Mahometas: tikras pranašas, paveiktas karingos kultūros

TEMOS: Mahometas gavo mokymą iš Arkangelo Gabrieliaus – jį paveikė karinga kultūra – kas yra tikras pranašas? - pranašo protas įtakoja žinią – nėra vienos tikros religijos – pranašas turi kelti savo sąmonę

Klausimas: Aš daug skaičiau apie islamą ir norėčiau sužinoti, ar Mahometas iš tiesų buvo tikras Aukščiausiojo atsiųstas pranašas.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Jau pakomentavau apie tai kitur. Trumpas atsakymas yra, kad Mahometas buvo tikras pranašas, gavęs savo mokymą iš Arkangelo Gabrieliaus.

Tačiau nuo pat pradžių dvasinis islamo mokymas buvo paveiktas karingos kultūros. Tai pavertė islamą karinga religija, ko niekada nebuvo pakylėtųjų mokytojų planuose.

Leiskite man trumpai pakomentuoti išsireiškimą „tikras pranašas.“ Daugelis žmonių turi polinkį sudievinti savo dvasinius lyderius, tarp jų ir mane. Jie mano, kad jeigu esi tikras dvasinis lyderis, esi kažkokioje visiškai atskiroje kategorijoje. Taip skiriesi nuo kitų žmonių, jog jiems neįmanoma padaryti to, ką padarei tu.

Mano požiūriu, tikro pranašo apibrėžimas yra asmuo, kuris sugeba pakelti savo sąmonę virš žemesniosios sąmonės, dualistinio proto lygio. Susisiekdamas su savo Kristaus AŠ, šis asmuo gali tarnauti kaip instrumentas, tiesiogiai perduodantis dvasinį mokymą iš pakylėtųjų mokytojų.

Kaip paaiškinau kitur, mes, pakylėtieji mokytojai, neperimame žmonių protų kontrolės. Todėl, kai kalbame per žmogaus, esančio įsikūnijime, sąmonę, mūsų perduodama žinia neišvengiamai bus paveikta ją perduodančio asmens sąmonės. Tai nebūtinai yra blogas dalykas, tačiau tai padarys įtaką perduotai žiniai.

Bet bent jau žinia bus išreikšta žodžiais, sąvokomis ir vaizdiniais, kurie pranašui yra pažįstami. Tai aiškiai matyti tarp Senojo Testamento pranašų. Taip pat lengva matyti, jog aš kalbėjau žodžiais ir vaizdiniais, kurie buvo pažįstami tuometinėje kultūroje ir tuometiniu laiku gyvenusiems žmonėms. Esminė mano mintis yra ta, kad net ir tuomet, kai asmuo yra tikras pranašas, niekada nereikėtų galvoti, kad per šį pranašą perduota žinia yra vienintelė tiesa apie Dievą, ar kad tai yra vienintelis įmanomas būdas išreikšti dvasinį mokymą.

Ištisus amžius pakylėtųjų mokytojų nariai dirbo su daugeliu žmonių, perduodami dvasinius mokymus. Šie mokymai visada būdavo adaptuojami gavėjų sąmonei. Svarbiausia mintis čia yra ta, kad mes, pakylėtieji mokytojai, niekada nemėginome atnešti „vienintelės tikros religijos.“

Vienintelės tikros religijos koncepcija yra primesta žmogiškos sąmonės, žemesniojo proto. Ši koncepcija negimė danguje, ji atsirado pas žmogų ir nematerialias būtybes, veikiančias prieš Dievo valią. Todėl, kada tik religija tvirtina esanti vienintelė tikra religija, šio tvirtinimo autoriai nėra pakylėtieji mokytojai.

Žinau, kad milijonai žmonių, iš daugybės skirtingų religijų, prieštaraus šiam teiginiui. Tačiau jokie žmogiškų argumentų kiekiai negali pakeisti Dievo realybės. Iš Dievo nepasišaipysi ir Dievas neatsižvelgia į asmenis.

Leisk man pakomentuoti tavo išsireiškimą, kad Mahometą atsiuntė „Aukščiausiasis“. Dėl savo polinkio sudievinti, žmonės yra linkę tikėti, kad tikras pranašas kalba tiesioginį Dievo žodį ir kad visas jo gyvenimas buvo iš anksto nulemtas kažkokios aukštesnės jėgos.

Iš tikrųjų, Mahometas buvo žmogus, ir kaip ir bet kuris kitas pranašas (įskaitant ir mane) jis turėjo pakelti savo sąmonę aukštyn, kad galėtų tarnauti kaip pranašas. Kad pakeltų savo sąmonę, jis turėjo praeiti dvasinio augimo procesą. Nesakau, kad kiekvienas žmogus būtų galėjęs padaryti tai, ką padarė Mahometas. Vis dėlto, nebuvo jokių garantijų, kad Mahometas praeis tapimo pranašu procesą. Jis turėjo priimti sprendimą pakelti savo sąmonę, ir šio proceso metu jis taip pat turėjo būti pasirengęs palikti kai kuriuos ankstesnius savo įsitikinimus. Šis procesas buvo visiškai pavaldus jo laisvai valiai.

Ir nors Mahometas pakėlė savo sąmonę, jis iki galo neišmetė iš savo sąmonės tam tikrų kultūrinių elementų, ir tai iš tiesų paveikė per jį perduotą mokymą. Ši įtaka iš dalies prisidėjo prie to fakto, kad islamas tapo karinga religija. Vis dėlto, daug kas buvo pridėta vėliau, už ką Mahometas nebuvo atsakingas. Taip pat ir į krikščionybę buvo daug ko pridėta, už ką aš nei ruošiuosi nei noriu būti atsakingas.

 

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels