomet augs? – nepriimtina, kad 2/3 pasaulio populiacijos gyvena skurde – skurdas yra tiesiog kita vergovės forma – valdžios elito manipuliacijos – didesnės gausos sukūrimas vietoj turto perskirstymo – visiems bus naudinga, jeigu žmonės skurdžiose šalyse pakils iš skurdo

Klausimas: Aš, būdamas žmogumi iš Pietų Amerikos, esu susirūpinęs dėl naujų įstatymų, kuriuos Europos Sąjunga dabar ima taikyti visiems nelegaliems imigrantams, ir norėčiau žinoti, kas įvyks Pietų Amerikos, Afrikos ir Europos Sąjungos tarpusavio santykiuose. Man rūpi, kas nutiks žmonėms iš Pietų Amerikos ir Afrikos, keliaujantiems į Europą, kurioje jiems gi iš tiesų reikalingi darbininkai darbams, kurių jie patys dirbti nenori. Ir kas tuomet nutiks šiems žmonėms, jeigu yra ketinama įkišti juos į kalėjimą 18 mėnesių, atimant leidimą sugrįžti į Europą penkeriems metams?

Jaučiu, jog tai neteisinga, kad Europos Sąjunga darytų tai visiems nelegaliai į jų šalis atvykstantiems žmonėms. Jaučiu, kad įstatymai turėtų būti pakeisti ir turėtų būti atrasti kitokie būdai padėti žmonėms, kurie čia atvyko dėl to, kad visiems žmonėms nėra užtektinai maisto pasaulyje. Kodėl gi jie nesuteikia visos įmanomos pagalbos šiems į jų šalis atvykstantiems žmonėms, ir kodėl neduoda jiems geresnių technologijų, kurių pagalba jie galėtų vystyti savo šalį ir galėtų užsiauginti maisto, kurio pakaktų visiems – kodėl jie daro visus šituos dalykus?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels:

Pažvelgę į dabartines pasaulyje egzistuojančias sąlygas – ir į nelygybę tarp turtingų šalių Europoje ir Šiaurės Amerikoje bei skurdžių šalių kitose pasaulio dalyse – galite aiškiai matyti, kad tai tegali ateiti iš ego – iš ego disbalanso, iš ego nesirūpinimo kas nutiks kitiems žmonėms, nes jam svarbiausia, kad pats sau turėtų privilegijas, savo gyvenimo būdą, jausdamasis saugus savo mažyčiame pasaulėlyje, kurį susikūrė. Nes turtingos šalys iš tiesų susikūrė pasaulį, kuriame jaučiasi materialiai patogiai, ir todėl gali patogiai ignoruoti tai, jog jų broliai ir seserys kitose pasaulio dalyse gyvena žemiau skurdo ribos.

Ir dalykas, kurį matote imigracijos įstatymų išleidime, iš tiesų yra tai, kad dabar ego, kolektyvinis ego, ima bijoti, jog žmonių antplūdis bus per didelis, ir kad jie ims reikalauti tam tikrų teisių, ir atims iš jų privilegijas bei gausą. Ir todėl įprastinė ego reakcija yra imti stabdyti, reaguoti su baime, mėginant sustabdyti antplūdį, kuris, kaip sakei, iš pradžių buvo sukurtas su tikslu importuoti darbo jėgą, kuri dirbtų už mažesnius atlyginimus nei žmonės turtingose šalyse.

Tad taip, tai iš tiesų didžiąja dalimi yra neteisinga. Tuo, žinoma, nenoriu pasakyti, kad Jungtinės Valstijos ar Europa turėtų atverti savo sienas nevaržomai imigracijai, nes tai nėra ilgalaikis planas Aukso Amžiui, kad žmonės masiškai emigruotų iš vargingų šalių į turtingas šalis. Nes dalykas, kurį pamatytumėte, jeigu būtų įteisinta nevaržoma imigracija – ir ką jau matote su dabartiniais imigracijos įstatymais, ypač Jungtinėse Valstijose – yra tai, kad dažnai būtent tie žmonės, kurie turi geriausią išsilavinimą arba sugeba imtis iniciatyvos, palieka vargingą šalį, ieškodami geresnio gyvenimo svečioje šalyje, nors ruoštis tokiam žingsniui iš tiesų yra sunku bet kuriam žmogui.

Ir todėl dalykas, kuris įvyktų, įteisinus nevaržomą imigraciją, būtų toks, kad vargingos šalys netektų žmonių, kurie yra iniciatyvūs ir turintys išsilavinimą vesti šias šalis į priekį ir atvesti jas arčiau prie Aukso Amžiaus. Ir todėl iš tiesų matote, kad privalome turėti tam tikrą pusiausvyrą, ir, žinoma, žmonės, kuriuos yra apakinęs jų ego, ne visada sugeba atrasti optimalią pusiausvyrą, ir todėl kartais jie išleidžia įstatymus, kurie yra pernelyg varžantys, o kitais kartais jie gali išleisti įstatymus, kurie yra pernelyg liberalūs imigracijos atžvilgiu.

Tačiau dalykas, kuris čia iš tiesų turi įvykti, yra tai, kad jums reikia išsakyti prašymus, kurie peržengtų šios problemos ribas ir dėmesį nukreiptų į sąmonės kėlimą, į suvokimą, kad tai nėra tvaru, nėra priimtina turtingose šalyse esančių žmonių kolektyvinei sąmonei, jog du trečdaliai pasaulio žmonių gyventų skurde. Nes, kaip buvo pasakyta anksčiau, geras pavyzdys, parodantis kaip sąmonės kėlimas atvedė prie fizinių pokyčių, yra vergovės panaikinimas, kuomet staiga daugumai įstatymo leidėjų tam tikrose šalyse pasidarė akivaizdu, kad nebėra priimtina elgtis su kitais žmonėmis kaip su nuosavybe, kurią būtų galima laikyti vergijoje, kurioje būdami jie negalėtų savo iniciatyva, savo valia ir noru, pakeisti savo pozicijos ir nustoti būti vergais.

Ir todėl matote, kad dabartinė situacija, kurioje du trečdaliai žmonių gyvena žemiau skurdo ribos, yra tiesiog dar viena vergovės forma, tik dabar tai yra ekonominė vergovė, kuomet daugeliu atveju žmonės neturi jokių fizinių galimybių pakilti iš vergovės, iš ekonominės vergovės, iš skurdo vergovės. Kad ir kiek iniciatyvos jie būtų pasiryžę parodyti.

Ir jums reikia išsakyti prašymus ir laikytis vizijos, kad aukščiausi dešimt procentų turtingose šalyse esančių žmonių pasieks suvokimą, jog tai jiems tiesiog nebėra priimtina, ir kad turtingos šalys privalo keistis, išsikeldamos sau tikslą suteikti ekonomines galimybes visiems žmonėms pasaulyje. Idant tie, kurie yra pasirengę dauginti savo talentus, galėtų mėgautis teisėtais savo darbo ir iniciatyvos vaisiais, ir tuo būdu galėtų pradėti kurti pozityvią spiralę, per kurią skurdas būtų nugalėtas ir gausingas gyvenimas būtų atneštas visiems.

Tačiau tam, žinoma, yra reikalinga, kad išsakytumėte prašymus ir laikytumėtės vizijos, jog aukščiausi dešimt procentų dvasingiausių žmonių pradės permatyti valdžios elito manipuliacijas ir melus. Nes būtent valdžios elito manipuliacijos palaiko dabartinę situaciją, kurioje tiek daug žmonių gyvena skurde. Nes valdžios elitas turtingose šalyse, apakintas savo godumo, bijo, kad, jeigu skurdžiose šalyse esantiems žmonėms bus suteiktos ekonominės galimybės, tuomet privalės įvykti turto perskirstymas, per kurį jie praras savo turtą, savo privilegijas ir savo valdžią.

Ir tai yra tiesa, kad jie praras savo privilegijas ir valdžią – pirmiausia dėl to, kad nebeliks kontrasto tarp turtingų ir vargšų, dėl kurio atrodo, kad turtingi yra tikrai turtingi. Tačiau vietoj to tiesiog įvyks taip, kad daugiau gausos bus atnešta į materijos karaliją, idant daugiau žmonių galėtų patirti gausingą gyvenimą.

Ir jeigu pažvelgsite ir palyginsite situaciją, kurioje turtingos šalys yra šiandien, su situacija, kuri egzistavo feodalinėse visuomenėse viduramžių Europoje, pamatysite, kad tuo metu valdžios elitas atrodė esantis labai turtingas, lyginant su vidutiniu žmogumi, gyvenusiu visiškame skurde. Tačiau, jeigu palygintumėte feodalinių lordų turtus su tais turtais, kuriuos žymiai daugiau žmonių turi šiandien, pamatytumėte, kad feodaliniai lordai iš tiesų nebuvo jau tokie turtingi. Jie iš tiesų buvo pasmerkti gyventi drėgnose, tamsiose pilyse, trumpinusiose jų gyvenimo laiką ir suteikusiose jiems ganėtinai niūrų egzistavimą lyginant su šiandieniniais standartais.

Tad galite matyti, kad aukščiausi dešimt procentų ir aštuoniasdešimt procentų visuomenės turi būti pakylėti į suvokimą, kad, pasidalinę ekonominėmis galimybės su viso pasaulio žmonėmis, visi gaus naudos – išskyrus labai nedidelį elitą, kuris tarsi paklaikęs mėgina išsaugoti savo privilegijuotas pozicijas. Tačiau šios pozicijos yra visiškai reliatyvios, ir todėl, kai pakeliate savo žvilgsnį virš reliatyvumo, imate matyti, kad didžiajai visuomenės daliai nėra priimtina, jog elitui turėtų būti leidžiama išsaugoti savo dabartines pozicijas, kadangi tai iš esmės pasmerkia du trečdalius populiacijos gyventi žemiau skurdo ribos, ir pasmerkia net ir didžiąją visuomenės dalį turtingose šalyse gyventi žemiau to pragyvenimo lygio, kuris yra Aukso Amžiaus standartas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels