Kaip Kaino sąmonė – vakarų šalyse, arabų šalyse ir Izraelyje – blokuoja taiką Vidurio Rytuose

TEMOS: Izraelio vyriausybė yra paveikta Kaino sąmonės – Kaino sąmonės disfunkcija – Izraelis atrodo pasirengęs vykdyti genocidą – kaip toli eitų Izraelio vyriausybė, jeigu galėtų išsisukti nuo pasekmių? – kaip stipriai Kaino sąmonė yra paveikusi kitas šalis? – ar Izraelis sukūrė Hezbolą? – jėga sukuria priešingą jėgą – vienintelis būdas nutraukti smurto spiralę yra pakilti virš Kaino sąmonės – žydai galėjo tapti taikos pionieriais – Jėzus žydams davė mokymą apie nesmurtą – tai nereiškia, kad žmonės turėtų tapti krikščioniais – turite įkūnyti universalius principus – kariuomenė gali veikti kaip atgrasanti jėga, tačiau negalima jos naudoti kerštui – kito skruosto atsukimas nėra silpnumas – esminis raktas į Izraelio ateitį – Izraelio sukūrimas kaip būdas nukreipti nuo savęs kaltės jausmą – Izraelis turi pateisinti savo egzistavimą savo elgesiu – terorizmo transcendavimas – nesuteikite fanatikams pateisinimo smurtui – negalite terorizmo sunaikinti smurtu – turite pašalinti visuomenės palaikymą – elitizmas ir pranašumo jausmas yra apakinęs Vakarus – negalite išnaikinti partizanų, kurie yra palaikomi visuomenės – jėga atstumia šiuolaikiškus arabus, o jie yra raktas situacijai pakeisti – demokratija nėra burtų lazdelė

Klausimas iš Kimo: Jėzau, buvau iš tiesų labai šokiruotas, kai (2006 m. liepos 26 d.) perskaičiau sekančius Izraelio teisingumo ministro, Haim Ramon žodžius:

Mes vakar Romos konferencijoje gavome iš pasaulio leidimą… toliau tęsti operaciją.“ Jis pridūrė, kad Izraelis suteikė civiliams Pietų Libane pakankamai laiko apleisti regioną, ir kad visi joje pasilikę žmonės bus laikomi Hezbola rėmėjais.

Visi tie, kurie pasiliko pietų Libane, yra teroristai, vienu ar kitu būdu susiję su Hezbola,“ pasakė ponas Ramon.

Norėčiau žinoti, ar turi kokių nors komentarų apie šiuos teiginius ir apie visą situaciją bendrai. Žinau, kad Motina Marija neseniai kalbėjo apie šią situaciją, ir tu apie ją kalbėjai jau du kartus (skaityti nuoroda 1 ir nuoroda 2). Tačiau pamaniau, kad galbūt turi ką nors naujo, ką galėtum pasakyti apie Izraelio veiksmus Libane ir už jų slypintį požiūrį, kurį šiais komentarais išreiškė teisingumo ministras.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kaip Motina Marija paaiškina savo mokyme, situacijai Vidurio Rytuose turi būti leista toliau reikštis, kol tam tikros problemos pasidarys tokios akivaizdžios, kad jas galiausiai pamatys visi, įskaitant ir žmones, kurie šių problemų buvo apakinti. Ir ji taip pat pasakė, kad esminė problema yra Kaino sąmonė. Ir, žinoma, dabar yra žmonių, kurie paims neteisingą Senojo Testamento interpretaciją ir teigs, kad Izraelis atstovauja Abelį, o arabai atstovauja Kainą. Šio požiūrio laikosi kai kurios galingos krikščionių grupės Jungtinėse Valstijose, ir net ir prezidentas subtiliais būdais yra veikiamas šio požiūrio.

Tačiau kiekvienam mąstančiam žmogui Izraelio teisingumo ministro išsakyti teiginiai aiškiai parodys, kad dabartinė Izraelio vyriausybė yra stipriai veikiama Kaino sąmonės. Centrinis Kaino sąmonės aspektas yra juodai baltas mąstymas, kurį atskleidžiau savo mokymuose apie ego. Ši sąmonė yra išreiškiama sekančiu būdu:

 • Kai negaunu to, ko noriu, tarp manęs ir mano brolio atsiranda konfliktas.

 • Bet koks konfliktas tarp manęs ir mano brolio gali atsirasti tik dėl mano brolio kaltės. Aš visada esu auka, niekada nesu agresorius.

 • Jeigu mano brolio nebebūtų, problemos taip pat nebebūtų.

 • Jeigu mano brolis nenori paklusti mano reikalavimams, vienintelis būdas išspręsti konfliktą yra tai, kad mano brolis turi mirti.

 • Jeigu mano brolis nenori paklusti, turiu teisę nužudyti savo brolį, nes esu – arba turėčiau būti – mylimiausias sūnus ir todėl esu aukščiau už įstatymą.

Šiuo atveju, Izraelio vyriausybė samprotauja sekančiu būdu:

 • Hezbola yra Izraelio problemų priežastis (bent jau palei Šiaurinę sieną).

 • Jeigu Hezbola ir jos rėmėjų nebebūtų, problema būtų išspręsta. Tiesą sakant, tai yra VIENINTELIS būdas išspręsti problemą.

 • Kadangi Izraelis yra auka, turime teisę išžudyti visus Hezbola narius ir rėmėjus – savigynos vardan.

 • Todėl mes, Izraelio vyriausybė, turime moralinę teisę išžudyti visus žmones Pietų Libane – vyrus, moteris ir vaikus.

O dabar realybė yra tokia:

 • Tiktai juodai baltas mąstymas gali paskatinti Izraelio vyriausybę samprotauti, kad, jeigu pasaulis garsiai nepasmerkia Izraelio, pasaulis suteikia Izraeliui leidimą daryti ką tiktai nori – įskaitant teisę išžudyti šimtus civilių ir sistematiškai griauti Libano infrastruktūrą.

 • Tiktai juodai baltas mąstymas gali paskatinti Izraelio vyriausybę reaguoti su tokia didžiule jėga į incidentą, kuris niekuo neišsiskiria iš daugelio panašių per praėjusius dešimtmečius įvykusių incidentų.

 • Tiktai juodai baltas mąstymas gali paskatinti Izraelio vyriausybę samprotauti, kad reikia TUOJAU PAT atrasti galutinį sprendimą, nors Hezbola egzistuoja nuo 1982 metų.

 • Tiktai juodai baltas mąstymas gali paskatinti Izraelio vyriausybę samprotauti, kad didžiausios įmanomos karinės galios pademonstravimas yra vienintelis įmanomas atsakas, užuot ėmusis proporcingo atsako, po kurio sektų diplomatinės pastangos spręsti situaciją.

Tačiau esminė problema čia yra ta, kad Izraelio vyriausybės valdininkai pasinaudojo juodai baltu Kaino sąmonės mąstymu, kad išsikeltų save į poziciją, kurioje jaučia turintys moralinį pateisinimą genocidui vykdyti. Genocidas yra tuomet, kai samprotaujate, kad VISI žmonės, kurie priklauso tam tikrai grupei – pagal rasę, tautybę, politinę orientaciją ar geografinį regioną – yra blogi, ir todėl turi būti žudomi visi iš eilės, nes tai atneš galutinį sprendimą problemai, kuriai, jūsų manymu, yra reikalingas galutinis sprendimas.

Aš specialiai naudojuosi nacių vadų sukurtu terminu, kuriuo jie naudojosi holokaustui prieš žydus pateisinti. [norėdami pasiskaityti Jėzaus komentarus apie holokaustą, spauskite čia] Jie samprotavo taip:

 • Vokietijos problemų priežastis yra žydai.

 • Visi žydai yra blogi.

 • Galutinis sprendimas yra išžudyti visus žydus.

Manau, dauguma sąžiningų žmonių turėtų sugebėti pamatyti, kokia tai yra neįtikėtina istorijos ironija, kad žmonės, kurie sakosi tapę didžiausio – nors toli gražu ne vienintelio – genocido aukomis, dabar perėjo į tokią padėtį, kuomet jaučia esant pateisinama daryti kitiems tai, ką kiti darė jiems.

Todėl Izraelio žmonėms reikia labai atidžiai pažvelgti į veidrodį ir pamąstyti, ar jie dabar netapo – kokybiškai jei (dar) ne kiekybiškai – tokie pat blogi, kaip ir tie, kurių jie labiausiai neapkenčia. Kaip labai seniai sakiau Izraelio žmonėms:

Ir kaip gali sakyti broliui: „Broli, leisk, išimsiu krislą iš tavo akies,“ – pats nematydamas savo akyje rąsto?! Veidmainy, pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o tada matysi, kaip iš brolio akies išimti krislelį. (Luko 6,42)

Ir žvelgiant į Izraelio karinę kampaniją, ar gali dar būti kokių nors abejonių, kad, jeigu Izraelis turėtų tam priemonių ir jaustų nesusilauksiantis už tai jokių pasekmių, jie jau būtų įsiveržę į Libaną ir nužudę VISUS Hezbola narius ir rėmėjus – vyrus, moteris ir vaikus? Tą įrodo paties Izraelio veiksmai, visiems kurie turi akis matyti, kaip tą rodo ir teisingumo ministro žodžiai. Kaip nors vienas mąstantis žmogus gali sakyti, kad šimtų vaikų išžudymas ir sistematiškas Libano infrastruktūros sunaikinimas yra proporcingas atsakas, arba kad tai yra savigyna?

Ar dar gali būti kokių nors abejonių, kad izraelitai taip pat išnaikintų Hamas narius ir rėmėjus, jei tik galėtų išsisukti nuo pasekmių? Ir kaip toli jie yra pasiruošę eiti, kad išspręstų „Palestinos problemą?“ Argi Izraelio vyriausybė nepersiėmė – iš esmės to nepripažindama ir neigdama – mąstymu, kuriame nori, kad palestiniečiai tiesiog išnyktų – ir šis mąstymas VISADA yra įžanga į genocidą.

Ir kaip giliai šis mąstymas yra įsiskverbęs į tarptautinę bendruomenę? Ar yra grupių ir individų – ypač Jungtinėse Valstijose – kurios norėtų, kad Hezbola, Hamas, Al-Qaeda, palestiniečiai, sukilėliai Irake ar netgi visi musulmonai tiesiog pranyktų? Ar gali būti kokių abejonių, kad daugelis žmonių musulmoniškose šalyse norėtų, kad pranyktų visi žydai, o gal net visi krikščioniai ar vakariečiai?

Kaino sąmonės esmė yra ta, kad tuos, kurie skiriasi nuo jūsų, laikote sau grėsme, ir manote, kad vienintelis būdas pašalinti grėsmę yra priversti tuos žmones išnykti. Kristaus sąmonės esmė yra ta, kad į visus žmones žiūrite kaip atėjusius iš to paties šaltinio – laikote juos Dievo Kūno Žemėje dalimi – ir mylite savo artimą kaip save patį.

Ar gali būti kokių nors abejonių, kad, kol ši mąstysena nebus ištraukta į viešumą, ir kol nebus suvokta, kad ši mąstysena priklauso barbariškam amžiui, nebus įmanoma atrasti jokio sprendimo situacijai Vidurio Rytuose? Bet koks tikras sprendimas turi gimti žmonių protuose, o šiuo metu Kaino sąmonė blokuoja daugelio šioje situacijoje dalyvaujančių žmonių proto pokyčius.

O dabar pažvelkime į dar vieną ironiją. 1982 metais Izraelis įsiveržė į Libaną, su tikslu išguiti Palestinos Išsivadavimo Organizaciją (PIO), ir nors šis tikslas buvo pasiektas, tai nepašalino PIO ir jo grėsmės Izraeliui. Iš pradžių daugelis šiitų bendruomenės narių sveikino Izraelio veiksmus, tačiau, Izraelio okupacijai tęsiantis, susiformavo pasipriešinimo judėjimas, kuris tapo žinomas Hezbola vardu.

Kaip paaiškinu šioje svetainėje, o ypač sekančiame mokyme apie ego, kiekvienas jūsų padarytas nesubalansuotas veiksmas iš visatos sukurs priešingą reakciją. Šis gamtos dėsnis buvo žinomas nuo Niutono laikų, tačiau jo įtaka žmonių elgesiui didžiąja dalimi buvo ignoruojama. Tačiau tai yra faktas, kad, kai individas arba šalis padaro veiksmą, kuris yra nukreiptas prieš Meilės Įstatymą, šis veiksmas sukurs sau priešingą reakciją. Jėga neišvengiamai sukuria priešingą jėgą. Tad būtent nesubalansuotas Izraelio veiksmas Libane 1982 metais sukūrė reakciją, kuri įgijo Hezbola pavidalą.

Atkreipkite dėmesį, jog tuo nenoriu pasakyti, kad Hezbola ir jos veiksmai yra pateisinami. Tiesiog sakau, jog dėl to, kad Izraelis veikė remdamasis Kaino sąmone, jis sukūrė reakciją iš kitų žmonių, kurie taip pat yra įstrigę Kaino sąmonėje. Ir šiuo metu Izraelis daro tolesnius nesubalansuotus veiksmus, paremtus Kaino sąmone, ir šį kartą jie tai pateisina Hezbola, kurios grėsmę jie patys ir sukūrė, veiksmais. Todėl yra neišvengiama – ir visiems, kurie turi akis, tai pamatyti yra labai lengva – kad Izraelio dabartiniai veiksmai sukurs tik dar vieną reakciją iš tų, kurie yra Kaino sąmonėje – potencialiai net ir iš visos arabų bendruomenės – kas tik pratęs šį nesibaigiantį smurto ir keršto, ir keršto už kerštą ciklą.

Kas potencialiai galėtų nutraukti šią spiralę? Tiktai vienas dalykas, tai yra, kad kas nors virš viso to pakils ir paliks Kaino sąmonę! Kaip būtų galima tą pasiekti? Na, kai įsikūnijau Izraelyje prieš 2000 metų, dalis mano tikslo buvo suteikti žydų žmonėms įrankius, kurių pagalba jie galėtų pakilti virš šio smurto su savo kaimynais ciklo, kuriame buvo įstrigę tūkstančius metų. Egzistavo viltis, kad tai galės išpildyti sandorą tarp Izraelio ir Dievo, kuri prasidėjo nuo Abraomo ir lūžio tašką pasiekė su žydų išėjimu iš Egipto. Ši sandora suteikė žydams galimybę tapti taikos nešimo į Vidurio Rytus pionieriais, tačiau šis potencialas iki pat šiol liko neišpildytas.

Kokie buvo įrankiai, kuriuos daviau Izraeliui? Daviau visą mokymą, paremtą nesmurtu, ir parodžiau pavyzdį, kaip gyventi pagal šį mokymą! Šio mokymo centrinė mintis yra ta, kad Dievas sukūrė nepajudinamą įstatymą, kuris žmogui arba žmonėms sugrąžins viską, ką jie išsiunčia – nors dažnai tai įvyks ateityje arba ateities gyvenimuose. Tačiau tai iš tiesų yra tiesa, kad kerštas priklauso Dievui ir JIS atlygins. Todėl tie, kurie teigia tikintys Dievu, turėtų pasitikėti Dievo įstatymu, atsukti kitą skruostą ir atleisti septyniasdešimt septynis kartus.

Jeigu Izraelis būtų priėmęs mano žinią – arba šią žinią būtų priėmusios jį supančios šalys – smurto ciklas Vidurio Rytuose būtų buvęs nutrauktas jau prieš daugybę amžių. Esmė ta, kad VIENINTELIS sprendimas Vidurio Rytuose vykstančiam smurtui yra tai, kad kas nors turi pradėti sukti kitą skruostą ir nepaliauti to daryti, kol šis meile paremtas veiksmas padarys smogiančiųjų anti-meilę tokia akivaizdžia, jog jie galiausiai sugebės tai pamatyti.

Ir čia dar norėčiau pridurti, kad Libanas – ypač jame esanti krikščionių bendruomenė – parodė daug geresnį to pavyzdį, nei bet kuri kita šalis Vidurio Rytuose, nors Libanui vis dar reikia įgyti daugiau Kristaus įžvalgumo.

Atkreipkite dėmesį, jog tuo nenoriu pasakyti, kad Izraeliui ar jo arabiškoms kaimynų šalims reikia pereiti į krikščionybę. Tai, ką aš pademonstravau, nebuvo krikščioniška tikėjimo sistema, tai buvo universalūs principai, tai yra, jeigu norite ištrūkti iš kančių ciklo, turite pradėti sukti kitą skruostą ir atleisti kitiems. Kai tai darydami pasieksite kritinį laipsnį, smūgiai liausis ir galėsite gyventi taikoje. Kai leisite kitiems jums suduoti, jie tiesiog susinaikins save pagal nepajudinamą Dievo įstatymą. Jeigu nepasitikite šiuo įstatymu, demonstruojate, kad nepasitikite Dievu. Ir tuomet turėtumėte liautis galvoti, kad esate išrinktieji Dievo žmonės.

Atkreipkite dėmesį, jog tuo nenoriu pasakyti, kad Izraelis turėtų paleisti savo kariuomenę ir atsisakyti gintis nuo invazijos. Dabartinėje situacijoje tai atvestų tik prie dar didesnio karo, kuris priverstų įsikišti vakarų šalis, kad būtų užkirstas kelias žydų genocidui. Todėl Izraelis turėtų išsaugoti kariuomenę, kuri sugebėtų atgrasinti bet kokią Vidurio Rytuose esančią šalį nuo noro įsiveržti į Izraelį. Tačiau tuo pat metu, Izraelis niekada neturėtų pasiduoti pagundai naudoti savo kariuomenę BET KOKIEMS kariniams veiksmams už savo sienų ribų! Kariuomenė turėtų egzistuoti tiktai tam, kad galėtų apginti nuo invazijos; ji neturėtų būti keršto įrankis. Jeigu prieš Izraelį yra surengiamas išpuolis – kaip tą neseniai padarė Hezbola – tuomet tai reikėtų spręsti tarptautinėje bendruomenėje.

Suprantu, kad Izraelis teigs, jog jo veiksmai Libane arba Gazoje yra savigyna, tačiau tai yra iliuzija, kylanti iš Kaino sąmonės. Suprantu, kad Izraelis sakys, jog atakos iš Hezbola pusės įvyko be jokių provokacijų, tačiau galiu saugiai sakyti, kad jau labai seniai praėjo laikai, kai BET KOKIA ataka Vidurio Rytuose nebuvo išprovokuota.

Vienas iš juodai balto mąstymo aspektų yra tai, jog jis skatina žmones atsisakyti prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, paverčiant kitus žmones atpirkimo ožiais. Izraelio vyriausybę tai paskatino manyti, kad, jeigu ji už bet kurį smūgį neatsakys dar stipresniu smūgiu, jos priešininkai tai palaikys silpnumu. Neneigiu, kad tie, kurie yra įstrigę Kaino sąmonėje, matys Izraelio neveiklumą kaip silpnumą ir tuo naudosis. Tačiau realybėje, aukščiausia Izraelio rolė yra leisti sau gauti smūgį po smūgio, niekuo į tai neatsakant, kol net ir jo užpuolikams pasidarys akivaizdu, kad Izraelis yra taikių žmonių šalis, žmonių, kurie tiki Dievo Meile.

Suprantu, jog nėra tikėtina, kad tai, apie ką kalbu, išsipildytų artimiausioje ateityje. Tačiau esminis raktas į Izraelio išgyvenimą yra tai, kad jis taptų labiau krikščioniškas net už pačias krikščioniškiausias šalis, tai reiškia, kad turėtų įkūnyti nesmurto principus – kurie yra visiškai suderinami su žydų religija, ypač su mistiniais Kabalos aspektais.

Net ir žvelgiant iš grynai pragmatiškos perspektyvos, tai yra logiška. Izraelis buvo sukurtas tik tarptautinės bendruomenės geros valios dėka, ir didelė šios tarptautinės bendruomenės dalis yra krikščioniai. Izraelio išgyvenimas didžia dalimi priklauso nuo Jungtinių Valstijų, kuriose vyraujanti religija yra krikščionybė. Jeigu Izraelis ir toliau rodys akivaizdžiai nekrikščioniškas keršto ir smurto vertybes, ar ilgai tuomet truks, kuomet net ir akliausi žmonės Jungtinėse Valstijose pabus ir suvoks, jog nebegali daugiau Izraeliui tiekti ginklų ir leisti daryti su jais ką tiktai nori?

Istoriškai, nėra nė klausimo, kad Izraelis iš dalies buvo sukurtas dėl priežasčių, kurios dabar yra praradusios savo svarbą. Ir nors holokausto sukeltą šoką vakarų šalys iš dalies nuo savęs nusiplovė, paversdamos vokiečius blogio įsikūnijimu, daugelis vakarų šalių suvokė, kad jos taip pat yra kaltos dėl žydų persekiojimo. Todėl Izraelio sukūrimas buvo būdas nukreipti nuo savęs šią kaltę. Be to, daugelis šalių tikėjosi, kad, sukūrus žydų valstybę, dauguma šiose šalyse gyvenančių žydų persikraustys į Izraelį, ir jie išsilaisvins nuo problemų, kurias, jų manymu, kelia žydai.

Nė viena iš šių priežasčių dabar jau nebegalioja, o tai reiškia, kad Izraelis dabar turi pateisinti savo tolesnį egzistavimą savo paties elgesiu.

Vis dar egzistuoja tam tikras krikščionių segmentas, kurie aklai palaiko Izraelį, nes yra priėmę visiškai klaidingą tikėjimą, jog Šventoji Žemė privalo būti išsaugota nesutepta musulmonų įtakos ir kad 12 Izraelio genčių kažin kokiu tai būdu yra išrinktieji Dievo žmonės, kurie vėl bus išaukštinti, kai pasirodysiu paskutinio teismo dieną. Motina Marija mėgino jums parodyti, kad nėra nė vienos grupės žmonių šioje planetoje, kuri būtų neklystanti ir kuri nebūtų paveikta Kaino sąmonės. Suprantu, kad kai kurie krikščioniai ir žydai to niekada nepriims, ir būtent dėl to jie galiausiai užsitrauks savo pačių teismą ir bus pašalinti iš Žemės.

O dabar norėčiau pasinaudoti šia proga ir pakomentuoti dabartinėje vakarų pasaulėžiūroje egzistuojančią problemą apie tai, kaip elgtis su terorizmu. Kaip mėginau paaiškinti savo komentaruose apie karą Irake, neįmanoma terorizmo problemos išspręsti, naudojant jėgą. Jėgos naudojimas sukuria jai priešingą jėgą – veiksmas veda prie atoveiksmio. Tiesą sakant, terorizmo iškilimas yra pačių vakarų šalių ir jų nesubalansuoto jėgos naudojimo prieš musulmonų šalis kryžiaus žygių metu sukurta priešinga jėga.

Norint pasiekti ilgalaikį sprendimą, kas nors turi nutraukti smurto ciklą, atsukdamas kitą skruostą, ir aš tikėjausi, kad vakarų šalys – kurios teigia esančios krikščioniškos – neįpuls į šiuos spąstus ir neatsakys į tai jėga. Tačiau vietoj to jos pasidavė nekrikščioniškai tendencijai teisti kitus žmones pagal išorę, užuot siekus iš tiesų juos suprasti. Tad dabar iš arčiau pažvelkime į tai, kaip atsiranda terorizmas.

Kokia yra smurtinių judėjimų, tokių kaip Hezbola ir Hamas, iškilimo priežastis? Kodėl jie turi tokį platų palaikymą, ir kodėl musulmonai ir palestiniečiai juos laiko pasipriešinimo judėjimais, tokiais pat kaip ir tie, kurie egzistavo daugelyje Europos šalių antrojo pasaulinio karo metu?

Čia egzistuoja keletas pagrindinių veiksnių:

 • Daugelyje Vidurio Rytų šalių egzistuojančios visuomenės Vakarus laiko agresyvia jėga, siekiančia primesti jiems savo vertybes (laisvę, demokratiją ir – ko daugelis bijo labiausiai – krikščionybę). Dėl šiuo metu Vakaruose vyraujančios mąstysenos, šis požiūris nėra visiškai nepagrįstas, nors jį neproporcingai išpūtė žemiau aprašytasis fanatizmas.

 • Kadangi vakarų šalys taip pat yra apakintos savita Kaino sąmonės versija, jos neskuba reaguoti į žmonių Vidurio Rytuose teisėtus poreikius ir teises. Vakarų šalys turi ilgą tradiciją, kuomet nori išspręsti pasaulio problemas, priversdamos visus tapti tokiais pat kaip jie – ir nužudydamos visus, kurie su tuo nesutinka. Ši strategija yra tiesioginė Kaino sąmonės pasekmė ir ši strategija niekada nesuveiks, nes ji visada sukurs sau priešingą jėgą. Todėl šios strategijos aukos – šiuo atveju musulmonai – jaučiasi neišgirsti, ir būtent dėl to jie ėmėsi smurto, kaip būdo pasiųsti žinią ir išlieti savo frustraciją. Nesakau, kad sutinku su šiuo metodu ar kad tai galima pateisinti. Tiesiog noriu parodyti jums, kad, kai vakarų politika sukuria įtampą ir kai ši auganti įtampa yra ignoruojama, kažkuriuo metu katilas neišvengiamai sprogs.

Kadangi Vidurio Rytai yra taip stipriai paveikti Kaino sąmonės, daugelis arabų yra tapę pernelyg fanatiški ir tai sukūrė paranoją, kad Vakarai ketina sunaikinti jų šalis, jų gyvenimo būdą ir islamą. Nemėginu to pateisinti, tiesiog noriu jums parodyti, kad tai yra faktorius, kuris turi būti pripažintas. Todėl Vakarams geriau būtų nesuteikti jokio preteksto reikšti savo baimes per smurtą. Tai tik kliudo atsirasti nuosaikesniems judėjimams musulmoniškose šalyse, ir šie judėjimai yra vienintelė viltis musulmoniškoms šalims taikiai pereiti į 21-ąjį amžių – ką jiems akivaizdžiai reikia padaryti.

Fanatikai visada sugebės pateisinti smurtą, tačiau tai nepaaiškina, kodėl jie turi tokį platų palaikymą. Didelės visuomenės dalies palaikymą galima paaiškinti tiktai „kovok arba bėk“ sindromu. Žmonės Vidurio Rytuose jaučiasi negalintys pabėgti nuo vakarų įtakos, jie jaučiasi įvaryti į kampą, ir būtent dėl to jie nemato jokio kito būdo, kaip tik imtis smurto.

Tiesiog mėginu jums parodyti, kad egzistuoja pagrįstos ir suprantamos priežastys, kodėl Hezbola ir Hamas turi tokį platų palaikymą. Tiesiog nėra protinga sakyti, kad šias organizacijas sukūrė ir remia tik nedidelė grupelė fanatikų. Sutinku, kad abiejų organizacijų lyderiai yra fanatikai, tačiau naivu tikėtis, kad, nužudydami lyderius, priversite organizaciją išnykti. Izraelio veiksmai per keletą pastarųjų dešimtmečių būtent tą ir įrodė.

Faktas yra toks, kad šios organizacijos NEPRANYKS tol, kol turės platų visuomenės palaikymą. Todėl tikroji problema, į kurią Vakarams reikėtų pažvelgti, yra ta, kodėl tiek daug visuomenių Vidurio Rytuose jaučia tokią didelę grėsmę, jog palaiko šias ekstremistines organizacijas? O tuomet Vakarams reikėtų pažvelgti į veidrodį ir pašalinti rąstą – Kaino sąmonę ir pranašumo iliuziją – prieš mėginant spręsti bet kokias problemas Vidurio Rytuose.

Kodėl šiaip jau protingos vyriausybės nesugeba to suvokti? Nes jos yra apakintos Kaino sąmonės ir juodai balto mąstymo! Jos iš tiesų tiki, kad jų vertybės – tokios kaip demokratija – yra pranašesnės ir todėl gali išspręsti problemas Vidurio Rytuose. Todėl jos mano, kad galima pateisinti šių vertybių primetimą kitiems, o kai tie kiti žmonės tam priešinasi, jie jaučiasi turintys teisę panaudoti jėgą. Nenorėdami iš naujo įvertinti savo pačių elgesio, motyvų ir vertybių, jie klijuoja teroristų etiketę tiems, kurie priešinasi, skleisdami mitą, kad tai yra nedidelė mažuma, laikanti žmones priespaudoje.

Tuo pat metu, daugelis vakarų šalių yra įstrigusios veidmainiškume, galvodamos, kad visi tie, kurie palaiko šiuos judėjimus, yra blogi žmonės ir juos reikėtų nužudyti. Todėl visiems šiitų musulmonams Libane jie klijuoja teroristų rėmėjų etiketę, ir būtent dėl to praktiškai neatsirado nė vieno, kuris užprotestuotų aukščiau išsakytus Izraelio teisingumo ministro teiginius.

Bet iš tiesų šiitų musulmonai Libane ir Palestinoje yra žmogiškos būtybės, lygiai taip pat kaip žydai ar amerikiečiai. Aš juos laikau savo broliais, ir kai vaikščiojau Žeme, nuolatos tiesdavau pagalbos ranką tiems, kuriuos žydų elitas laikė atstumtaisiais. Šiam elitui priklausę žmonės buvo Kaino sąmonės apakinti žmonės, kurie manė esantys mylimiausi sūnūs, ir ta pati mąstysena yra paveikusi keletą vakarų šalių, ypač Jungtines Valstijas ir Britaniją.

Todėl vienintelis sprendimas, kurį šių dviejų šalių lyderiai – Toni Bleiras ir Džordžas Bušas – sugeba matyti, yra sukurti tarptautines taikos palaikymo pajėgas, kurios galėtų nuvykti į Libaną ir nuginkluotų Hezbola jėga. Tačiau tol, kol ši organizacija turės dabartinį palaikymo lygį – ir šis palaikymas tik dar labiau išaugo po Izraelio neproporcingo atsako – situacija nepasikeis. Kaip įrodė nacistinė Vokietija ir Sovietų Sąjunga, neįmanoma išnaikinti partizaninio judėjimo, kuris turi visuomenės palaikymą – bent jau nesiimant vykdyti genocido.

Kad tarptautinės pajėgos, kurioms vadovauja demokratiškos vyriausybės, galėtų nuginkluoti Hezbola, nespręsdamos pamatinių problemų, dėl kurių šis judėjimas turi visuomenės palaikymą, šios pajėgos turėtų elgtis blogiau už totalitarinį režimą, egzistavusį, pavyzdžiui, nacistinėje Vokietijoje. Pasaulyje, kuriame egzistuoja – bent dalinai – laisva spauda, to padaryti yra neįmanoma, ir net ir Izraelis negali to padaryti. Nereikia būti pranašu, kad nuspėtum, jog ši iniciatyva nesugebės įtvirtinti taikos ir tiesiog paruoš dirvą sekančiai smurtinei konfrontacijai.

Mano šių minčių esmė nėra ką nors apkaltinti. Tiesiog noriu jums parodyti, kad negalite pašalinti terorizmo jėga. Įveikti šią problemą galite tiktai transcendavę ją kuriančią sąmonę, ir pradėti turite, pašalindami rąstą savo pačių akyje. Kol nebus atkreiptas dėmesys į pamatinę Kaino sąmonės problemą ir kol ši problema nebus išspręsta, situacija Vidurio Rytuose nepasikeis. Jeigu Vakarai nori turėti bent menkiausią šansą ką nors pasiekti diplomatinėmis ar taikos palaikymo pastangomis, jiems reikia praregėti iš Kaino sąmonės aklumo ir pradėti su VISAIS žmonėmis Vidurio Rytuose elgtis kaip su turinčiais tokią pačią vertę kaip ir jie patys – jie turi pradėti mylėti kitus kaip save.

Norint, kad į Vidurio Rytus ateitų taika, ji privalo ateiti iš nuosaikių žmonių, kurie gyvena tiek Izraelyje, tiek ir arabų šalyse. Tol kol Izraelis ir Vakarai savo politiką statys jėgos ir pranašumo jausmo pagrindu, tol jie tik atstums nuosaikiuosius arabus ir padės ekstremistams siekti savo tikslų. Tai neleis nuosaikiems žmonėms įgyti įtakos savo pačių šalyse, nes Vakarų veiksmai įrodys ekstremistų teiginius. Nuosaikieji arabai yra didžiausia viltis įvykti pokyčiams arabų šalyse, o be šių pokyčių taika paprasčiausiai negalės ateiti.

Kas gi sako, kad demokratija – toje evoliucijos stadijoje, kurioje yra daugelis arabų šalių – yra burtų lazdelė, galinti išspręsti visas problemas tame regione? Nebent ši demokratija bus paremta tikra sąmonės transformacija – ji nesugebės atnešti taikos. Nėra jokių garantijų, kad demokratija – ypač tuomet, kai ji yra primetama jėga kaip Irako atveju – atneš taiką. Vienintelė taikos garantija yra transcenduoti Kaino sąmonę ir daryti kitiems tai, ką norėtumėte, kad kiti jums darytų – ir nepaliauti tai daryti, kad ir ką jie jums bedarytų. Ir kiek ilgai tai turėtumėte tęsti? Sakau jums, ne iki septynių kartų, bet iki septyniasdešimt septynių kartų!

Kimas: Spėju, kad tavo komentarai susilauks elektroninių laiškų antplūdžio iš žmonių, kurie kaltins tave – arba mane – antisemitizmu – nepaisant fakto, kad tu jau apie tai pakomentavai.

Jėzus: Tai tegul jie save nuteisia, nes aš esu Tikrasis Jėzus Kristus, ir AŠ BŪSIU TUO, KUO BŪSIU!

O jeigu tau, Kimai, vis dar rūpi žmonių reakcijos į šią svetainę, bet kuriuo metu gali atsistatydinti iš mano pasiuntinio posto!

Kimas: Ne, man tai nerūpi. Ir vis dėlto, ką žmonės, kurie yra atviri šiai svetainei, galėtų padaryti, kad pagerintų situaciją Vidurio Rytuose?

Ir toliau naudokitės visais mokymais ir įrankiais, kuriuos duodame jūsų kelionei į asmeninį Kristiškumą, ypač mano mokymais apie ego. Šis kelias išves jus iš Kaino sąmonės, o keldami save, pakelsite visą gyvybę. Tai ypač galioja tiems, kurie turi asmeninių ryšių su Vidurio Rytais.

Ir, žinoma, mūsų šaukiniai ir invokacijos taip pat yra galingi įrankiai, tame tarpe ir mūsų invokacijos Vidurio Rytams.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2006 Kim Michaels