Klausimas apie Vladimirą Putiną

Klausimas: Ar prezidentas Putinas vykdo savo užduotį, ar jis tiesiog įkūnija Rusijos žmonių sąmonę?

Atsakymas iš Mokytojo MOR per Kim Michaels:

Bet kurios šalies lyderis išreiškia žmonių sąmonę. Tad prezidentas Putinas atstovauja šiuo metu Rusijoje vyraujančią sąmonę. Kitu atveju jis nebūtų buvęs perrinktas, nepaisant visų manipuliacijų, kurias jis atliko, kad galėtų vėl kandidatuoti į prezidentus. Jeigu žmonės nebūtų buvę tam tikroje sąmonės būsenoje, jie nebūtų sutikę su pakeitimais konstitucijoje.

Todėl būtų galima sakyti, kad, tam tikru būdu Putinas, kaip ir bet kuris kitas lyderis, vykdo rolę, kurią žmonės priskyrė savo lyderiui per savo sąmonės būseną. Tačiau noriu aiškiai pasakyti, kad Putinas neturi aukštos sąmonės būsenos, nesugeba dirbti su pakylėtaisiais mokytojais ir negauna iš jų jokio įkvėpimo. Todėl jis nėra toks lyderis, kuris galėtų padėti žmonėms transcenduoti savo sąmonę per pozityvią spiralę.

Jis yra toks lyderis, kuris gali įkūnyti žmonių sąmonę iki vis didėjančių kraštutinumų, kad žmonės galiausiai pabustų ir suprastų, kad tai nėra toks lyderis, kokio jie norėtų. Ir suprastų, kad, norėdami gauti aukštesnį lyderį, jie turi keisti save, turi kelti aukštyn savo sąmonę.

Tai pasakius, taip pat yra aišku, kad vienas iš negatyvių potencialų Rusijoje yra įstatymų nepaisymas ir chaosas, kuomet korupcija gali pasiekti dar didesnius mastus nei yra dabar. Ir šiuo atveju, galėtumėte sakyti, kad Putinas yra toks lyderis, kuris gali pažaboti blogiausias savivaliavimo formas. Nors taip pat reikėtų pasakyti, kad jis atstovauja elitistinę sistemą, kuri yra paremta tam tikru elito savivaliavimu, kas visgi nėra blogiau už visišką anarchiją ar absoliutų įstatymų nepaisymą, kuriuos regite kai kuriose šalyse, pavyzdžiui Afrikoje, kuomet skirtingos grupuotės, pavyzdžiui gentinės grupuotės arba etninės frakcijos kovoja viena su kita. Tai potencialiai gali įvykti ir tam tikrose Rusijos dalyse. Putinas gali užtikrinti, kad tai neįgytų pagreičio.

Vis dėlto, jeigu žmonės transcenduotų sąmonę, kuri leido jam būti išrinktam, jiems toks lyderis taptų nebereikalingas, ir jie tuomet prisitrauktų aukštesnį lyderį, kuris galėtų gauti bent šiokį tokį vedimą ar paramą iš pakylėtųjų mokytojų. Tai yra potencialas, kurį gali pasiekti dvasingi Rusijos žmonės, kaip paaiškinau prieš tai, ir kaip Kuan Jin paaiškino vakar, idant jūs galėtumėte būti pokyčių sąmonėje pionieriai, kurie leistų didžiajai daliai Rusijos žmonių suvokti būtinybę reikalauti aukštesnės lyderystės, vietoje piktnaudžiaujančios savo valdžia, elitistinės lyderystės, po kurios padu jie kentėjo ištisus šimtmečius, kol galiausiai pasiekė tašką, kuomet mano, kad jų kentėjimas yra normalus, būtinas ar netgi naudingas.

Daugelis mano, kad Rusijai valdyti reikia stipraus vyro. Daugelis netgi ilgisi Stalino, kaip kad ir Vakaruose yra žmonių, kurie galvoja, kad Hitleris atkūrė įstatymus ir tvarką, ir davė žmonėms darbo bei padarė, kad traukiniai atvyktų laiku. Bet aš jau mieliau rinkčiausi vėluojančius traukinius ir didesnę laisvę žmonėms. Tačiau, kaip sakiau anksčiau, kol nesate pasiekę savarankiškumo ir noro priiminėti savo pačių sprendimus, tol gausite tokius lyderius, kurie duos jums tai, ko jūs nesąmoningai sakote norintys: laisvę nuo atsakomybės.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com