Laikas apnuoginti netikrus pranašus, vadovaujančius krikščioniškoms bažnyčioms

TEMOS: Kas paslėpta, bus atskleista – akli krikščionybės vadai bus apnuoginti – turite prisiimti atsakomybę už savo pačių išganymą – absoliutistinės bažnyčios pritraukia pamokslininkus, kurie turi psichologinių problemų – Jėzus negali išganyti Ted Haggard – uždara bažnyčia apsunkina žmonėms savo psichologijos gydymą – raktas į išganymą yra psichologinis vientisumas – nuodėmė yra skilimas psichikoje – atgimkite, pagydydami psichiką – Dievo karalystė yra psichikoje – senoviniai šventraščiai negali padėti jums išspręsti šiuolaikinių problemų – problemos nuslopinimas jos neišspręs – negalite nusipirkti bilieto į dangų, darydami dalykus bažnyčioje – Ted Haggard buvo tarp žmonių, kurie persekiojo Jėzų prieš 2000 metų – daugelis vyraujančių bažnyčių yra paremtos Gyvojo Kristaus neigimu – laikas apnuoginti netikrus pranašus – daugelis netikrų pranašų užima vadovaujančius postus krikščioniškose bažnyčiose

Klausimas: Norėčiau išgirsti Jėzaus požiūrį apie neseniai pašalintą pastorių Ted Haggard, Evangelikų Naujojo Gyvenimo bažnyčios Kolorade pamokslininką, kuris prisipažino seksualiai ištvirkavęs. Kodėl toks žmogus iš viso norėtų tapti pamokslininku krikščioniškoje bažnyčioje, jeigu turi problemą, kuri yra priešinga bažnyčios mokymui? Kokį vaidmenį jo evangelistiški įsitikinimai – kurie labai skiriasi nuo to, ko moko Jėzus šioje svetainėje ir, tiesą sakant, taip pat skiriasi ir nuo to, apie ką Jėzus kalba Biblijoje – vaidina šioje situacijoje?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels (2006 m. lapkričio 11 d.):

Kaip paaiškinu šioje svetainėje, mes įžengiame į amžių, kuriame žmonijos sąmonė yra keliama aukštyn. Tai pagrinde vyksta dėl to, kad aukščiausiai esantys dešimt procentų dvasiškai brandžiausių žmonių tarnauja naujo dvasinio sąmoningumo pionieriais. Viena iš šio proceso pasekmių yra ta, kad dalykai, kurie ištisus dešimtmečius, šimtmečius ir netgi tūkstantmečius buvo slepiami, iškils į paviršių. Tai galioja tiek žmonių asmeniniam gyvenimui, tiek ir platesnėms problemoms. Šio apnuoginimo tikslas yra palengvinti žmonėms atskirti tai, kas tikra, nuo to, kas netikra, idant žmonėms būtų suteikta galimybė pasirinkti realybę vietoj dualistinės nerealybės, kurią sukūrė žmogiškasis ego. Jeigu norite citatos iš Biblijos, štai viena iš jų:

Juk nėra nieko paslėpta, kas nebus apreikšta, ir nieko paslaptyje laikomo, kas neišeis aikštėn (Morkaus 4,22).

Žmonėms vis sunkiau seksis išlaikyti kažkokį postą bažnyčioje, kuri teigia reprezentuojanti Kristų, ir tuo pat metu kažką slėpti savo asmeniniame gyvenime. Žmonėms vis sunkiau seksis nuslėpti savo veidmainiškumą, savo nesugebėjimą arba nenorą gyventi pagal savo skelbiamas tiesas, daryti tai, apie ką kalba. Taip pat ir bažnyčioms vis sunkiau bus išlaikyti fasadą, vaizduojantis, jog atstovauja Kristų, kai jų doktrinos yra atitrūkusios nuo mano Gyvosios Tiesos. Dramatiškiausias – kol kas – tokių nenuoseklumų apnuoginimas yra seksualinio išnaudojimo skandalas katalikų bažnyčioje. Pastorius Haggard tiesiog tėra dar vienas pavyzdys, ir galiu jus užtikrinti, kad po jo seks ir daugiau pavyzdžių, apnuoginančių įvairiausius nenuoseklumus. Tiesą sakant, tie, kurie yra garsiausiai šūkaujantys – ir arogantiškiausi – tvirtindami savo bažnyčios ir jos doktrinų pranašumą, turi didžiausią tikimybę būti apnuoginti.

Tai jiems ne tik suteiks galimybę įgyti šiek tiek nuolankumo, bet ir – reikia tikėtis – pažadins juos ir jų pasekėjus faktui, kad jie nesilaikė mano priesako:

Palikite juos! Jie akli aklųjų vadovai. O jeigu aklas aklą ves, abu į duobę įkris“ (Mato 15,14).

Žinoma, esu pasiruošęs padėti Ted Haggard ir jo pasekėjams, tačiau faktas yra toks, kad nieko dėl jų negalėsiu padaryti, kol jie nenorės stoti akis į akį su savo aklumu ir pripažinti, jog sekė žmonių sukurtomis doktrinomis, kurios yra visiškai atitrūkusios nuo Kristaus realybės. Tačiau tą jie galės padaryti tik tuomet, kai prisiims atsakomybę už save ir pripažins, kad raktas į išganymą nėra išorinis išganytojas. Kaip paaiškinu šioje svetainėje, tikrasis raktas į išganymą yra pasiekti Kristaus sąmonę, o tai reiškia, jog privalote įveikti susiskaldymą savo pačių psichikoje – išsitraukdami rąstą iš savo akies, ego, dėl kurio esate lyg suskilęs namas.

Kaip galima pamatyti, išstudijavus katalikų bažnyčios sekso skandalą, tai yra nepaneigiamas faktas, kad absoliutistinę tikėjimo sistemą propaguojančios bažnyčios į savo dvasininkų luomą prisitraukia žmones, kurie turi įvairių psichologinių problemų. Šie žmonės dažnai tikisi, kad, tapus dvasininkais, jiems šias problemas pavyks užgniaužti arba Dievas kažin kokiu tai būdu paims šias problemas iš jų, idant jie galėtų Jam geriau tarnauti. Tai yra automatiško išganymo svajonė, kuri yra tokia būdinga žmogiškajam ego. Tuo nenoriu pasakyti, kad tai galioja visiems dvasininkams, tačiau tai iš tiesų galioja didelei jų daliai, daug didesnei daliai, nei dauguma žmonių norėtų pripažinti.

Akivaizdu, jog evangelikų bažnyčios tikėjimo sistema ir doktrinos pritraukia žmones, kurie neprisiėmė atsakomybės už savo pačių išganymą. Būtent dėl to jiems atrodo patraukli tikėjimo sistema, kuri vaizduoja juos pasyviomis būtybėmis, esančiomis tarsi traukoma virvė Dievo ir velnio varžybose. Ted Haggard atveju, jis galėjo samprotauti, kad jo seksualiniai polinkiai yra keliami velnio – kuriam jo pamokslavimas kelia grėsmę, ir dėl to jis mėgina jį sunaikinti. Kai tuo tarpu realybė yra tokia, kad to priežastis yra jo paties psichikoje egzistuojantis skilimas, kurį jis sukėlė prieš daugybę gyvenimų, bet, žinoma, šį faktą jis neigs. Vis dėlto, ši problema niekur nedings, kol jis nenustos ieškoti išorinių priežasčių ir kol nesiliaus ieškoti išorinio išganytojo, kuris šias problemas iš jo paimtų.

Deja, evangelikų tikėjimo sistema neduoda jam jokių įrankių šio vidinio savęs ištyrimo procesui atlikti. Vietoj to, ji suteikia jo ego tobulą pretekstą visą savo dėmesį sukoncentruoti į išorę. Žinoma, jis gali teigti prisiimantis atsakomybę, tačiau iš tiesų jį ir toliau veikia tikėjimo sistema, kuri problemos priežastimi vaizduoja velnią ir kuri sprendimu laiko išorinį išganytoją, tai yra mane, Jėzų, tariamai visą darbą nudirbsiantį už jį.

Rūsti realybė yra tokia, kad negaliu išganyti Ted Haggard. Galiu padėti jam išsigydyti savo psichiką ir pasiekti vientisumą, tačiau negalėsiu to padaryti tol, kol jis nebus pasirengęs pažvelgti į rąstą savo akyje ir pripažinti, kad jis pats jį sukūrė ir turi sąmoningai jį pašalinti, įveikdamas netobulus jį sukėlusius įsitikinimus. Kai jis ims siekti vientisumo, galiausiai galės įžengti į aukštesnę sąmonės būseną, kurią vadinau Dievo karalyste, kaip yra rašoma evangelijose.

Tad turėtų būti akivaizdu tiems, kurie turi ausis girdėti, kad tikėjimo sistema, kuri teigia, jog Biblija neklysta – ir kad šiuolaikiniams religingiems žmonėms be jos daugiau nieko nereikia jų problemoms išspręsti – sukuria uždarą dėžutę, dėl kurios žmonėms yra labai sunku įveikti savo psichologines problemas. Ir, kalbant visiškai atvirai, visos žmonėms pažįstamos problemos prasideda psichikoje. Todėl tikrasis raktas į išganymą yra siekti psichologinio vientisumo, kuomet nustotumėte buvę suskilusiu namu.

Kol Ted Haggard ir kiti vyraujančių krypčių krikščioniai nepripažins šio gyvenimo fakto, tol jie man bus nepasiekiami. Jėzaus Kristaus pripažinimas savo Viešpačiu ir Išganytoju – tuo pat metu galvojant, kad aš nudirbsiu visą darbą už jus, paimdamas jūsų nuodėmes – nepriartins jūsų prie vientisumo. Tai tik nustums jūsų problemas į pasąmonę, kur jos vis stiprės, kol galiausiai išnirs į paviršių su dar didesne jėga nei prieš tai. Nėra nieko paslėpta, kas nebus atskleista.

Problemos esmė čia yra ta, kad pernelyg daug krikščionių nuodėmę apibrėžia kaip kažkokį dalyką, kurį padarėte būdami velnio įtakoje. Tačiau realybėje, nuodėmė yra sprendimas priimti dualistinį melą, kuris tuomet sukuria skilimą jūsų psichikoje. Žinoma, velnias sukūrė daug tokių melų, tačiau jūs vis tiek turėjote nuspręsti priimti šį melą, ir todėl tiktai jūs patys galite nuspręsti jo daugiau „nebepriimti.“

Todėl nuodėmės esmė yra jūsų priimtas sprendimas – kurį dažnai priėmėte prieš daugelį gyvenimų. Aš galėčiau pašalinti šio sprendimo pasekmes malonės aktu, tačiau negaliu – dėl laisvos valios įstatymo – pakeisti jūsų proto už jus ir panaikinti šį sprendimą. Tiktai jūs galite tą padaryti, ir būtent dėl to negaliu panaikinti jūsų nuodėmių, kol jūs nepanaikinote pirminio sprendimo, verčiančio jus nusidėti. Jeigu tai padaryčiau, tai tik pašalintų jūsų karminę naštą ir todėl suteiktų jums galią daryti dar daugiau nuodėmių – kurias jūs neišvengiamai darysite, kol nepanaikinsite pirminio sprendimo.

Žinau, jog vyraujančių krypčių krikščioniai įnirtingai tai neigs, tačiau jums tiesiog reikėtų užduoti sau keletą logiškų klausimų. Jeigu tai iš tiesų yra tiesa, kad mano ant kryžiaus pralietas kraujas nuplovė žmonių nuodėmės – praeities, dabarties ir ateities – tai kodėl tuomet tiesiog to nepasakiau, kodėl nedaviau jokių papildomų mokymų apie tai? Jeigu mano kraujas nuplovė žmonių nuodėmes, kam tuomet užsikrauti sau tiek rūpesčių, duodant žmonėms tiek daug kitų mokymų, skirtų pakeisti žmonių protus ir veiksmus? Jeigu išpirkau žmonių nuodėmes, kam tuomet mėginti juos įtikinėti liautis darius nuodėmes? Kodėl tuomet sakiau:

5 Jėzus atsakė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei kas negims iš vandens ir Dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę.
6 Kas gimė iš kūno, yra kūnas, o kas gimė iš Dvasios, yra dvasia. (Jono, 3 skyrius)

Ar nemanote, kad „gimti vėl“ gali reikšti vidinį procesą, per kurį įveikiate visus skilimus savo psichikoje ir tampate nauju žmogumi Kristuje? Ne per kažkokį išorinį veiksmą, kuriuo pripažįstate mane savo Viešpačiu ir Išganytoju, o per vidinį procesą, per kurį įžengiate į Dievo karalystę, kuri, kaip sakiau, egzistuoja labai ypatingoje vietoje:

Niekas nepasakys: ‘Žiūrėk, ji čia’, arba: ‘Žiūrėk, ji ten!’ Nes Dievo karalystė yra jumyse (Luko 17,21)

Žinoma, labai norėčiau padėti milijonams krikščionių, kurie yra įstrigę tokioje absoliutistinėje tikėjimo sistemoje. Deja, tokios tikėjimo sistemos sukuria tokią nepramušamą dėžutę aplink žmonių protus, jog dažnai prireikia labai dramatiško įvyko, kad ši dėžutė įskiltų. Todėl sekso skandalas katalikų bažnyčioje iš tiesų atvėrė daugelio katalikų protus, ir tikiuosi, jog kai kurie buvę Ted Haggard pasekėjai taip pat atvers savo protus mano tikriesiems mokymams. Deja, tokių įvykių kaina yra ta, jog kai kurie žmonės praranda bet kokį tikėjimą.

Iš tiesų norėčiau, kad žmonės sugebėtų savanoriškai atverti savo protą, idant mums nereikėtų išvysti dar didesnių skandalų, sudaužančių žmonių tikėjimą bet kokia religija. Tačiau turiu įspėti žmones, kad, kuo stipriau įsikibę jie laikysis į absoliutistines tikėjimo sistemas, tuo skaudesni bus šias sistemas griaunantys smūgiai. Šis amžius nebus švelnus su institucijomis ar dvasininkais, kurie įsikibę laikosi doktrinų, kurios niekada nebuvo mano mokymų dalimi ir kurios dabar yra kaip balastas, kurį į priekį einantis gyvenimas paliko už savęs.

Kimas: Ką tik perskaičiau, kad Ted Haggard dalyvaus reabilitacijos programoje, prižiūrimoje garsių evangelikų dvasininkų. Ši programa bus sudaryta iš keturių elementų:

  • Jis privalės paklusti savo patarėjams.

  • Jis privalės pripažinti savo nuodėmes.

  • Jis privalės atlyginti žalą.

  • Jis privalės tapti nuolankiu.

Ką manai apie tokią programą?

Jėzus: Ji tiesiog dar kartą patvirtina tai, apie ką kalbėjau anksčiau, tai yra, kad fundamentalistinės bažnyčios neturi įrankių padėti žmonėms įveikti gilias psichologines problemas. Tik pažvelkite, kaip pasikeitė pasaulis per šiuos praėjusius 2000 metų. Pažvelkite, kiek nepalyginamai daugiau žmonija žino apie pasaulį ir apie žmogaus psichiką. Ir tuomet pamąstykite, kaip tai yra nerealistiška, kad šventraščiai, kurie buvo nustatyti beveik prieš 17 amžių, galėtų padėti jums išspręsti problemas, su kuriomis žmonės susiduria šiuolaikiniame pasaulyje.

Pamąstykite, kiek mažai žmonės žinojo apie psichiką prieš 2000 metų. Kaip būčiau galėjęs duoti mokymus apie žmogiškąjį ego, kuriuos galiu duoti šiandien – žmonės tiesiog nebūtų jų supratę, ir būtent tai tuomet mėginau paaiškinti šiais žodžiais:

Dar daug ką turiu jums pasakyti, bet dabar negalite pakelti (Jono 16,12).

Jau vien šios citatos turėtų būti gana, kad krikščioniai nesusikurtų uždaros dėžutės ir išlaikytų ausis atviras mano Gyvajam Žodžiui. Tačiau krikščioniai, kurie primygtinai laikosi įsikibę Biblijos neklystamumo, atsisako pripažinti Gyvąjį Žodį, ir todėl jiems nelieka nieko kito, kaip tik užgniaužti psichologines problemas, užuot jas sprendus. Tai yra sisteminė problema, glūdinti pačioje vyraujančios doktrinos šerdyje, ir todėl Ted Haggard’o bažnyčia tiesiog negali jam padėti įveikti jo problemos, nes būtent pati bažnyčia ir jos doktrinos jam ir padėjo šią problemą daugelį metų slopinti. Tai yra fundamentalus gyvenimo principas, kad negalite problemos išspręsti su ta pačia sąmonės būsena, kuri šią problemą sukūrė ir ją palaiko.

Tikroji problema čia yra ta, kad Ted Haggard – ir dauguma dvasininkų, kurie vienu ar kitu būdu piktnaudžiauja savo padėtimi – turi gilų skilimą savo psichikoje. Jis turi vieną asmenybę, kuri yra visiškai laiminga, galėdama paklusti savo patarėjų autoritetui, pripažinti savo nuodėmes, atlyginti žalą ir tapti nuolankiu. Todėl jam bus lengva laikytis šios programos, tačiau, kol su pamatine problema nieko nebus daroma, tol jis nė žingsneliu nepriartės prie vientisumo. Todėl bažnyčia galės teigti – kažkuriuo metu ateityje – jog jis pilnai išgijo, tačiau jo viduje niekas iš tiesų nebus pasikeitę.

Kimas: Oficialiame laiške, kurį Ted Haggard nusiuntė savo bažnyčiai, jis teigė žinojęs apie šią problemą daugelį metų ir netgi ieškojęs pagalbos, tačiau problemos tai nepašalino.

Jėzus: O priežastis yra ta, kad pagalbos jis ieškojo savo krikščioniškojo tikėjimo sistemos uždaroje dėžutėje. Tačiau, jeigu mėginate išspręsti problemą, remdamiesi tam tikra tikėjimo sistema, ir jeigu šios problemos nepavyksta pašalinti, tuomet laikas išeiti iš šios tikėjimo sistemos ribų. Kaip sakė Einšteinas, jeigu darote tą patį dalyką ir tikitės kitokių rezultatų, esate pamišę. Tačiau, kai žmonės įstringa fundamentalistinėje tikėjimo sistemoje, jie nesugeba matyti šios akivaizdžios tiesos, ir todėl jiems nelieka kitos galimybės, kaip tik mėginti užgniaužti problemą.

Kimas: Atrodo, kad būtent tai Ted Haggard ir darė. Jis sakė, kad, kai neįveikė problemos, tiesiog nustojo apie tai kalbėti, kad nebežeistų žmonių, kuriuos myli.

Jėzus: Ir paskutinis teiginys yra tipiškas ego naudojamas pasiteisinimas. Nors gal jo išorinis protas būtent taip ir galvojo, realybė yra tokia, kad jis pasiekė tašką, kuriame – kažkuriame lygmenyje – suvokė, jog jo krikščioniški įsitikinimai tiesiog negali padėti jam įveikti šios problemos. Tad mėgindamas sukliudyti išsilaisvinti iš jo kontrolės, ego sugebėjo pasinaudoti jo puikybe ir priversti jį įsikibti į savo tikėjimo sistemą, užuot peržengus jos ribas. Užuot ieškojęs pagalbos vienintelėje vietoje, kur ją galima rasti – už savo proto dėžutės ribų – jis nusprendė laikytis įsikibęs į šią dėžutę ir nusprendė priversti save paklusti jos išoriniams standartams. Jo ego sugebėjo jį įtikinti, kad, jeigu jis vaidins tikro Kristaus atstovo rolę, tai jis tokiu ir taps, ir jam nereikės spręsti skilimo psichikoje, kurį sukėlė ego.

Kimas: Tiesą sakant, Ted Haggard rašė savo laiške, kad jo viešoji asmenybė nėra melas, ji tiesiog nėra pilna. Man tai skamba taip, lyg jis norėtų pasakyti, kad jis iš tiesų yra tas pats pastorius, kurį visi pažįsta. Jis tiesiog turi ir tą kitą pusę, kuri jį traukia kita kryptimi, tačiau, jeigu tik galėtų ją pašalinti, jis vėl taptų tuo pačiu pastoriumi, kurį visi pažinojo.

Jėzus: Ir šitoks teiginys turėtų parodyti nuovokiems žmonėms problemos esmę. Tai demonstruoja, kaip toli Ted Haggard yra nuo to, kad iš tiesų pripažintų savo problemą. Jis ir toliau laikosi įsikibęs tikėjimo, jog dėl to, kad padarė visus šituos išorinius dalykus būdamas pastoriumi – manydamas, jog darė juos dėl Kristaus ir kad aš visiems tiems dalykams pritariu – jo viešoji persona yra tikra ir nėra paremta melu. Tad jam tiesiog reikia atsikratyti „blogos“ asmenybės ir jis automatiškai taps gerąja asmenybe.

Tačiau kaip mėginau švelniai jums pasakyti, jis buvo pastorius bažnyčioje, kurios visa tikėjimo sistema yra atitrūkusi nuo Kristaus realybės. Todėl ir visas jo santykis su savo pastoryste yra paremtas melu, ir dėl to jis tai darė ne dėl manęs ar dėl kitų žmonių. Jis tai darė, nes giliai viduje tiki, kad jam padarius visus šituos išorinius dalykus krikščionių bažnyčioje, Dievas tiesiog privalės jį išgelbėti. Jis mėgino nusipirkti sau bilietą į dangų nekeisdamas savęs, neišsitraukdamas rąsto iš savo akies, kaip paaiškinu savo ego mokymuose.

Rūsti realybė yra tokia, kad Ted Haggard – ir daugelis į jį panašių žmonių – turi tokį gilų skilimą savo psichikoje, kad abi šios jo asmenybės yra netikros. Jos abi yra paremtos dualistine sąmone, antikristo melais. Tėra tik VIENA galimybė tokiems žmonėms kaip jis įveikti savo problemas, ir tai yra, galiausiai pamatyti, kad abi – arba visos – jų išorinės asmenybės kyla iš ego ir yra paremtos melais. Jie turi atsistoti ant Kristaus uolos ir paprašyti vedimo, kad sąmoningai galėtų pamatyti ir atmesti visus dualistinius melus, kurie ir paruošė dirvą šiam skilimui. Jie, tikrąja to žodžio prasme, turi iš naujo dvasiškai atgimti, tačiau tai yra žymiai gilesnis procesas nei tai, ką evangelikai ar kiti krikščioniai vadina atgimimu iš naujo.

Kimas: Kalbi ganėtinai griežtai, ir atrodo, jog neturi daug vilčių dėl tokių žmonių?

Jėzus: Na, aš visada laikausi tyros vizijos, tačiau Kristaus protas mato viską, įskaitant ir problemą, kuri privalo būti įveikta, kad tyra vizija galėtų įsikūnyti. Todėl taip pat matau, kad, kol žmonės nenorės pažvelgti į centrinę problemą, jie nebus net pradėję jos įveikimo proceso – kad ir kaip jie save beapgaudinėtų išoriniais veiksmais ar deklaracijomis, net ir išoriniais įsitikinimais, kylančiais iš ego.

Jeigu norite žinoti pilną tiesą, Ted Haggard tėra tik vienas iš daugybės gyvybės srautų, kurie labai ilgą laiką buvo šioje planetoje ir turėjo daugybę įsikūnijimų, ir jis dažnai siekė valdžios postų įvairiose bažnyčiose. Jis buvo tarp tų žmonių, kurie persekiojo mane prieš 2000 metų, tai yra, jis buvo tarp žydų fundamentalistų, kurie nenorėjo pripažinti Gyvojo Kristaus, kai stovėjau priešais juos kūne. Vietoj to, jie naudojosi savo pačių susikurtomis senųjų šventraščių pažodinėmis interpretacijomis, mėgindami pasmerkti mane arba uždaryti mane į dėžutę. Jie nenorėjo, kad daryčiau tai, ką Gyvasis Kristus daro visada: meta iššūkį žmonių proto dėžutėms, idant padėtų jiems pamatyti būtinybę kopti aukštyn.

Ted Haggard iš tiesų yra vienas iš aklų vadų, ir jeigu jis nori išgyti, privalo būti pasirengęs pripažinti, kad skilimas jo psichikoje prasidėjo nuo jo pirminio maišto prieš Gyvąjį Kristų, kuris įvyko dar prieš pirmą kartą jam inkarnuojantis šioje planetoje. Todėl tikroji jo problema yra ta, kad jis iš tiesų nepakluso Gyvojo Kristaus autoritetui. O tai, kad jis šiame gyvenime buvo įžymiu pastoriumi bažnyčioje, kuri teigia atstovaujanti Kristų, šio fakto niekaip nekeičia.

Faktas yra toks, kad pažodinės bažnyčios – ir į jų tarpą taip pat įskaitau ir katalikų bažnyčią, kuri yra paremta Petro mąstysena – yra paremtos fundamentaliu Gyvojo Kristaus autoriteto neigimu. Užuot priėmusios tikrąjį Gyvojo Kristaus autoritetą, jos seka išoriniu autoritetu – žemišku, žmonių sukurtu autoritetu – ir aukščiausiu savo autoritetu skelbia pažodines šventraščių interpretacijas. Pažvelkite, ką darė su manimi susidūrę rašto aiškintojai ir fariziejai prieš 2000 metų. Jie naudojosi šventraščiais, kad atstumtų mano teisę atnešti Gyvąją Kristaus Tiesą – reikalaudami, kad paklusčiau žmonių sukurtoms šventraščių interpretacijoms, kurios niekada nebuvo, ir joms nebuvo skirta būti, neklystančiu Dievo žodžiu. Lygiai tokioje pačioje mąstysenoje matote įstrigusius daugybę šiandieninių krikščionių pamokslautojų fundamentalistų– tačiau šie žmonės drįsta teigti esantys tikrieji Kristaus atstovai.

Kaip manote, ką Ted Haggard ir evangelikų lyderiai pasakytų, išvydę mano svetainę? Jie pasmerktų ją kaip velnio darbą ir pasmerktų mane, Gyvąjį Jėzų Kristų, kaip netikrą Kristų. Bet iš tiesų tai jie yra netikri Kristūs, ir kai kurie iš jų yra tie patys gyvybės srautai – reinkarnavęsi į postus, kuriuose teigia atstovaujantys Kristų – apie kuriuos sakiau:

Jūsų tėvas – velnias, ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys ir nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Kalbėdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas. (Jono 8,44)

Žinau, jog kai kuriuos žmones šokiruos mano tiesumas ir jie manys, kad turėčiau rodyti užuojautą. Tačiau jau pernelyg ilgai stebėjau, kaip žmonės teigia esantys vieninteliai Kristaus atstovai, ir tuo pat metu skleidžia antikristo melus, užmaskuotus neklystančių doktrinų pavidalu. Tiesiog atėjo laikas apnuoginti šiuos žmones ir jų melus, todėl pasinaudoju šia galimybe pradėti naują etapą, kuris iš tiesų plėsis atsiradus galimybei – o ji iš tiesų atsiras. Įvyks daug apnuoginimų, tiek apie bažnyčios, tiek ir apie valdžios daromas nedarbes:

Prisimenate, kai kabodamas ant kryžiaus tariau:

Jėzus tarė: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro.“ (Luko 23,34)

Ir jie vis dar nežino, ką daro, tačiau atėjo laikas, kad jie – ar bent jau kiti žmonės – pradėtų tai žinoti. O jeigu jie nepamatys, ką daro, tuomet mano atleidimas – teikęs jiems galimybę pakartotinai įsikūnyti – privalės būti patrauktas, ir tuomet jiems teks susidurti su teismu, ir arba nuolankiai priklaupti prieš Gyvojo Kristaus autoritetą, arba būti nuteistiems savo pačių arogancijos, arogancijos, kuri skatina juos tikėti, jog žino geriau už Kristų, ar netgi žino geriau už Dievą.

Saugokitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. (Mato 7,15)
Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžios. (Mato 24,11)
Nes atsiras netikrų Kristų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, kad suklaidintų, jei įmanoma, net išrinktuosius. (Mato 24,24)

Atėjo laikas, kad tie, kurie vadina save mano pasekėjais, pabustų ir suvoktų, jog daug šių netikrų pranašų vaikščioja šiandien, ir daugybė jų yra užėmę aukštus postus krikščioniškose bažnyčiose. Jie teigia atstovaujantys Kristų, tačiau pažvelkite už išorinių regimybių ir pamatysite plėšrius vilkus, kurie neigia Gyvąjį Kristų ir viską, kam jis atstovauja. Laikas žmonėms pabusti ir nustoti būti aklais aklų vadų pasekėjais.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2006 Kim Michaels