Nesusitelkite į Jėzaus kančias, susitelkite į jo pergalę prieš kančią

TEMOS: Gaujos sąmonė ir Jėzaus nukryžiavimas – negatyvios energijos sūkurys užvaldo žmonių protus – išsigydykite savo žaizdas, kurias gavote praeituose gyvenimuose – sunku būti taikiu kaip balandis, kol tebeturite neišgydytų žaizdų – nesusitelkite į Jėzaus kančias, susitelkite į jo pergalę prieš kančią

Klausimas: Kiekvieną kartą, kai dalyvauju Gerosiose Penktadienio Mišiose (aš esu katalikė), kai yra skaitomos kančios eilutės, tiesiog absoliučiai negaliu kartoti atsakymų. Viena mano dalis tiesiog negali garsiai šaukti šių žodžių, tokių kaip: „Ant kryžiaus jį!“ Man taip pat yra labai sunku žiūrėti, kaip kankinamos gyvos būtybės (filmuose ar žinių naujienose). Kokia yra tavo nuomonė apie šiuos Kristaus kančios vaidinimus, tiek skaitant eiles apie Kančią, tiek ir teatralizuotus vaidinimus apie Kančią, kokie pavyzdžiui vyksta Meksikoje?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Jeigu perskaitysite mano mokymą apie dvasinio vystymosi pakopas, pamatysite, kad egzistuoja tam tikra grupė žmonių šioje planetoje, kurie sąmoningai maištauja prieš Dievą ir Dievo tikslą. Tai yra žmonės, kurie sąmoningai žeidžia ir kankina kitus, nes tai jiems suteikia galios pojūtį, kuris bent iš dalies patenkina jų nepasotinamą valdžios troškimą. Taip pat galite matyti, kad egzistuoja didelė grupė žmonių, kurie nemaištauja prieš Dievą sąmoningai, tačiau jie arba pyksta ant Dievo, arba yra taip giliai sužeisti, jog yra tapę abejingais arba nejautriais. Šie žmonės lengvai pasiduoda gaujos sąmonei, ir dauguma žmonių, kurie sudarė mano nukryžiavime dalyvavusią minią, būtent ir priklausė šiai žmonių kategorijai.

Kiekvieną kartą gimus gaujos sąmonei, taip nutinka todėl, kad dalis maištingų žmonių, bendradarbiaudami su fiziniame kūne nesančiomis tamsos jėgomis, sukuria negatyvios energijos sūkurį. Kai šis sūkurys tampa pakankamai stiprus, jis ima traukti žmones į žemyn tempiančią spiralę, ir šioms energijoms toliau plintant milžinišku greičiu, tikrąja to žodžio prasme galite pamatyti, kaip didelė grupė žmonių beveik akimirksniu gali pavirsti gauja. Tai iš tiesų yra vienas iš pačių pavojingiausių reiškinių Žemės planetoje, ir galiu jus užtikrinti, kad tai yra labai nemaloni patirtis tapti įtūžusios minios taikiniu.

Dauguma žmonių, kurie būna įtraukiami į tokį negatyvų sūkurį, tiesiog nėra pakankamai stiprūs jam pasipriešinti, ir nesuvokia kas su jais vyksta energetiniame lygmenyje. Jie nemato negatyvaus sūkurio ir netgi nejaučia, kaip jis užvaldo jų asmeninį energetinį lauką. Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurios sakiau: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino ką daro.“ Kitaip tariant, net ir tuomet, kai žmonės yra įtraukiami į gaujos sąmonę, tai nebūtinai reiškia, kad jie yra pikti ar blogi žmonės. Jie tiesiog turi pernelyg mažai savikontrolės, per menką individualų tapatumo jausmą, turi per mažai Kristaus sąmonės, kad galėtų pasipriešinti masinės sąmonės traukai.

Kaip galite matyti iš mano mokymo apie išsivystymo lygmenis, yra žmonių, kurie pradėjo gydyti savo psichiką, tapdami tiesos ieškotojais. Šie žmonės yra įgiję pakankamai savikontrolės, ir gaujos sąmonė jų paprasčiausiai negali įtraukti. Štai kodėl tau ir daugeliui kitų yra sunku kartoti atsakymus, kai kančios eilės yra skaitomos bažnyčioje. Daugeliui žmonių taip pat yra sunku stebėti teatralizuotą kančios vaidinimą ar netgi žiūrėti neseniai išėjusį filmą apie mano kančią.

Galiu tik pagirti tave ir kitus žmonės, pakilus į aukštesnį sąmonės lygį, kuris leidžia jums pasipriešinti negatyviam žemyn traukiančiam sūkuriui, kurį sukūrė tamsos jėgos. Tai, kad tau yra sunku kartoti šiuos atsakymus, tokius kaip: „Ant kryžiaus jį!“ yra geras ženklas, parodantis, kad pakilai į aukštesnį sąmonės lygį. Kitas geras ženklas yra tai, kad tu, būdama katalikė, esi pasirengusi atsiųsti man klausimą į šią svetainę. Žinau, kad daugelis katalikų net nedrįsta pažvelgti į šią svetainę, o dauguma tų, kurie drįsta į ją pažvelgti, atmeta ją, tuo būdu atstumdami mane, rimtai šios svetainės net neištyrę.

Noriu pasakyti, kad tai, žinoma, yra gerai, jog tau yra sunku žiūrėti, kaip kankinamos gyvos būtybės. Vis dėlto, daugeliui žmonių tai yra sunku būtent dėl to, kad jie turi gilias žaizdas savo gyvybės sraute, kurias gavo asmeniškai ankstesniame gyvenime arba žiūrėdami, kaip yra kankinami kiti žmonės. Šiems žmonėms norėčiau labai rekomenduoti pasistengti išsigydyti šias žaizdas, o vienas iš geriausių įrankių tai padaryti yra Motinos Marijos Atleidimo rožinis.

Priežastis, dėl kurios yra svarbu išsigydyti tokias žaizdas, yra ta, kad, jeigu turite labai gilias žaizdas, galite būti linkę vengti žiūrėti į faktą, kad šioje planetoje egzistuoja daug problemų, kurias reikia išspręsti, ir jos bus išspręstos tik tuomet, kai geri žmonės nustos ignoruoti šias problemas ir ims apie jas atvirai kalbėti. Kitaip tariant, man reikia tų, kurie būtų taikūs kaip balandžiai, ir todėl niekada nė minties neturėtų sužeisti kitą gyvybės dalį, tačiau tuo pat metu būtų išmintingi kaip žalčiai, ir todėl būtų pasirengę pažvelgti į daugelį netobulų sąlygų, kurios yra tiesioginis žaltiškų melų padarinys, ir mestų iššūkį šiems melams, kad ir kur juos besutiktų.

Kaip aprašau savo mokyme apie išsivystymo pakopas, žmonės yra daugelyje skirtingų sąmonės lygmenų. Todėl paprastai neturiu jokių problemų dėl žmonių rengiamų kančios vaidinimų, nes tai iš tiesų leidžia žmonėms patirti tuos jausmus, ir tai iš tiesų gali išgydyti jų jausmus ir padėti jiems pasiekti aukštesnį brandumo lygį. Yra daug žmonių, kurie dalyvavo šiuose kančios vaidinimuose ir suvokė šį buvimo gaujos sąmonėje ir šaukimo, kad būčiau nukryžiuotas, paklydimą.

Tačiau tai pasakęs, visgi norėčiau, kad visi šie kančios vaidinimai nesutelktų pernelyg didelio dėmesio į mano kančią. Egzistuoja subtili pusiausvyra tarp mano nukryžiavimą lydėjusių įvykių pripažinimo, nenueinant per toli į kraštutinumą, kuomet susitelkiate į negatyvius dalykus. Tai yra tik viena iš problemų su Melo Gibsono filmu apie mano kančią. Taip pat norėčiau, kad vaidinimas apie mano kančią visada baigtųsi mano prisikėlimu ir pakylėjimu, idant žmonių dėmesys būtų pakylėtas aukštyn į tikrąją mano nukryžiavimo ir fizinės mirties prasmę. Svarbiausias faktas nėra tai, kad buvau nukryžiuotas, svarbiausia žmonijai yra tai, kad po nukryžiavimo prisikėliau.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels