Ar gali Pakistanas atgimti ir tapti šiuolaikiška šalimi?

TEMOS: Nuosaikiems žmonėms reikia atsiimti savo šalį iš ekstremistų – rimtas iššūkis Pakistano žmonėms dėl to, kokiu būdu gimė jų šalis – ar Pakistanas turėjo būti atskira šalimi? – taikoje gyvenantys musulmonai ir induistai – aukštyn kylanti spiralė ar žemyn traukiantis sūkurys – prezidentas turi būti galingas, bet netapti diktatoriumi

Klausimas: Norėčiau žinoti, ar Bhutto nužudymas Pakistane sukūrė negatyvią situaciją, ar nuosaikūs žmonės jaučia, kad jau viskas, gana, ir ar jiems yra vilties turėti optimistinį požiūrį?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Ar norėtumėte, kad tai būtų pozityvus ar negatyvus dalykas? Nes, jeigu norite, kad tai būtų pozityvus dalykas, tuomet nuspręskite, kad tai bus pozityvu, kad tai pažadins nuosaikius žmones Pakistane būtinybei pakilti į visiškai naują požiūrį į savo šalį.

Matote, negaliu atsakyti į šį klausimą, nes atsakymas į jį priklauso nuo žmonių Pakistane laisvos valios. Tačiau dalykas, kurį jūs, būdami dvasingais žmonėmis, galite daryti, yra laikyti tyrą viziją. Gali būti, kad šis įvykis nepažadins pakankamai žmonių pradėti vengti smurtinio kelio. Gali būti, kad turės įvykti daugiau smurtinių įvykių Pakistane. Tačiau vis tiek turėtumėte laikytis matricos, tyros vizijos, kad ateis toks momentas, kai bus pasiekta kritinė masė, kuomet nuosaikūs žmonės išeis į priekį ir tars: „Atsiimsime savo šalį iš ekstremistų. Sukursime naują šalį, naujai atgimusią šalį, kuri nebus paremta įtampa ir konfliktais.“

Tai yra ypač didelis iššūkis Pakistano žmonėms, nes, jeigu išstudijuosite, kaip Pakistanas tapo nuo Indijos nepriklausoma šalimi, pamatysite, kad ši šalis gimė iš konflikto. Tiesą sakant, Pakistano įkūrėjas – ir aš nenoriu slėpti šio fakto – buvo labai aukšto rango puolęs angelas, kuris buvo labai stipriai prisirišęs prie dualistinės sąmonės. Tiesą sakant, jis prie jos buvo prisirišęs taip stipriai, kad jau patyrė antrąją mirtį.

Yra abejotina, ar Pakistanas iš viso turėjo gimti kaip atskira šalis. Nes iš tiesų būtų buvę geriau, kad jis būtų išlikęs Indijos dalimi, siekdamas, kad visoje Indijoje atsirastų didesnė tolerancija tarp musulmonų ir induistų. Ir kad tuomet jie galėtų gyventi ir dirbti taikoje, kokia iš tiesų ir buvo Gandžio vizija, dariusio viską, ką galėjo, idant sustabdytų kraujo praliejimą tarp musulmonų ir induistų.

Tad klausimas iš tiesų yra toks: Ar gali Pakistanas pakilti virš savo kilmės? Ar gali jis pakilti iki tokio taško, kuomet savęs nebelaikytų musulmoniška šalimi, stovinčia priešpriešoje induistinei Indijos šaliai? Ar sugebės jis pakilti ir tapti iš tiesų laisva šalimi, ar tiesiog nugrims į kovas dėl valdžios, kuomet musulmonų ekstremistai sukurs žemyn traukiantį sūkurį, galiausiai atvesiantį prie šalies žlugimo. Kas gali materializuotis įvairiais skirtingais scenarijais, įskaitant ir įsiveržimu iš Indijos ar tarptautinių pajėgų, siekiančių atkurti stabilumą iš chaoso, grasinančio pasklisti po visą musulmonišką pasaulį.

Potencialiai tai gali tapti labai rimta situacija, ir būtent dėl to Motina Marija perdavė pranašystę, ragindama išsakyti prašymus ir laikytis vizijos, jog kad ir koks beprasidėtų konfliktas tarp Kalėdų ir Naujųjų metų, jis neišplis, ir nors duodu jums potencialą apie tai, kas galėtų įvykti, nenoriu, kad į tai koncentruotumėte savo dėmesį. Noriu, kad laikytumėtės tyros vizijos ir išsakytumėte prašymus, kad situacija neišplis į nesustabdomą smurtą, bet kad ji iš tiesų baigsis pozityviai.

Tačiau turiu jums pasakyti, kad Pakistanas nesugebės pakilti tol, kol valdžioje bus dabartinis prezidentas, tad, vėlgi, susiduriate su labai subtilia situacija, kad jums reikia naujo prezidento, tačiau tai turi būti prezidentas, kuris būtų pakankamai stiprus, idant neatsirastų galios vakuumas, kuris paskatintų ekstremistus. Tad klausimas dabar yra toks, kaip jums atrasti tokį kandidatą, kuris būtų pakankamai stiprus, jog neleistų reikštis ekstremistams, tuo pat metu neimdamas piktnaudžiauti valdžia ir nesustabdydamas demokratijos?

Ir tai, žinoma, yra dilema, kuri neturi lengvo sprendimo – kol žmonės nėra pakėlę savo sąmonės. Kuomet pačių žmonių sąmonė iškviestų atsirasti kandidatą, turintį reikalingą pusiausvyrą tarp meilės, išminties ir galios.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels