Ką Jėzus pasakytų apie kreacionizmą

TEMOS: Mokslo neįmanoma suderinti su pažodine Biblijos interpretacija – laikas baigėsi pažodiniam požiūriui į religiją – šiandien reikalingas racionalus požiūris į dvasinį augimą – kai žmonės transcenduoja vieną lygį, jiems reikia naujo dvasinio mokymo – daug žmonų yra pasirengę Jėzaus vidiniam mokymui – ieškokite ir rasite – pirmasis reikalavimas yra atviras protas

Klausimas: Taigi, atsižvelgiant į tavo išsakytas mintis apie fundamentalizmą, ką manai apie mėginimus, tokius kaip kreacionizmas, suderinti mokslą su fundamentalistinėmis Biblijos interpretacijomis?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kai suvokiate pažodinių Biblijos interpretacijų trūkumus, matote, jog yra bergždžias reikalas mėginti suderinti pažodines Biblijos interpretacijas su šiuolaikinio mokslo atradimais.

Koks yra šių pastangų tikslas? Jeigu tikslas yra panaikinti prarają tarp mokslo ir religijos, tai tuomet tai yra kilnus tikslas. Tačiau mėginimai priversti, kad moksliniai atradimai atitiktų pažodines Biblijos interpretacijas, niekada negalės pasiekti šio tikslo. Šiandien dauguma žmonių yra racionalioje sąmonės būsenoje. Žmogui, kuris yra racionalioje sąmonės būsenoje, pažodinis Biblijos interpretavimas atrodys naivus. Mėginimai priversti mokslą patvirtinti šį pažodinį interpretavimą niekada nepadės sumažinti atotrūkio tarp religijos ir mokslo. Tai tik dar labiau padidins šį atotrūkį.

Iš to logiškai seka, kad žmonių, bandančių naudotis mokslu, kad patvirtintų pažodinę Biblijos interpretaciją, motyvas nėra sumažinti atotrūkį tarp mokslo ir religijos. Jie bet kuria kaina nori patvirtinti savo pačių pažodinę Biblijos interpretaciją. Šie mėginimai yra pasmerkti žlugti. Pažodinių religijos interpretacijų laikai baigėsi. Akivaizdu, jog daugelis žmonių dar nesuvokė ir nepripažino šio fakto. Vis dėlto, progresas ir toliau tęsis. Kai kurie žmonės atsisako kartu progresuoti ir todėl jie bus palikti praeityje. Tai yra neišvengiama pasekmė fakto, kad žmonės turi laisvą valią.

Kim: Mano supratimu, tavo žodžiai reiškia, jog, kadangi žmonės pakilo į racionalesnę sąmonės būseną, jie dabar yra pasirengę visiškai kitokio tipo dvasiniam mokymui. Ar teisingai supratau?

Taip, tu teisus. Dabar daugiau jau kaip šimtą metų, mes, pakylėtieji mokytojai, perdavinėjame naujus dvasinius mokymus, kurie specialiai yra pritaikyti žmonėms, esantiems racionalioje sąmonės būsenoje. Šie mokymai nenaudoja mitų ar palyginimų, aiškindami dvasines tiesas. Dvasinius principus jie aiškina paprastai, racionaliai, logiškai ir praktiškai. Taip yra dėlto, kad dabar daug daugiau žmonių yra pasirengę gauti labiau tiesioginį ir logišką dvasinės gyvenimo pusės paaiškinimą.

Aš mėginu paaiškinti dvasinius principus labai paprasta, žemiška kalba, kurią racionalioje sąmonės būsenoje esantiems žmonėms yra daug lengviau suprasti. Būtent dėl to, laipsniškas apreiškimas privalo būti esminis religijos elementas. Religijos tikslas yra pakelti žmones į aukštesnį sąmonės lygį. Kai jie pasiekia šį naują lygį, religinis mokymas, kuris juos į šį lygį pakėlė, jiems nebebus patrauklus. Šis religinis mokymas jiems nebebus reikalingas, nes bus įvykdęs savo tikslą. Tai yra laikas, kai šie žmonės turi ieškoti aukštesnio mokymo, ir galiu jus užtikrinti, kad žodžiai „prašykite ir gausite“ ir „ieškokite ir rasite“ yra dangiškas pažadas.

Dievas niekada nepaliks žmonių be paguodos. Kai sakiau: „Būsiu su jumis visada,“ daviau pažadą, kurį ketinu tesėti. Tačiau negaliu šio pažado tesėti prieš žmonių laisvą valią. Jeigu žmonės atsisako atverti savo protus ir širdis aukštesniam dvasiniam supratimui, jeigu jie laikosi įsikibę religinių dogmų arba atmeta bet kokią religiją, negaliu jiems duoti aukštesnio supratimo.

Visuomet esu pasirengęs atsakyti į kiekvieno aukštesnio supratimo nuoširdžiai ieškančio žmogaus šauksmą. Tegul turintys ausis išgirsta mano žodžius. Mano žodžiai dovanojami kiekvienam. Aš su šia planeta dar nebaigiau. Kai pasirodžiau prieš 2000 metų, mokiau minias palyginimais, bet kai likdavome vieni, viską paaiškindavau savo mokiniams. Minios nebuvo pasirengusios gilesniems mano mokymo aspektams. Šiuos vidinius, ezoterinius mokymus daviau tik savo mokiniams, kurie buvo paruošti šiems mokymams. Per šiuos praėjusius 2000 metų, žmonija pakilo į aukštesnį sąmonės lygį, ir daugelis žmonių dabar yra pasirengę mano vidiniam mokymui. Būtent dėl to mėginu perduoti šiuos mokymus per daugelį skirtingų pasiuntinių. Jeigu žmonės studijuos šiuos naujus mokymus ir nuoširdžiai sieks aukštesnio mano vidinės žinios supratimo, aš iš tiesų galėsiu atskleisti visą savo mokymų pilnatvę.

Daugelis šiuolaikinių žmonių mano, kad Jėzus Kristus atgyveno. Iš tiesų aš esu beribė kosminė būtybė ir turiu mokymus, kurie yra labai svarbūs šiandieniniame amžiuje. Turiu dar daug ką perduoti šios planetos žmonėms, tačiau, kad galėčiau perduoti savo pilną mokymą, turiu įsitikinti, kad kritinė masė žmonių yra pasirengusi paleisti senas dogmas ir doktrinas bei atverti savo protus ir širdis tikrajam vidinių Kristaus misterijų supratimui.

Mėginau padėti jums suprasti faktą, kad religiniame Žemės planetos gyvenime egzistuoja tęstinumas. Po savo prisikėlimo visam laikui pakilau į dvasinę karaliją. Daugelis žmonių atrodo manantys, kad dvasinėje karalijoje viskas stovi vienoje vietoje. Jie neteisingai interpretavo žodžius: „Jėzus Kristus, toks pat vakar, šiandien ir amžinai.“ Iš tiesų dvasinė karalija yra nuolatinio augimo procese. Aš nestovėjau vietoje per šiuos praėjusius 2000 metų. Naudojausi galimybe studijuoti daugybę Dievo karalystės aspektų, kurių negalite studijuoti, kol esate įstrigę fiziniame kūne. Sužinojau daug misterijų ir trokštu perduoti šias misterijas Žemės žmonėms. Tačiau tam man reikia atvirų protų ir širdžių. Man reikia tų, kurie būtų atviri aukštesniam supratimui ir būtų pasirengę pakilti virš įsitikinimų, su kuriais yra apsipratę.

Aš esu Jėzus Kristus. Esu net labiau gyvas, nei kada nors anksčiau. Mano meilė didesnė ir mano supratimas gilesnis nei prieš 2000 metų. Esu pasirengęs perduoti savo meilę ir savo supratimą kiekvienam, pasirengusiam klausytis. Labiausiai trokštu, kad žmonės atvertų savo protus ir širdis man ir mano naujam mokymui. Argi nejaučiate mano entuziazmo? Argi nejaučiate mano meilės? Argi nejaučiate, kaip nekantrauju perduoti jums visą savo dvasinės esybės pilnatvę?

Esu lyg taurė, per kurios kraštus liejasi besąlyginė Dievo meilė ir beribis Dievo supratimas. Išmėginkite mane, ir aš jus taip apipilsiu savo meile ir supratimu, kad nesugebėsite savo prote ir širdyje jų sutalpinti. Jūsų protas ir širdis bus lyg taurė, per kurios kraštus liesis mano meilė ir supratimas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels