Protestų, vykstančių tolimųjų rytų Chabarovsko mieste, potencialas

Klausimas: Rusijos tolimųjų rytų Chabarovsko Krai regione jau 22 dienas tęsiasi tūkstančių žmonių protestai, išėjusių palaikyti areštuoto buvusio gubernatoriaus Sergej Furgal, kuris yra nacionalinės Rusijos liberalų demokratų partijos narys. Furgal didele persvara buvo išrinktas 2018 metais, nugalėjęs tuometinį Putino valdančiosios „Vieningosios Rusijos“ partijos kandidatą. Tačiau liepos 9 dieną, Furgal buvo suimtas ir pervežtas į kalėjimą Maskvoje. Valdžios atstovai teigia, kad jis yra įtariamas dalyvavimu keliuose 2004 ir 2005 metais įvykdytuose nužudymuose. Furgal rėmėjai teigia, kad šie kaltinimai prieš jį yra politiškai motyvuotas kerštas už 2018 metų rinkimuose pasiektą pergalę prieš Putino sąjungininką. Chabarovsko protestuose dalyvavo tūkstančiai žmonių ir tai yra didžiausi kada nors kuriame nors mieste vykę protestai nuo Sovietų Sąjungos žlugimo. Besitęsiančios demonstracijos prieš valdžią Maskvoje nėra įprastos Rusijos regionams, kaip ir valdžios reakcijos, siekiant juos išsklaidyti, nebuvimas. Kokį potencialą ši situacija turi Rusijai? Ir kaip reikėtų Chabarovsko žmonėms elgtis, kad valdžia Maskvoje pasitiktų juos pusiaukelėje?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2020 metų vebinare „Buvimas Dangiškąja Motina“.

Tai, kad tiek daug žmonių prisijungė prieš šių protestų, iš tiesų yra padrąsinantis ženklas. Taip pat padrąsinantis ženklas yra ir tai, kad vietinė valdžia, regioninė valdžia, iki šiol nenaudojo smurto protestams sustabdyti. Dar turėsime pažiūrėti, ar Putinas nepasiųs federalinių pajėgų šiems protestams išvaikyti, o gal jis tiesiog tikisi, kad žmonės galiausiai pavargs protestuoti. Situacija čia yra paprasta. Kad ir ką gubernatorius būtų padaręs ar nepadaręs praeityje; akivaizdu, kad dabartiniai kaltinimai yra politiškai motyvuoti. Kitu atveju, jie būtų buvę pareikšti daug anksčiau. Akivaizdu, kad žmonės regione turi teisę išsirinkti tokį gubernatorių, kokio norį – tai yra, jeigu gyventumėte demokratiškoje šalyje. Tad klausimas yra toks: kiek dar Rusijoje yra likę demokratijos? Ir būtent šis klausimas čia yra išmėginamas. Ar Putinas ir centrinė valdžia duos šiems regionams didesnę autonomiją ar neduos?

Iš esmės, didžiausias potencialas čia yra toks, kad šio regiono gyventojai ir toliau protestuotų, tačiau darytų tai nesmurtiniu būdu. Ir kad ir ką valdžia bedarytų, jie neatsakytų į tai smurtu. Bet koks smurtu grįstas atsakas tik suteiktų Putinui pretekstą panaudoti daugiau smurto, šitaip numalšinant protestus, ką jis, žinoma, gali padaryti, jeigu nuspręstų pasiųsti reikiamas pajėgas. Turite atrasti labai subtilią pusiausvyrą, tarp toliau tęsiamų protestų, neleidžiant jiems peraugti į smurtą, ir reikalavimų paleisti gubernatorių, ar bent jau siekti, kad jo teismas pagal šiuos kaltinimus būtų nešališkas. Tik klausimas, ar įmanoma tai Rusijoje pasiekti.

Akivaizdu, kad Putinas jau yra paėmęs į savo rankas absoliučią valdžią centrinėje vyriausybėje. Tačiau jis iki galo dar nevaldo šių toliau nuo Maskvos esančių regionų. Norint, kad įvyktų kažkokie pokyčiai ir kad žmonės sukiltų prieš Putiną ir jo režimą, tai turi prasidėti tuose tolesniuose regionuose, kuriuose federalinės valdžios įtaka nėra tokia stipri. Tad tai yra dalykas, kuris potencialiai galėtų atvesti prie politinės situacijos pokyčių Rusijoje. Ar tai galėtų iš valdžios išmesti Putiną? To pats vienas negali padaryti nė vienas regionas, prie jo turėtų prisijungti kiti. O kadangi šie protestai akivaizdžiai nėra nukreipti prieš Putiną, bet labiau yra susiję su gubernatoriumi, mažai tikėtina, kad jie pasitarnautų politinės situacijos Rusijoje pakeitimui, tačiau jie bent jau gali šią situaciją padaryti aiškesnę, kad galbūt žmonės ir kitų regionų lyderiai pradėtų matyti būtinybę reikalauti didesnės autonomijos. Mes jau anksčiau sakėme, kad, idealioje situacijoje, Rusija potencialiai galėtų būti padalinta, idant regionai į rytus nuo Uralo kalnų galėtų sukurti atskirą valstybę. Ir tai, žinoma, yra potencialas, nors jis nėra realistiškas trumpalaikėje perspektyvoje. Nėra būtina, kad tai įvyktų, tačiau, kai matote Rusijos platybes ir kultūrinius bei geografinius skirtumus, matote, kad tai iš tiesų yra viena iš logiškiausių situacijos Rusijoje potencialių baigčių.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels