Ar Biblija niekada neklysta?

TEMOS: Daugelis krikščionių naudojasi Biblija, kad uždarytų savo protus Jėzaus Gyvajam Žodžiui – Biblijos ištakos labai senos – daugelis dalykų buvo pridėta politiniais sumetimais – Kai kurios Senojo Testamento dalys yra istoriniai užrašai – Jėzus norėjo perduoti Gyvąjį Žodį – Naujasis Testamentas buvo istorinis vadovas – vienintelis būdas išspręsti nesutarimus yra Gyvasis Žodis – Dievo žodis perduodamas per apmokytus žmones – individualizuotas žodis – daugiau nei vienas teisingas būdas – gali būti ne visiškai grynas – pirminiai šventraščiai buvo daug didesni už išlikusius iki šių laikų – kodėl ignoruojate laipsnišką apreiškimą? - naujas apreiškimas dažnai perduodamas už įtvirtintos bažnyčios ribų – pridėjimai ir atėmimai dėl politinių priežasčių – neribokite Dievo ir Jėzaus

Klausimas: Ar Biblija yra Dievo žodis?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Užduodu šį klausimą, nes tokia daugybė labiausiai man atsidavusių pasekėjų taip prisirišo prie Biblijos, kad net girdėti nenori apie jokius kitus dvasinius mokymus. Tiesą sakant, daugelis jų net ir mano Gyvojo Žodžio nenori girdėti. Žinoma, man ne prie širdies ši situacija, kai negaliu bendrauti su savaisiais. Žinau, kad dauguma šių krikščionių greičiausiai neskaitys šių mokymų. Visgi norėčiau aptarti šį klausimą.

Aš esu Jėzus Kristus ir aš esu pakylėtoji būtybė. Visi kada nors Žemėje įvykę įvykiai yra įrašyti, ir aš turiu neribotą priėjimą prie šių įrašų. Žvelgdamas į Biblijos istoriją, galiu nedvejodamas pasakyti, kad Biblija yra sudėtingiausias literatūros kūrinys šioje planetoje.

Biblijos istorija tokia sena, kad tiek tradiciniams krikščionims, tiek mokslininkams materialistams sunku būtų tuo patikėti. Senasis Testamentas atsirado iš senovės laikų žodinės tradicijos, nesuskaičiuojamą kartų pasakotos ir perpasakotos. Esu tikras, jog suprantate, kad per tokį ilgą procesą kai kas galėjo būti prarasta, kai kas iškreipta, ir kai kas pridėta.

Kai kurios Senojo Testamento dalys iš tiesų buvo įkvėptos iš Aukščiau. Daug dalykų buvo pridėta į šį pirminį apreiškimą, ir šie papildymai taip pat buvo Dangaus įkvėptas Dievo Žodis. Todėl dalis Senojo Testamento iš tiesų atėjo iš dangiško įkvėpimo šaltinio. Tačiau per savo ilgą gyvavimo istoriją Senasis Testamentas buvo ne kartą keičiamas, o jį keitę žmonės negerbė Dievo Žodžio ir, siekdami savo tikslų, be jokių skrupulų vienur kai ką pridėjo, kitur kai ką išėmė ar iškreipė.

Todėl geriausia, ką būtų galima pasakyti apie Senąjį Testamentą, yra tai, kad jame iš tiesų esama Dievo Žodžio fragmentų, tačiau didžioji jo dalis nebėra grynas Dievo Žodis. Taip pat reikėtų suprasti, jog kai kurios Senojo Testamento dalys niekada ir nebuvo Dievo Žodis. Tai buvo tam tikros žmonių grupės istoriniai pasakojimai, su tikslu išsaugoti šią istoriją ateities kartoms.

Kalbant apie Naująjį Testamentą, viena iš priežasčių, dėl kurių asmeniškai neužrašinėjau savo mokymo, buvo ta, jog nenorėjau dėstyti išorinės doktrinos, nes žinojau, kad ji bus neišvengiamai iškraipyta. Ir kam man skelbti išorinę doktriną, jei vis dar tebeperdavinėjau Gyvąjį Žodį? Be to, tikėjausi perdavinėti šį Gyvąjį Žodį dar labai ilgą laiką.

Todėl noriu, jog suprastumėte, kad, kai pirmieji evangelijų rašytojai užrašinėjo Naująjį Testamentą, jų tikslas nebuvo pilnai aprašyti mano gyvenimą ir mokymą. Jų tikslas buvo išsaugoti istorijai kai kuriuos svarbiausius mano gyvenimo įvykius, kad augančiam krikščionių judėjimui nereikėtų ginčytis dėl to, ką padariau ar pasakiau. Tai buvo kilnus tikslas, bet vėlgi, turiu pasakyti, jei tik žmonės būtų norėję, šią informaciją būtų galėję gauti tiesiogiai iš manęs.

Taip pat turiu pasakyti, kad vienintelis kelias išspręsti nesutarimus tarp įvairių krikščionių grupių, yra Gyvasis Žodis ir Kristaus sąmonė. Matydami gausybę šiuo metu egzistuojančių krikščioniškų sektų, kurių kiekviena tvirtina, kad tik ji vienintelė teisingai interpretuoja prieš 2000 metų užrašytus šventraščius, esu tikras, jog sutiksite, kad jokie rašytiniai šaltiniai negali išspręsti nesutarimų tarp krikščionių. Dualistinis protas sugeba sukurti konfliktą, kur nėra jokio konflikto, ir niekada negalėsite išspręsti šio konflikto naudodamiesi dualistiniu protu. Todėl jokie rašytiniai šaltiniai, kad ir kaip autoritetingai jie beatrodytų, niekada nesugebės išspręsti nesutarimų ir skirtumų tarp dualistiniame prote įstrigusių žmonių.

Noriu, kad suprastumėte, jog evangelijų rašytojai iš tiesų buvo pasiekę tam tikrą Kristiškumo lygį, todėl daug ką užrašė įkvėpimo pagauti. Akivaizdu, kad Apreiškimų Knyga buvo tiesiogiai Dangaus įkvėpta. Todėl nebūtų neteisinga sakyti, kad Naujasis Testamentas, savo pirminiame pavidale, buvo Dievo Žodis. Tačiau reikėtų suprasti, ką iš tikrųjų reiškia išsireiškimas „Dievo Žodis.“

PASTABA: Likusį atsakymą rasite knygoje „Mistinis Jėzaus mokymas“.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels