Panašus traukia panašų ir priešingybės susitinka

TEMOS: Toje pačioje sąmonės būsenoje esantys žmonės pastiprina vienas kitą – brandesni žmonės susiranda tuos, kurie gali jums mesti iššūkį ir skatinti augti savo skirtingumu

Klausimas: Ar tiesa, kad panašus traukia panašų?

Atsakymas iš pakylėtosios mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels:

Taip ir ne – nes gi žinote, kad, jeigu paimsite magnetus ir priartinsite du polius, du šiaurės polius vienas prie kito, šie poliai iš tiesų vienas kitą atstums. Tad tai yra klausimas, kuris neturi linijiško, taip arba ne atsakymo.

Tai iš tiesų yra tiesa, kad, jeigu pažvelgsite į žmones, dažnai pamatysite, kad žmonės, kurie yra tam tikroje sąmonės būsenoje, prisitraukia vienas prie kito. Ir todėl jie sustiprina šią sąmonės būseną – dažnai nusileisdami dar žemiau sraigtiniais laiptais būdami kartu, nei būtų nusileidę būdami atskirai.

Ir, pavyzdžiui, matote grupes žmonių, kurie kartu užsiima negatyvia veikla ir įvykdo nusikaltimą, arba matote žmones, kurie iki žemės graibymo linksminasi vakarėliuose, ar netgi matote žmones, kurie susiburia į gaują, pasiruošusią ką nors nulinčiuoti arba pasiruošusią paimti dvasinį mokytoją ir prikalti jį ant medinio kryžiaus.

Tačiau, mano mylimieji, taip pat tiesa yra ir tai, kad priešingybės susitinka. Ir dažnai galite matyti, kaip tie, kurie yra žemesnėje sąmonės būsenoje – aš čia kalbu apie žemiausią viduryje esančių 80% dalį ir žemiausius 10% visuomenės – yra žmonės, kurie yra taip stipriai prislėgti dualistinės sąmonės, masinės sąmonės, kad dažnai neturi pakankamai stipraus individualumo. Ir todėl jie ieškosi grupių, kurios palaikytų jų sąmonės būseną, kuomet atrodo, kad viskas yra gerai, nes, jeigu visi tai daro, tuomet tai turi būti gerai.

Tačiau taip pat galite matyti, kad tie, kurie pasiekė aukštesnę dvasinę brandą, pradėjo ugdytis stipresnį individualumą, dėl kurio nebenori sekti masine sąmone, nebenori būti aklais aklų vadų pasekėjais. Ir todėl matote, kad tarp dvasingų žmonių dažnai įvyksta taip, kad jie susitinka priešingybes, ir, pavyzdžiui, meilės santykiuose, turite tendenciją prisitraukti žmogų, kuris daugelyje vietų turi priešingą požiūrį į gyvenimą arba priešingą psichologiją.

Kodėl tai darote? Tai darote būtent dėl to, kad esate dvasingi žmonės, norintys kaip įmanoma greičiau augti, ir todėl suvokiate, kad būtent būdami su žmonėmis, kurie yra kitokie negu jūs, turite pačią didžiausią galimybę pamatyti rąstą savo akyje, turite galimybę pamatyti, ką reikia ištaisyti ir įveikti savo psichikoje. Ir todėl matote, kad atsakymas į šį klausimą turi daug niuansų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels