Ir dar kartą apie Jėzų ir Sanandą

TEMOS: Jėzus nėra Sananda – netikrų mokytojų tikslas yra nuvilti jus – jie tai daro dalydami apgaulingus pažadus, kurių neįmanoma ištesėti – turite naudotis įžvalgumu – jūs esate atsakingi už tai, ką į save sugeriate

Klausimas: Jėzau, ketinu tau užduoti klausimą, apie kurį mąsto daugelis žmonių Žemėje… Kadangi internete yra sakoma, kad tu taip pat esi Sananda… tuomet norėčiau paklausti tokio dalyko… Kadangi teigi, jog esi Jėzaus kūne ir esi jis… Tai tuomet turėtum mąstyti taip, kaip mąstė ir jis… Jėzus daug kartų sakė, priimkite dievą kaip savo asmeninį išganytoją… Dievas jus priims į savo dangaus karalystę… Kuri tariamai yra nuostabi vieta…

Yra keletas problemų, kurias dėl šio dalyko turime aš ir kiti žmonės… Internetas sako, kad tu – sananda/jėzus, esi iš veneros… Kad tai yra planeta, kurioje pilna skrajojančių pakylėtųjų gyvybės srautų… Taip pat sakoma, kad tu – jėzus/sananda gyveni ožiaragio erdvėlaivyje, ir kad jau esi tenai kurį laiką…

Tad kur gi yra šita nuostabi dievo karalystė, jeigu tu, tariamai dievo sūnus, taip niekada iki tenai ir nenusigavai ir gyveni erdvėlaivyje "Ožiaragis"... Taip pat sakoma kad kiekvieną dieną atskrendi į Jutą ir dirbi su mormonais kiekvieną dieną…

Kas nutinka tuomet, jeigu žmogus sužino, jog jis yra reinkarnavęsis vieno iš pakylėtųjų mokytojų gyvybės srautas, ir turi daug panašumų su tavimi… Ir galiausiai perskaitęs visus tuos dalykus apie tave internete nusprendžia, jog nėra verta pakilti… Ir jaučiasi taip, lyg tu juos būtum išdavęs…

Dar vienas dalykas. Kodėl tu manai, kad visi ateiviai, ir ypač žmonės, norėtų evoliucionuoti ir pakilti bei tapti dievais, ypač po to, kas buvo pasakyta apie tai, kad gyveni erdvėlaivyje "Ožiaragis", ar kad gyveni veneroje… Aš esu žvaigždžių sėkla ir esu pasiekęs didelius gebėjimus ir daugelis mane stebi, ypač daugelis ateivių… Nematau jokios dievo karalystės tame, ką apie tave skaitau… Ir nematau tame nieko gražaus...

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Internetas yra puikus įrankis skleisti informacijai. Deja, jis yra lygiai toks pat „puikus įrankis“ skleisti dezinformacijai, ir tikiuosi, jog supranti, kad ne viskas, ką galima pasiekti internete yra teisinga ar naudinga. Kaip paaiškinu šioje svetainėje, viskas Žemėje paklūsta laisvai žmonių valiai. Kaip pakylėtasis mokytojas neturiu įgaliojimų paminti laisvą žmonių valią, ir todėl neturiu jokių būdų kontroliuoti, kokią informaciją kitus klaidinti norintys žmonės, arba šiaip naivūs žmonės deda į internetą.

Todėl negaliu sukliudyti, kad tiek daug žmonių deda į internetą informaciją, kurioje mano vardas yra susiejamas su šito apsišaukėlio mokytojo vardu, vadinančiu save Sananda. Galiu tik demaskuoti šią informaciją, ką jau padariau ne vienoje vietoje šioje svetainėje.

Iš tiesų jaučiu užuojautą daugybei žmonių, kurie buvo šios dezinformacijos suklaidinti. Kaip galima matyti iš tavo paties laiško, šios dezinformacijos studijavimas sukėlė tavyje sumaištį ir nusivylimą – ir būtent toks ir yra slaptas šių mokymų tikslas. Šie netikri mokytojai siekia pritraukti žmones, kurie yra dvasiškai nubudę, tačiau dar nėra pasiekę Kristaus įžvalgumo. Todėl jie yra pažeidžiami grandiozinių pažadų, ir kai šie pažadai būna neišpildomi, jie ima jausti nusivylimą ir gali iš viso palikti dvasinį kelią – kas, žinoma, ir yra tikrasis visų netikrų mokytojų tikslas.

Tačiau turiu pasakyti, jog negaliu jaustis atsakingas dėl fakto, kad tu ar kažkas kitas buvote paveikti šios dezinformacijos, net jeigu joje yra naudojamas mano vardas. Tiesą sakant, daugelis krikščioniškų bažnyčių jau ilgą laiką skleidžia dezinformaciją mano vardu, ir akivaizdu, jog aš nesu atsakingas dėl to, kad kai kurie žmonės piktnaudžiauja savo laisva valia. Už tai yra atsakingi žmonės, kurie skleidžia šią informaciją, o žmonės, kurie ją priima, yra atsakingi už tai, ką renkasi studijuoti.

Tai yra jūsų atsakomybė naudotis savo įžvalgumu ir atskirti, kokią informaciją įsileisite į savo protą. Todėl noriu tau pasakyti, kad tavo į mane nukreiptas kaltinantis tonas – kaltinant mane dėl to, jog savanoriškai priėmei informaciją, su kuria aš niekaip nesu susijęs – rodo, kad dar neprisiėmei pilnos atsakomybės už savo asmeninį augimą.

Jeigu išstudijuosite mano mokymą apie netikrus mokytojus, pamatysite, kad, kai žmonės studijuoja klaidingą informaciją, paprastai taip būna dėl to, kad ši informacija jiems sako kažką, ką jie – o tiksliau jų ego – nori girdėti. Tad, jeigu sąžiningai pažvelgsite į savo įsitikinimus, kurie jus padarė pažeidžiamus šitiems netikro Jėzaus/Sanandos mokymams, galėsite apgręžti šią patirtį ir pasinaudoti ja savo įžvalgumui ugdyti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com