Dėvėti kaukes ar nedėvėti kaukių

Klausimas: Dėvėti ar nedėvėti kaukių, kaip tai atrodo ryšium su dualizmu, ir kaip būtų teisingiausia elgtis visumos atžvilgiu?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Rinkitės Amerikos ateitį“ 2020 metais.

Vėlgi, jeigu žiūrėsite į tai iš ilgalaikės perspektyvos, žmonės žvelgs į šią situaciją ir sakys: Kaip tai galėjo būti problema Amerikoje? Pažvelkite į daugelį kitų demokratiškų šalių, kur tai nėra problema. Žmonės nesijaučia verčiami dėvėti kaukes, jie tai daro todėl, kad suvokia, jog jų atsakomybė yra neskleisti viruso kitiems žmonėms. Tad, jeigu jie turi šį virusą patys to nežinodami, kaukė yra efektyvus būdas užkirsti kelią ligos plitimui.

Kodėl Amerikoje tai yra problema? Todėl, kad žmonės Amerikoje, daugelis žmonių Amerikoje, turi šį nesubalansuotą tikėjimą, kad laisvė reiškia, jog valdžia neturėtų jūsų niekaip varžyti ir neturėtų sakyti individams, kaip jiems reikia gyventi savo gyvenimą. Bet, mano mylimieji, būtent valdžia gali sakyti: Mes dabar reikalaujame, kad žmonės dėvėtų kaukes viešose vietose. Tačiau argi valdžia dirbtinai priėmė šį sprendimą? Argi valdžia nekalba visumos vardu? Valdžia atstovauja visumos balsą, nes individo laisvė nereiškia, kad galite daryti ką tiktai norite, kad ir kaip tai paveiktų kitus žmones. Tai yra puolusių būtybių ir valdžios elito požiūris, kurį, deja, kaip savą priėmė daug, labai daug amerikiečių, manydami, kad jis yra grįstas kažkokiu aukštesniu principu, gal netgi tam tikra Biblijos interpretacija.

Tačiau esmė čia yra tokia, kad, nors ir turite individualią laisvę, taip pat nešate atsakomybę prieš kitus žmones, nešate atsakomybę prieš bendruomenę, prieš visumą. Ir kai turite tokią situaciją, kurioje šis virusas šitaip sklinda ir sklido Amerikoje, tuomet turite naudotis visomis prieinamomis priemonėmis, nesvarbu, ar jos būtų šimtu procentų efektyvios ar ne. Esmė čia tiesiog yra parodyti socialinę atsakomybę, bendruomeniškumo dvasią, kad darote tai, ko iš jūsų reikalauja visuma, ir nepaverčiate to problema, įsivaizduodami, kad valdžia riboja jūsų laisvę ar ruošiasi atimti šią laisvę. Nepamenu, kad Nepriklausomybės Deklaracijoje kaip viena iš pamatinių Amerikos laisvių būtų apibrėžta laisvė skleisti virusą kitiems žmonėms. Tad tai yra socialinio sąmoningumo ir socialinio atsakingumo dalykas, ir daugelis žmonių Amerikoje iškraipė laisvės idealus kaip pretekstą nerodyti socialinio atsakingumo ir neigti būtinybę vystyti socialinį sąmoningumą. O tai, vėlgi, yra antidemokratiška.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels