Kaip dvasingi žmonės galėtų padėti atnešti pokyčius į Vidurio Rytus?

TEMOS: Neškite naują sąmoningumą – nėra idealaus sprendimo dualistinėje sąmonėje – reikalaukite užsienio politikos žmonėms, o ne elitui – Vidurio Rytuose daugelis žmonių gali mokytis tik iš skaudžių smūgių – pasipriešinimas pokyčiams – laikykitės vizijos, tačiau leiskite žmonės išgyventi patirtis, kurios jiems reikalingos

Klausimas: Savo svetainėje sakei, kad pakylėtieji mokytojai vylėsi, jog Bušo administracija nepuls Irako, nes, jeigu jie tai padarytų, tai būtų labai didelė klaida. Dabar visi aiškiai pamatė, jog tai buvo tiesa. Tad mano klausimas dabar yra toks: atsižvelgiant į šioje Vidurio Rytų ir Irako vietovėje tvyraujantį chaosą, Jungtinių Valstijų žmonės jau yra pavargę nuo šio karo ir reikalauja sugrąžinti karius per ateinančius šešis mėnesius. Mano klausimas yra toks: ką mes, kaip dvasinės būtybės, galėtume padaryti, kad palaikytume šviesą toje vietovėje didesniam gėriui šiuo metu. Ar turėtume tiesiog palikti Iraką ir leisti jiems patiems išspręsti savo problemas, ar yra koks kitas būdas?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels: (2007 m., liepos 14 d.)

Didžiausias dalykas, kurį jūs, dvasingi žmonės Jungtinėse Valstijose, galite padaryti, yra kelti savo pačių sąmonę ir prisidėti prie judėjimo, nešančio naują sąmoningumą. Šiuo metu tiesiog nėra idealaus sprendimo situacijai Irake.

Tai yra, kaip paaiškino Sen Žermenas, pasekmė fakto, kad, kai darote kažką, remdamiesi dualistine sąmone, susikuriate problemas, kurios neturi sprendimo dualistinėje sąmonėje. Ir todėl vienintelis būdas išspręsti tokią situaciją yra pakilti virš dualizmo ir siekti aukštesnio sąmoningumo.

Tad Jungtinėms Valstijoms aukščiausias potencialas yra toks, kad žmonės būtų pažadinti, kaip sakė Sen Žermenas, ir imtųsi kontroliuoti savo lyderius bei imtų reikalauti, kad jų užsienio politika atitiktų šios šalies dvasinės vizijos interesus, o ne valdžios elito piniginius interesus ar savo galios demonstravimo interesus. Ir šitaip visa šalis galėtų išmokti savo pamoką iš šios situacijos.

Kitas aspektas, žinoma, yra situacija Irake. Tačiau čia dvasingi Jungtinių Valstijų žmonės turi labiau ribotą įtaką, nes egzistuoja laisva valia. Tad iš tiesų tik nuo pačių žmonių Vidurio Rytuose priklausys tai, ką jie darys su šia situacija. Ir tai, vėlgi, labai priklauso nuo balanso tarp nuosaikių žmonių – kurie sudaro daugumą, tačiau kol kas ši dauguma tylėjo – ir radikalų mažumos, kurie siekia įstumti visą regioną į chaosą, kuris jų manymu – ir jų susigalvotos priežastys tam yra visiškai klaidingos – pasitarnaus jų tikslui, jų slaptoms ambicijoms.

Kartais, deja, yra būtina leisti žmonėms mokytis savo pamokas skaudžių smūgių mokykloje, ir jie kartais nepasimokys tol, kol smūgiai nepasidarys labai skaudūs. Irako žmonėms reikia pasiekti tašką, kuomet jie panorėtų prisiimti atsakomybę už savo šalį ir norėtų save valdyti, užuot prisitraukę vieną engėją po kito, kaip jie tą darė labai ilgą laiką.

Ir tai, žinoma, yra dalykas, dėl kurio galite laikyti tyrą viziją. Ir visgi, dėl laisvos valios įstatymo, negalite sukliudyti šiems žmonėms susikurti situaciją, kuri jiems yra būtina savo pamokoms išmokti – kurią jie galiausiai galės išmokti, kai nuspręs, jog jiems jau gana liejamo kraujo ir smurto.

Visas Vidurio Rytų regionas yra labai didelio sudėtingumo vietovė, lyginant su situacija Jungtinėse Valstijose, kuriose egzistuoja daug didesnis potencialas proveržiui į aukštesnę sąmonės būseną. Ir tai, žinoma, nėra atsitiktinumas, kad kai kurios šalys turi aukštesnį pragyvenimo lygį, turi labiau išvystytą švietimo sistemą ir mokslo sistemą. Nes tai rodo jų norą kilti aukščiau ir keistis kartu su besikeičiančiais laikais.

Kai tuo tarpu, kaip sakiau anksčiau, Vidurio Rytuose vis dar tebeegzistuoja labai didelė populiacijos dalis, kurie nori toliau tęsti savo dabartinį gyvenimo būdą, likdami tokie patys kokie buvo tūkstančius metų – nenorėdami jokių pokyčių savo elgesyje su moterimis, savo požiūryje į ekonomiką ar savo požiūryje į religiją. Ir tai šiek tiek skiriasi nuo to, ką matote vakarų pasaulyje, kuriame pagrinde tik elitas priešinasi pokyčiams ir nori išlaikyti status quo, kuriame gali viską kontroliuoti. Vidurio Rytuose egzistuoja daug didesnė populiacijos dalis, kuri nori išlaikyti status quo. Ir dėl to, žinoma, yra daug sunkiau atnešti pokyčius.

Tad vėlgi, būdami dvasingais žmonėmis Vakaruose, pirmiausia dėmesį koncentruokite į savo šalį. Susitelkite į pamokos, kurią jums reikia išmokti, išmokimą, ir ypač kaip įmanoma greičiau stenkitės paversti save ir savo šalį nepriklausomais nuo Vidurio Rytų naftos. Tai, žinoma, reiškia, kad jums reikia laikytis vizijos, kad bent tam tikras stabilumas bus išlaikytas Irake, kad Jungtinės Valstijos iš jo nepasitrauktų tokių būdu, jog tai sukurtų visišką chaosą, kuris pasklistų po visą regioną, sustabdydamas naftos tiekimą.

Ir todėl, nors situacija Vidurio Rytuose toli gražu nėra ideali, jums vis tiek reikėtų vizualizuoti tam tikrą stabilumo jausmą, kuris galėtų būti išlaikytas keletą metų, idant išvengtume krizės, galinčios išaugti iki globalių proporcijų. Ir kaip sakėme anksčiau, su kiekviena praėjusia diena, per kurią nesulaukiame didelio konflikto Vidurio Rytuose prasiveržimo, tikimybė, kad toks konfliktas įvyks, vis mažėja.

Tačiau vėlgi, žinoma, užtikrintumo būti negali, kadangi egzistuoja laisva valia.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels