Perėjimas nuo baimės prie meilės

TEMOS: Pažvelkite į savo baimes ir pakilkite virš jų – Aukso Amžius nebus atneštas žmonių, kurie yra baimėje

Klausimas: Mano klausimas yra toks: ar mes vis dar turėtumėme jaudintis dėl orų, pokyčių Žemėje, nes ateinanti energija vis dar tebeveikia dramatiškai? Tačiau kaip galime nuo to atitraukti savo dėmesį, kaip galime ištrūkti iš baimės ir pereiti į Aukso Amžiaus viziją?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Mes ieškome tų, kurie yra pasiruošę pakilti virš pranašysčių, pakilti virš katastrofų ir kataklizmų sąmonės ir susiderinti su Vandenio Amžiaus sąmone, priimant Aukso Amžių kaip tikrą, fizinę realybę.

Jeigu žmonės to padaryti nesugeba, nes turi tam tikrą baimę dėl tam tikrų galinčių įvykti kataklizmų, na tai tuomet aukščiausias potencialas jiems būtų pažvelgti į šią baimę, transformuoti ją, surasti psichologinį mechanizmą, kuris yra šios baimės juose priežastis. Ir tuomet su ja susitvarkyti, kol visiškai nuo jos išsilaisvinsite.

Mes padarysime viską, kas būtina, kad pažadintume žmones. Ir jeigu dėl to reikės duoti pranašystę, dėl kurios kai kuriems žmonėms išsivystytų baimė, na tuomet mes dažnai neturime kito pasirinkimo, kaip tik tai daryti. Nes, kol žmonės nėra pažadinti, tol jie tikrai neaugs. Tačiau jiems nubudus, atsiranda potencialas jiems savo baimę transcenduoti ir pakilti į aukštesnį supratimą.

Ir būtent dėl to mes nustojome duoti pranašystes ir daugiau ėmėme koncentruotis į Aukso Amžiaus vizijos davimą. Nes mes ieškome tų, kurie yra transcendavę dualistinį poreikį būti genamiems baimės ir nori pakilti į nedualistinę realybę, kurioje aukštyn juos stumtų meilė.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com