Pasaulinio masto kataklizmas nėra tikėtinas

TEMOS: Nėra tikėtina, kad įvyktų didžiulis pasaulinio masto kataklizmas – tikėtina, kad įvyks daugiau mažesnių kataklizmų – žmonės gali sustabdyti šiuos įvykius – subtili pusiausvyra – ne viskas yra gerai, tačiau nėra priežasčių reaguoti į tai su baime – nepulkite iš vieno kraštutinumo į kitą – visada ieškokite pusiausvyros – naujo amžiaus gimdymo skausmai – tamsos jėgos naudojasi netikromis pranašystėmis, kad sukeltų baimę

Klausimas: Knyga pavadinimu „Artėjanti globali super-audra,“ kurią parašė Art Bell ir Whitley Strieber įkvėpė filmą „Diena po rytojaus.

Kitos knygos ir filmai, kurių čia nevardinsiu, taip pat pasakoja apie įvairius katastrofiškus kataklizmus, ir ši tema pasidarė labai populiari žmonių tarpe. Tavo nuomone, ar įvyks koks nors katastrofiškas kataklizmas netolimoje ateityje?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Jeigu atidžiai perskaitysite Motinos Marijos duotus diktavimus, pamatysite, jog ji iš tiesų mini faktą, kad Žemė yra pakrypusi ant savo ašies dėl didžiulio iškreiptos energijos, kurią sugeneravo žmonija, svorio. Jeigu Žemės ašis staiga išsitiesintų, tai iš tiesų sukeltų galingus vėjus, kas turėtų didžiulį griaunamąjį poveikį, tame tarpe ir klimato pasikeitimus – nors tai vyktų kitaip, nei vaizduojama filme.

Tačiau labai svarbu, kad perskaitytumėte tikrąją Motinos Marijos diktavimuose slypinčią žinią. Kam, jūsų manymu, ji duoda savo diktavimus ir rožinius, kodėl ji kalba apie įvairių mažesnių kataklizmų potencialą, o nekalba apie vieną planetinį įvykį? Atsakymas yra, kad mes, pakylėtieji mokytojai, esame tos nuomonės, kad, nors toks didžiulis kataklizminis įvykis yra įmanomas, visgi tikimybė tokio įvykio yra maža. Mažai tikėtina tai yra dėl to, jog matome, kad daugelis žmonių jau pradeda busti būtinybei įkūnyti Kristaus sąmonę. Todėl mūsų vertinimu yra daug didesnė tikimybė, kad Žemė patirs virtinę mažesnių pokyčių, nesukelsiančių planetinio kataklizmo.

Tikrasis pranašystės tikslas yra suteikti žmonėms perspėjimą, kas nutiks, jeigu jie nepakeis savo sąmonės. Jeigu žmonės perspėjimo paklauso ir pasikeičia, dauguma arba visi išpranašautieji įvykiai neįvyksta, ir tai iš tiesų yra kiekvienoje tikroje pranašystėje slypinti viltis.

Todėl geroji naujiena, slypinti už fakto, kad Motina Marija davė savo pranašystes ir savo rožinius, yra ta, jog ji akivaizdžiai mano, kad daugumą potencialių kataklizmų bus galima išvengti – jeigu žmonės bus pažadinti asmeniniam Kristiškumui ir jeigu kritinė masė žmonių ištikimai kiekvieną dieną kalbės jos rožinius. Tikiuosi, jog apie tai pamąstysite, ir tikiuosi suprasite, kad Motina Marija yra pakylėtoji mokytoja, turinti stipriausią ryšį su Žemės planeta. Todėl ji geriau jaučia, kas gali įvykti, už mane, kadangi mano užimama tarnystė skiriasi nuo tos, kurią užima Motina Marija. Tad galiu jus užtikrinti, kad, kai Motina Marija ką nors sako, aš tikiu jos žodžiais, ir tikiuosi, jūs darysite tą patį.

Esmė ta, jog didžiulio planetinio masto kataklizmo tikimybė yra labai maža. Todėl tai nebus jūsų laiko švaistymas, jeigu lankysite mokyklą ir įgysite išsilavinimą. Priešingai, yra daug įvairių išsilavinimo tipų, kurių galite siekti, kad vėliau ateityje galėtumėte įnešti vertingą indėlį. Kai esate jauni, prieš akis jums yra dar daug gyvenimo metų ir todėl negalite leisti pranašystėms trukdyti jums planuotis savo likusio gyvenimo. Noriu aiškiai pasakyti, kad mes, pakylėtieji mokytojai, niekada neduodame pranašysčių tam, kad sukeltume baimę. Todėl mes norime, kad žmonės pasirengtų tam, kas potencialiai gali įvykti, tačiau mes taip pat norime, kad jie planuotų savo gyvenimą geriausiam scenarijui ir gyventų taip, lyg išpranašauti įvykiai neįvyks.

Matote, egzistuoja subtili pusiausvyra tarp buvimo avimi, manančia, kad Žemės planetoje viskas yra gerai, ir puolimo į kitą kraštutinumą, žiūrint į kiekvieną katastrofas prognozuojančią pranašystę ir paralyžiuojant save baimėje. Tai nutinka daugeliui žmonių, kurie pirmą kartą palieka aklų pasekėjų gretas ir suvokia dvasinės realybės egzistavimą. Kai žmonės patiria šį nubudimą, jie dažnai peršoka nuo vieno kraštutinumo, kuriame ignoruoja visas pranašystes, į priešingą kraštutinumą, kuriame visą savo dėmesį sutelkia į katastrofas prognozuojančias pranašystes, ir todėl ima manyti, kad ateitis yra beviltiška, todėl neverta iš viso ko nors imtis.

Jeigu išstudijuotumėte viską, apie ką kalbu šioje svetainėje, pamatytumėte, jog nuolatos raginu visur siekti pusiausvyros. Aš iš tiesų noriu, kad žmonės nubustų realybei, jog gyvenimas yra didesnis už tai, kas jiems buvo pasakojama mokykloje ar tikybos pamokėlėse. Tačiau nenoriu, kad jie pultų į kraštutinumus ir imtų į širdį kiekvieną egzistuojančią teoriją ir galiausiai taip pasimestų, jog užsidarytų emociškai, protiškai ir dvasiškai ir dėl to nesiimtų jokių veiksmų ateičiai pagerinti. Kad blogis triumfuotų, tereikia tik, kad geri žmonės nieko nedarytų, todėl mes visiškai nenorime, kad geri žmonės nieko nedarytų pranašystėms išvengti.

Daugelis žmonių jaučia, kad į Žemę ateina pokyčiai. Vidiniuose lygmenyse gyvybės srautas žino, kad Žemė patiria procesą, kuris atves prie milžiniško sąmonės pasikeitimo. Taigi, daugelis gyvybės srautų jaučia artėjančius pokyčius, tačiau turite suprasti, kad šie pasikeitimai bus tik į gera. Neleiskite, kad jūsų nevaldomos emocijos užgožtų jūsų intuiciją šiuo klausimu.

Kai kurie kalba apie valymą, tačiau aš mieliau kalbėčiau apie gimdymo skausmus. Žemė gimdo naują amžių ir tai sukels skausmingų momentų, kas nutinka tuomet, kai moteris patiria sąrėmius. Visgi turėtumėte pakilti aukščiau šių trumpų skausmo momentų ir susitelkti į svarbiausią tikslą – naujos sąmonės būsenos vaiko gimimą – Kristaus sąmonės gimimą. Jeigu dėmesį sutelksite tik į negatyvius potencialus, nesugebėsite atlikti būtino perėjimo savo sąmonėje ir todėl iš tiesų išmesite Kristaus kūdikį kartu su nešvariu vonelės vandeniu. Nenorėčiau, kad taip nutiktų jums ar kam nors kitam. Noriu, kad pasiektumėte aukščiausią savo potencialą, įkūnydami Kristaus sąmonę ir tapdami šviesos švyturiu, galinčiu padėti atnešti naują amžių. Noriu, kad taptumėte magnetu, padedančiu kelti aukštyn visos žmonijos sąmonę.

Turite suprasti, kad iš tiesų egzistuoja tamsos jėgos, desperatiškai mėginančios sukliudyti perėjimui į aukštesnę sąmonės būseną. Per kelis pastaruosius tūkstančius metų jos mėgino tą daryti, slėpdamos dvasinės realybės žinias nuo žmonių. Būtent dėl to priekaištavau tradiciniams žydų religijos vadams ir apkaltinau juos paėmus pažinimo raktą. Atėjau žmonėms duoti tiesą, kuri juos išlaisvintų.

Per šiuos praėjusius 2000 metų tamsos jėgoms darėsi vis sunkiau kontroliuoti informacijos srautą, ir akivaizdu, jog internetas yra šių įvykių raidos kulminacija. Tačiau tamsos jėgos neketina tiesiog pasiduoti ir sudėti ginklus. Todėl jų planas B yra pasinaudoti internetu ir kitais šaltiniais, kuriuos jos gali kontroliuoti, paskleidžiant tiek daug dezinformacijos, kad žmonės joje pasijustų visiškai pasimetę. Kai kuriuos žmones ši dezinformacija taip paveikė, jog jie iš tiesų prarado pusiausvyrą. Noriu, kad žmonės nustotų koncentruotis į negatyvumus ir vietoj to laikytų tyrą viziją, kad Žemė pereis išbandymų periodą, patirdama kuo mažiau sukrėtimų, ir kad Žemė greitai įkūnys aukso amžių.

Daugelis žmonių patiria dvasinį nubudimą, kuris turi potencialą pakylėti juos į aukštesnį sąmonės lygmenį. Daugelis žmonių pasirinko įsikūnyti, nes norėjo būti čia šiuo laiku ir padėti pakelti planetą į aukštesnę sąmonės būseną. Todėl noriu dar kartą paraginti, nustokite koncentruotis į negatyvumus ir nustokite teikti jiems galios savo energija, tekančia per jūsų dėmesį. Vietoj to, susitelkite į pozityvų potencialą, kuris gali įvykti, jeigu kritinė masė žmonių nubustų ir imtų eiti asmeninio Kristiškumo keliu.

Man reikalingi tie, kurie būtų pasirengę pakilti virš savo asmeninių problemų ir būtų pasirengę stoti į kovą dėl geresnio amžiaus žmonijai. Kas siekia išsaugoti savo gyvybę, ją praras, tai reiškia, kad tie, kurie laikysis įsikibę praeities, praras galimybę būti ateities dalimi. Tie, kurie pasirengę prarasti savo gyvybę dėl manęs, tai reiškia, pasirengę palikti visus prisirišimus prie praeities, laimės amžinąjį Kristaus sąmonės gyvenimą ir padės Žemės planetai iškovoti šviesos pergalę.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com