Ješua ar Jėzus Kristus

TEMOS: Jėzus buvo žinomas Ješua vardu – jo kaip pakylėtojo mokytojo vardas yra Jėzus Kristus – Jėzus Kristus yra oficialus vardas ir neša jo vibracijas – Jėzus nenaudoja vardo Sananda – žmonėms reikia susitaikyti su Jėzumi, kad galėtų įžengti į Vandenio amžiaus sąmonę

Klausimas 1: Jeigu Sananda nėra, ir niekada nebuvo tavo tikrasis aš, tai kas tuomet tai buvo ir yra? Žinau, kad tu buvai Jėzus Kristus, kai buvai Žemėje, bet kas esi DABAR? Sakoma, kad net ir Didžiausi Mokytojai evoliucionuoja, ir jeigu vardas neša vibracijas, tuomet tu tikrai turi turėti ir kitą vardą, argi ne taip? Nenoriu tavęs pastatyti į nepatogią padėtį, mylimas Jėzau, bet manau, jog suprasi. Vienas iš dalykų, kuris man labiausiai tavyje patinka, yra tai, kad net ir savo misijos Žemėje metu visada buvai toks praktiškas, netgi išvengdamas griežtų disciplinų, kurias nusistatei sau, idant tarnautum ir gelbėtum kitus, net ir nuo jų pačių klaidų.

Klausimas 2: Kodėl tu save vadini Jėzumi, jeigu raidės „J“ nebuvo originalioje aramėjų kalboje?

Mano mylimas draugas yra labai aiškus mediumas ir perduoda žinias iš Ješuos (Iešua). Jeigu tu esi tikrasis Jėzus, tai kieno mediumas tuomet yra mano draugas?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kai buvau Žemėje, nebuvau žinomas Jėzaus Kristaus vardu. Buvau žinomas savo aramėjišku Ješuos vardu.

Šiandien aš esu pakylėtasis mokytojas, vardu Jėzus Kristus, ir šiuo vardu esu žinomas tarp savo kolegų pakylėtųjų mokytojų. Šis vardas taip pat neša mano vibracijas ir iškviečia mano Esatį. Ir tai iš tiesų yra oficialus vardas, kurį naudoju šioje planetoje ir naudosiu ateityje. Net ir alternatyvūs mano vardo užrašymai graikų ar aramėjų kalbomis nėra mano oficialūs vardai ir neneša tos pačios vibracijos kaip vardas Jėzus Kristus.

Aš iš tiesų turiu vidinį, dvasinį vardą, tačiau šio vardo žmogaus liežuvis negali ištarti, ir žmogaus ausis negali išgirsti. Ir aš šio vardo tikrai neperduočiau, tiksliau neperduočiau jo materialios versijos, atsižvelgiant į dabartinę žmonijos sąmonės būseną. Nes, jeigu tai padaryčiau, tam tikri žmonės šioje planetoje iš karto imtų juo piktnaudžiauti savo juodosios magijos ritualuose. Todėl bet kuri būtybė, kuri teigia esanti manimi ir teigia, jog naudojasi mano „tikruoju dvasiniu vardu“ arba mano „tikruoju vardu,“ tikrai nėra tikrasis Jėzus Kristus.

Kas liečia mokinius, kai praeinate tam tikras iniciacijas dvasiniame kelyje, jums nebėra būtina griežtai laikytis disciplinos, kuri buvo būtina iniciacijai praeiti. Kai išmokstate vaikščioti, ramentai pasidaro nebereikalingi. Disciplina yra sukurta tam, kad padėtų jums augti. Jeigu sustabarėjate ir tampate fanatikais, taikydami discipliną, tai tik kliudys jūsų augimui. Žmogus nebuvo sukurtas šabui.

Kas liečia antrąjį klausimą, kodėl turėčiau naudoti aramėjišką savo vardo versiją, kai kalbu angliškai? Naudojuosi šia svetaine, kad pasiekčiau kuo platesnę auditoriją, ir vardas, kuriuo esu geriausiai žinomas, yra Jėzus Kristus.

Aš iš tiesų retkarčiais pasirodydavau žmonėms ir naudodavau savo aramėjišką vardo versiją, tačiau neturiu jokių intencijų naudotis šiuo vardu, kad pasiekčiau platesnę auditoriją.

Suprantu, kad daugelis Naujojo Amžiaus žmonių turi emocinius randus, paliktus baime grįsto požiūrio į religiją, kurį skleidžia tradicinė krikščionybė. Užjaučiu tuos, kuriems reikalingas gydymas, kad galėtų prieiti prie manęs be sunkios baimės arba kaltės jausmo naštos, kuri jiems buvo užkrauta nuo vaikystės. Ir visgi dvasinis progresas reikalauja iš jūsų įveikti visas baimes, todėl neturiu jokių intencijų vaikščioti ant pirštų galų aplink žmonių baimes, naudodamasis kitu vardu, ar tai būtų Sananda ar dar koks kitas vardas, kuriuo naudojasi daugybė mediumų religinėje turgavietėje.

Jeigu žmonės nori sėkmingai pereiti į Vandenio sąmonę, jie privalo susitaikyti su manimi, kaip paaiškinau kitur. Ir to neįmanoma padaryti, klausantis būtybės, kuri teigia esanti manimi ir naudojasi netikru vardu. Tą tegalima padaryti, susiderinat su mano tikrąja vibracija ir Esatimi, idant suvoktumėte, jog tikrasis Jėzus yra meilės mokytojas, o ne netikras mokytojas, besinaudojantis baime. Aš atėjau duoti žmonėms tobulą meilę, kuri išvytų visas baimes. Priimkite šią meilę, ir įveiksite visas baimes ir kitus negatyvius jausmus, kurie jums asocijuojasi su Jėzaus Kristaus vardu.

Kas liečia antrąją vardo dalį, Kristus yra titulas. „Kristaus“ titulas gali būti duodamas ir iš tiesų bus duodamas kiekvienam, kuris pasieks Kristaus sąmonę. Naudodami abu žodžius, „Jėzus“ ir „Kristus,“ žmonės gali efektyviau susiderinti su mano vibracijomis nei tuo atveju, jei naudotų tiktai vardą „Jėzus“ ar tiktai vardą „Kristus.“ Kadangi „Kristus“ yra beasmenis titulas, jis taip gerai nepagauna mano vibracijų kaip Jėzus Kristus, ir todėl neraginčiau žmonių naudotis terminu „Kristus,“ kalbant apie mane arba kviečiant mane. Kai išsiugdysite artimesnį asmeninį ryšį su manimi, jums pasidarys natūralu tiesiog naudoti vardą „Jėzus.“

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com