dievo Sen Žermeno vizija aukso amžiaus valdžiai, kurioje nedominuotų elitas

Sen Žermeno vizija aukso amžiaus valdžiai, kurioje nedominuotų elitas

TEMOS: Daug valdžios elito grupių – valdžios elitas yra sąmonės būsenos simbolis – nėra centralizuoto valdžios elito, kuris kontroliuotų visą planetą – dauguma konspiracijos teorijų yra pernelyg dideliame disbalanse – kai kurias konspiracijos teorijas kuria pats valdžios elitas – visos konspiracijos teorijos kuria atskirties įvaizdį tarp valdžios ir žmonių – valdžios elito negalėsite įveikti per atskirties iliuziją – žmonės patiki, kad neturi galios save valdyti – visos visuomenėje egzistuojančios sąlygos atspindi žmonių sąmonės būseną – žmonės gali pakeisti savo visuomenę, keisdami savo sąmonę – dalyvaukite SAVO valdžioje – Aukso Amžiuje neegzistuos gerasis elitas – žmonės privalo patys save valdyti – valdžia YRA žmonės – žmonės turi save matyti dvasinių būtybių hierarchijos dalimi

Klausimas: Mano klausimas būtų apie valdžios elitą. Ką tik mačiau neseniai išėjusią knygą „Šeima,“ kurioje yra atskleidžiamas mūsų valdžioje ir versle egzistuojantis Fundamentalizmas kaip korupcinis elementas. Prieš tai kalbėjome apie Federalinį Rezervą ir taip pat atrodo, kad tarptautinis pinigų fondas vaidina esminę rolę šių manipuliacijų palaikyme. Ar „šeima“ yra sinonimiška valdžios elitui, ar ji tiesiog yra vienas iš jo pogrupių?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels:

Realybėje yra daug skirtingų valdžios elitų. Todėl valdžios elitas, kuris yra aprašomas knygoje „Šeima,“ yra didesnio valdžios elito pogrupis.

Supraskite, kad, kai kalbame apie valdžios elitą, mes kalbame apie žmones, esančius tam tikroje sąmonės būsenoje. Tačiau šie žmonės yra pasidaliję į daug skirtingų grupių visame pasaulyje, ir jie turi savo skirtingas, individualias ambicijas, kurios dažnai konfliktuoja ir kertasi tarpusavyje. Būtent dėl to nebuvo, nėra ir nebus vieno centralizuoto valdžios elito, kuris sąmoningai ir apgalvotai mėgintų kontroliuoti visą planetą.

Kažkuriuo metu ateityje galbūt duosiu išsamesnius mokymus apie valdžios elitą ir konspiracijų koncepciją, tačiau pasinaudosiu šia galimybe ir duosiu daugiau mokymų apie tai, kodėl mes, pakylėtieji mokytojai, paprastai nekalbame apie konspiracijos teorijas ir, tiesą sakant, raginame ir savo mokinius laikytis atokiau nuo visų konspiracijos teorijų. Todėl, kad dauguma jų yra tokiame dideliame disbalanse, kad jums tektų skirti labai daug laiko tam tikros temos studijavimui, nes kitaip jums būtų praktiškai neįmanoma žinoti, kas yra tiesa, o kas tiesiog yra nesubalansuota netiesa arba tiesos manipuliacija, paversta konspiracijos teorija.

Nesakau, kad jums visiems yra būtina laikytis atokiau nuo konspiracijos teorijų. Kai kurie iš jūsų turite, arba esate pasiryžę įgyti, specifines žinias apie specifinę visuomenės sritį, kurios jums tuomet leistų įvertinti, ar konspiracijos teorija yra kažko verta, ar ji tiesiog yra dalinė tiesa, iškraipyta tiesa, nesubalansuota tiesa, o gal joje iš viso nėra jokios tiesos.

Nes galiu jums pasakyti, kad yra konspiracijos teorijų, kurios yra visiškai išgalvotos. Kai kurias iš jų netgi specialiai kuria valdžios elito finansuojami žmonės, ir jų tikslas yra sudrumsti žmonėms protus ir supainioti tam tikrą klausimą, bei priversti daugumą žmonių šioje planetoje į tai reaguoti nenoru turėti jokių reikalų su konspiracijos teorijomis – kadangi žmonės suvokia, jog dauguma šių teorijų yra tokios neįtikėtinos, jog paprasčiausiai prieštarauja sveikam protui.

Dalykas, kurį čia noriu pasakyti, yra labai paprastas. Jeigu pažvelgtumėte į beveik visas egzistuojančias konspiracijos teorijas, pamatytumėte, kad visos jos pateikia tam tikrą valdžios ir santykio tarp valdžios ir žmonių įvaizdį. Ir tai yra įvaizdis, apie kurį kalbėjau anksčiau, kuriame valdžia yra atitolusi nuo žmonių.

Atidžiai įsiklausykite į tai, ką sakau. Aš neneigiu, kad egzistuoja valdžios elitas – įvairios valdžios elito grupės – ir šios grupės siekia kontroliuoti žmones, siekia užkulisiuose kontroliuoti ir manipuliuoti vyriausybe. Neneigiu, kad egzistuoja įvairios grupės, kurios naudojasi demokratine valstybės valdymo forma, įvairiais būdais manipuliuodamos viešąja nuomone, manipuliuodamos ekonomika, žiniasklaida, švietimu.

Tačiau, tai, ką pasakysiu toliau, yra labai svarbu. Neįveiksite valdžios elito problemos per šiuo metu egzistuojančias konspiracijos teorijas. Taip yra dėl to, kad visos šios teorijos – net jeigu jose yra tiesos elementų – pristato įvaizdį, kad tarp valdžios yra žmonių egzistuoja atotrūkis, praraja. Ir todėl yra praktiškai neišvengiama, kad dauguma šias konspiracijos teorijas studijuojančių žmonių priima šį įvaizdį – ko pasekoje jie neišvengiamai pasiduoda baimei, pykčiui ir frustracijai.

Dalykas, kurį mes vėl ir vėl paaiškiname savo mokymuose apie ego, yra tai, kad problema šioje planetoje yra atskirtis, kuri atveda prie dualistinių iliuzijų, verčiančių jus save matyti atskirtą ne tik nuo Dievo, bet ir nuo kitų žmonių. Tai yra sąmonė, kuri pagimdo problemą, apie kurią kalbėjo Jėzus, kalbėdamas apie tuos, kurie ieško krislo kitų žmonių akyse ir atsisako matyti rąstą savo akyje.

Iš konspiracijos teorijų galite susidaryti vaizdą, kad problema yra valdžios elitas ir valdžia – o ne žmonės. O tai iš tiesų dar labiau nuginkluoja žmones, ir tuo būdu yra dar labiau sustiprinama būsena, kurioje valdžios elitas, nedidelis elitas, gali kontroliuoti žmones – kadangi jiems pavyko įtikinti žmones, kad šie neturi galios patys savęs valdyti.

Tad ar suvokiate ką sakau? Dabartinės konspiracijos teorijos dar labiau sustiprina žmonių bejėgiškumo jausmą, tačiau vienintelis sprendimas dabartinėje situacijoje yra pažadinti žmonių galią. Kuomet žmonės imtų matyti, kad visos sąlygos yra jų pačių sąmonės būsenos atvaizdas. Ir jeigu jie nori pagerinti sąlygas visuomenėje, pradėti jie turi, ieškodami rąsto, ego, savo akyje – ir tuomet ryždamiesi prisiimti atsakomybę už savo valstybės valdymą. Sakydami, kad: „jeigu noriu, kad mano valdžia taptų geresnė, tuomet privalau liautis matyti atotrūkį tarp savęs ir savo valdžios. Privalau matyti, kad mano valdžia yra valdžia ‘iš žmonių, nuo žmonių ir žmonėms.’ ir todėl privalau save matyti ‘iš žmonių,’ kurie aktyviai imasi dalyvauti savo valdžioje, užuot tiesiog sėdėję ir skundęsi valdžia, nieko dėl to nedarydami.“

Nes, nors jums gali būti sunku paveikti orą, nėra sunku ką nors padaryti dėl SAVO valdžios, jeigu į tai įsitrauksite. Ir todėl problema su konspiracijos teorijomis yra ta, kad jos stiprina būtent tą sąmonę, kuri blokuoja Aukso Amžiaus valdžios įkūnijimą. Nes negi galvojate, kad Aukso Amžiuje turėsite valdžią, kurioje žmones valdytų geranoriškas elitas, kaip šiandien žmones valdo taip vadinamas valdžios elitas.

Jeigu tokia yra jūsų Aukso Amžiaus valdžios vizija, tuomet jūs stipriai klystate! Ir jums reikia atsitraukti žingsnį atgal ir susiderinti su Sen Žermeno ir Laisvės Dvasios realybe. Nes matote, Aukso Amžius yra Laisvės Amžius, tai reiškia, kad valdžia turi būti grįsta laisve. O laisvės negalės būti tol, kol nedidelis elitas kontroliuos didžiąją visuomenės dalį ir vietoj jos priiminės visus sprendimus.

Galite įsivaizduoti nuostabų planą, kuriame dvasinę pusiausvyrą pasiekę žmonės – net ir Kristiškumą pasiekę žmonės – vadovautų vyriausybei ir sukurtų šią nuostabią visuomenę, kurioje jie priiminėtų visus teisingus sprendimus. Bet matote, ankstesniuose Aukso Amžiuose egzistavo tokios visuomenės. Jėzus, aš pats ir kiti Mokytojai iš tiesų buvome tokių visuomenių valdovais, tačiau kodėl šios visuomenės žlugo? Todėl, kad ilgalaikėje perspektyvoje, tai nėra tvaru, kad elitas – kad ir koks nušvitęs ir geranoriškas jis bebūtų – valdytų žmones.

Nes materialios visatos tikslas, formų pasaulio tikslas, yra kelti visą gyvybę aukštyn link Dievo sąmonės, kelti visus žmones aukštyn, kad jie taptų bendrakūrėjais su Dievu. Tad matote, Dievo įstatymas neleidžia, kad nušvitęs elitas galėtų valdyti ilgą laiko tarpą. Jam gali būti leista parodyti pavyzdį, tačiau jeigu aukštyn nebus pakylėtas didesnis skaičius žmonių, na tai tuomet ši visuomenė galiausiai žlugs.

Ir todėl – mokydamasis iš klaidų, ar bent jau iš praeityje egzistavusių sąlygų – aš, Sen Žermenas, sukūriau naują Dievo valdžios Aukso Amžiuje viziją, kuomet tai nebus Dievo valdžia, veikianti per nedidelį elitą, bet bus Dievas, veikiantis per didelį skaičių žmonių, bent jau per aukščiausius dešimt procentų. Ir mažesniu laipsniu jis taip pat veiks per aukščiausius penkiasdešimt procentų.

Tad matote, Aukso Amžiaus Valdžia yra tokia valdžia, kurioje nebėra atotrūkio tarp žmonių ir valdžios, kadangi žmonės prisiima atsakomybę už savo visuomenę, ir kiekvienas žmogus mato, jog yra atsakingas bent jau už tam tikrą savo visuomenės dalį. Tad jie gali dalyvauti valdyme, gali dalyvauti jame bent jau tam tikrame lygmenyje – pradedant vietiniu lygmeniu, ir baigiant nacionaliniu bei pasauliniu lygmeniu – ir jie gali prisiimti atsakomybę ir tapti kažkurios srities ekspertais, kas leistų jiems vykdyti šią rolę pagal savo kompetenciją.

Nes net ir žmogus, kuris bus prisiėmęs vaidmenį valyti kelius – arba šviesti žmones apie tai, kodėl šių kelių nereikėtų šiukšlinti – galės atrasti sau vietą Aukso Amžiaus valdžioje. Ir todėl galite matyti nesuskaičiuojamus būdus, kaip žmonės galėtų tame dalyvauti ir jaustis atsakingi, idant nebejaustumėte, kad egzistuoja ta kažkokia tolima valdžia Vašingtone ar dar kur nors, ir kad aš nesu už ją atsakingas, ar kad neturiu galios būti šios valdžios dalimi.

Bet kad žmonės imtų matyti tai, ką matome mes dvasinėje karalijoje, kuomet suvokiame, jog esame didesnės dvasinių būtybių hierarchijos dalis, vedančios iki paties aukščiausio Kūrėjo ir Dievo Motinos, išreikštojo Dievo. Tačiau suvokiame, kad neegzistuojame atskirai nuo šio Dievo, nes Dievas yra visoje gyvybėje. Ir todėl, kai turite Dievo valdžią, matote, kad ši valdžia gali būti Dievo Valdžia tik tuomet, kai Dievui yra leidžiama dirbti per kuo didesnį skaičių žmonių.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels