Saugokitės netikrų pranašų

TEMOS: Netikrus pranašus galite atrasti visose visuomenės srityse – daugelis jų yra religiniai vadai, tarp jų ir krikščioniai – jūsų „vaisiai“ reiškia jūsų sąmonės būseną – per savąjį Kristaus AŠ galite apnuoginti netikrus pranašus – meilė ar baimė – įstatymo raidė be dvasios – akli vadai dažnai turi geras intencijas – piktadariai – pasaulis, kuriame Dievo nėra, arba kuriame yra garbinamas netikras dievas – netikri pranašai neigia jūsų vidinį ryšį su Dievu

Klausimas: Mato evangelijoje 7,22-23 yra kalbama apie netikrus pranašus. Kas yra šie žmonės, koks jų statusas, ar tai dvasininkai, krikščioniai ar kiti? Prašau, atsakyk konkrečiai, atsakyk paprastu taip arba ne. Biblijoje yra sakoma, kad šie žmonės yra piktadariai, tai kokį blogį jie daro?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Štai pilna citata iš Mato evangelijos:

15 „Saugokitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai.
16 Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali priskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių?!
17 Juk kiekvienas geras medis duoda gerus vaisius, o blogas medis – blogus.
18 Geras medis negali duoti blogų vaisių, o blogas – gerų.
19 Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, nukertamas ir įmetamas į ugnį.
20 Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių“.
21 „Ne kiekvienas, kuris man sako: ‘Viešpatie, Viešpatie!’, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje.
22 Daugelis man sakys aną dieną: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome Tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų Tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų Tavo vardu?!’
23 Tada Aš jiems pareikšiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, jūs piktadariai!’

Paprastas atsakymas į tavo klausimą, ar šie žmonės yra dvasininkai ir krikščioniai yra taip ir ne. Netikrus pranašus galima atrasti visose religijose, tačiau taip pat ir ne religijose, įskaitant pasaulyje egzistuojančias mokslo įstaigas, švietimo įstaigas ir žiniasklaidos įstaigas.

Ir šiose įstaigose yra daug save pranašais apsiskelbusių žmonių, vedančių žmones iš kelio savo doktrinomis, dogmomis ir teorijomis, kurios neatėjo iš pakylėtųjų mokytojų. Šiems žmonėms nerūpi duoti jums mokymus, kurie būtų paremti realybe, tiesa ir Dievo valia. Jie jums duoda mokymus, kurie yra paremti dualistinio proto reliatyvumu ir todėl nėra harmonijoje su tiesa. Jų mokymai siekia pateisinti žmogaus valią ir ignoruoti, neigti arba menkinti Dievo valią.

Daugelis šių netikrų pranašų maskuojasi religiniais arba dvasiniais lyderiais arba guru. Tiesą sakant, daugelį jų galite atrasti tradicinėse krikščionių bažnyčiose. Išoriškai jie atrodo kaip Dievo avinėliai, nes sako visus teisingus dalykus ir daro visus teisingus dalykus. Kai kurie iš jų netgi sugebėjo paimti dangų jėga ir sugeba atlikti tam tikrus fenomenus, kuriuos žmonės gali interpretuoti kaip stebuklus.

Kaip sakau, pažinti juos galite tik iš vaisių. Tačiau vaisiai nėra tiesiog jų išoriniai veiksmai. Šiandienos amžiuje, žmonės yra pasirengę aukštesniam mano žodžių Mato evangelijoje supratimui. Tad iš tiesų, žmogaus vaisiai yra jo arba jos sąmonės būsena, širdies kokybė. Prisiminkite žodžius, kad, kaip žmogus mąsto savo širdyje, toks jis ir yra. Tad tikrasis klausimas yra tai, ar žmogus įkūnija Kristaus sąmonę, ar veikia iš žmogiškos sąmonės, dualistinio proto.

Tai įmanoma suprasti tik naudojantis savo intuiciniais gebėjimais ir įgyjant įžvalgas iš savojo Kristaus AŠ. Kaip sakoma sename posakyje: toks tokį pažįsta. Jeigu sieksite vystyti ryšį su savuoju Kristaus AŠ, kaip paaiškinu šioje svetainėje, galėsite atpažinti netikrus pranašus. Permatysite juos kiaurai, nes skaitysite jų širdžių vibracijas. Šiuo atžvilgiu svarbiausias dalykas yra tai, ar šie žmonės nešiojasi meilę, ar jie nešiojasi baimę arba pyktį. Daugelis netikrų pranašų skelbiasi darantys Dievo darbą, tačiau jie arba bijo Dievo arba pyksta ant Dievo. Kai išsiugdysite Kristaus įžvalgumą, taip pat sugebėsite įvertinti, ar šių netikrų pranašų duodami mokymai yra teisingi, ar jie tiesiog pateikia tikrų dvasinių mokymų, kuriuos davė pakylėtieji mokytojai, klaidinančias interpretacijas.

Jeigu neturėsite Kristaus įžvalgumo, šiems netikriems pranašams bus labai lengva jus apgauti. Taip yra dėl to, kad jie dažnai daro viską teisingai pagal išorines taisykles. Jie yra kaip įstatymo aiškintojai, kuriems priekaištavau, ir jie žino įstatymo raidę, bet ne įstatymo dvasią. Jeigu dar neturite Kristaus įžvalgumo, geriausia jūsų gynyba būtų pamąstyti, ar šie žmonės siekia jus išlaisvinti, skelbdami meilės žinią, ar jie siekia jus kontroliuoti, skelbdami baimės žinią.

Galiu jums su absoliučiu tikrumu pasakyti, kad aš atėjau išlaisvinti žmonių, o raktas į jūsų dvasinę laisvę yra gauti tobulą Dievo meilę, kuri išgins visas žmogiškas baimes. Todėl bet kuris pamokslininkas, kuris skelbia baime paremtą žinią arba siekia kontroliuoti žmones per baimę, tiesiog negali būti visiškoje harmonijoje su manimi ir mano tikrąja misija.

Nesakau, kad kiekvienas baime paremtą žinią skelbiantis pamokslautojas sąmoningai yra netikras pranašas. Priežastis yra ta, kad krikščionybėje taip ilgai dominavo baime paremta žinia, jog joje iš tiesų esama gero norinčių pamokslautojų, kurie skelbia šią žinią, nežinodami ką daro. Todėl taip jie nebūtinai tampa netikrais pranašais, nors iš tiesų dirba netikrų pranašų darbą ir tarnauja tikslui tų, kurie sąmoningai siekia išvesti žmones iš kelio. Tačiau šie pamokslautojai turi tik geriausius ketinimus ir sąmoningai neklaidina žmonių. Jie patys tiki savo skelbiama žinia, ir todėl yra akli vadai.

Tai tiesa, kad Biblija vadina netikrus pranašus piktadariais. Pirmasis netikras pranašas buvo pats Liuciferis, o netikru pranašu jis tapo todėl, kad sąmoningai ir pilnai viską žinodamas sukilo prieš Dievą ir Dievo tikslą kūrinijai. Liuciferis tuomet nusprendė, kad atsiskirs nuo Dievo ir susikurs pasaulį, kuriame Dievo nebūtų ir kuriame nebūtų laikomasi Dievo valios ir įstatymų. Todėl Liuciferis mėgino įrodyti galintis sukurti pasaulį, kuris būtų paremtas jo valia, o ne Dievo valia. Liuciferis mėgino įrodyti, kad Dievas klydo.

Visi piktadariai ir netikri kada nors į Žemę atėję pranašai buvo arba Liuciferio pasekėjai arba sukilo prieš Dievą dėl kitų priežasčių. Todėl jie turi tokį patį tikslą – paversti šią planetą tokia vieta, kurioje Dievas nebūtų garbinamas arba apie jį iš viso net nebūtų žinoma. Ir tai yra jų žinios esmė. Jie siekia skleisti žinią, kuri teigia, kad Dievas neegzistuoja, darydami tai per mokslinį materializmą, arba kitais būdais skleisdami melagingą Dievo įvaizdį.

Šioje svetainėje kalbu apie kelią, kuris atrodo žmogui teisingas. Netikros žinios esmė yra ta, kad Dievo nėra čia Žemėje, kad jis yra kažkur kitur, ir kad jūs neturite tiesioginio ryšio su Dievu. Todėl Dievas negali veikti per jus, kaip galėjo veikti per Jėzų Kristų. Jėzus buvo išimtis, ir jis buvo vienintelis galėjęs tą daryti.

Tai yra jų netikros žinios esmė. Ji skirta sukliudyti gyvybės srautams Žemėje suvokti, kad jie yra Dievo sūnūs ir dukterys, sukliudyti jiems veikti kaip Dievo sūnums ir dukterims ir tuo būdu sutrukdyti jiems atnešti Dievo karalystę į Žemę ir įrodyti, kad netikri mokytojai klysta.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com