Kaip valdžios elitas naudojasi globaliniu atšilimu ir kitomis gamtosaugos problemomis

TEMOS: Įeina visi keturi materialios karalijos lygmenis – atskira problema ir debatai – natūralūs ciklai neegzistuoja – nenuoseklus požiūris į gamtosaugos problemas – įveikite pilnos atsakomybės neigimą – dvasinė trintis kelia globalinį atšilimą – žmonijos atsisakymas priimti dvasingesnį požiūrį į gyvenimą – pakilkite virš jėga grįsto požiūrio į gyvenimą – pozityvūs globalinio atšilimo aspektai – ekonominių galimybių perskirstymas – planetos imuninė sistema – debatai apie globalinį atšilimą ir užslėptos intrigos – būkite išmintingi kaip žalčiai – jėga paremtas valdžios elito mąstymas – Kaip iš tiesų sąmoningai saugoti gamtą

Klausimas: Jau beveik metus labai nuodugniai studijuoju jūsų svetainę. Labai jums dėkoju už tokias išsamias ir įdomias žinias žmonijai. Šiandien buvo perduotas pirmasis pranešimas iš Jungtinių Tautų klimato kaitą tiriančių specialistų grupės, ir todėl noriu užduoti šį labai svarbų klausimą: Ką Jėzus pasakytų apie globalinį atšilimą?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tai yra sudėtinga problema. Tai yra problema su globaliomis pasekmėmis, ir aš čia nemėginu juokauti. Kai naudoju žodį „globalus,“ naudoju jį gilesniu būdu nei dauguma žmonių, nes jį naudoju, kad įvardinčiau ne tik tai, kas egzistuoja fizinėje planetoje, bet ir visoje Žemės sferoje, įskaitant ir visus keturis planetos energetinio lauko aspektus. Tad, norint pilnai suprasti globalinio atšilimo klausimą, reikia pažvelgti į visas egzistuojančias sąlygas – fizines, psichologines ir dvasines.

Ir dabar atskirkime pačią globalinio atšilimo problemą nuo debatų apie globalinį atšilimą, ir pradėkime nuo pačios problemos aptarimo. Sutinku su teiginiu, kad Žemės klimatas šyla, kaip tą rodo daugybė mokslinių matavimų ir statistinių duomenų, o taip pat neįprastos oro sąlygos, kuriomis mirga viso pasaulio laikraščių antraštės. Taip pat sutinku su teiginiu, kad šis atšilimas yra sukeltas žmonių. Tiesą sakant, sutinku su tais, kurie sako, kad jis yra sukeltas vien žmonių, ir nėra kokia nors natūrali Žemės klimato variacija. Tačiau štai čia mano pritarimas oficialiajai, mokslinei versijai ir baigiasi.

Natūralūs ciklai neegzistuoja

Kai kurie žmonės teigia, kad Žemės šiltėjimas yra natūralaus ciklo dalis, vykusio daugybę kartų istorijoje. Ir aš neneigiu, kad egzistuoja tam tikri ciklai Žemėje, ir kad klimatas daug kartų buvo šiltesnis praeityje. Su šiuo teiginiu nesutinku todėl, kad NĖRA natūralių ciklų šioje planetoje – jeigu žodžiu „natūralus“ turite omenyje tai, kas nėra paveikta žmonijos. Viskas yra sukurta iš sąmonės, ir todėl visos sąlygos Žemėje buvo sukurtos arba paveiktos žmonijos sąmonės.

Nenuoseklus požiūris į gamtosaugos problemas

Puikiai žinau, kad daugelis žmonių atstumia idėją, jog jų sąmonė gali prisidėti prie gamtos kataklizmų, ir norėčiau pasinaudoti šia galimybe ir parodyti nenuoseklumą žmonių pažiūrose, kurie teigia siekiantys apsaugoti gamtą. Jeigu pažvelgsite į kai kuriuos iš žmonių, kurie neigia globalinį atšilimą, pamatysite, kad dalis jų motyvacijos yra tai, jog jie atsisako patikėti, kad žmonių veiksmai gali turėti globalias pasekmes. Jie nenori priimti, kad žmonių sukurta tarša gali paveikti planetos klimatą ir sukurti katastrofiškas pasekmes. Daugelis gamtą apsaugoti siekiančių žmonių – nesvarbu, ar jie turėtų dvasinį ar materialistinį požiūrį į gyvenimą – iš viršaus žvelgia į tuos, kurie neigia globalinį atšilimą, nesuvokdami, kad patys yra įstrigę lygiai tokiame pačiame neigime, tik užmaskuotame kitokiu pavidalu.

Jeigu pažvelgsite į tuos, kurie neigia globalinį atšilimą, pamatysite, kad psichologinis komponentas yra tai, jog šie žmonės nenori keisti savo pamatinio gyvenimo būdo. O kadangi globalinis atšilimas regimai rodo būtinybę imtis tokių pamatinių pokyčių, jie jį neigia. Tačiau po šia psichologine reakcija slypi dar gilesnė dvasinė reakcija, ir tai yra tai, kad šie žmonės atsisako prisiimti pilną atsakomybę už savo situaciją. Jie atsisako pripažinti, kad jų veiksmai gali turėti globalias pasekmes ir kad jiems reikia pakeisti savo požiūrį į gyvenimą ir įtraukti į jį šias globalias problemas. Šio neigimo pamatas yra atsisakymas priimti esminę priežastį, dėl kurios žmonės egzistuoja, tai yra, kad jie buvo sukurti tarnauti bendrakūrėjais su Dievu ir „viešpatauti“ Žemei (Pradžios 1,26).

Viešpatavimas nereiškia, kad jėga priverčiate Žemę jums tarnauti ir priverčiate kiekvieną gamtos aspektą pildyti jūsų poreikius. Tai reiškia, kad pirmiausia imate viešpatauti sau – savo protui, psichikai ir energetiniam laukui – ir tuomet pasinaudojate šiuo įgytu meistriškumu, kad paskatintumėte Žemę – įskaitant ir gamtą – atvaizduoti aukščiausią viziją – tyrą viziją – šiai planetai, saugomą Dievo prote. Galiu jus užtikrinti, kad Dievo vizija ir įstatymai leidžia žmonėms – visiems žmonėms – turėti gausingą gyvenimą, nesugriaunant savo gyvenamos aplinkos. Nėra jokios būtinybės, kuri sakytų, kad aukštą pragyvenimo lygį reikia „užsikariauti,“ išnaudojant gamtą ar kitus žmones. Tai tiesiog yra disbalansas, kylantis iš žmogiškojo ego, ir tai yra „aš prieš tave“ požiūris, kuris veda į dvasinį aklumą.

Būti bendrakūrėjais yra rolė, kurią vaidinti buvo sukurti žmonės, ir pati globalinio atšilimo problemos esmė yra ta, kad dauguma žmonių atsisakė vaidinti šią rolę. Šis atsisakymas yra užmaskuojamas įvairiomis subtiliomis ir gudriomis kaukėmis, tačiau už visų šių kaukių slypi faktas, kad žmogiškasis ego visada atsisakys prisiimti atsakomybę už savo veiksmų ir požiūrio į gyvenimą pasekmes. Tad, kol žmonės bus apakinti dualistinio ego mąstymo, tol jie atsisakys pripažinti pasekmes, kurias sukelia jų gyvenimo būdas.

Tie, kurie neigia globalinį atšilimą, yra įstrigę šio nenoro prisiimti atsakomybę paviršiniuose sluoksniuose, ir jie atsisako pripažinti, kad žmonių veiksmai gali turėti globalias pasekmes. Dauguma gamtą apsaugoti siekiančių žmonių sugeba matyti šio požiūrio paviršutiniškumą, tačiau jie dažnai nesugeba matyti, kad jie taip pat yra įstrigę subtilesniame savo ego atsakomybės neigimo aspekte. Jie atsisako priimti mintį, kad gamtą veikia ne tik žmonių veiksmai, bet ir visa žmogaus esybė, įskaitant ir žmonių sąmonę.

Tad mano mintis yra tokia, kad, jeigu žmonės siekia išsaugoti gamtą – ir priima, kad žmonių veiksmai gali turėti globalias pasekmes – tuomet jiems yra nenuoseklu neigti, kad gamtą gali paveikti žmonių sąmonės būsena. Šie žmonės pradėjo įveikti absoliutų atsakomybės neigimą, pripažindami, kad veiksmai gali turėti globalias pasekmes. Tačiau čia jie ir sustojo ir neprisiima pilnos atsakomybės, pripažindami, kad žmonių sąmonės būsena turi daug didesnį poveikį aplinkai už jų fizinius veiksmus.

Tad, jeigu šiems žmonėms iš tiesų taip stipriai rūpi gamta, kaip jie teigia, tuomet jiems reikia pažvelgti į rąstą savo akyje ir iki galo įsisąmoninti, jog, kadangi viskas yra energija, energija, iš kurios yra sudaryta fizinė planeta, yra ta pati bazinė substancija, kaip ir minčių bei jausmų energija. O tai reiškia, kad fizinė planeta iš tiesų yra veikiama kolektyvinės žmonijos sąmonės.

Įveikite neigimą, kad esate pilnai už viską atsakingi

Suprantu, kad tai nėra lengva užduotis, žinant faktą, jog dauguma žmonių užaugo aplinkoje, kuri visa tiesiog yra persigėrusi atsisakymu prisiimti atsakomybę. Taip yra dėl to, kad vakarų visuomenė ištisus šimtmečius buvo dviejų jėgų mūšio lauku – šias dvi jėgas reprezentuoja vyraujanti krikščionybė ir materialistinis mokslas – ir abi šios jėgos neigia faktą, kad žmonės yra visiškai atsakingi už šią planetą.

Krikščionybė iš esmės neigia, kad žmonės buvo sukurti bendrakūrėjais ir jiems buvo pavesta viešpatauti Žemei – ir šią užduotį galima įvykdyti, tik apsivelkant Kristaus protą ir tampant Gyvuoju Kristumi įsikūnijime. O mokslas teigia, kad žmonės yra tik šiek tiek labiau išsivysčiusios beždžionės, o tai automatiškai neigia žmonių proto galią, kuomet visas dėmesys yra koncentruojamas tik į fizinę taršą kaip į vienintelę globalinio atšilimo priežastį.

Ar jau pradedate suvokti, kodėl sakiau, kad globalinis atšilimas turi globalias pasekmes? Globalinis atšilimas iš tiesų yra sukeltas žmonių, tačiau tikroji priežastis yra ne fizinė tarša, o atsisakymas prisiimti pilną atsakomybę už šią planetą. Todėl galėtume sakyti, kad tikroji priežastis yra atsakomybės vengimas, ir jeigu žmonija nori sėkmingai įveikti šią problemą, žmonėms pirmiausia reikia pripažinti, kad jie vengia atsakomybės, ir tuomet tai įveikti. Tam bus reikalinga iš pagrindų permąstyti – globaliai permąstyti – žmonių požiūrį į gyvenimą. [Daugiau šia tema, žiūrėkite šį skyrelį.]

Net jeigu žmonija sumažintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą iki nulio, tai nesustabdytų globalinio atšilimo, nes priežastis slypi daug giliau. Tad, jeigu pamatinė dvasinė priežastis nebus iškelta į paviršių ir nebus įveikta, tuomet planeta ir toliau šils, ir oras darysi vis labiau ir labiau nenuspėjamas. Tai yra pasekmė fakto, kad Žemė turi tam tikrus kosminius ciklus, per kuriuos žmonijai yra skirta išmokti tam tikras pamokas. Ir kaip paaiškino Šiva, iki 2012 metų žmonija privalo išmokti, kad sąmonė daro poveikį net ir fizinei planetai:

Todėl prašau jūsų suprasti, kad labiausiai šiai planetai šiuo metu reikia, jog žmonija nubustų realybei, kad pati Motina Žemė yra labai artimai susijusi su žmonijos sąmone. Ir Motinos Žemės kūne vykstantys regimi įvykiai yra masinėje sąmonėje laikomų minčių bei jausmų pasekmė. Tai suvokti šiai planetai yra absoliučiai būtina. Žmonija paprasčiausiai negalės pakilti į aukštesnį sąmonės lygį, kol žmonės nepradės suvokti tiesioginio ryšio tarp fizinės Žemės ir savo pačių sąmonės.

Kitaip juos ir toliau nuolat šokiruos ir stulbins vykstantys kataklizmai. Ir jie nesugebės paaiškinti kodėl, ir jausis bejėgiai ir negalintys to niekaip išvengti ateityje. Juos ir toliau paralyžiuos nežinomybės baimė, vietoj to, kad, sutelkę savo jėgas, viešpatautų Žemei, daugindami savo viduje esančią dvasinę šviesą, tą šviesą, kuri galėtų sudeginti visų ateities kataklizmų priežastį. Tad būtent šis suvokimas turi prasiveržti į žmonijos sąmonę, į masinę sąmonę. Vienintelis klausimas yra, kaip tai gali įvykti. Todėl aš pranašauju, kad laikotarpyje nuo dabar iki 2012 metų žmonijai yra du keliai, kuriais ji gali eiti.

Yra aukštasis kelias, kuomet žmonės pradės reaguoti į dvasines žinias, kurias pakylėtieji mokytojai davė per daugelį šaltinių. Ir jie pakels savo sąmonę bei prisiims atsakomybę už savo asmeninius gyvenimus bei visą planetą. Jie pripažins turintys pakeisti savo sąmonę, idant išvengtų tolesnių gamtos kataklizmų ir karų.

Tai yra aukštasis kelias, ir mes labai tikimės, kad žmonija pasirinks šį kelią. Tačiau tai gali įvykti tik tuomet, jeigu 10 procentų visuomenės, kaip paaiškino Jėzus, pabus ir suvoks, kad jie turi būti pionieriai, nes 80 procentų visuomenės negali pati savęs pažadinti. O žemiausi 10 procentų visuomenės darys viską, ką tiktai gali, kad išlaikytų visuomenę įstrigusią neišmanyme.

Turiu jums labai atvirai pasakyti, kad, jeigu šis pabudimas neįvyks, tuomet įvyks antrasis variantas. Ir ši alternatyva yra ta, kad gamtos kataklizmų skaičius ir smarkumas vis augs, kol jie pasidarys tokie intensyvūs, jog žmonės tiesiog nebegalės ignoruoti, kad Žemė jiems siunčia žinią. Ir ši žinia sako: „Jūs turite pasikeisti arba mirti, nes jeigu jūs nepasikeisite, mirsiu aš. O kaip jūs galėsite išgyventi, jeigu nebeturėsite pamato savo fiziniam gyvenimui!“ [citatos pabaiga]

Dvasinė trintis kelia globalinį atšilimą

Kokia yra globalinio atšilimo dvasinė priežastis? Na, tai yra sudėtinga problema, turinti daugiau nei vieną priežastį, tačiau pagrindine priežastimi galime laikyti tam tikrą dvasinę trintį. Žinote, kad, jeigu važiuosite automobiliu nuo labai stataus kalno ir visą laiką laikysite užspaudę stabdžius, jie galiausiai gali perkaisti ir sugesti. Taip yra dėl to, kad tarp stabdžių detalių atsiranda trintis, kuri sukelia kaitrą.

Kaip atrado kosmologai, visa fizinė visata plečiasi, tačiau dalykas, kurio jie nesuprato, yra tai, kad ji nesiplečia vien horizontalia kryptimi. Tam, kad galėtų nesustodama plėstis, visata negali išlikti tame pačiame vibracijų arba tankumo lygmenyje. Fizinės materijos vibracijos turi būti keliamos aukštyn, nes kitaip materijos inercija sustabdytų visatos plėtimąsi, ir ji pradėtų griūti, mokslininkų taip vadinamame Didžiajame Susitraukime.

Esmė ta, kad visatos plėtimasis yra susijęs su materijos vibracijos kilimu, kuris mažina materijos tankį. Šis procesas trumpai yra paaiškinamas kitur. Bazinė idėja yra tokia, kad sferos vibracijos yra keliamos aukštyn, kol ji pakyla ir tampa dvasinės karalijos dalimi. Savimonę turinčioms būtybėms, kurios gyvena toje sferoje, yra skirta prisidėti prieš šio proceso, keliant savo sąmonę. Egzistuoja milijardų milijardai tokių būtybių sferoje, kurios dalimi yra materiali visata, ir jie kolektyviškai sukūrė momentumą, kuris ne tik skatina visatą plėstis horizontaliai, bet taip pat kelia ir pačios materijos vibracijas.

Žemei taip pat yra skirta kilti savo vibracijose, ir šio proceso varomąja jėga turi būti savimonę turinčios būtybės Žemėje – žmonės. Jeigu žmonės kolektyviai renkasi nekelti savo sąmonės, tai gali sulėtinti Žemės kilimą. Tačiau, nė viena planeta nėra sala, ir Žemė yra didesnės sistemos dalis, net tik saulės sistemos, bet ir visos galaktikos. Šioje sistemoje yra daug ir kitų savimonę turinčių būtybių, ir jos jau sukūrė aukštyn keliantį momentumą. Tad, nors žmonėms yra skirta viešpatauti Žemei, ir nors jie gali sulėtinti šios planetos kilimą aukštyn, jie negali sulėtinti didesnės sistemos momentumo, kurios dalimi yra ši planeta.

O tai reiškia, kad šis visos sistemos momentumas traukia Žemę aukštyn, tačiau žemesnė žmonijos sąmonė yra tarsi sunkus balastas, neleidžiantis planetai judėti į priekį. Galėtume sakyti, kad žmonės laiko užspaudę stabdžius ir mėgina sulėtinti planetos kilimą aukštyn. Ir būtent šis lėtinimo efektas sukuria trintį, kuri verčia visą planetą šilti. Fizinė materija šioje planetoje šiuo metu yra tankesnė nei turėtų būti, o tai sukelia inerciją, kuri sukelia trintį, kuri, savo ruožtu, išskiria šilumą.

Žmonijos atsisakymas priimti dvasingesnį požiūrį į gyvenimą

Tai veikia kiekvieną keturių planetos energetinio lauko lygmenų aspektą. Tačiau, yra tiesos ir tame, kad mokslas tiki, jog globalinį atšilimą pagrinde kelia oro tarša. Oras arba atmosfera atitinka mentalinį planetos energetinio lauko lygmenį, o tai atitinka žmonijos mintis. Pagrindinė problema čia yra ta, kad žmonės atsisako keisti savo mąstyseną, savo mąstymą, savo supratimą apie gyvenimą, remdamiesi tiek šiuolaikinio mokslo, tiek ir šiuolaikinio dvasingumo „apreiškimais.“

Vietoj to matote, kad didžioji populiacijos dalis jaučiasi taip, tarsi viskas vyktų pernelyg greitai, ir jie nori toliau gyventi taip, kaip yra įpratę, norėdami sulėtinti visuomenę arba progresą iki tokio tempo, kurį galėtų pakelti. Tačiau faktas yra toks, kad planeta yra pereinamojoje fazėje tarp Žuvų ir Vandenio amžių. Kadangi žmonės nenorėjo mokytis pamokų, kurias jiems reikėjo išmokti Žuvų amžiuje – ir pagrinde tam įtaką padarė katalikų ir kitos vyraujančios bažnyčios, neigusios žmonių potencialą tapti Kristumi – planeta atsilieka ir žmonėms reikia greitai pasivyti. Tad tai iš tiesų yra šių laikų reikalavimas, kad žmonės – per vieną žmonių kartą – atliktų šuolį sąmonėje, kurį atlikti paprastai prireiktų kelių kartų. O kadangi žmonės jaučiasi prislėgti, jie siekia sulėtinti procesą ir siekia kabintis į savo senąjį mąstymo būdą – ir šį fenomeną galite matyti visose visuomenės srityse, jeigu sąžiningai į tai pažvelgsite.

Ir kas pagrinde turi pasikeisti žmonių mąstyme? Na, iš pradžių, žmonėms reikia pradėti įsisąmoninti dualistinės sąmonės egzistavimą ir faktą, kad egzistuoja alternatyva šiai mąstymo formai, ir alternatyva yra Kristaus sąmonės įžvalgumas. Žmonėms reikia pakilti virš juodai balto mąstymo, neįstringant pilkame mąstyme.

Daugiau kaip tūkstantį metų vakarų visuomenėje dominavo krikščionybės religija, kuri iš esmės suteikia žmonėms pretekstą neprisiimti pilnos atsakomybės už save – jūs esate nusidėjėliai – o planetos atžvilgiu – Jėzus išgelbės pasaulį. Tai buvo juodai baltas požiūris į pasaulį. Tačiau, nuo to laiko, kai krikščionybės įtaka pradėjo mažėti, jos vietą užėmė mokslas, ir jis taip pat suteikia žmonėms pretekstą, vaizduodamas juos materialistinėmis būtybėmis, neturinčiomis proto galios viešpatauti sau ar savo planetai. Mokslas iš esmės sako, kad negalite žinoti tiesos, kurios neįmanoma įrodyti materialistiniais eksperimentais, ir tai yra įgimto proto gebėjimo žinoti Kristaus tiesą neigimas. Ir todėl mokslas iš esmės skleidžia pasaulėžiūrą, kurioje absoliuti tiesa neegzistuoja, tad tai yra pilko mąstymo forma.

Tačiau kas slypi už šių abiejų judėjimų? Už jų slypi subtili idėja, kad žmonės buvo sukurti neišbaigtomis arba ydingomis būtybėmis, kurios pačios nesugeba savimi pasirūpinti, nei dvasiškai, nei materialiai. Todėl visuomenei reikia, kad kas nors jai vadovautų, kad jai vadovautų elitas, kontroliuojantis religinę, mokslinę, ekonominę, politinę ir karinę visuomenės sritis. Tad galite matyti, jog visada egzistavo valdžios elitas, kuris siekė sutrukdyti žmonėms atrasti ir priimti tiesą, kuri padarytų juos laisvus. Kas yra tiesa? Išreiškiau ją šiais žodžiais prieš 2000 metų: „Dievo karalystė yra jumyse.“ (Luko 17,21)

Jeigu pažvelgsite į praeitį, pamatysite, kad žmonės patyrė daug mąstymo revoliucijų, pavyzdžiui, palikdami įsitikinimą, kad Žemė yra plokščia. Šiandien žmonės nesugeba suprasti, kaip giliai žmonės buvo įstrigę tame tikėjime, ir todėl negali įvertinti, koks dramatiškas pokytis buvo reikalingas žmonių mąstyme, kad jie galėtų paleisti tai, ką jūs dabar laikote labai primityviu tikėjimu. Tačiau galiu jus užtikrinti, kad vos po kelių kartų žmonės žvelgs atgal į jūsų laikus ir tą patį galvos apie jus.

Ateities kartos bus priėmusios faktą, kad jų sąmonė viskam daro poveikį, ir jie žvelgs atgal į jūsų kartą, nesugebėdami suprasti, kaip žmonės galėjo būti taip giliai įstrigę savo dabartinėje pasaulėžiūroje. Jie nesugebės suprasti, kodėl jūsų karta nesugebėjo pamatyti senųjų įsitikinimų klaidingumo ir nesugebėjo jų paleisti bei priimti to, kas jiems dabar atrodo visiškai akivaizdu, tai yra, kad žmonių sąmonė veikia kiekvieną jų fizinių aplinkybių aspektą. Ir jie laikys jūsų visuomenę tokia pat primityvia, kaip ir jūs dabar primityviais laikote žmones, tikėjusius, kad Žemė yra plokščia.

Suprantu, kad, kol tebesate iliuzinėje proto dėžutėje, ji sukuria šydą, kuris iškreipia jūsų pasaulio matymą. Tačiau, kai burbulas sprogs, pažvelgsite į pasaulį naujomis akimis, ir pamatysite, kaip tai yra akivaizdu, jog jūsų senieji įsitikinimai buvo riboti. Staiga pamatysite, kad karalius iš tiesų yra nuogas.

Pakilkite virš jėga grįsto požiūrio į gyvenimą

Kalbant dar platesniu mastu, pokytis mąstyme, apie kurį kalbu, taip pat apims ir tai, kad žmonės pradės suprasti, jog viskas yra energija, ir todėl jų protai yra daug galingesni, nei nori pripažinti tradicinė religija ar materialistinis mokslas. Tiesą sakant, žmonėms reikės pradėti suvokti keturis pasaulio lygmenis, ir kaip viskas fizinėje karalijoje prasideda nuo identiteto karalijos, tuomet pavirsta mintimis, tuomet emocijomis, ir galiausiai tampa materializuota fizinio reiškinio arba aplinkybių pavidalu.

Kai žmonės pradės tai suprasti, nauja pasaulėžiūra atves prie dramatiškų pokyčių žmonių požiūryje į gyvybę Žemėje. Leiskite man jums trumpai apibrėžti svarbiausias pasekmes:

 • Žmonės suvoks, kad Žemė buvo sukurta kaip platforma jų dvasiniam augimui. Todėl jie turi teisę čia būti, ir tai yra Dievo planas, kad Žemė taptų namais 10 milijardų žmonių.

 • Žmonėse atsiras nauja pagarba ir meilė planetai, tame tarpe ir natūraliai aplinkai. Jie įveiks bet kokį polinkį prievartauti Žemę dėl trumpalaikės naudos ir nebeleis to daryti nei milžiniškoms korporacijoms nei šalims. Tačiau jie taip pat suvoks, kad gamtos keitimas, idant ji galėtų išmaitinti daugiau žmonių, visiškai atitinka Dievo planą Žemei.

 • Žmonės supras, kad vien būti gyvu nepakanka, ir kad VISI žmonės privalo turėti normalų pragyvenimo lygį, kuris suteiktų jiems galimybę siekti dvasinio augimo.

 • Žmonės supras, jog, norint suteikti dešimčiai milijardų žmonių normalų pragyvenimo lygį, nesunaikinant gamtos, privalo būti atrastas naujas požiūris.

 • Šį naują požiūrį galite atrasti, TIKTAI naudodamiesi proto galia, kuri jums leistų pažvelgti už jūsų dabartinės materialistinės pasaulėžiūros ribų. Būtent ši pasaulėžiūra laiko žmonija įstrigusią tam tikrame lygmenyje, kuomet žmonės yra suvaržyti ir gali naudotis tik tuo, ką galėtume pavadinti jėga paremta technologija. Tai sakydamas, turiu omenyje technologiją, kuri jėga ima resursus, ir arba degina iškastinį kurą, arba jėga skaldo atomus, kad sukurtų energiją. Ir neišvengiama tokios technologijos pasekmė yra gamtos prievartavimas, norint išgauti resursus, ir taršos kūrimas.

Alternatyva yra pakilti žmonijai į aukštesnį lygmenį, kuriame žmonės galėtų gauti pažangesnę technologiją. Ši technologija jau egzistuoja ir pakylėtieji mokytojai tiesiog laukia lūžio sąmonėje, kad galėtų ją perduoti. Tai leis generuoti laisvai prieinamą energiją, kuriai nebus reikalingi fiziniai ištekliai ir ji neprievartaus Žemės bei negeneruos taršos. Žinau, kad tai skamba kaip mokslinė fantastika, tačiau taip yra tik dėl to, kad žmonės vis dar tebėra įstrigę mąstyme, kuriame galvoja, kad viską privalo gauti jėga. Kai žmonės įveiks šį mąstymą, jie suvoks, ką iš tiesų reiškia radikali tiesa, kurią išsakiau prieš 2000 metų:

Nebijok, mažoji kaimene, tavo Tėvui malonu tau dovanoti karalystę. (Luko 12,32)

Dievas yra visiškai pasiruošęs duoti žmonėms viską, ko reikia, idant jie paverstų šią planetą rojumi, Aukso Amžiumi. Tačiau žmonės turi būti pasiruošę tai gauti, nes, kol jie nebus tam pasiruošę, tokios technologijos perdavimas tik paskatintų juos save susinaikinti. Plačioji visuomenė taip pat turi pasiekti tašką, kuomet ryžtųsi prisiimti pilną atsakomybę už savo situaciją, nes, kol to neįvyks, žmones ir toliau neišvengiamai valdys elitas. Tai, kad valdžios elitas nepaliauja egzistuoti, yra tiesioginė pasekmė fakto, jog dauguma žmonių nėra prisiėmę pilnos atsakomybės už savo planetą ir nenori keisti savo mąstymo, kaip paaiškinau.

Ir tai leidžia elitui išlikti valdžioje, ir tai taip pat leidžia jiems užgniaužti žinias bei laisvai prieinamos energijos technologiją. Paprastas faktas yra toks, kad valdžios elito svajonė yra turėti monopolį, o laisvai prieinamos energijos neįmanoma monopolizuoti, tad tai reiškia, kad dabartinės gigantiškos energetinės korporacijos išnyks, kai ši technologija galiausiai bus perduota. Todėl valdžios elitas desperatiškai mėgina sustabdyti šią technologiją, mėgindamas išsaugoti savo monopolijas. Ir, kol žmonės nebus prisiėmę atsakomybės ir nepareikalaus pokyčių, jie ir toliau sugebės tai daryti.

Pozityvūs globalinio atšilimo aspektai

Globalus atšilimas nebūtinai yra neigiamas dalykas, ta prasme, kad ilgalaikis planas Žemei yra toks, kad poliarinės sniego kepurės ištirps ir klimatas pasidarys šiltesnis. Tai atvers didžiulius naujus plotus, kurie šiandien nėra tinkami žemdirbystei, ir tai galės pamaitinti didelę dalį populiacijos. Vėlgi, gamtosauginis judėjimas yra grįstas filosofija, kad pagrindinė gamtosauginių problemų priežastis yra gyventojų perteklius, tačiau tai nebūtinai yra tiesa. Jeigu žmonės ims gyventi labiau subalansuotu būdu nei šiandien, ši planeta iš tiesų galės išmaitinti dešimt milijardų žmonių, tad bet koks skaičius žemiau šio lygmens, NĖRA gyventojų perteklius.

Tačiau, kad planeta galėtų išmaitinti tokį skaičių žmonių, Žemės ašies pakrypimas privalo būti gerokai sumažintas, o tai išlygins klimatą ir – jeigu šalia to vyks tolesnis kolektyvinės sąmonės kilimas – žymiai padidins maisto gamybą. Ašies ištiesinimas sumažins temperatūrų svyravimus tarp vasaros ir žiemos, tačiau galutinai metų laikų nepašalins. Ir jeigu šis ištiesinimo procesas vyks palaipsniui, jis nesukels jokių didelių kataklizmų ar nesubalansuotų oro sąlygų.

Ekonominių galimybių perskirstymas

Taip pat turi įvykti išteklių ir galimybių perskirstymas, idant Žemės nebevaldytų nedidelis valdžios elitas, kuris kontroliuoja ir sunaudoja neproporcingai didelį kiekį gamtos resursų ir turtų. Turi būti pripažinta, kad turto tikslas yra nešti naudą didžiajai visuomenės daliai, užuot leidus nedideliam elitui sukaupti daugiau turtų, nei žmogui būtų reikalinga ar nei jis būtų pajėgus juos panaudoti.

Vėlgi, tam reikės didelių pokyčių žmonių mąstyme, ir jeigu žmonės toliau priešinsis šiam procesui, trintis tik didės, o tai atves prie vis didėjančio šiltėjimo ir vis labiau nenuspėjamų oro sąlygų. Jeigu pažvelgsite atgal, pamatysite kad XX amžiaus septintajame dešimtmetyje atsirado naujas judėjimas, kuris pagilino žmonių suvokimą apie pasaulio bendruomeniškumą ir visos gyvybės tarpusavio susietumą. Tačiau kol kas tai nepavirto pakankamais pokyčiais plačiosios visuomenės sąmonėje. Vietoj to, valdantysis elitas pasinaudojo šiuo judėjimu ir patys sukūrė judėjimą, kuris siekia naudotis globalizacija kaip priedanga elito valdžiai ir kontrolei plėsti.

Norint sustabdyti šį valdžios elito remiamą judėjimą ir norint, kad globalus sąmoningumas atvestų prie globalios atsakomybės jausmo, dvasingiausi žmonės privalo pabusti ir suvokti, kad turi imti viešpatauti šiai planetai. Ir jie taip pat turi suvokti, kad valdžios elitas gali išnaudoti kiekvieną problemą, siekdamas savo tikslų. O gamtosaugos problema, tame tarpe ir globalinis atšilimas, čia nėra jokia išimtis, kaip yra paaiškinama knygoje Motinos Žemės gydymas.

Planetos imuninė sistema

Svarbu suprasti, kad viskas, kas vyksta fiziniame lygmenyje, turi analogišką komponentą trijuose aukštesniuose lygmenyse. Specifiškai kalbant, fizinė tarša tėra emocinėje ir mentalinėje karalijose egzistuojančios taršos regimas padarinys, kuri egzistuoja iškreiptos psichinės energijos pavidalu, sukurtos ne iš meile grįstų minčių ir jausmų. Kai ši energija tampa pakankamai intensyvi, ji išsilieja į fizinę karaliją ir padidina fizinės taršos poveikį. Kitaip tariant, fizinis globalinio atšilimo komponentas yra šiltnamio dujų išsiskyrimas, tačiau, esant įprastinėms aplinkybėms, natūralūs procesai sugebėtų tuo pasirūpinti be jokių katastrofiškų padarinių. Planetoje egzistuoja procesai, kurie veikia panašiai kaip žmonių imuninė sistema ir kitos sistemos, kurios pašalina toksinus ir atliekų produktus iš kūno.

Tačiau, ši sistema yra susieta su kitais trimis visatos lygmenimis, tad, susikaupus emocinės ir mentalinės energijos pertekliui, ji ima slopinti fizinius valymo procesus – panašiai kaip ir jūsų imuninė sistema yra susilpninama, kai patiriate emocinį stresą. To pasekoje tarša dar padidėja, tad, jeigu planetinė sistema funkcionuotų tinkamai, šiltnamio dujų išsiskyrimas neturėtų pastebimo poveikio klimatui. Tad esmė yra tokia, kad tiems, kuriems rūpi gamta ir kurie yra atviri dvasiniams sprendimams, Motinos Marijos invokacijų kalbėjimas yra labai produktyvus būdas išvalyti visą planetos energetinę sistemą. Ir jeigu šios pastangos pasiektų kritinę masę, visa sistema galėtų būti išlaisvinta, kuomet ji galėtų pati save apsivalyti, tuo būdu sumažindama fizinės taršos poveikį.

Debatai apie globalinį atšilimą ir užslėptos intrigos

Debatai apie šią problemą yra sudėtingesnis dalykas už pačią problemą, kadangi egzistuoja labai daug skirtingų grupių, kurios mėgina daryti įtaką šiems debatams, ir šių grupių motyvacijos yra skirtingos. Jeigu leistumėmės visa tai tirti, prieitume prie pačios Žemėje vykstančių įvykių šerdies, tačiau to dar reikės palaukti, kol bus perduota daugiau pamatinių mokymų. O kol kas galiu pasakyti, kad dvasiškai sąmoningiausiems žmonėms yra absoliučiai būtina įveikti naivų tikėjimą, kad visi, kurie teigia dirbantys dėl gamtos išsaugojimo, daro tai tyrais motyvais.

Liūdnas faktas yra toks, kad praktiškai nėra kitos tokios žmogiškų debatų srities, kurioje būtų vykdoma tiek daug manipuliacijų kaip aplinkosaugos debatuose. Priežastis čia, žinoma, yra ta, kad ant kortos čia yra pastatyta žymiai daugiau nei bet kuriose kitose srityse, kuriose vyksta debatai, kadangi tai apima globalinių išteklių kontrolės klausimą. Todėl čia egzistuoja daug skirtingų žaidėjų, kurie siekia daug skirtingų – ir dažnai tarpusavyje nesuderinamų – interesų. Tai, kas gali atrodyti kaip geranoriškas tikslas išsaugoti gamtą, dažnai tėra slaptų kėslų kamufliažas.

Motina Marija jau aprašė vieną iš pagrindinių faktorių aplinkosaugos debatuose, tai yra, kad tam tikros labai didelės kompanijos naudojasi aplinkosauginėmis organizacijomis kaip priedanga, siekdamos apriboti gamtinių išteklių naudojimą, ir tuo būdu išrūpindamos sau vyriausybės sankcionuotą monopolį. Tačiau šio judėjimo – ir keleto kitų gerai žinomų aplinkosaugos organizacijų – pradžią galima atsekti nuo XIX amžiaus, kuomet vakarinėje Jungtinių Valstijų dalyje atrasti gamtiniai ištekliai grasino nuversti „senųjų pinigų“ ekonominį dominavimą Šiaurės Rytų valstijose. Tad tam tikri dideli rytų verslininkai įkūrė ir finansavo keletą aplinkosauginių organizacijų.

Žinoma, šios organizacijos toli peržengė tikslą, dėl kurio buvo sukurtos, ir šaltojo karo metu kai kurioms iš jų didelę įtaką padarė Sovietų Sąjungos propagandos mašina, kuri stengėsi apriboti ekonominį augimą Vakaruose. Tai atvedė prie judėjimo, pasivadinusio „Augimo limitai,“ kuris teigė, kad egzistuoja limitai ekonominiam augimui ir žmonių populiacijos dydžiui. Todėl esą vakarų šalys turi rinktis: žlugti arba savanoriškai suvaržyti augimą. Augimo ribojimo priemonė buvo valstybinė išteklių ir ekonomikos kontrolė, sukuriant sistemą, kuri turi labai daug panašumų su komunistine sistema, tik pavadinta ji yra kitu vardu.

Kaip minėjau prieš tai, iš tiesų egzistuoja limitas populiacijos ir ekonomikos augimo tempui, kol žmonės tebėra įstrigę jėga grįstoje technologijoje. Tad egzistuoja tam tikras tiesos elementas teiginiuose, kuriuos aplinkosauginės organizacijos tebeskleidžia iki pat šiol. Tačiau, kol šie debatai koncentruojasi vien į materialistines priežastis, patys debatai tarnauja didesniam tikslui – sukliudyti pakylėti žmonijos sąmonę į visiškai naują lygmenį. Ir būtent toks yra tikrasis dabartinių aplinkosaugos debatų tikslas.

Būkite išmintingi kaip žalčiai

Ir iš tiesų yra daug geranoriškų žmonių – net ir tarp aukščiausių dešimties procentų dvasiškai sąmoningiausių žmonių – kurie buvo įtraukti palaikyti aplinkosauginius tikslus, nematydami jų užkulisiuose rezgamų intrigų. Tai dažnai yra pasiekiama, pristatant emociškai įkrautas problemas, pavyzdžiui, būtinybę išgelbėti tam tikrą rūšį arba jautrią gamtos dalį – kuri dažnai yra įvardijama fiktyviu terminu „ekosistema.“ Atkreipkite dėmesį, kad tuo nenoriu pasakyti, jog kai kurie iš šių tikslų nėra vertingi ar būtini. Iš tiesų yra būtina – ir čia pateiksiu tik pora pavyzdžių – išgelbėti banginius ir atogrąžų miškus nuo nežaboto ekonominio išnaudojimo. Tačiau platesnė mano mintis yra ta, kad, kai žmonės yra priverčiami susikoncentruoti į tokias izoliuotas problemas, jų dėmesys „patogiai“ yra atitraukiamas nuo platesnio masto užkulisiuose vykstančių esminių problemų.

Daugelis aplinkosauginių tikslų tėra kamufliažas, kuriuo sąmoningai yra naudojamasi, norint nuslėpti gilesnius dalykus. Pagrindinis slepiamas dalykas yra būtinybė išvystyti aukštesnę ir dvasingesnę pasaulėžiūrą. Šis nuslėpimas yra pasiekiamas, susikoncentruojant į materialias problemas ir priežastis, dažnai supaprastinant tam tikrą klausimą, teigiant, kad tai yra labai paprasta problema, kurios priežastis yra toks ir toks atpirkimo ožys. Pavyzdžiui, kalti yra banginių medžiotojai arba medžius kertantys žmonės, ir jei tik juos sustabdysime, išgelbėsime banginius ir atogrąžų miškus.

Tokie emociškai įkrauti aplinkosauginiai tikslai dažnai yra grįsti abejotinu mokslu, kuomet vienas mokslininkas cituoja kitą, tas cituoja dar kitus, kol susidaro „mokslinių įrodymų masyvas,“ neturintis visiškai jokio pagrindimo realybėje, tačiau atrodantis labai įtikinamai paprastiems žmonėms. Ir viso to pasekmė yra ta, kad žmonės gali jaustis darantys kažką dėl Žemės, tačiau jų dėmesys labai gudriai yra atitraukiamas nuo gilesnių priežasčių. Ir šitaip tuo pat metu yra nuslepiamas valdžios elito egzistavimas, kuris yra tikrasis gamtos išnaudotojas.

Jėga paremtas valdžios elito mąstymas

Šių slaptų intrigų esmė yra ta, kad valdžios elitas labai gerai suvokia pavojų, kuris jiems iškiltų, jeigu žmonija galėtų pakilti į dvasingesnį požiūrį į gyvenimą. Jie žino, kad, jeigu tai įvyktų, jie būtų apnuoginti, o apnuoginti jie prarastų bet kokią kontrolę visuomenei, kurią turėjo ištisus šimtmečius, netgi tūkstantmečius.

Valdžios elitas yra įstrigęs mąstyme, kuris visas yra grįstas įsakymo daugintis ir viešpatauti Žemei iškreipimu. Jie į Žemę ir į plačiąją visuomenę žiūri kaip į priešus, kuriuos reikia jėga laikyti priespaudoje, ir ši mąstysena neleidžia žmonijai pakilti virš jėga paremtos technologijos. Elitas užgrobė valdžią jėga ir jie yra pasiryžę padaryti viską, ką gali, idant šią valdžią išsaugotų, netgi būdami pasiryžę sutrukdyti visai planetai pakilti į aukštesnį lygmenį. Ir nors šie žmonės mano esantys labai protingi ir turintys dideles žinias, iš tiesų jie yra akli vadai, apie kuriuos žmones perspėjau prieš 2000 metų:

Palikite juos! Jie akli aklųjų vadovai. O jeigu aklas aklą ves, abu į duobę įkris. (Mato 15,14)
Štai Aš siunčiu jus kaip avis tarp vilkų. Todėl būkite gudrūs kaip žalčiai ir taikūs kaip balandžiai. (Mato 10,16)
Saugokitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. (Mato 7,15)

Valdžios elitas užgrobė valdžią, suskaldydamas visuomenę, ir jie darys viską, ką gali, idant išlaikytų visuomenę suskaldytą. Ir todėl galite matyti daug konfliktuojančių tikslų aplinkosaugos debatuose, ir esminis jų tikslas yra laikyti žmones susiskaldžiusius, tuo pat metu nuslepiant esminį valdžios elito tikslą – kontrolę. Visas Elito žmonių mąstymas yra grįstas jėga, ir viena iš labiausiai jų nusisekusių sėkmės istorijų buvo šaltasis karas, kuomet jiems pavyko sukurti įtampą tarp komunistinio ir kapitalistinio bloko.

Tą padarė tam tikri vakarų bankininkai, kurie, tikrąja to žodžio prasme, sukūrė ir finansavo bolševikų revoliuciją ir padėjo Sovietų Sąjungai tapti labai grėsminga karine galia. Tai sukūrė ginklavimosi varžybas, kurios ištisus dešimtmečius kariniam-pramoniniam kompleksui leido būti valdžioje ir krautis didelį pelną. Ir kaip sakiau, aplinkosaugos debatai Vakaruose tapo įtampos stiprinimo įrankiu, ir jie vis dar tebėra naudojami šiam tikslui. Didžiulės tarptautinės korporacijos taip pat naudojasi šiais debatais, siekdamos įgyti monopolį augančiose ekonomikose, kuriose joms nebuvo taip lengva įsitvirtinti.

Žvelgiant paviršutiniškai, gali atrodyti, jog egzistuoja konfliktas tarp didžiulių tarptautinių korporacijų ir aplinkosaugos judėjimų, tačiau tai tėra išorinės regimybės. Gilesniame lygmenyje, jie dirba dėl to paties tikslo – dėl įtampos ir konfliktų kūrimo, kurie leidžia valdžios elitui išsaugoti savo kontrolę. O už šio valdžios elito slypi dar gilesnis tikslas, ir šis tikslas yra išsaugoti dualistinių jėgų valdžią šioje planetoje ir neleisti įvykti dvasiniam nubudimui, kuris jau yra visiškai čia pat.

Valdžios elito kilmė yra paaiškinama sekančiuose mokymuose. Tačiau, kaip sakiau aukščiau, pamatinė jų siunčiama žinia yra ta, kad žmonių populiacija yra aplinkosaugos problemų priežastis ir kad elitas yra gelbėtojai, kurie visu tuo pasirūpins, jei tik visuomenė pasiduos jų kontrolei. Elitas visada siekia sukurti problemą, ir tuomet visiems vaizduoja, jog jie turi vienintelį sprendimą savo sukurtai problemai. Tačiau, kaip sakau šioje svetainėje, negalite išspręsti problemos, būdami įstrigę toje pačioje sąmonės būsenoje, kuri sukūrė problemą. Ir būtent dėl to neatsiras jokių realių sprendimų aplinkosaugos problemoms, kol visuomenė nepabus ir nepakils virš jėga paremto, dualistinio mąstymo, kuris yra apakinęs elitą.

Esminis mano tikslas yra duoti žmonėms, kurie yra atviri šiai svetainei, suvokimą, kad, jeigu norite kuo labiau prisidėti prie aplinkosaugos problemų išsprendimo – tikro išsprendimo, tuomet savo mąstyme turėtumėte pakeisti sekančius dalykus:

 • Žemė buvo sukurta kaip platforma dvasinei žmonijos evoliucijai. Ji nebuvo sukurta būti pirmykšte tyra gamta, be jokių žmonių.

 • Jūsų rolė yra būti bendrakūrėju, kuris pirmiausia taptų savo paties proto valdovu, o tuomet imtų viešpatauti ir visai Žemei, atkurdamas joje harmoniją su Dievo vizija ir įstatymais.

 • Žemei yra skirta išmaitinti 10 milijardų žmonių, kurie visi turėtų komfortišką pragyvenimo lygį.

 • Tai įmanoma pasiekti tik dramatiškai pakeitus politiką ir technologiją.

 • Vienintelis tikras sprendimas dabartinėms aplinkosaugos problemoms yra tai, kad žmonija turi pakilti į lygmenį, kuriame galėtų gauti ne jėga grįstą technologiją.

 • Kad tai galėtų įvykti, žmonijos sąmonėje turi įvykti dramatiškas šuolis, ir aukščiausi dešimt procentų dvasiškai sąmoningiausių žmonių privalo būti šio perėjimo pionieriais. Tad, asmeninio Kristiškumo pasiekimas, įkvepiant ir kitus eiti keliu į Kristiškumą, yra svarbiausias indėlis, kurį galite įnešti į aplinkosaugos problemų išsprendimą. Žinoma, į tai taip pat įeina ir tai, kad papasakotumėte žmonėms apie tarp sąmonės ir fizinių aplinkybių, tame tarpe ir tarp aplinkosaugos problemų, egzistuojantį ryšį.

Kaip iš tiesų sąmoningai saugoti gamtą

Aukštesnis supratimas, kuris turi užgimti, yra tai, kad vakarų visuomenė klaidingu keliu keliavo ištisus šimtmečius, ir netgi tūkstantmečius, ir iš tikrojo kelio ją išvedė tradicinė krikščionybė ir materialistinis mokslas – kurie abu tebuvo valdžios elito įrankiai. Efektyviausias elito naudojamas būdas debatams manipuliuoti yra sukurti du priešingus polius, įtikinant žmones, kad jie turi pasirinkti vieną iš šių polių, tačiau abiejų šių polių paskirtis yra išsaugoti esamą situaciją, kurioje nedidelis elitas ir toliau gali kontroliuoti visuomenę. Šitaip yra užmaskuojama, kad egzistuoja alternatyva abiem požiūriams, ir ši alternatyva yra siekti aukštesnio problemos supratimo.

Pakylėtieji mokytojai yra pasirengę dirbti ir nori dirbti su aukščiausią dvasinį sąmoningumą pasiekusiais žmonėmis, jie yra pasirengę perduoti aukštesnį aplinkosauginį sąmoningumą. Tiesą sakant, mes jau jau pradėjome tai perdavinėti per įvairius individus, tačiau šios idėjos dar nesulaukė platesnio pripažinimo, kadangi vyraujanti žiniasklaida tai ignoruoja. Esminė koncepcija, kurią reikia suprasti, yra ta, kad ši planeta buvo sukurta specifiniam tikslui – dvasinei žmonijos evoliucijai.

Tad viskas Žemėje yra sukurta taip, kad suteiktų žmonijai geriausias įmanomas galimybes išmokti esminę gyvenimo pamoką – kad žmonės turi proto galią susikurti savo pačių fizines aplinkybes. Kiekvienas žmogus – per daugybę gyvenimų – susikūrė savo asmenines aplinkybes, ir visi žmonės – per daugybę tūkstantmečių – kolektyviai sukūrė daugybę ribotumų, kuriuos šiandien matote Žemėje.

Tačiau Dievo įstatymai yra sukurti taip, kad, žmonėms keliant savo sąmonę, fizinė aplinka į tai atitinkamai reaguoja. Dabartiniai gamtoje egzistuojantys disbalansai, net ir taip vadinamų gamtinių išteklių stygius, yra pasekmė fakto, kad žmonės yra praradę pusiausvyrą ir bendrakuria už Dievo įstatymo ribų. Dievo įstatymai yra sukurti taip, kad suteiktų žmonijai gausingą gyvenimą Žemėje. Ir, susiderindami su Dievo įstatymais, žmonės galės sukurti sąlygas, kuriose taps įmanoma išmaitinti 10 milijardų žmonių, kurie visi gyvens patogų materialų gyvenimą, neišnaudodami gamtinių išteklių, nesugriaudami gamtos pusiausvyros ir nepažeisdami planetos klimato.

Rūsti realybė yra tokia, kad ištisus dešimtmečius valdžios elitas naudojosi aplinkosauginėmis problemomis, idant sukurtų tikėjimą apie tuoj užgriūsiančią katastrofą, tuo būdu sukurdami motyvaciją žmonėse atiduoti savo laisvę, teises ir pinigus. Viduramžiais, elitas naudojosi krikščionišku tikėjimu, gąsdindami žmones pragaru ir skaistykla. Tačiau, kai jie sukūrė materialistinį mokslą, šis tikėjimas nusilpo ir jiems teko ieškoti alternatyvų. Ir šių alternatyvų yra keletas: pandeminės ligos, ateivių iš kosmoso įsiveržimas, į Žemę atsitrenksiantis asteroidas, ekonomikos griūtis, atominis karas ir – žinoma – ekologinė katastrofa.

Elito planas yra sėti visuotinę paniką, priverčiant žmones patikėti, kad jie privalo pasirinkti vieną iš dviejų blogybių, ir galima nuspėti, kad jie visada rinksis tai, kas atrodys mažesnė iš dviejų blogybių. Tačiau iš dviejų blogybių turite rinktis tik dėl to, kad turite ribotą supratimą apie situaciją, o ribotą supratimą turite tik dėl to, kad nenorėjote naudotis Kristaus įžvalgumu, siekdami įžvalgų iš šaltinio, kuris yra aukščiau už ego dualizmą. Ir šis šaltinis, žinoma, yra jūsų pačių Kristaus AŠ ir pakylėtieji mokytojai.

Kai sieksite šių įžvalgų, pamatysite, kad visada egzistuoja alternatyva žmonių sukurtiems poliariškumams. Ši alternatyva yra pakilti virš dualistinio požiūrio į gyvenimą, kuriame jus visada priešingomis kryptimis traukia du poliariškumai. Alternatyva yra žvelgti į gyvenimą per Kristaus protą, kuomet imate matyti, kad „žmonėms tai neįmanoma, bet su Dievu viskas yra įmanoma.“ (Mato 19,26). Kaip paaiškinau aukščiau, kai žmonės susiderins su Dievo įstatymais, taps įmanoma išspręsti aplinkosaugos problemas, neatiduodant savo demokratinių ir ekonominių laisvių ir neleidžiant valdžios elitui kontroliuoti kiekvieno jūsų gyvenimo aspekto.

Tiesą sakant, jei ir toliau leisite valdžios elitui kontroliuoti aplinkosaugos debatus, šie debatai ir toliau važiuos klaidinga kryptimi, ir aplinkosaugos problemos tik gilės. Valdžios elitas yra taip stipriai apakintas dvasinės puikybės, kad ir toliau nesustodamas judės link prarajos, kuri privers juos – kaip jau nutiko daugybę kartų praeityje – nužudyti žąsį – šiuo atveju, visą planetą – dedančią auksinius kiaušinius.

Žinau, kad iš mano paaiškinimo galite susidaryti įspūdį, jog yra beviltiška, kad vienas žmogus galėtų kaip nors pasipriešinti šioms manipuliacijoms, tačiau prisiminkite, kad būtent tuo elitas visada ir nori jus įtikinti. Esminė jų skleidžiama žinia yra ta, kad vienas žmogus negali padaryti jokio skirtumo. Tačiau esminė mano gyvenimo ir daugelio kitų žmonių gyvenimų žinia yra ta, kad vienas žmogus iš tiesų GALI padaryti skirtumą – kai jis arba ji dirba su Dievu.

Tad paleiskite bet kokį prislėgtumo jausmą ir leiskite Dievui jums parodyti, kaip galėtumėte įnešti savo asmeninį indėlį į pokyčių atnešimą. Visada prisiminkite, jog tam, kad valdžios elitas triumfuotų, tereikia tik, kad aukščiausi dešimt procentų nieko nedarytų.

PASTABA: Norėdami įgyti gilesnį supratimą apie aplinkosaugos problemas, valdžios elitą ir mūsų ryšį su planeta, kurioje gyvename, skaitykite knygą Motinos Žemės gydymas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels