Vienintelė tikra religija yra universali religija

TEMOS: Vidinė religija ir išorinė religija – tiesos negalima sugauti formoje – pažinkite Dievą per vidinį kelią – Dievui religija nereikalinga – žmogišką patirtį apibūdina įvairovė – skirtingos religijos skirtingiems žmonėms – religinis konfliktas yra beprasmiškas – gerbkite kitų žmonių religinę laisvę – Jėzus ėjo vidiniu mistiniu keliu – jokia religija neturi Dievo patento

Klausimas: Ar yra tik viena tikra religija?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Atsakymas į klausimą – ar yra tik viena tikra religija? – yra „taip ir ne.“

Yra tik viena tikra religija, tačiau ši religija yra universali, vidinė Dievo religija. Žemės planetoje nėra tokio dalyko, kaip viena tikra religija. Yra daug tikrų religijų, nes daugelis jų moko universalaus kelio elementų.

Yra daug būdų išreikšti Dievo tiesą. Todėl gali būti daug religijų, savitai mokančių Dievo tiesos ir universalaus kelio į Dievo karalystę.

Jokia religija negali duoti pilno Dievo supratimo. To tiesiog neįmanoma išreikšti žodžiais. Jei apie tai pamąstysite, suprasite kodėl. Evangelijos sako, kad jeigu viskas, ką sakiau ir dariau būtų užrašyta, pasaulis nesutalpintų knygų, kurios turėtų būti parašytos. Šio teiginio autorius truputį perdeda, bet, be jokios abejonės, tai puikiai tinka Dievo tiesai.

Dievas sukūrė visą formų pasaulį, pasaulį tokį milžinišką, kad nė vienam žmogui nelemta iki galo suvokti Dievo kūrinijos didingumo. Jeigu reikėtų pilnai aprašyti visą, kas yra Dievas, Žemės planetoje netilptų knygos, kurios turėtų būti parašytos. Tačiau net ir nebūtų įmanoma žmogiškais žodžiais aprašyti Dievo Esybės visumos. Vidinės Dievo misterijos paprasčiausiai negali būti išreikštos žodžiais.

Nė viena religija negali duoti tikslaus Dievo aprašymo. Šis teiginys svarbus tuo, kad vienintelis kelias pažinti Dievą yra ieškoti Jo už išorinių religijų mokymų ir doktrinų. Vienintelis būdas pažinti Dievą yra atrasti universalų, už išorinės religijos slypintį vidinį kelią.

Kodėl pasaulyje tiek daug religijų? Dievui religija nereikalinga. Dievas yra pats sau pakankamas. Dievui nereikia garbinimo, nereikia, kad Juo žavėtųsi, nereikia, kad Jo bijotų. Todėl Dievas duoda religiją ne todėl, kad ji Jam būtų reikalinga. Dievas duoda religiją todėl, kad tam tikrai grupei žmonių reikia šios religijos.

PASTABA: Likusį atsakymą rasite knygoje „Mistinis Jėzaus mokymas“.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com