Dvasia neša pokyčius į visas visuomenės sferas

TEMOS: Šventosios Dvasios išsiliejimas jau vyksta – neribokite dvasios – žmonės gali būti atviromis durimis dvasiai visose situacijose – naujas sąmoningumas gali ir nebūti atvirai dvasingas – mokytojai neturi vizijos padaryti visus žmones vienos tikėjimo sistemos nariais – dvasia siekia atnešti transcendenciją į visas visuomenės sferas ir į žmonių gyvenimus

Klausimas: Norėčiau paklausti Sen Žermeno, ar pamatysime dramatišką Šventosios Dvasios išsiliejimą Vandenio amžiaus pradžioje, kaip matėme tai įvykstant Žuvų amžiaus pradžioje per Sekmines. Jei taip ir bus, kada galėsime tai pamatyti?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels: (2007 m. liepos 14 d.)

Tam tikru laipsniu jau matote tai vykstant. Tai turi potencialą augti, bet tai gali įgyti kitokią formą nei tikitės. Nes iš tiesų, nematysite pasikartojant to, ką matėte Žuvų amžiaus pradžioje, nes juk, šiaip ar taip, tai yra Vandenio amžius. Tad išsiliejimas vyks kitokiu pavidalu.

Neribokite Šventosios Dvasios. Nesižvalgykite atgal į praėjusių 2000 metų religinę istoriją, žiūrėdami, kaip Šventoji Dvasia buvo išreiškiama įvairiuose religiniuose judėjimuose, ir susidarydami įvaizdį savo prote, kad būtent taip Šventoji Dvasia turi būti išreiškiama – ir todėl būtent taip ir reikia ją išreikšti – Vandenio amžiuje.

Šventoji Dvasia gali prisiimti daugelį pavidalų. Ir jos išsiliejimas nebūtinai gali pasireikšti religine forma. Galiu jus užtikrinti, kad daugelis iš jūsų – kai kalbate kitiems žmonėms ir kai kalbate iš širdies – leidžiate Šventajai Dvasiai tekėti per jus, net ir tuomet, kai nekalbate apie dvasinius dalykus.

Todėl kalbu apie daugelio žmonių pažadinimą, kuriuos aš pastačiau į tokią poziciją, kurioje jie gali atnešti pokyčius sąmonėje čia Kalifornijoje ir kitur. Daugelis šių žmonių dirba įvairiuose darbuose, dirba politikoje, moko universitetuose ir kitur, ir ten būdami jie gali, ne tai kad atnešti dvasinį nubudimą savo sferoje, bet visgi gali atnešti naują sąmoningumą, naujas idėjas, naują paradigmą. Ir galbūt ši paradigma nebus atvirai dvasinga, tačiau per juos vis tiek veiks Šventoji Dvasia, jiems atnešant šias naujas koncepcijas ir idėjas.

Todėl neribokite Šventosios Dvasios, manydami, kad ji privalo prisiimti konkrečią formą. Galite matyti pamokslautoją, kuris turi Šventąją Dvasią ir kuris, stovėdamas prieš didelę auditoriją, gali priversti žmones parklupti Dvasioje. Tačiau tai nėra vienintelis Šventosios Dvasios pasireiškimas, nes ji turi daug pavidalų. Tiesą sakant, ji prisiims bet kokį pavidalą, koks tik bus būtinas, kad mestų iššūkį status quo ir padėtų žmonėms palypėti žingsneliu aukštyn. Vėlgi, tai nėra mūsų vizija priversti visus priimti kažkokią vieną tikėjimo sistemą ar priversti visus tapti vieno kažkurio judėjimo ar organizacijos nariais.

Mes tiesiog norime, kad visi palypėtų vienu ar keletu laipteliu aukštyn savo sąmonėje, lyginant su tuo, kur jie yra dabar. Ir tai, vėlgi, yra Šventosios Dvasios darbas. Kai tik kas nors transcenduoja savo dabartinį sąmonės lygį ir pakyla aukščiau, ši transcendencija įvyksta Šventosios Dvasios dėka.

Nes Šventosios Dvasios esmė yra savitranscendencija. Ir todėl, kiekvieną kartą, kai kas nors padeda kitam žmogui transcenduoti kažkokį apribojimą savo sąmonėje, na tai ir yra Šventosios Dvasios išsiliejimas. Ir galite pažvelgti į visuomenę ir pamatysite kaip – per keletą paskutinių dešimtmečių – vyko didžiulis augimas žmonių sąmonėje visuose gyvenimo aspektuose. Pavyzdžiui, pažvelkite į sąmonės augimą alternatyvaus gydymo, alternatyvios mitybos ir sveikesnio gyvenimo būdo srityse. Ir tai, vėlgi, yra Šventosios Dvasios išsiliejimas, kai tik atsiranda aukštesnis sąmoningumas ir nubudimas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com