Valdžios elitas ir jo pakalikai

TEMOS: Puolusios būtybės neturi dvasinės šviesos – tie, kurie nupuolė, kovoja tarpusavyje – bedieviška netikrų mokytojų ir smurtaujančių būtybių sąjunga – tie, kurie aklai vykdo įsakymus – išsikūnijęs valdžios elitas – kai kuriuos žmones beveik neįmanoma apgręžti aplinkui – valios nebuvimas arba egoistinė valia

Klausimas: Mes jau keletą kartų minėjome aukščiausius dešimt procentų, vidurinius aštuoniasdešimt procentų ir žemiausius dešimt procentų, ir mane suintrigavo idėja, kad šioje planetoje yra būtybių, kurios turi daug išminties – jos nupuolė aukštesnėje karalijoje, jos turi daug išminties, turi daug šviesos – tačiau juos patalpinčiau į žemiausių dešimties procentų kategoriją. Ar galėtum paaiškinti, kas sudaro žemiausius dešimt procentų?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

„Jei tavyje esanti šviesa yra tamsa, tai kokia baisi toji tamsa!“ Tad tiesiog noriu pataisyti tavo teiginį, kad tie, kurie nupuolė iš aukštesnių karalijų, turi daug šviesos, nes jie iš tiesų neturi dvasinės šviesos. Jie turi iškreiptą šviesą – šviesą, kuri buvo iškreipta per nuopolį, ir todėl jai buvo suteikta žemesnė vibracija, kuri tobulai atitinka materialios karalijos vibracijas. Ir būtent dėl to jie atrodo turintys galią, ir būtent dėl to jie gali daryti įspūdį kitiems žmonėms ir netgi gali įtikinti kitus žmones, jog jie turi šviesos, kadangi žmonės galvoja, jog ši galia turi reikšti, kad jie turi dvasinę šviesą.

Tad žmonės, esantys žemiausiuose dešimtyje procentų, dažnai iš tiesų yra tie, kurie nupuolė aukštesnėse oktavose, ankstesnėje sferoje, jie yra atkarios sielos, kurios mano žinančios geriau už Dievą, kaip viskas turėtų būti daroma ir kaip viskas turėtų veikti. Ir būtent dėl to jos sudaro valdžios elitą, kuris siekia absoliučios kontrolės šioje planetoje.

Ir vienintelis dalykas, kuris joms trukdo pasiekti absoliučią kontrolę yra tai, kad tie, kurie nupuolė iš aukštesnių karalijų, nupuolė ne iš tų pačių angelų grupių ir ne iš tų pačių evoliucijų. Ir todėl jie nupuolė iškreipdami įvairias Dievo savybes, ir dabar jie naudojasi tomis iškreiptomis Dievo savybėmis, siekdami įtvirtinti savo valdžią ir kontrolę. Ir būtent dėl to tarp jų egzistuoja neišvengiamas konfliktas, ir todėl jie sudaro valdžios elito grupes, kurios varžosi tarpusavyje, ir šis varžymasis neleidžia jiems susivienyti ir užvaldyti visos planetos.

Tačiau, žinoma, tarp žemiausių dešimties procentų yra ir tokių, kurie nenupuolė aukštesnėje karalijoje, bet nupuolė čia Žemėje, arba kurie tiesiog yra evoliucijos, pakliuvusios į netikrų mokytojų žabangas – aklų vadų žabangas – tų, kurie nupuolė iš aukštesnių karalijų.

Nes matote, egzistuoja bedieviška sąjunga tarp tų, kurie, kabutėse, yra „išmintingesni“ gyvybės srautai – kurie iš tiesų nupuolė, kurie iš tiesų turėjo išminties, kurie turi šios išminties, žinodami, kaip veikia materiali visata – bet jie yra tie, kurie tampa lyderiais. Tačiau jie patys, žinoma, nenori eiti ir daryti smurtinių veiksmų, kuriais laikytų žmones priespaudoje. Jie, taip sakant, nenori teptis rankų. Ir todėl jiems reikalingi tie, kurie nemąstydami vykdytų jų įsakymus.

Ir iš tiesų yra įvairių žmonių, kilusių iš įvairių evoliucijų, kurie dažnai būna išsivystę iš žemesniųjų karalijų, kaip Maitrėja paaiškina savo knygoje, kurie dar neturi pakankamai dvasinės vizijos matyti gyvybės vertę. Ir todėl jie tampa vadų pakalikais. Ir jie eina ir negalvodami vykdo savo įsakymus, nes atidavė savo valią – nors ir taip neturėjo pakankamai stipraus individualumo – ir todėl jie atidavė savo valią tiems, kuriuos nusprendė laikyti esančiais aukščiau už save. Ir todėl, netgi visiškai apie tai nemąstydami, jie vykdo visus įsakymus, kokius tik gauna, ir todėl būtent jie yra tie, kurie vykdo šiuos žiaurumus, įstumdami vaikus į dujų kameras arba paleisdami giljotiną.

Ir, žinoma, žemiausiuose dešimtyje procentų taip pat yra ir tokių, kurie neseka įsakymais, nes jie, per daugelyje ankstesnių įsikūnijimų vykdytus piktnaudžiavimus valdžia – dažnai būdami valdžios elito pakalikais – savo sąmonę pažemino iki tokio lygmens, kuomet juos valdo ne įsikūnijime esantys žmonės, o emocinėje karalijoje esantys demonai ir tamsos dvasios, kurie yra užvaldę jų protus. Ir todėl jie yra tapę ne įsikūnijusio valdžios elito pakalikais, bet išsikūnijusio valdžios elito, egzistuojančio astralinėje karalijoje, emocinėje karalijoje, pakalikais. Ir jie tiesiog vykdo šiuos žiaurumus tam, kad, kaip minėjau anksčiau, pralietų nekaltųjų kraują. Ir tai padeda išsaugoti valdžios elito struktūrą.

Ir šiuos žmones iš tiesų galėtume pavadinti žemiausiai nugrimzdusiais žmonėmis žemiausiuose dešimtyje procentų, ta prasme, kad jie turi mažiausiai valios, ir todėl turi mažiausiai potencialo būti apgręžti aplinkui. Nes turite pripažinti, kad tie, kurie yra sudėtingesnės sielos, tie, kurie nupuolė aukštesnėje karalijoje, iš tiesų turi aukštesnį individualumo jausmą ir stipresnę valią. Ir tai, tiesą sakant, retais atvejais, gali tapti pagrindu jų pažadinimui, kuomet jie apsigręžia ir iš tiesų ima eiti tikruoju dvasiniu keliu.

Nėra nė vienos būtybės, kurios būtų nebeįmanoma apgręžti aplinkui, tačiau iš tiesų yra tokių būtybių, kurios turi tiek mažai valios, jog jas apgręžti yra labai mažai vilties – bent jau trumpalaikėje perspektyvoje. Dažnai šiuos, žemiausius, gyvybės srautus – tuos, kurie turi mažiausiai valios – aukštyn pakelti turės kas nors kitas, kuo jie galiausiai galės pradėti sekti ir į ką jie galės įsikabinti, idant galėtų būti pakylėti savo sąmonėje, palaipsniui išsiugdydami stipresnę valią.

Tad manau, galėtume sakyti, kad yra du būdai apibrėžti žemiausias būtybes planetoje. Galite sakyti, jog tai yra tie, kurie turi mažiausiai valios. Arba galite sakyti, kad tai yra tie, kurie, tam tikra prasme, iš tiesų turi stipriausią valią, tačiau ši valia nėra harmonijoje su jų Aukštesnės Esybės aukštesniąja valia, ir todėl jie šią valią vykdo per ego ir dualistinę sąmonę – tuo būdu piktnaudžiaudami valdžia, užuot tapę Dievo Galios perdavimo instrumentais.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels