Ar AIDS yra Dievo bausmė?

TEMOS: Dievas nebaudžia žmonių – Jėzus vaizdavo Dievą mylinčiu Dievu – krikščioniai naudojasi klaidingu Dievo įvaizdžiu, teisdami kitus – AIDS yra karmos pasekmė, sukurtos per palaidus lytinius santykius – seksas be meilės ir neapykanta motinai – seksualinių iškrypimų išaugimas – Žuvų amžiaus pabaigos karmos nusileidimas – žmonės, kurie yra patys pažeidžiamiausi, pirmieji pjauna karmą – Karminė Valdyba gali sulaikyti žmonių karmą, kad padėtų jiems augti – Sodoma ir Gomora – virusai nebuvo sukurti Dievo – AIDS virusas ir slaptos laboratorijos – kaip apsisaugoti nuo viruso – dvasiniai vaistai nuo AIDS

Klausimas: Ar AIDS yra Dievo bausmė homoseksualams, kaip teigia kai kurie fundmentalistų pamokslautojai? Manau, kad taip nėra, bet ar Karminė Valdyba nusprendė leisti AIDS materializuotis, kad leistų žmonėms išmokti pamoką apie seksualumą?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Esi teisus, kad AIDS NĖRA Dievo bausmė. Pikto ir teisiančio Dievo įvaizdis yra stabmeldiškas įvaizdis, kuris buvo perkeltas ant Dievo Senojo Testamento laikais, kaip paaiškinu kitur. Tai yra klaidingas įvaizdis, pažeidžiantis antrąjį įsakymą. Tikrasis Dievas yra besąlyginės meilės Dievas, kaip paaiškinu kitame atsakyme. Iš dalies atėjau duoti žmonėms naują Dievo įvaizdį – mylinčio Tėvo įvaizdį, su kuriuo žmonės gali turėti asmeninį ryšį.

Kai sakiau žmonėms „Mylėkite Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela ir visu savo protu“ (Mato 22,37), iš esmės sakiau žmonėms palikti senąjį pikto Dievo įvaizdį. Nes kaip gi galėtumėte mylėti Dievą, kuris yra piktas ir yra pasiruošęs nubausti jus už menkiausią nusižengimą?

Nereikia nė sakyti, jog mane liūdina faktas, kad tiek daug šiuolaikinių krikščionių laikosi įsikibę Dievo įvaizdžio, kuris buvo atgyvenęs jau prieš 2000 metų ir kuris tiesiogiai prieštarauja tam Dievo įvaizdžiui, kurį daviau aš. Ir mane dar labiau liūdina faktas, kad tiek daug krikščionių naudojasi šiuo klaidingu Dievo įvaizdžiu, teisdami ir smerkdami savo brolius. Ir dar mane liūdina tai, jog žinau, kad iš Dievo įstatymo nepasišaipysite. Tad šie krikščioniai neišvengiamai bus teisiami pagal tą patį standartą, pagal kurį jie teisia kitus.

Kaip paaiškinu šioje svetainėje, Dievas sukūrė mechanišką dėsnį, kuris sugrąžina jums visą energiją, kurią išsiunčiate į visatą. Šis dėsnis yra aiškiai aprašytas Biblijoje: „Neapsigaukite! Iš Dievo nepasišaipysi. Ką žmogus sėja, tą ir pjaus“ (Galatams 6,7). Galėtume sakyti, kad visata veikia kaip veidrodis, kuris jums atspindi atgal tai, ką darote kitiems. Būtent dėl šios priežasties sakiau žmonėms daryti kitiems tai, ką norėtumėte, kad visata jums darytų.

AIDS yra žmonijos karmos pasekmė, kurią jie pagimdė be paliovos iškreipinėdami Dievo energiją. Šiuo atveju, energija buvo iškreipta per seksą, ir būtent dėl to ji yra atspindima lytiniu keliu plintančia liga. Ir šiuo konkrečiu atveju AIDS ligą pagimdė iškreipta energija, kuri buvo sukurta palaidais lytiniais santykiais. Turiu omenyje lytinius santykius, kurių pagrindinis motyvas yra patenkinti žemesnes (savanaudiškas) emocijas, be jokių gilesnių (nesavanaudiškų) meilės jausmų.

Ši seksualinių santykių forma iš tiesų yra grįsta nepagarba kūno šventyklai, kuris yra Dievo dovana ir įrankis gyvybės srautui išsivaduoti nuo materialaus pasaulio. Tokie santykiai tik dar tvirčiau pririša gyvybės srautą prie materialaus pasaulio. Daugelis žmonių, kurie užsiiminėja seksu be meilės, jaučia – dažnai sąmoningai nesuvoktą – neapykantą kūnui. O kadangi žmonių kūnai yra sukurti iš Motinos energijų, iš Materijos šviesos, tai iš tiesų yra neapykanta Motinai. Tai yra ta pati neapykanta, kuriai pradžią davė Liuciferio nuopolis, kaip paaiškina Motina Marija savo mokyme.

Kai didelis žmonių skaičius be paliovos užsiima veikla, kuri iškreipia energiją, ima kauptis įtampa. Galėtume tai palyginti su užtvankoje kylančiu vandeniu. Vanduo daro užtvankai spaudimą, ir užtvanka galiausiai neatlaikys ir bus pralaužta per silpniausias vietas. Tai tiesiog yra mechaniškas procesas, ir, jeigu žinote spaudimo jėgą ir žinote silpniausias vietas užtvankoje, galite apskaičiuoti, kada ir kur vanduo pralauš užtvanką.

Tai yra labai panašu į karminę įtampą, kuri kaupiasi, kai didelis skaičius žmonių užsiima palaidais lytiniais santykiais. Žinoma, tai jau vyksta labai ilgą laiką, todėl yra daug susikaupusios karmos, kuriai atėjo laikas nusileisti Žuvų Amžiaus pabaigoje. Ši karma privalo būti subalansuota, ir tik tuomet žmonija galės atlikti šuolį sąmonėje į Vandenio Amžių, ir būtent dėl to AIDS pasirodė šiuo metu. Per pastaruosius keletą dešimtmečių, pradedant XX-ojo amžiaus 7-uoju dešimtmečiu, palaidas lytinis gyvenimas įgijo vis didesnį mastą, ir taip pat išaugo įvairūs seksualiniai iškrypimai, tokie kaip pornografija, seksualinė vergovė, seksualinis vaikų išnaudojimas ir kt.

Tai sukūrė įtampą, prasidėjusią emocinėje karalijoje, kuri savo vibracijomis yra tiesiai virš materialios karalijos. Išsamiau apie tai paaiškinu kitur. Įtampai pasiekus kritinę masę, ji ima išsilieti į materijos karaliją, ir būtent tuomet pradedate matyti fizinius įvykius, ir šiuo atveju tai buvo pirmieji AIDS viruso protrūkiai. Ir, žinoma, kaip ir vandens užtvankoje atveju, pirmieji materialūs protrūkiai įvyko silpniausiose vietose, šiuo atveju tose vietose, kuriose buvo labiausiai piktnaudžiaujama seksualine energija.

Esu tikras, kad dauguma nešališkų žmonių žino, kad gėjų bendruomenėje egzistuoja didelis ištvirkavimas, ir ištvirkavimas taip pat egzistuoja daugelyje Afrikos vietovių. Realybėje, Dievas neturi jokios intencijos bausti tam tikrų grupių žmonių, ir jis taip pat neteisia žmonių, remdamasis rase ar lytine orientacija. Tai tiesiog yra mechaniška pasekmė, kuomet karminei įtampai pasiekus tam tikrą intensyvumą, ji pasireiškia gyvenimuose tų žmonių, kurie yra pažeidžiamiausi šiai konkrečiai grįžtančios karmos formai. Šiuo atveju, pažeidžiamumą sukūrė nenoras pažaboti palaidus lytinius santykius. Tiek Afrikoje, tiek ir gėjų bendruomenėje tai įvyko dėl tam tikrų kultūrinių įsitikinimų, kurie skatina žmones galvoti, jog palaidas seksas neturi jokių negatyvių pasekmių. Šie žmonės užkimšo ausis įvairiems perspėjimams tiek iš religijos, tiek ir iš mokslo pusės, rodantiems, kad visi veiksmai turi pasekmes.

Paminėjai Karminę Valdybą, kuri yra pakylėtųjų būtybių grupė, prižiūrinti dvasinį žmonių augimą ir turinti užduotį padėti žmonėms išsilaisvinti nuo juos žemyn traukiančios karmos naštos. Tačiau būkite atsargūs ir neperkelkite teisiančio Dievo įvaizdžio Karminei Valdybai. Realybėje, Karminės Valdybos nariai nesprendžia, kas turi gauti kokią karmą ir kada. Visa tai lemia grynai mechaniškas dėsnis.

Dalykas, kurį Karminė Valdyba gali padaryti, yra tai, kad ji gali sulaikyti individo arba grupės žmonių karmos dalį, šitaip suteikdama šiems žmonėms galimybę dvasiškai paaugti. Kitaip tariant, jeigu žmogus rodo didelį norą keistis pozityvia kryptimi, tačiau šiam žmogui turi grįžti karma, kuri sustabdytų žmogaus progresą, tuomet Karminė Valdyba gali šią karmą kuriam laikui sustabdyti. Tai leidžia žmogui sukaupti gerąją karmą, kurią vadinau „turtais, sukrautais danguje“ (Mato 6,19-20), kuomet sumokėti karminę skolą tampa žymiai lengviau.

Tačiau Karminė Valdyba to nedaro atsitiktiniu būdu. Visa tai yra daroma remiantis tuo, kokia yra tikimybė, kad gyvybės srautas pasinaudos šia galimybe. Kitaip tariant, Karminė Valdyba įvertina, kas turi didžiausią potencialą padėti gyvybės srautui dvasiškai augti. Jeigu gyvybės srautas yra pasiruošęs keistis, tuomet tam tikros karmos dalies sulaikymas dažnai yra geriausias būdas padėti šiam žmogui. Tačiau, jeigu gyvybės srautas keistis nenori, tuomet leisti jam patirti savo veiksmų karmines pasekmes dažnai yra vienintelė galimybė pažadinti šį gyvybės srautą gyvenimo realybei, tai yra, kad iš tiesų pjausite tai, ką pasėjote.

AIDS atveju, paprasčiausiai nebuvo pakankamai žmonių, kurie būtų turėję noro pakeisti savo požiūrį į seksą, ir todėl karma negalėjo būti sulaikyta. Tai labai panašu į situaciją, kuomet buvo sunaikinta Sodoma ir Gomora (Pradžios, 18 skyrius). Biblijinė istorija aprašo situaciją, kurioje tam tikri žmonės susikūrė labai intensyvią karmą, grįstą seksualinės energijos piktnaudžiavimu – kuri yra fundamentali gyvybinė jėga ir todėl, kai ja yra piktnaudžiaujama, yra sukuriama labai intensyvi karma. Ši karma pasiekė tokį intensyvumą, kad buvo pasiruošusi išsilieti į materijos karaliją.

Karminė Valdyba kaip pasiuntiniu naudojosi Abraomu, ir jis jų maldavo pasigailėti miesto, jeigu bus surasta pakankamai teisių žmonių. Kaip jau galite numanyti, jeigu žinote šią istoriją, Karminė Valdyba iš tiesų būtų pasigailėjusi miesto, jeigu jame būtų atsiradę pakankamai teisių žmonių. Tačiau, kai tokių žmonių nebuvo rasta, nebuvo pateisinimo suspenduoti karmą. Todėl karmos įstatymas, veiksmo atoveiksmio dėsnis reikalavo, kad energijai būtų leista tekėti savo natūralia eiga, ir miestus sunaikino gamtos kataklizmai. Nesakau, kad kiekvieną šios istorijos aspektą reikėtų suprasti pažodžiui, tačiau ši istorija slepia pamatinę tiesą apie tai, kaip grįžta karma.

Dabartiniame amžiuje vėl egzistuoja didelis susikaupusios karmos kiekis dėl piktnaudžiavimo seksualine energija. Tačiau ši karma nėra sukoncentruota viename ar dviejuose miestuose, nes tai yra pasaulinė problema. Todėl grįžtanti karma įgijo lytiškai plintančios ligos pavidalą, ir ją – žinoma, gali pasigauti tik tie žmonės, kurie užsiiminėja palaidais lytiniais santykiais.

Leiskite man jums pasakyti, kad šis virusas nėra Dievo kūrinys. Dievas niekada nekūrė jokių virusų. Visi virusai buvo dirbtinai sukurti tamsos jėgų laboratorijose, egzistuojančiose emocinėje/astralinėje karalijoje. Šie virusai gali būti perkelti į materijos karaliją tose vietovėse, kurių vibracijos yra nužemėjusios į tokį žemą lygmenį, kad vietovė vibruoja astralinės karalijos lygmenyje – ką būtent ir matote tam tikrose vietovėse Afrikoje ir tam tikruose dideliuose miestuose, kuriuose egzistuoja intensyvus piktnaudžiavimas seksualine energija. Virusui perėjus į materijos karaliją, jis toliau gali plisti materialiomis priemonėmis – nors tiktai žmonės, turintys karminį pažeidžiamumą, susirgs šia liga.

Tačiau turiu jums pasakyti, kad AIDS atveju, šis virusas pirmą kartą perėjo tam tikrose slaptose laboratorijose, ir dėl jo išplitimo yra kaltas liūdnai pasibaigęs eksperimentas. Žinoma, tai padarė žmonės, kurie patys buvo apakinti savo karmos ir puikybės, ir todėl buvo pažeidžiami tamsos jėgų manipuliacijų. Ir to nebūtų įvykę, jeigu žmonija nebūtų turėjusi karminio pažeidžiamumo. Esmė ta, kad iš tiesų nėra jokios priežasties tuo kaltinti žmonių, kurie tapo šio AIDS viruso perėjimo į materijos karaliją instrumentais. Jie tiesiog buvo bendrai egzistuojančio karminio pažeidžiamumo židinio taškai, ir AIDS virusas būtų perėjęs vis tiek. Tiesą sakant, virusas iš tiesų perėjo keliose skirtingose vietovėse, ir todėl visa ši epidemija neturi vieno bendro fizinio šaltinio.

Tad kaip galėtumėte apsisaugoti nuo šio viruso? Pakeisti savo veiksmus būtų pati geriausia gynyba. Liaukitės užsiiminėti bet kokiais palaidais lytiniais santykiais ir tuomet imkite keisti savo požiūrį į seksą, siekdami išgydyti savo psichologiją nuo bet kokios nesąmoningos neapykantos Motinos šviesai. Kaip sakiau, šio viruso plitimas yra mechaniškas procesas, kuomet viruso varomoji jėga yra karminė įtampa, kuri mechaniškai atranda silpniausius taškus visuomenėje. Tad įsitikinkite, ar jūs nesate vienas iš šių silpnųjų taškų, savo seksualiniame elgesyje ir požiūryje.

Žinoma, taip pat galite naudotis Arkangelo Mykolo rožiniu, kad užsisklęstumėte nuo iškreiptos seksualinės energijos, ir naudokitės Motinos Marijos rožiniais, kad išvalytumėte savo energetinį lauką ir transmutuotumėte senovinę karmą. Tačiau šios priemonės maksimalų poveikį turės tik tuomet, jeigu nuoširdžiai sieksite reformuoti savo veiksmus ir požiūrį. Kitaip tariant, duokite Karminei Valdybai geriausią įmanomą pagrindą atidėti bet kokią karmą, dėl kurios taptumėte pažeidžiami AIDS viruso. Žmonėms, kurie jau yra susirgę ŽIV, šios priemonės taip pat gali sustabdyti tam tikrų simptomų pasireiškimą ir taip pat gali sumažinti egzistuojančius simptomus. Tad tuo noriu pasakyti, kad egzistuoja dvasiniai vaistai nuo AIDS, kaip ir nuo bet kurios kitos ligos.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels