Gamtos kataklizmai Rusijoje

Klausimas: Kokie gamtos kataklizmai yra prognozuojami Rusijai? Ar reikia kalbėti šaukinius, kad jų išvengtume?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo MOR per Kim Michaels:

Šiuo metu nenoriu perduoti jokių prognozių apie konkrečius gamtos kataklizmus. Visada yra išmintinga išsakyti prašymus dėl gamtos kataklizmų tikimybės, tačiau tai kaip ir yra įtraukta į jūsų invokacijas ir šaukinius, kuriuos kalbate dėl šalies karmos ir senosios sąmonės transmutacijos.

Kaip paaiškino Motina Marija, net ir gamtos kataklizmas yra žmonių sąmonės išraiška. Iš tiesų yra sunku, net ir pakylėtiesiems mokytojams, toli į ateitį nuspėti gamtos kataklizmą prieš jo įvykimo laiką. Ir net iki pačios pabaigos yra pakylėtųjų mokytojų, kurie dirba, siekdami išvengti gamtos kataklizmo.

Ir dažnai pritrūksta labai nedaug, vos kelių tūkstančių žmonių, pakėlusių savo sąmonę į aukštesnį lygį, kad tam tikro kataklizmo būtų išvengta. Tad dažnai mūsų perduodamos prognozės gali duoti priešingus rezultatus, kadangi šios prognozės labai stipriai priklauso nuo įsikūnijime esančių žmonių pasirinkimų, ir šie pasirinkimai dažnai gali būti labai subtilūs.

Esate girdėję istoriją iš Biblijos, kuomet vieno miesto būtų buvę pasigailėta, jeigu tame mieste būtų atsiradęs bent vienas teisus žmogus. Galiu jums pasakyti, kad kartais net ir nedidelė saujelė žmonių gali nulemti tam tikro kataklizmo pasireiškimą ir jo rimtumą. Žinoma, kuo didesnis yra kataklizmas, tuo daugiau reikia žmonių jam sušvelninti, kadangi didesnius kataklizmus sukelia didesnio skaičiaus žmonių sąmonė.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels