Religija arba bažnyčia gali būti atnaujinta tik per Gyvąjį Žodį

TEMOS: Sąmonės teismas – kai kurios kongregacijos pradėjo transcenduoti senąjį mąstymą – mokytojai dirba su daugeliu atviro proto žmonių daugelyje bažnyčių – Žodis teisia žmones – bažnyčia gali būti atnaujinta tik per Gyvąjį Žodį – tik per Gyvąjį Žodį galite pakilti virš dualizmo – Gyvasis Žodis teka per individualius žmones – tvirtai laikomi įsitikinimai gali apriboti Žodį – įmanoma atkirsti save nuo Šventosios Dvasios ir atsiverti melagingai dvasiai

Klausimas: Mylimas Jėzau, noriu paklausti, ar šiandien Anglijos bažnyčiai paskelbtas teismas apima ir visą pasaulinę anglikonų bendruomenę? Turiu asmeninę priežastį, dėl kurios to klausiu, ir ši priežastis yra tai, kad savo dvasinėje kelionėje gavau labai didelę pagalbą ir palaiminimus iš anglikonų bažnyčios, Škotijos Episkopalinės bažnyčios pavidalu. Pavyzdžiui, mane jie išmokė, kad Dievo meilė visada yra absoliučiai besąlygiška.

Atsakymas iš pakylėtojo Jėzaus per Kim Michaels:

Šis teismas yra konkrečiai Anglijos bažnyčiai. Ir dabar, žinoma, žinote, kad daugelis kitų bažnyčių anglikonų bendruomenėje ir pati bendruomenė yra artimai susijusios su Anglijos bažnyčia – tad jos perėmė daug dalykų ir įsitikinimų iš Anglijos bažnyčios. Ir todėl šis teismas yra ne tik specifinei institucijai, bet tai iš tiesų yra teismas už šios institucijos egzistuojančiai sąmonei.

Tad teismas tam tikra prasme apima visus, kurie yra paveikti šios sąmonės būsenos. Tačiau iš tiesų yra bažnyčių kongregacijoje, Anglikonų bendruomenėje, kurios jau pradėjo atsiskyrimo nuo šios sąmonės procesą. Ir tau pasisekė patekti būtent į tokią bažnyčią.

Vėlgi, tai nereiškia, kad Škotijos bažnyčia yra pasiekusi aukščiausią savo potencialą. Nes joje dar daug kas turi būti pakeista, kad būtų galima atkurti tikruosius Kristaus mokymus. Tačiau tai iš tiesų yra tiesa, kad visada egzistuoja tam tikras sąmonės spektras, net ir katalikų bažnyčios viduje. Matote, kad kai kurios individualios kongregacijos, bendruomenės ir bažnyčios aklai neseka Romos diktatais, ir vietoj to yra susikūrusios savo individualias praktikas, savo požiūrius ir įsitikinimus bei pasaulėžiūrą, kurie yra daug lankstesni už dogmatiškus diktatus, ateinančius iš popiežiaus sosto.

Tad mes iš tiesų dirbame su visais, kurie yra atviri naujoms idėjoms. Dirbame su visur esančiais žmonėmis. Mes nenorime, kad jūs, kurie esate dvasingi žmonės, susikurtumėte apibendrinimus darančią sąmonę, kuri sakytų, jog dėl to, ką mes sakome apie katalikų bažnyčią, katalikų bažnyčia yra bloga ir visi katalikai yra blogi. Tai, žinoma, yra senasis, dualistinis kelias. Nes mes dirbame su visur esančiais gyvybės srautais.

Yra daug žmonių Anglijos bažnyčioje ir katalikų bažnyčioje, yra daug dvasininkų ir vadovų, kurie yra pakilę į aukštesnę sąmonės būseną. Ir mes su jais dirbame individualiu būdu. Tačiau turite suprasti, kad kiekvienas, priklausantis tam tikrai išorinei bažnyčiai, tokiai kaip katalikų bažnyčia, ir toliau prisideda prie visos institucijos palaikymo. Tai nereiškia, kad jie būtinai turėtų šią instituciją palikti, nes potencialiai jie gali padėti transformuoti visumą.

Tačiau jums reikia suprasti, kad mes siekiame pakeisti už institucijų slypinčią sąmonę, ir būtent šiai sąmonei privalo būti mestas iššūkis, ji privalo būti apnuoginta – ir todėl galiausiai privalo būti nuteista. Tad teismas pirmiausia yra šiai sąmonės būsenai.

Ir dabar prisiminkite mano žodžius iš Biblijos, kad ne aš teisiu žmones, nes žmones iš tiesų teisia Žodis. Pagal savo žodžius būsite išteisinti ir pagal savo žodžius būsite pasmerkti. Nes jūs išteisinate arba pasmerkiate save pagal žodį, kurį priimate. Ar priimate Gyvąjį Žodį, ar priešingai – laikotės įsikibę negyvo žodžio? Tačiau, kol žmonės nėra patyrę Gyvojo Žodžio, kaip jie iš tiesų gali pasirinkti? Jeigu užaugo kultūroje, kurioje buvo susidūrę tik su mirusiu žodžiu, jie iš tiesų niekada net ir neturėjo pasirinkimo.

Ir būtent to mes trokštame, kad visi jūs – savitais, individualiais būdais – taptumėte atviromis durimis Gyvajam Žodžiui, kad galėtumėte duoti žmonėms šį tikrąjį pasirinkimą. Ir vėlgi, tai yra vienintelis būdas atnaujinti bet kokią krikščionišką bažnyčią – ir šis atnaujinimas reiškia, kad bažnyčia atsivertų kokiai nors Gyvojo Žodžio išraiškos formai.

Tačiau jums reikia būti atsargiems ir suvokti, kad tai nereiškia, jog bažnyčiai reikia priimti, kad galiu kalbėti per fizinį asmenį, ir kad jiems reikia sekti tuo, kas yra sakoma per šį pasiuntinį ar per ką nors kitą. Egzistuoja skirtingos Gyvojo Žodžio formos. Tačiau esminis suvokimas čia yra toks, kad Gyvasis Žodis ateina iš aukštesnio šaltinio, iš Tiesos Dvasios, kuri yra virš visų žmonių sukurtų doktrinų. Ir todėl, kai turite Gyvojo Žodžio tradiciją, turite pamatą, kuriuo remdamiesi galite siekti pakilti virš ego dualizmo. Ir tai yra vienintelis būdas – absoliučiai vienintelis būdas – neleisti bažnyčiai nugrimzti į dualistinės sąmonės iškrypimą.

Nėra jokio kito būdo pakilti virš dualizmo, kaip tik per Gyvąjį Žodį. Nes negalite pakilti virš dualizmo vien intelekto pagalba. Nes, jeigu tai būtų buvę įmanoma, galiu jus užtikrinti, kad daugelis krikščioniškų bažnyčių jau būtų atradusios Dievo karalystę intelektualiniais samprotavimais. Tačiau, nepaisant to, kad turi pačias įmantriausias intelektualines doktrinas ir apologetiką, jos nerado karalystės, argi ne taip?

Ir čia dar tiesiog noriu pridurti, kad krikščioniškose bažnyčiose iš tiesų yra daug narių, pamokslautojų ir vadovų, kurie turi tam tikrą Gyvojo Žodžio laipsnį. Ir aš iš tiesų neketinu sakyti, kad jo niekur negalite rasti, ar kad jį turi tik keletas žmonių. Mes norime užbaigti visus tuos žaidimus išskirtinumu ir norime, kad suvoktumėte, jog visi žmonės turi potencialą būti Gyvojo Žodžio instrumentais, ir vis dėlto bus žmonių, kurie užims vadovaujančius postus įvairiose organizacijose ir institucijose.

Tad, vėlgi, mes gerbiame visus, kurie turi tam tikrą Gyvojo Žodžio laipsnį, tačiau taip pat norime, kad jūs, kurie esate dvasingiausi žmonės, įsisąmonintumėte faktą, kad Gyvasis Žodis visada teka per individo sąmonę. Ir būtent dėl to mes atvirai ir aiškiai sakome, kad, kai aš kalbu per šį konkretų pasiuntinį, kalbu per pasiuntinio sąmonę, ir todėl tai, ką sakau, bus šiek tiek paveikta kultūros, kurioje užaugo pasiuntinys. Ir būtent dėl to egzistuoja tam tikri apribojimai tam, ką galiu išsakyti, nes, jeigu pasiuntinys neturės išorinio suvokimo, jeigu jis neturės žodyno ir koncepcijų savo prote, tuomet negalėsiu naudotis šiais žodžiais, kad išreikščiau tam tikrą mintį per šį konkretų instrumentą. Ir būtent dėl to reikia, kad Gyvąjį Žodį skleistų daugelis žmonių.

Tačiau kitas svarbus suvokimas, kuris čia kyla, yra tai, kad tie, kurie nori būti geriausiais įmanomais Gyvojo Žodžio instrumentais, visada turi sąmoningai suvokti potencialą, kad jie gali paveikti Žodį tam tikrais tvirtai laikomais įsitikinimais. Yra tokių krikščionių pamokslautojų, kurie turi tam tikrą Gyvojo Žodžio laipsnį, arba Šventąją Dvasią, kaip jie yra linkę tai vadinti. Tačiau, kadangi jie labai tvirtai laikosi įsikibę tam tikrų įsitikinimų – kurių nenori kvestionuoti – na tai tuomet Gyvasis Žodis iš tiesų yra paveikiamas šių įsitikinimų, ir todėl Gyvasis Žodis niekada negalėtų kvestionuoti tų įsitikinimų per tą konkretų pamokslautoją. Nes, jeigu Gyvasis Žodis imtų tai kvestionuoti, pats pamokslininkas pradėtų manyti, kad tai kalba velnias ir jis tai nutrauktų.

Štai kodėl jums reikia pamąstyti apie teiginį, kad Šventoji Dvasia pučia ten, kur nori. Ir kurį laiką, galite turėti per jus tekančią Šventąją Dvasią kaip galimybę, tačiau, jeigu nenorėsite savęs transcenduoti ir nenorėsite transcenduoti savo tvirtai laikomų įsitikinimų – tekėdami kartu su Dvasia, tekėdami su Gyvenimo Upe – na tai tuomet galiausiai būsite atkirsti nuo Šventosios Dvasios. Ir būtent dėl to matote, kaip kai kurie pamokslautojai nenori palikti pozicijų, kurias pasiekė, ir todėl jie iš karto susiderina su žemesne dvasia, kuri vis dar suteikia jiems tam tikrą galios jausmą, kuriuo jie gali apakinti savo pasekėjus, priversdami juos patikėti, kad viskas yra kaip anksčiau.

Žinoma, mano mylimieji, Kimas jokiais būdais nekultivuoja idėjos, kad turi monopolį tikrajam Jėzui. Nes, jeigu jis imtų tai daryti, na tai tuomet tikrasis Jėzus labai greitai pasitrauktų ir vietoj jo galbūt imtų kalbėti koks nors apsišaukėlis.

Jeigu norite būti Dvasios instrumentu, turite būti pasiruošę nuolatos save transcenduoti. Nes kas gi yra Dvasia – argi ji nėra nuolatinė savitranscendencija? Gyvenimo Upė nuolatos teka, kadangi ji nuolatos transcenduoja save ir tampa Daugiau, ir baigtinė Kūrėjo išraiška vis arčiau ir arčiau priartėja prie savo begalinio šaltinio. Tai yra kosminis šokis, Dievo įkvėpimas ir iškvėpimas. Tekėkite su juo ir paleiskite pagundą įgrūsti jį į kokią nors proto dėžutę. Nes jokia proto dėžutė nesutalpins Dvasios – tačiau ji įkalins JUS.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels