Realybė yra skaitančiojo prote

TEMOS: Žmonių sąmonė pasikeitė iš mitinės į racionalią – krosnis simbolizuoja išbandymą ugnimi – potvynis nebuvo pasaulinis įvykis – racionalus protas interpretuoja mitus dramatiškesniu būdu – Odisėja buvo simbolinė kelionė sąmonėje – daugiau nei viena teisinga interpretacija – kas jums padeda transcenduoti savo dabartinę sąmonės būseną?

Klausimas: Vienoje iš dingusių Biblijos knygų, Jašero knygoje, yra sakoma, kad Abraomas, kadangi nenorėjo garbinti netikrų to meto dievų, buvo įmestas į degančią krosnį ir iš jos išėjo nepaliestas ugnies, kai tuo tarpu jo brolis sudegė. Ar tai yra tikra istorija ir ar Jašero knyga tiksli?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo MOR per Kim Michaels:

Taip ir ne! Tam tikra prasme, mano mylimieji, daugelis Senojo Testamento istorijų, ir net ir Naujojo Testamento istorijų neturi tokios pačios realybės, kaip ją suvokiate šiandien, išgirdę kalbant apie realybės koncepciją.

Matote, mano mylimieji, žmonijos sąmonė labai smarkiai pasikeitė per keletą praėjusių tūkstantmečių, ji pasikeitė taip stipriai, kad žmonėms tiesiog sunku tai suvokti. Ir todėl, kai žvelgiate atgal į kai kuriuos mokymus Biblijoje – ar net ir į kitus pasaulio šventraščius, pavyzdžiui į Vedų ar budizmo šventraščius – žmonėms, kurie yra šiuolaikinėje modernioje sąmonės būsenoje – kurie yra labiau įpratę mąstyti materialistiniu, linijišku būdu – iškils klausimas: „ar taip tikrai buvo?“ Ir kai jie užduos šį klausimą, jie į tai žvelgs taip, kaip jie suvokia realybę.

Kai tuo tarpu žmonės, kurie gyveno anais laikais, turėjo visiškai kitokią realybės koncepciją, kuomet ji nebuvo tokia linijiška, nebuvo taip stipriai sutelkta į materialų pasaulį, ir todėl jie nežiūrėjo į viską juodai baltu būdu. Tad jie suvokė – tam tikru mastu – kad šiuose mokymuose egzistuoja simbolizmas, ir kad tai nebūtinai buvo fizinė krosnis, bet tai labiau simbolizavo išbandymą ugnimi, per kurį yra išbandomi visų žmonių darbai – ar jie yra tikri ar ne.

Ir tai, mano mylimieji, sukuria šią problemą, kuomet turite egzistuojantį fundamentalistų judėjimą, kurie, patys to nesuvokdami, yra paveikti šiuolaikinės mąstysenos, linijiškos materialistinės mąstysenos. Ir jie žvelgia atgal į Bibliją, žvelgia į kai kuriuos mokymus ir teiginius ir sako: „A, bet tai turėjo iš tikrųjų, fiziškai nutikti, tiksliai taip, kaip MES interpretuojame Biblijos žodžius.“ Ir jie nesugeba suprasti, kad žmonės anais laikais nebūtinai viską interpretavo tokiu pačiu būdu.

Tad kai, pavyzdžiui, žvelgiate į Nojaus tvaną, galima sakyti, jog tai buvo realybė, ta prasme, kad iš tiesų įvyko toks tvanas, kuris davė pradžią Nojaus arkos istorijai. Tačiau tai nebuvo toks tvanas, kaip jūs tai suvokiate šiandien. Nes, mano mylimieji, anais laikais šį mokymą gavę žmonės ir tuos įvykius patyrę žmonės neturėjo tokios Žemės koncepcijos, kokią ją šiandien turite jūs. Jie negalvojo, kad Žemė yra tokia didelė, kokią jūs ją šiandien matote, ir nesuvokė, kad Žemė yra apvali, nesuvokė, kad Žemėje yra kalnų, kurie yra daug aukštesni už kalnus, kuriuos jie matė aplink save, aukštesni net ir už Ararato kalną.

Ir tuomet jūs, mano mylimieji – su šiuolaikine mąstysena – žvelgiate į Nojaus tvaną, ir sakote: „Na, jeigu tikėtume Biblija, tai turėtų reikšti, kad tvanas buvo pasaulinis įvykis, užtvindęs visą Žemę, tame tarpe ir Everesto kalno viršūnę, vandeniu.“ Ir štai tuomet jūs nueinate į kitą šiuolaikinės mąstysenos aspektą, į skeptišką, mokslinę mąstyseną, kuri sako: „Bet kaip tai būtų buvę įmanoma? Iš kur būtų galėję atsirasti tiek daug vandens?“

Taigi, mano mylimieji, ar suvokiate, ką čia sakau? Iš tiesų buvo toks fizinis įvykis, kuris davė pradžią šiai istorijai. Tačiau tai nebuvo toks įvykis, kaip jį įsivaizduojate savo šiuolaikiniu mąstymu. Kitaip tariant, iš pirminio įvykio buvo sukurtas mitas, kuris šį įvykį padarė dar dramatiškesniu, nei jis iš tiesų buvo realybėje.

Ir būtent taip yra su daugeliu dalykų iš praeities, mano mylimieji. Ir štai kodėl pradėjau sakydamas, kad knyga yra tiksli ir netiksli tuo pat metu. Nes iš tiesų tai priklauso nuo mąstysenos, su kuria žvelgiate į šį senovinį tekstą – priklauso nuo filtro, per kurį šį tekstą interpretuojate.

Mano mylimieji, tai iš tiesų buvo Maha Čohanas (įsikūnijęs Homeru), kuris perdavė mokymus apie Odisėją ir Iliadą. Tačiau ar tai iš tiesų reiškia, kad Odisėjos herojus iš tikrųjų sutiko visas tekste aprašytas būtybes? O gal šios būtybės tiesiog simbolizavo tai, su kuo jis iš tiesų susidūrė savo paties sąmonėje? Tad ar būtina jums priimti mąstyseną, kad, jeigu mes nebetikime tokiomis būtybėmis, tuomet tai reiškia, jog Odisėja yra visiškai netikra ir todėl neturi jokios vertės šiuolaikiniams žmonėms?

Ir žinoma – vėlgi – tas pats yra ir su Biblija, ar iš tiesų turėtumėte interpretuoti įvykius Biblijoje pažodžiui, pagal šiuolaikinę mąstyseną? Tas faktas, kad jie turi gilesnę simbolinę prasmę nepadaro šių įvykių atgyvenusiais, mano mylimieji. Ir todėl neįsikibkite į šias interpretacijas. Nes iš tiesų, kaip kalbame savo šiuolaikiniuose mokymuose, visur egzistuoja daug gilesnis supratimas. Ir kaip matysite iš Maitrėjos knygos, iš tiesų egzistuoja gilesnis supratimas apie Rojaus sodo istoriją nei pažodinė interpretacija.

Ir aš taip pat noriu jums pasakyti, kad yra daug būdų interpretuoti dvasinius mokymus. Ir tai nereiškia, kad vienas iš šių būdų yra teisingas, o visi kiti klaidingi. Tai yra dar viena šiuolaikinės mąstysenos pasekmė, kuomet jūs – remdamiesi moksline mąstysena – esate patikėję, jog privalo būti tik vienas tikras atsakymas į tam tikrą klausimą, ar tik vienas teisingas mokslinio matavimo rezultatas. Ir visgi turiu jums pasakyti, kad egzistuoja sąmonės lygmuo, kuriam rūpi viską suskaičiuoti, ir tai yra tas lygmuo, kuriame yra įstrigęs šiuolaikinis mokslas – ir būtent dėl to jis nori viską išmatuoti ir viską suskaičiuoti.

Tačiau už to realybės lygmens, kurį įmanoma suskaičiuoti, egzistuoja gilesnis lygmuo, kurio neįmanoma suskaičiuoti, neįmanoma išmatuoti ir padalinti į vienetus – nes realybė nėra linijiška. Todėl, jeigu norite suprasti ir užmegzti ryšį su šiuo gilesniu realybės lygmeniu, jums reikia pakilti virš analitinio, intelektualaus proto, kuris nori viską skaičiuoti, nori viskam klijuoti etiketes.

Svarbiausias dalykas nėra tai, ar tam tikra istorija arba tam tikras dvasinis tekstas yra tikslus, ir ar jis įvyko lygiai taip, kaip yra aprašyta. Svarbiausia, kad pasinaudotumėte šia istorija vidiniam patyrimui sužadinti, kuris padėtų jums transcenduoti tam tikrą sąmonės lygį. Dvasiniai raštai ir tekstai nėra suformuluoti taip, kad duotų jums faktinę, linijišką, intelektualią informaciją. Jie yra suformuluoti taip, kad padėtų žmonėms transcenduoti tam tikrą sąmonės lygį. Nė vienas žmogus šiuolaikiniame pasaulyje nėra galutinai išsilaisvinęs nuo mitinės sąmonės būsenos, tad visiems žmonėms gali būti naudinga pasiskaityti šiuos senovinius tekstus ir pasinaudoti jais kaip tiltu intuityviems atradimams.

Taigi, mano mylimieji, suprantu, kad neatsakiau į šį klausimą linijišku būdu, tačiau tikiuosi, kad atsakymas jums bus pakankamas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com