Ar koronavirusas yra natūralus ar sukurtas žmonių?

Klausimas: Ar koronavirusas yra natūralūs, ar tai yra gamtos reakcija į nesubalansuotą gyvenimo būdą, grobuonišką gamtinių išteklių naudojimą ir t.t., o gal priešingai – jis buvo sukurtas žmonių: valstybes valdančio elito, kuris nori įgyti didesnę kontrolę žmonėms ir sumažinti laisvę?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Moterų išlaisvinimas“ 2020 m.

Na, mano mylimieji, yra būtina įvertinti, ką turite omenyje sakydami „natūralus“. Ar iš viso yra kas nors Žemėje natūralaus? Kolektyvinėje sąmonėje turite dirbtinai sukurtą padalijimą, kuris teigia: „Štai čia yra žmogiškos veiklos sfera. Štai ten yra gamtos sfera, ir tai, kas vyksta ten, yra natūralu, o kas vyksta čia – nenatūralu.“ Tačiau ką mes jums sakėme? Sąmonė eina pirmiau fizinio pasireiškimo. Viskas Žemėje yra paveikta kolektyvinės žmonijos sąmonės. Turite keturis materialaus pasaulio lygmenis: identiteto, mentalinį, emocinį ir fizinį. Tai, kas vyksta fiziniame lygmenyje, yra trijuose aukštesniuose lygmenyse vykstančių dalykų pasekmė. O tai reiškia, kad viskas, kas vyksta Žemėje, yra veikiama žmonių sąmonės. Negalite iš tiesų sakyti, kad kažkas Žemėje yra „natūralu“, ta prasme, kad tai nėra veikiama žmonių. Net ir jūsų taip vadinama gamta yra paveikta žmonių. Materijos tankumas yra paveiktas žmonių. Tai, kad virusams iš viso yra įmanoma egzistuoti šioje planetoje, yra tiesioginė žemo kolektyvinės sąmonės lygio pasekmė.

Kolektyvinei sąmonei toliau kylant į Sen Žermeno Aukso Amžių, ateis momentas, kai virusai išnyks, kadangi jie negalės egzistuoti tame sąmonės lygmenyje, kuris bus pasiektas, tačiau šiuo metu jie gali egzistuoti. Jie nėra natūralus reiškinys. Kaip sakėme, jie yra dirbtinis tvarinys, puolusios sąmonės pasireiškimas, kuri nenori savęs transcenduoti.

Tačiau, žinoma, tai, kad tai pasakiau, nereiškia, jog remiu visas tas konspiracijų teorijas. Turite atrasti subtilią pusiausvyrą. Ir pakylėtųjų mokytojų mokiniams reikia labai atsargiai jos ieškoti, ir galite naudotis mūsų įrankiais savo psichologijai gydyti, įveikti savastis ir apsaugoti savo energetinį lauką nuo labai agresyvių energijų įsiveržimo, kurios slepiasi už visų šitų konspiracijų teorijų. Turite suprasti, kad už visų šitų konspiracijų teorijų emociniame, mentaliniame ir identiteto kūnuose slepiasi kolektyvinis padaras. Kai nukreipiate savo protą į šias konspiracijų teorijas, tampate pažeidžiami šių energijų invazijai. Ir galite matyti, kad kai kurių pakylėtųjų mokytojų mokinių – ypač iš ankstesnių dispensacijų, kurios buvo daug labiau paremtos baime, – protai ir čakros buvo užvaldyti už šių konspiracijų teorijų slypinčių kolektyvinių padarų. Matote, kad net ir šiandien kai kurie yra jų užvaldyti. Tad turite būti su tuo atsargūs. Turite atrasti šią pusiausvyrą, kad nebūtumėte tokiame neišmanyme, kokiame yra vidutinis žmogus. Turite būti sąmoningesni ir suprasti, kad šioje planetoje vyksta daug manipuliacijų, tačiau jums nereikia įsitraukti į visas tas konspiracijų teorijas, kurios yra dirbtinai kuriamos su tikslu paklaidinti sąmoningesnius žmones ir įstumti juos į aklavietę, kuri nepadeda jiems dvasiškai augti ir nepadeda įnešti pozityvaus indėlio į visuomenę, kurį galėtų įnešti. Yra žmonių, kurie savo dangiškame plane yra suplanavę vaidinti aktyvų vaidmenį vesdami visuomenę į priekį, tačiau jie yra įtraukiami į šias konspiracijų teorijas. Ir todėl jie negali išpildyti savo dangiškajame plane apibrėžto vaidmens, nes demonstruoja tokį nesubalansuotą požiūrį, kad dauguma žmonių tiesiog papurto galvas ir sako: „Negalime klausyti šio žmogaus. Jo kalbos peržengia bet kokio sveiko proto ribas.“ Turite atrasti tą pusiausvyrą ir, vėlgi, suvokti, kad galite matyti milžiniškas šioje planetoje vykstančias manipuliacijas, tačiau negalite tikėtis, kad kiti žmonės akimirksniu palypės aukščiau ir pradės matyti tai, ką matote jūs. Turite jiems duoti kažką, kas sietųsi su jų dabartiniu sąmonės lygmeniu, ką jie galėtų suvirškinti, kas galėtų juos pakylėti vienu laipteliu aukščiau.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels