Komentarai apie Arabų Pavasarį

TEMOS: Žmonės turi permąstyti visas struktūras – diktatoriai atsiranda tuomet, kai žmonės nenori prisiimti atsakomybės už savo šalį – islamas propaguoja išorinį kelią į išganymą – padėkite arabų žmonėms įgyti gebėjimą patiems spręsti – Vakarai palaikė diktatorius, norėdami stabilumo – diktatoriai kursto ekstremizmą – taikykite Izraeliui tuos pačius standartus kaip ir bet kuriai kitai šaliai

Klausimas: Kaip pasaulis galėtų padėti Egiptui?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels: (2011 m. sausio 29 d.)

Tai liečia ne tik Egiptą, bet ir visą islamo pasaulį, o platesne prasme – net ir visų diktatoriškų režimų žlugimą, atveriantį kelią didesnei demokratijai ir savivaldai. Tai tiesiog yra natūrali dvasinės šviesos perdavimo pasekmė, dėl kurios visoms fiksuotoms struktūroms kyla grėsmė ir jos turi būti permąstytos. Į tai įeina diktatoriai ir visokiausi netikri guru, įskaitant ir netikrus guru, kurie valdo islamą. Tuo nenoriu pasakyti, kad visos struktūros išnyks, tačiau įvykiai privers žmones permąstyti savo struktūras.

Jūs, būdami dvasingais žmonėmis, galite laikytis vizijos, kad diktatoriai žlugs, kad atsiras demokratija ir tai galiausiai atves prie pokyčių kolektyvinėje musulmoniškų ir arabiškų šalių sąmonėje. Net jeigu tai atvestų prie periodo, atrodančio kaip chaosas, lyginant su diktatoriaus jėga primesta tvarka, galite į tai žiūrėti kaip į būtiną augimo tarpsnį.

Problema čia yra ta, jog dėl to, kad musulmoniškas pasaulis neperėjo tokio paties proceso, atskirdamas bažnyčią nuo valstybės, kaip tą padarė Europa, transcendavusi katalikų dominavimą, dauguma musulmonų nėra prisiėmę atsakomybės už save ir už savo šalis. Būtent dėl to tiek daug musulmoniškų ir arabiškų šalių turi diktatorius. Žmonės, savo nenoru prisiimti atsakomybę, prisitraukė prie savęs tokius lyderius.

Tai yra sukelta fakto, kad islamas yra tokio paties tipo religija kaip buvo (ir vis dar, dideliu laipsniu, tebėra) katalikų bažnyčia, tai yra, islamas taip pat propaguoja išorinį kelią į išganymą, priešingą vidiniam keliui, kurį aprašome šioje svetainėje. Šis išorinis kelias nereikalauja iš jūsų prisiimti atsakomybės už savo sąmonės būseną ar už tą faktą, kad būtent jūsų proto būsena sukuria jūsų išorines aplinkybes.

Tad būdami dvasingu žmogumi, galite laikytis vizijos, kad tai įvyks, ir tam tikslui galite kalbėti invokacijas. Vienovės su AŠ ESU Esatimi invokacija turi šį poveikį, ir tai, kad tiek daug žmonių kalbėjo šią invokaciją, prisidėjo prie pokyčių Tunise, kuriuos jau pradėjote matyti. Jūs, žinoma, taip pat galite kalbėti ir kitas invokacijas, kurios koncentruojasi į Vidurio Rytus. [Žiūrėkite apačioje.]

Na o dabar, kalbant apie tai, ką gali padaryti pasaulis, akivaizdus atsakymas būtų pripažinti, kad Egiptas ir daugelis kitų arabiškų ir musulmoniškų šalių iš tiesų yra diktatoriški režimai, kuriuose žmonės yra pavergti taip stipriai, kad tai tiesiog nebūtų priimtina demokratinėse šalyse. Tad demokratinės šalys gali pasiryžti daryti viską, kas yra jų galioje, kad padėtų egiptiečiams ir kitiems arabų žmonėms pasiekti tikrą demokratiją ir savivaldą.

Tai pareikalaus didelių mąstymo pokyčių, kadangi ypač Jungtinės Valstijos, tačiau taip pat ir daugelis Europos šalių, ilgą laiką žiūrėjo pro pirštus į šiuos diktatorius, mainais į jų užtikrinamą regiono stabilumą. Tai prasidėjo jau seniai, tame tarpe ir šis noras išvengti neramumų, galinčių užkelti naftos kainas, tačiau šį norą dar labiau padidino rugsėjo 11-osios situacija.

Nuo pat to laiko, pernelyg daug demokratinių šalių ne tik kad buvo pasiruošusios toleruoti diktatorius, tokius kaip Hosni Mubarak, bet buvo pasiruošusios net juos palaikyti, mėgindamos išsaugoti šią stabilumo iliuziją. Doktrina – sukurta tų pačių žmonių Jungtinėse Valstijose, kurie „pateisino“ invaziją į Iraką – yra tokia, kad diktatorius stabdo islamo ekstremizmą, šitaip padėdamas iki minimumo sumažinti terorizmo grėsmę.

Tai yra absoliuti iliuzija, kadangi diktatorius kaip tik kursto ekstremizmą. Faktas toks, kad po diktatoriaus žlugimo, iš tiesų seks sumaišties periodas, kuris gali atrodyti keliantis grėsmę. Tačiau palaipsniui žmonės pradės suvokti, kad, nebelikus diktatoriaus, kurį galėtų kaltinti – tokio diktatoriaus, kurį daugelis mato kaip gaunančiu paramą iš Vakarų – jie turi prisiimti atsakomybę už savo pačių situaciją. Žinoma, tai gali užtrukti šiek tiek laiko, tačiau tai yra vienintelis būdas vykti progresui tame regione. Demokratija neatsirado Europoje per savaitę.

Žinoma, tuo nenoriu pasakyti, kad Vakarai turėtų pašalinti diktatorių jėga, nes karas Irake jau turėjo įrodyti šio požiūrio klaidingumą. Aš tiesiog sakau, kad Vakarai turėtų atlikti pokytį savo požiūryje, imdami palaikyti žmonių augimą, užuot rūpinęsi savo trumpalaikiais interesais, kuomet yra pasiruošę priimti bet kokį diktatorių, jei tik šis tenkina jų interesus.

Tad geriausia, ką pasaulis galėtų padaryti, būtų priimti šį ilgalaike perspektyva grįstą požiūrį, ryžtantis ištverti chaoso periodą, nutiesiant kelią ilgalaikiam augimui – ir šitaip užtikrinant ilgalaikį stabilumą – regione. Žinoma, nesitikiu, kad tai įvyks per vieną dieną, ir todėl prognozuoju, kad ypač Jungtinės Valstijos labai priešinsis šiems pokyčiams. Vis dėlto, Amerikos vyriausybėje ir visuomenėje yra daug protingų žmonių, kurie iš tiesų gali sugebėti sukurti pokytį nacionaliniame požiūryje ir Egiptą liečiančioje politikoje. Todėl potencialas iš tiesų egzistuoja, ir tai yra dar vienas dalykas, dėl kurio turėtumėte laikyti viziją ir išsakyti prašymus.

Žinoma, tam, kad Jungtinės Valstijos pakeistų savo politiką arabų šalių atžvilgiu, jos turės taip pat permąstyti ir pakeisti savo politiką Izraelio atžvilgiu. Jos tiesiog turi imti taikyti tokius pačius standartus Izraeliui kaip taiko ir visoms kitoms demokratinėms šalims, užuot leidusios toliau tęstis situacijai, kuomet Izraelis save vadina demokratija, tačiau daugeliu atžvilgiu elgiasi kaip diktatoriškas režimas, negerbiantis žmonių teisių (arba gerbiantis šias teises selektyviai). Tad tai yra dar viena struktūra, kuriai iškils didelė grėsmė, kadangi tikėtina, jog Izraelis sulauks grįžtamojo atsako iš kosminio veidrodžio, sulauks atsako tam, ką pats išsiuntė.

PASTABA: Invokacijos pasauliui yra labai efektyvios tokiose situacijose kaip ši.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2011 Kim Michaels