Raktas Šventosios Dvasios iniciacijoms išlaikyti

TEMOS: Odisėjus simbolizuoja kiekvienos sielos kelionę – Ciklas baigiasi; privalote kilti arba kristi – Esminis ingredientas – Žmonės, kurie nekenčia šviesos – Kodėl lyderiai nerodo jokio gailestingumo? – Kodėl daugelis dvasingų žmonių jaučiasi prislėgti – Anti-Šventosios Dvasios supratimas – Jūsų augimui besipriešinanti jėga – Kodėl daugelis pasaulio lyderių jaučia spaudimą – Kelionė po žeme – Pamatykite, kad tamsos jėgos neturi jums jokios galios – Padarykite vieną dalyką ateinančiais metais – Pažvelkite už žodžių ir patirkite šviesą

Pakylėtasis Mokytojas Maha Čohanas, 2012 sausio 1 d. per Kim Michaels. Šis diktavimas buvo perduotas Almaty, Kazachstane.


Maha Čohanas AŠ ESU, ir ateinu kaip ūžiantis srautas, nuplaunantis viską kelyje, kas nėra įtvirtinta ant Kristaus uolos. Norėčiau pasiimti jus su savimi į nedidelę kelionę vaizduotėje, kad galėtumėte pamatyti savo gyvybės srauto nusileidimo į materialią visatą paralelę.

Įsivaizduokite aukštų kalnų grandinę, ir virš šios kalnų grandinės kabantį tankių debesų šydą. Debesyse vanduo egzistuoja garų pavidalu. Tad būdamas šiame būvyje, jis gali kaboti debesyse nenukrisdamas ant Žemės.

O kas tuomet paskatina šį vandenį, šiuos vandens garus, susikondensuoti į lietaus lašus, kurie tuomet ima kristi žemyn? Tai padaryti juos paskatina temperatūros pokytis. Temperatūrai vos truputį pažemėjus, vandens garai kondensuojasi, suformuoja lašelius, ir tuomet šie lašeliai iškrenta ant kalnų. Ir kai jie nusileidžia ant kalnų, natūraliai pradeda ieškoti kelio žemyn. Nes vos tik patekę į materijos karaliją, jie pradeda epinę grįžimo namo kelionę.

Odisėjus simbolizuoja kiekvienos sielos kelionę

Tą kelionę, kurią aš iliustravau prieš tokią daugybę metų, kai buvau įsikūnijęs poetu Homeru, parašiusiu Odisėją. Odisėjaus kelionė iš tiesų yra kiekvienos sielos kelionė, kuomet jūs buvote išvykę iš namų. O tuomet, kai suvokiate, kad kova yra baigta, kad jums jau gana kovos, galite pradėti kelionę namo.

Ir būtent tai nutinka sielai. Kai nusileidžiate, esate tarsi ant kalno užtiškęs vandens lašelis, ir pradedate riedėti nuo kalno. Ir pradedate susijungti su kitais lašeliais, sukurdami srautą, sruvenantį kalnu žemyn, įgyjantį vis didesnį pagreitį, vis labiau sūkuriuojantį, jums užmezgant ryšius su vis daugiau kitų žmonių.

Ir štai tuomet pradedate formuoti šį srauniai tekantį srautą, kuris viską šluoja iš kelio, nes jaučia turintis misiją, turintis tikslą, jaučia, kad yra kažkas, ką jis privalo išspręsti, kažkas, ką turi pasiekti čia Žemėje. Tad žmonės susirenka drauge, sudarydami srautą, ir tuomet jie lekia žemyn nuo kalno, su dideliu troškimu įvykdyti savo užduotį. Ir jų srautas vis labiau plečiasi, jame atsiranda vis daugiau sūkurių, kai jie kovoja – dažnai vieni su kitais – nes nesuvokia, jog yra vedami to paties tikslo – jie mano, kad jų tikslai skirtingi.

Ir jie galvoja, kad turi priversti visus kitus žmones susiderinti su jų tikslu. Ir tai tuomet sukuria kovą ir sūkuriavimą, kurį matote šėlstančiame kalnų upelyje, trykštančiame naujais atšilusio pavasario paleistais vandenimis. Ir tą patį matote gyvenimo šurmulyje.

Tačiau tuomet, sakau jums, ateina laikas, kai žmonės pasisotina kova. Ir tai galėtume palyginti su tuo, kai kalnų upė galiausiai pasiekia slėnį ir jos tekėjimas sulėtėja. Ji pradeda graužti plačius posūkius lygumoje ir daugiau laiko ima skirti savo kelionei. Ji turi laiko reflektuoti, medituoti apie gyvenimą, nusistatydama prioritetus tam, kas yra iš tiesų svarbu ir kur ji nori eiti.

Ir štai tuomet galite pradėti kelionę namo, kai suvokiate, kad niekada neišspręsite problemų Žemėje, žiūrėdami į jas per kovos prizmę. Niekada taikos neatnešite jėga. Niekada taikos neatnešite jėga priversdami kitus žmones jums pritarti. Galite tik patys ieškoti savo ramybės, leisdami kitiems atrasti savąją.

Ciklas baigiasi; privalote kilti arba kristi

Tad vaizdinys, kurį norėčiau jums perduoti, yra, kad šiai ramesnei upei tekant link vandenyno, gali įvykti kai kas tokio, kas daugeliui žmonių bus visiškai netikėta. Nes gyvenime iš tiesų egzistuoja tam tikri ciklai. Ir kaip jums daug kartų sakėme, jūs ėjote per Žuvų amžiaus ciklą, per Žuvų dispensaciją, o dabar įžengėte į Vandenio Amžių.

Bet kodėl tiek daug žmonių 2012 metus laiko svarbiu lūžio tašku? Na, taip yra dėl to, kad šie metai žymi tam tikro ciklo pabaigą. Tad dabar įsivaizduokite upę, ramiai tekančią per lygumą. Ir galite galvoti, jog dėl to, kad ši upė taip ramiai teka, ir toliau ramiai tekėsite, kol pasieksite vandenyną. Tačiau dabar įsivaizduokite, kad lyguma tėra tik tam tikra plynaukštė, ir staiga jūs priartėjate prie plynaukštės krašto, kur ji staiga leidžiasi žemyn.

Ir vandeniui krentant per šį kraštą, susidaro galingas krioklys. Ir tasai dar vos prieš kelias akimirkas buvęs ramus vanduo, staiga tampa kunkuliuojančiu vandeniu, tekančiu link krioklio. Ir jam krentant nuo skardžio, jam priartėjus prie skardžio, galime tai prilyginti ciklo pabaigai. Nes dabar yra du keliai, iš kurių galite rinktis. Matysite, jeigu pažvelgsite į krioklį, kad didžioji vandens dalis tiesiog krenta tiesiai žemyn, traukiama gravitacijos jėgos. Taip pat matote, kad dalis vandens yra akceleruojama ir pavirsta aukštyn kylančiais garais, kurie kildami sukuria nuostabią vaivorykštę.

Ir tai iš tiesų iliustruoja tai, kas vyks 2012 metais, Šventosios Dvasios Metais. Vanduo, kuris tekėjo, artės prie skardžio, ir tai simbolizuoja faktą, kad visos sielos Žemėje patirs pokytį. Jos priartės prie to skardžio, prie ciklo pabaigos, kuomet privalės arba kristi žemyn – nes neįveikė savo senųjų momentumų žemyn tempiančios traukos – arba turės kilti aukštyn, tapdami garais, kurie kyla aukštyn į tą aukštesnį lygmenį, kuriame transformuojasi atgal į vandens garus, kuriais buvo prieš savo nusileidimą.

Tai nereiškia, jog sakau, kad visi žmonės pakils, kurie turi šį aukštyn stumiantį momentumą, tačiau iš tiesų sakau, kad visi pakils sąmonėje – jeigu bus laisvi nuo tų dalykų, kuriuos žemyn traukiantis sūkurys gali sugriebti ir į juos įsikabinęs nutraukti juos žemyn. Tad matote, šie metai bus kelio išsiskyrimo metai, kuomet kai kurios sielos pakils į naują sąmonės lygį, o kitos nugarmės žemyn per skardį, jausdamos, kad prarado savo gyvenimo kontrolę, kad laisvuoju kritimu krenta žemyn. Ir šis kritimas baigsis sudužimu.

Tačiau tai iš tiesų – nors daugelį tai labai sutrikdys – vis dar tebėra malonė. Nes argi nėra taip, kad vandeniui krintant žemyn, vandens kunkuliavimas jį atnaujina, suteikia jam naują gyvenimą. Tad nors jie gali būti supurtyti, tai vis dar tebėra galimybė žmonėms atrasti naują kelią, nupuolus tiek žemai, kiek nupuolė, priklausomai nuo jų pačių momentumų.

Esminis ingredientas

Tai koks tuomet yra specifinis ingredientas, nulemsiantis, ar specifinis gyvybės srautas kils ar kris šiais 2012 metais? Na, tai yra gyvybės srauto turimas ryšys su tuo, ką aš atstovauju Žemei, – su Šventąja Dvasia. Tačiau Šventąją Dvasią taip pat galima laikyti šviesa. Ta šviesa, kuri ateina sutrikdyti, supurtyti, sugriauti šablono, laikančio sielą surakintą žemiškoje matricoje. Pasakyti jai, kad gyvenimas yra didesnis, kad jūs esate daugiau, kad turite aukštesnį potencialą, kad jums prieš akis yra geresnis potencialas, nei laikytis įsikibus į šias pasenusias tikėjimo sistemas, į šiuos senus įvaizdžius, į šias senas nuoskaudas kitiems žmonėms.

„Ne tai yra aukščiausias jūsų potencialas“, – sušnibžda Šventoji Dvasia jums į ausį. O jeigu nesiklausote, tuomet kartais, atėjus tinkamiems ciklams, šis garsas pradeda darytis įkyresnis, nes tai yra tikra tiesa, kad žmonės negali amžinai atidėlioti šio pasirinkimo, jie negali amžinai likti savo komforto zonoje. Egzistuoja tam tikri ciklai, kuomet kolektyvinis ciklas priverčia žmones pasirinkti.

Tai nėra laisvos valios pažeidimas, nes iš tiesų, kai ciklas persisuka, atsiranda kritinė masė žmonių, kurie pasirenka aukštesnį kelią, kilimo kelią, akceleracijos kelią, paleidimo kelią. O tai reiškia, kad tie, kurie dar nenori to pasirinkti, jie tuomet privalo susidurti su tų, kurie kyla, momentumu, kuomet jiems teks aktyviai tai neigti tam, kad nekiltų.

Ar suvokiate, kad įprastai, vidurinėje ciklo dalyje, kurią simbolizuoja ramiai tekanti upė, žmonės gali likti labai patogiai įsitaisę? Jie jaučia, kad jų gyvenimas jiems klojasi gerai, ir jie iš tiesų po truputį progresuoja, ramiai tekėdami. Tačiau jie nesugeba savęs akceleruoti virš to lygmens, ir būtent dėl to ateina šie ciklai, kuomet žmonės turi būti „priversti“ padaryti tą pasirinkimą, kuriame suvoktų, kad turi potencialą pakilti aukščiau. Nes jie mato tai darant kitus žmones, o ką vienas padarė, visi padaryti gali.

Tad dabar, užuot tiesiog patogiai tekėję, manydami, kad viskas einasi gerai, jums tenka sąmoningai nuspręsti: Ar kilsiu aukščiau, o gal priešingai – neigsiu galimybę kilti aukščiau? Ar pakilsiu aukščiau, paleisdamas viską, į ką buvau įsikabinęs, o gal aktyviai neigsiu, atsisakydamas paleisti, toliau kabindamasis į tuos dalykus, kuomet privalėsiu kristi žemyn su tais momentumais, kuriuos gravitacijos dėsnis neišvengiamai nutemps žemyn? Tad esminis ingredientas, nulemsiantis, ar sielos kils ar kris šiais ateinančiais metais, iš tiesų yra labai paprastas. Ir štai jis: Ar jos myli šviesą, ar nekenčia šviesos?

Žmonės, kurie nekenčia šviesos

Nes matote, mano mylimieji, galite galvoti, kad dauguma žmonių Žemėje turėtų mylėti šviesą. Tačiau iš tiesų taip nėra, kadangi šviesa jus sutrikdo, šviesa sutrikdo jūsų komforto jausmą.

Tad yra grupė žmonių Žemėje, kurie myli šviesą, tuomet yra didesnė grupė, kurie nelabai nori pripažinti šviesą, kadangi ji juos trikdo, ir tuomet yra dar viena, mažesnė grupė, kuri aktyviai ir su dideliu įniršiu nekenčia šviesos.

Tad pamatysite, kad tie žmonės, kurie myli šviesą, sugebės pakilti ateinančiais metais. Jie sugebės transcenduoti, jie gaus galimybę paleisti senuosius momentumus, kurios neturėjo labai ilgą laiką. Ir jie turės šią galimybę staiga pajausti, kad viskas jų gyvenime pasikeitė, ir jie į viską žiūri kitokiu būdu. Ir jaučiasi tokie nepalyginamai laisvesni, jaučiasi daug labiau džiaugsmingi, kaip Jėzus taip gražiai vakar paaiškino. Susiderinimas su ta džiaugsmo liepsna; štai kas jus pakylės aukštyn.

O tuomet yra ta didesnė žmonių grupė, kurie 2012 metus išgyvens kaip labiausiai trikdančius metus per visą savo gyvenimą, ir labiausiai trikdančius metus, kokius tik prisimena savo sielos atmintyje. Ir tai nebūtinai bus dėl išorinių dalykų, kurie įvyks, nors iš tiesų egzistuoja potencialas įvykti išoriniams kataklizmams pasaulyje. Tačiau sakau jums, kad didžiausias sutrikdymas bus vidiniuose individualios psichikos lygmenyse, kuomet žmonės vis stipriau jaus privalantys naujai pažvelgti į savo gyvenimą.

O jeigu jie nepažvelgs į jį naujai, tuomet turės vis stipriau ir stipriau į jį kabintis – ir tai daryti taps vis sunkiau ir sunkiau. Tad didžioji žmonių dalis iš tiesų pajaus šį sutrikdymą – šį jausmą, kad jiems yra grasinama, šį jausmą, kad negali likti ten, kur jiems patogu – ir jie jausis labai nepatogiai per šiuos ateinančius metus.

O tuomet, žinoma, yra žemiausi 10%, tie, kurie aktyviai nekenčia šviesos. O šviesos jie nekenčia dėl to, kad negali jos kontroliuoti. Nes negalite kontroliuoti Dvasios šviesos, negalite jos įgrūsti į matricą. Tad baigiantis ciklui tie, kurie priklauso žemiausiems 10%, pasaulio valdžios elitams, tie, kurie yra valdžios žmonės – mėgstantys valdžią ir kontrolę – jie pradės jausti, kad visa tai jiems ima slysti iš rankų.

Jie praranda savo kontrolę, ir jie to nekęs su absoliučia neapykanta, kurią jaučia Dievui, šviesai. Nes kai yra ciklo vidurys, jie gali jaustis viską kontroliuojantys. Ir daugelis šių gyvybės srautų jautė kontroliuojantys visą Žemę, ar kažkurią Žemės dalį, ar kažkurią šalį, kažkurią korporaciją ar netgi finansų rinkas. Kitos sielos jautė kontroliuojančios dvasinius judėjimus, politines partijas, ir daugelį kitų savo susikurtų valdžios struktūrų, kurios jiems teikė šį jausmą, kad jie yra savo susikurtos viešpatijos karaliai ir karalienės.

Ar matote per visą Žemę, kiek daug žmonių mėgino save išsikelti, tarsi jie turėtų šią mini karalystę, šią viešpatiją, ir vienas arba du žmonės būtų šios viešpatijos viršūnėje ir būtų nekvestionuojami lyderiai, kuriems niekas negali mesti iššūkio? O jeigu kažkas drįsta jiems mesti iššūkį, su jais bus labai greitai susitvarkyta, nerodant jokio gailesčio.

Kodėl lyderiai nerodo jokio gailestingumo?

Pažvelkite į žmones istorijoje, į tuos, kurie buvo diktatoriški lyderiai. Pažvelkite į tokius žmones kaip Stalinas, Leninas, Hitleris, Mao, Pol Potas ir kitus. Pažvelkite, kaip jie nesibodėjo nužudyti milijonus savo tautiečių, kad išsaugotų savo poziciją pačioje savo viešpatijos viršūnėje. Pažvelkite, kaip jie nerodė absoliučiai jokio pasigailėjimo šiems žmonėms.

Kodėl, mano mylimieji, jie nerodė jokio pasigailėjimo? Ar manote, kad šie žmonės neturėjo širdies, nesugebėjo užjausti? Bet matote, visi šie lyderiai jautė bent kažkokią užuojautą kai kuriems žmonėms, tačiau kitiems jie nejautė absoliučiai jokios užuojautos – ir kodėl taip yra?

Paimkime, pavyzdžiui, inkviziciją, kurioje matėte žmones, teigusius, jog jie yra Dievo žmonės, Dievo pasekėjai – netgi Kristaus atstovai. Tačiau štai jiems yra atvedama moteris, kuri yra kaltinama tuo, kad yra ragana. Ir kad ir ką ji sakytų, mėgindama apsiginti, jie jai nerodys jokio pasigailėjimo, nes ji jau iš anksto buvo pasmerkta. Kodėl taip yra? Kodėl taip yra, kad kai kurie žmonės gali rodyti užuojautą kai kuriems žmonėms, tačiau nejaučia jokios užuojautos kitiems? Leiskite man jums pasakyti kodėl, mano mylimieji.

Taip yra dėl to, kad kai esate šioje būsenoje, kurioje esate valdžią mėgstantis žmogus, jausdamiesi kontroliuojantys tam tikrą viešpatiją, tuomet bus žmonių, kurie jums negrasins. Ir šiems žmonėms galite parodyti užuojautą. Tačiau kodėl šie žmonės jums nekelia grėsmės? Todėl, kad jie neturi pakankamai šviesos, kuri jus trikdytų. Tai kodėl tuomet yra kiti žmonės, kuriems negalite rodyti jokios užuojautos? Taip yra dėl to, kad šie žmonės turi tiek daug šviesos, jog jie trikdo jūsų jausmą, kad viską kontroliuojate.

Kodėl daugelis dvasingų žmonių jaučiasi prislėgti

Ar suvokiate, kad jūs, kurie esate dvasingi žmonės, einate link tapimo atviromis durimis Šventosios Dvasios šviesai? Ir kai tampate atviromis durimis, tampate grėsme jus supantiems žmonėms, kurie yra šiame mąstyme, norėdami valdyti ir kontroliuoti? Ir būtent dėl to daugelis jūsų patyrėte, kad augdami savo kelyje susiduriate su žmonėmis, kurie staiga ant jūsų labai supyksta, ima jus visaip kritikuoti, teisti ar negatyviai į jus žiūrėti.

Daugelis jūsų taip pat galite pajausti, kad augdami savo kelyje, jūs, viena vertus, žinote turintys daugiau šviesos – nes jaučiate, kad per jus teka daugiau šviesos – tačiau kita vertus, jaučiate, kad kuo daugiau šviesos gaunate, tuo, regis, susiduriate su didesniu pasipriešinimu. Netgi galvojate arba jaučiate, kad jus slegia kažkokia planetinė jėga, kuri jums sako, kad esate niekam tikę. Ji jums sako, kad neturite teisės išreikšti savo Kristiškumo, neturite teisės išreikšti savo šviesos. Ji sako jums, kad neturėtumėte pasisakyti, ar netgi bando priversti jus jausti didžiulę naštą, kuri tiesiog nori jus sutraiškyti, nori jus nutildyti.

Daugelis jūsų tai patyrėte. Ir iš tiesų, kuo daugiau šviesos sugebate išreikšti, tuo daugiau turėsite susidurti su šia našta. Kol pasieksite tašką, kuriame galėsite pamatyti jos tikrąjį veidą – pasiekdami tą tašką, kuriame esate neprisirišę, kuomet pas jus atėjęs šio pasaulio princas nieko jumyse neras.

Anti-Šventosios Dvasios supratimas

Tad noriu jums pasakyti, mano mylimieji, kad už šių žmonių įsikūnijime – kuriuos pavadinau valdžią mėgstančiais žmonėmis, nes jie nori kontroliuoti kitus ir neturi gailestingumo – už šių įsikūnijime esančių žmonių taip pat, žinoma, egzistuoja planetinė tamsos jėga, kuri yra anti-Šventoji Dvasia, nešventa dvasia.

Tad galite matyti net ir krikščionybės judėjime šią egzistuojančią tradiciją siekti taip vadinamų Šventosios Dvasios dovanų. Ir yra krikščionių, kurie įvardija šias dovanas, sakydami, kad jų yra devynios. Tačiau aš jums sakau, kad egzistuoja 144 Dvasios dovanos, o už jų yra netgi dar daugiau – 144 000 Dvasios dovanų. Nes tiktai per Dvasios dovanas galite atsilaikyti prieš daugybę puolusios sąmonės atspalvių ir aspektų ir permatyti žaltišką logiką.

Tad realybė yra tokia, kad daugelis šių krikščionių, kurie teigia turintys Šventosios Dvasios dovanas, neturi Šventosios Dvasios dovanų; jie turi nešventos dvasios dovanas. Tad norėčiau jums duoti mokymą apie šią nešventą dvasią. Nes iš tiesų, kaip sakėme, Šventoji Dvasia nėra – kaip tai netgi buvo vaizduojama kai kuriuose ankstesniuose pakylėtųjų mokytojų mokymuose – ji nėra Dievo generuojama jėga. Nes Šventoji Dvasia yra generuojama visų žmonių per visas formų pasaulio sferas, kurios pakilo. Ir ją generuoja ne tik tie, kurie pakilo į visiškai naują lygmenį, apie kurį kalbame mokydami apie pakylėjimo procesą, bet taip pat tie, kurie pakilo savo sąmonėje.

Visi šie žmonės sukūrė momentumą, kuris buvo apjungtas. Ir štai šis momentumas tuomet tampa jėga, kuri yra grąžinama Dievui aštuoniukės tėkmėje, ateinančioje iš apačios, kylančioje aukštyn per Kristaus susikirtimo tašką, ir tuomet įtekančioje į dvasinę karaliją. Ir tuomet dvasinėje karalijoje ji yra padauginama ir pasiunčiama atgal žemyn, ir būtent tai dauguma žmonių patiria kaip Šventąją Dvasią.

Ir galite manyti, kad ši jėga ateina iš Dievo, tačiau ji iš tiesų yra generuojama kylančių žmonių. Ir Dievas tiesiog daro tai, ką žadėjo daryti: padaugina jūsų padaugintus talentus. Tad turite žvelgti giliau ir suvokti, kad ne Dievas kuria šią jėgą. Ją kuriate jūs ir jūsų broliai bei seserys Dvasioje – jūs generuojate jėgą, kurią Dievas tiesiog padaugina.

Jūsų augimui besipriešinanti jėga

Ir, žinoma, matote, kad anti-Šventoji Dvasia, nešventa dvasia, taip pat yra jėga, momentumas, kurį generuoja visi tie žmonės, kurie pasirinko nekilti aukščiau, kurie pasirinko nepakilti. Ir šią jėgą iš tiesų pagrinde generuoja būtybės, kurias mes pavadinome puolusiomis būtybėmis, ir kurios aktyviai mėgina kontroliuoti kitus. Ir tai yra esminis skirtumas tarp Šventosios Dvasios ir nešventos dvasios. Šventoji Dvasia siekia išlaisvinti visą gyvybę, kai tuo tarpu nešventa dvasia siekia kontroliuoti visą gyvybę ir įkalinti visą gyvybę tam tikroje matricoje.

Tad tai yra anti-Šventosios Dvasios jėga, kuri buvo generuojama nuo pat to laiko, kai pirmosios puolusios būtybės nupuolė ketvirtojoje sferoje. Ji vis labiau stiprėjo tolimesnėse sferose, kol atėjo į šią septintąją sferą, kurioje dabar yra išaugusi iki tam tikro dydžio, iki tam tikro momentumo. Ir kiekvienuose planetiniuose namuose, kurie nėra persilaužę į kylančią spiralę, tie, kurie nori pakilti, privalo įveikti šią labai galingą jėgą.

Ir būtent ši jėga daugumai žmonių Žemėje leidžia jaustis patogiai tam tikroje būsenoje, leidžia jiems manyti, kad jie bent kažkiek kontroliuoja savo gyvenimą. Tad jums pradėjus kilti aukštyn dvasiniame kelyje, susidursite su šios jėgos pasipriešinimu. Ir kuo aukščiau kilsite – kuo labiau tapsite atviromis durimis – tuo didesnes jie į jus nukreips pastangas, siekdami jus sustabdyti, sutriuškinti, neleisti jums būti atviromis durimis.

Ir jie tai daro įvairiais būdais. Ir jie tai daro, žinoma, pirmiausia per kitus žmones įsikūnijime, su kuriais turite artimus ryšius. Dažnai, kaip sakė Jėzus, yra taip, kad žmogaus priešais tampa jo paties namiškiai. Nes būtent tie žmonės, kurie yra jums artimiausi, jausis labiausiai trikdomi, kai pradėsite kilti aukščiau už juos, kai pradėsite išreikšti daugiau šviesos už juos. Nes šviesa, kurią jūs išreikšite, juos trikdys, tad jie mėgins priversti jus sugrįžti į savo senąjį aš, kurį jie pažinojo.

„Prašau, ar negalėtum sugrįžti į savo senąjį aš, kad galėtume jaustis patogiai, kaip jautėmės prieš tau pradedant išreikšti šią šviesą, kuri mus taip trikdo?“ Kiek iš jūsų patyrėte tokias situacijas su savo šeima ir draugais, kuriuos galėjote pažinoti nuo vaikystės? Arba su savo tėvais ar kitais jus supančiais žmonėmis, net ir su savo vaikais? Jie pradeda jaustis nejaukiai, jums tampant vis labiau atviromis durimis. Nes paprastas faktas yra toks, kad kai pradedate kilti ir demonstruoti bei išreikšti šviesą, jie yra priverčiami susimąstyti: „Ar aš taip pat kilsiu aukštyn, o gal liksiu ten, kur man patogu?“

Kodėl daugelis pasaulio lyderių jaučia spaudimą

Tad plačiajame pasaulyje matote, kad vis daugiau ir daugiau žmonių pradeda išreikšti šią šviesą. Ir būtent tai jaučia kai kurie lyderiai, siekiantys išlaikyti žmones savo kontrolėje. Kodėl, jūsų manymu, mano mylimieji, Motinos Metais kai kurie iš šių diktatorių prarado savo valdžią? Tik todėl, kad vis daugiau jų žmonių tapo atviromis durimis šviesai išreikšti. Ir šviesa tapo tokia stipri, kad nebebuvo momentumo sutriuškinti žmones. Atsirado pernelyg daug žmonių, kurie buvo atviromis durimis pakankamam šviesos kiekiui, ir diktatoriai nebesugebėjo išsaugoti savo kontrolės.

Tad jūs iš tiesų pamatysite šį ciklą akceleruojantis šiais ateinančiais Šventosios Dvasios Metais. Tačiau pamatysite, kad bus nedidelis skirtumas. Diktatoriai, kurie prarado savo valdžią Motinos metais, pagrinde buvo tie, kurie jautė neapykantą Motinai, tačiau lyderiai, kurie praras savo valdžią šiais ateinančiais metais, bus tie, kurie nekenčia šviesos.

Ir jeigu apie tai mąstysite, pajausite tam tikrą skirtumą tarp neapykantos Motinai ir neapykantos šviesai. Nes neapykanta Motinai yra labiau nukreipta į materijos karaliją, tačiau, žinoma, būtent šviesa ateina ir sutrikdo jūsų ekvilibriumo jausmą materijos plotmėje, traukdama jus kilti aukščiau ir transcenduoti materialias sąlygas, kurios, jūsų manymu, jus apibrėžia. Ir būtent tai pamatysite griūnant šiais ateinančiais Šventosios Dvasios metais.

Bet dabar norėčiau grįžti prie idėjos, kad egzistuoja jėga, kuri siekia jus sutraiškyti. Tad ji pagrinde dirba per jums artimus žmones. Tačiau ji taip pat dirba per visuomenės lyderius, į kuriuos galbūt lygiuojatės, galvodami, kad jie turi kažkokius atsakymus – ar tai būtų religiniai lyderiai, politiniai lyderiai, mokslo sferos ar kitų sferų lyderiai.

Tačiau už viso to, už įsikūnijime esančių žmonių, yra dar viena jėga, ir ji yra ne tik kolektyvinėje sąmonėje. Nes iš tiesų norėčiau jus pasiimti į nedidelę kelionę po žeme, metaforiškai kalbant. Nes nesakau, kad aprašysiu tai, kas egzistuoja fiziniame vibracijų spektre. Nes iš tiesų tai egzistuoja taip vadinamame astraliniame arba emociniame vibracijų spektre.

Kelionė po žeme

Tačiau jeigu nukeliautumėte po žeme, pamatytumėte, perėję nedidelį vibracijos pokytį – perėję į emocinį spektrą – pamatytumėte jums prieš akis atsiveriant šiuos milžiniškus urvus, egzistuojančius požeminiuose lygmenyse. O šiuose urvuose pamatytumėte milžiniškas mašinas, kurias galėtume palyginti su milžiniškais siurbliais, su iš jų išeinančiomis daugybe žarnų.

Ir šios žarnos kyla į paviršių ir prisijungia prie žmonių emocinių ir mentalinių kūnų, netgi įsigaudamos į jų fizinį energetinį lauką. Ir jos yra panašios į siurblių žarnas, kuriomis yra siurbiama iš žmonių jų gyvybinė jėga. Ir kai ši energija – kuri dabar, žinoma, yra iškreipiama, jai suteikiant žemesnę vibraciją – yra įsiurbiama į šias požemines erdves, puolusios būtybės, kurios nėra įsikūnijime, yra sukūrusios tam tikrus technologinius įrengimus, kurie suteikia šiai energijai sukimosi impulsą ir paverčia ją sūkuriu, panešėjančiu į milžiniškos skalbimo mašinos kuriamą sukimąsi, kuris suka energiją, ir nors ji nėra akceleruojama į aukštesnę vibraciją, ji yra akceleruojama į didesnį momentumo, kurį jau yra įgijusi, greitį.

Ir šitaip ji įgyja didesnę galią. Ir tuomet ši padidinta, intensyvesnė energija, yra pasiunčiama atgal į viršų, kuriame yra panaudojama žmonėms užvaldyti, jų emociniam kūnui, jų protui, net ir jų žemesniam eteriniam kūnui užvaldyti, kad jie negalėtų išsaugoti savo tapatumo jausmo kaip Dievo sūnūs ir dukterys.

Ir nors tai nėra fiziška, tai iš tiesų yra tam tikras technologinis įrenginys, specifiškai sukurtas švitinti žmones šiais labai galingais spinduliais, kurie jus priverčia jaustis prislėgtais, pavargusiais, beverčiais, verčia jaustis, kad neturite teisės čia būti, verčia jaustis, tarsi kažkas norėtų jus sutraiškyti, kažkas norėtų jums užčiaupti burną ir priversti tylėti.

Ir ši jėga, mano mylimieji, iš tiesų bus nuteista Šventosios Dvasios Metais. Tos būtybės, kurios kontroliuoja šiuos įrenginius, kurios juos kontroliavo labai ilgą laiką, bus nuteistos. Jas nuteis šviesa, kuri bus paleista per daugelį žmonių Žemėje, vis labiau tampančių atviromis durimis.

Tačiau iš tiesų yra būtina, kad kai kurie iš jūsų žinotumėte apie šiuos įrenginius, kad galėtumėte išsakyti atitinkamus prašymus savo šaukiniuose ir rožiniuose – ir kitose technikose, kurias galbūt perduosime ateinančiais metais, priklausomai nuo momentumo ir mūsų įvertinimo, kas būtų veiksmingiausia – idant jūs galėtumėte išsakyti prašymus, kad šie įrenginiai būtų sudaužyti ir sudeginti Viešpaties pulkų, ypač Arkangelo Mykolo angelų. Ir kad taip pat galėtumėte išsakyti prašymus nuteisti tas būtybes, kurios naudoja šiuos įrenginius, siekdamos sutraiškyti kiekvieną, atviromis durimis šviesai tapusį žmogų.

Nes šios būtybės įkūnija absoliučią ir nesvyruojančią neapykantą šviesai. Ir sakau jums, kad yra absoliučiai neįmanoma šių būtybių apgręžti jų dabartinėje būsenoje. Nes tol, kol jos jausis kontroliuojančios šiuos įrenginius, nebus jokių šansų jas apgręžti. Galbūt, kai bus išlaisvintos nuo šio jausmo, kad viską kontroliuoja, jos galės apsigręžti. Tačiau tai iš tiesų nėra jūsų rūpestis, nes jūsų rūpestis yra sukurti pozityvų momentumą Žemėje.

Ir matysite, kad vienintelė priežastis, dėl kurios šios tamsos būtybės dar nebuvo paimtos iš Žemės, yra ta, kad yra pernelyg daug žmonių, kurie nori patogiai jaustis. Ir jie iš tiesų jaučiasi patogiai, būdami šios energijos įtakoje, likdami šios energijos nubrėžtose ribose, kuomet jie nėra taikiniai, jie netampa šios energijos taikiniais.

Todėl jie robotiškai daro tai, ką tariamai privalo daryti geri piliečiai, kaip, pavyzdžiui, ir daugelis komunistinėje Rusijoje tiesiog tapo žmonėmis-robotais, tiesiog gyvenusiais tokį gyvenimą, kokį partija apibrėžė kaip priimtiną gyvenimą geriems Sovietų Sąjungos piliečiams. Ir kaip matėte daugelį žmonių Kinijoje pavirstant beveik mechanizuotais žmonėmis. Ir kaip taip pat iš tiesų matote ir Vakaruose, kuomet daugelis žmonių yra tapę mechanizuotais vartotojais, kurių vienintelis gyvenimo tikslas yra uždirbti pinigus, kad galėtų pirkti vis daugiau ir daugiau, ir jie tuomet dar sunkiau dirba, kad galėtų daugiau nupirkti, ir toks yra visas jų gyvenimas.

Ar, tiesą sakant, net ir tie žmonės bažnyčiose ir religijose, kurie robotiškai laikosi doktrinų ir dogmų, kartodami prisakytas maldas, nusilenkdami penkis kartus į Meką, tarsi Meka galėtų būti beformio dievo Alacho buveinė, kurio centro, žinoma, neįmanoma rasti kažkur materijos karalijoje. Nes tikrasis Alachas yra už formos ribų, ir todėl jam nereikalingas garbinimas tam tikroje vietoje ar tam tikra forma.

Pamatykite, kad tamsos jėgos neturi jums jokios galios

Tad šiais ateinančias metais pamatysite, kad bus labai reikalingi tie, kurie ryžtųsi stoti prieš šį planetinį momentumą, kuris siekia jus sutraiškyti. Ir jie pažvelgtų į jį, pamatytų, kas jis toksai yra, ir suvoktų vieną paprastą dalyką: kad ir kokia galinga atrodytų ši jėga, ji jums neturi jokios tikros galios. Ji neturi jokios galios jūsų tikrajam aš, dėl vienos paprastos priežasties.

Šie įrenginiai turi formą; jų generuojama išvestis turi specifinę formą, ji turi specifinę vibraciją. Ar suvokiate, mano mylimieji, kad Einšteino formulė, E=mc2, reiškia, kad niekas negali viršyti šviesos greičio? Tačiau realybė yra tokia: joks „daiktas“ negali viršyti šviesos greičio. Jokie daiktai, sukurti iš žemiau tam tikro lygmens vibruojančių vibracijų, negali viršyti šviesos greičio. Tad kad ir kokie galingi būtų šie įrenginiai, jie negali sukurti vibracijos, kuri būtų aukščiau už tam tikrą lygmenį, kuri viršytų tam tikrą greitį.

Jiems toli gražu iki šviesos greičio. Tad suvokiate, jog kad ir kokias vibracijas kurtų šios tamsios būtybės, jos tegali paveikti tik tuos jūsų sąmonės aspektus, kurie vibruoja žemiau tam tikro lygmens. Kai tuo tarpu tikrasis jūsų aš – kurį mes pavadinome Sąmoninguoju AŠ, nes jis neturi jokios formos – negali būti paveiktas šių žemesnių vibracijų, kad ir kokios galingos ar greitos jos būtų.

Ar suvokiate, mano mylimieji, toks tiesiog yra natūralus dėsnis. Ir jums būtų išmintinga apie tai mąstyti, kol patirsite, per Šventąją Dvasią, nubudimą. Ir iš vidaus pamatysite, kaip egzistuoja jūsų dalis, kuri yra tikra, kurios niekas Žemėje negali paliesti, kurios negali paliesti jokios vibracijos, kad ir kokios galingos jos būtų.

Tad galite pasinaudoti tuo šiais ateinančiais metais, kad pažvelgtumėte į save šiuo būdu ir tartumėte: „Ar yra kažkas manyje, ką ši tamsos jėga, šios tamsios projekcijos veikia?“ Ir tuomet jums tiesiog reikia į tai pažvelgti. Jums nereikia jaustis dėl to kaltais, nes galiu jums pasakyti, kad mes visi, kurie buvome įsikūnijime, jautėme šią jėgą, ir mes visi turėjome dalykų, kuriuos turėjome įveikti ir paleisti. Būtent taip pakilome; ne neigdami, kad turime problemų, bet sąžiningai pripažindami, kad turime rąstą savo akyje ir tuomet ieškodami šio rąsto.

Padarykite vieną dalyką ateinančiais metais

Tad prašau iš jūsų tik vieno dalyko šiais ateinančiais metais, ir tai yra, kad prisimintumėte mane, Maha Čohaną. Nes aš išeisiu į priekį šiais metais, ir vaidinsiu daug matomesnį ir reikšmingesnį vaidmenį žmonijos augime nei iki šiol. Tad teprašau jūsų mane prisiminti, ir kai pajausite kažkokią naštą – ir suvoksite, kad tai yra kažkas jūsų pačių viduje, kas daro jus pažeidžiamus šiai naštai – tuomet susitelkite į širdį, nutilkite, susiderinkite su manimi, ir tiesiog išsakykite man paprastą prašymą: „Maha Čohanai, padėk man pamatyti save taip, kaip tu mane matai.“

O tuomet, aš jums parodysiu tai, kas yra jūsų sąmonėje, kas daro jus pažeidžiamus, bet taip pat jums parodysiu ir tikrąjį jūsų aš, kuris yra toks nepalyginamai didesnis. Nes sakau jums, kad tie iš jūsų, kurie esate atviri šiai žiniai, tie iš jūsų, kurie ne tik klausote šių žodžių, tačiau klausote jų širdimi, jūs visi esate nepalyginamai daugiau už visus šiuos momentumus ir elementus savo sąmonėje, kurie jus daro pažeidžiamus tamsos jėgoms.

Aš matau tikrąjį jūsų aš. Daugelis jūsų, mano mylimieji, pasiekėte tašką, kuriame labai mažai kas riša jus prie Žemės. Jūs jau išvalėte 90% ar daugiau savo energetinio lauko nuo žemesnių vibracijų. Tačiau kodėl pasiekėte šį pasiekimų lygmenį? Pasiekėte jį dėl to, kad ryžotės ieškoti rąsto savo akyje, mano mylimieji.

Ir būtent dėl to, kad susikūrėte šį rąsto savo akyje ieškojimo momentumą, visada ieškodami to, ką turėtumėte transcenduoti, turite polinkį koncentruotis į jums dar likusius netobulumus. Ir daugelis jūsų praleidžiate pro akis, arba nenorite pripažinti, kiek toli jūs nuėjote, kiek daug pasiekėte, kaip dažnai sugebate būti atviromis durimis Dvasiai.

Tad noriu jums suteikti galimybę pažvelgti į save mano akimis, kad galėtumėte pamatyti tą nedidelę dalelę, kuri tebėra neišspręsta, bet taip pat galėtumėte pamatyti visa tai, kas yra skaidru, kas yra tyra, kas yra gražu. Daugelis jūsų esate pasirengę išreikšti daug didesnį šviesos kiekį, tačiau dar negalite iki galo to priimti, negalite iki galo tuo patikėti, dar negalite peršokti to barjero, kuomet pripažintumėte: „Taip, aš ėjau keliu. Aš padariau progresą. O jeigu padariau progresą, tai reiškia, kad sugebu ir esu vertas būti atviromis durimis Dvasiai, šviesos tekėjimui, kuri nušvies pasaulį.“

Tad aš sakau, kaip sakė Jėzus prieš tuos daugybę metų: „Neslėpkite savo šviesos po indu. Šaukite ją nuo stogų, mano mylimieji.“ Ne tiesiogiai, bet perkeltine prasme. Ryžkitės būti atviromis durimis, nes sakau jums, jūs net labai sugebate būti atviromis durimis šviesai. Tačiau tam, kad galėtumėte būti atviromis durimis šviesai, turite pasiryžti jomis būti, turite būti atviri. Tad jeigu toliau sėdėsite su tuo padidinamuoju stikliuku, koncentruodamiesi į tą mažytį smėlio grūdelį paplūdimyje, nepakeldami galvos ir nepažvelgdami į nuostabų jums prieš akis atsiveriantį saulėtekį, nebūsite atviri, nors jūsų energetinis laukas jau gali būti 95% ar 98% atviras.

Jūs taip stipriai koncentruojatės į tą vieną ar du, ar penkis procentus, kurie dar nėra iki galo išdirbti. Bet negi nesuvokiate, mano mylimieji, kad nors dar gali būti likę pora smėlio grūdelių jūsų akyje, aplink juos yra daugybė erdvės persišviesti Šventosios Dvasios šviesai? Ir šiais ateinančiais metais norėčiau, kad nesikoncentruotumėte į tuos kelis smėlio grūdelius, norėčiau, kad koncentruotumėtės į atviras erdves. Ir būtent dėl to siūlau jums pamatyti save taip, kaip aš jus matau, kad iš tiesų galėtumėte leisti šviesai tekėti per jus pilnu pajėgumu.

Pažvelkite už žodžių ir patirkite šviesą

Ir dažnai šviesa tekės per ištartą žodį, kai kalbėsite su kitais. Tačiau ar nematote, mano mylimieji, kad tol, kol neišdrįsite atverti savo burnos, negalės būti jokio ištarto žodžio? Nebus jokių žodžių, kurie galėtų būti taurėmis, fohatiškais šviesos indais, kaip juos iš tiesų girdite pakylėtųjų mokytojų diktavime. Kuomet – jeigu išdrįsite klausyti vidine ausimi, klausyti širdimi – galėsite išgirsti, kad čia yra išreiškiama daug daugiau nei vien žodžiai ir prasmė, kuriuos jie perduoda analitiniam protui.

Juose yra ŠVIESA. Kiekvienas žodis yra ŠVIESOS indas. Ir būtent tai jums suteikia tą pozityvų momentumą, kuris gali jus akceleruoti ir ištraukti iš tamsos jėgų žemyn tempiančios traukos. Nes ŠVIESA gali tapti labai intensyvi. Ir kai naudojatės ŠVIESA kaip savo atskaitos tašku, galite greitai akceleruotis virš žemesnių vibracijų, nes jos jums nebeturi visiškai jokios galios. Ir jums įgyjant vis didesnį ir didesnį momentumą, mano mylimieji, jūs tampate panašūs į traukinį, kuris lėtai pajuda į priekį, bet tuomet palaipsniui įgyja pagreitį. Ir staiga tampa nesustabdomas ir niekas negali jo sulaikyti.

Ir būtent to trokštu, kad jūs visi šiais metais pamatytumėte: kad akceleruotumėte virš šios žemyn tempiančios traukos, jog kad ir ką kiti žmonės – net ir jus supantys žmonės – darytų ar nedarytų, jūs ryžtumėtės akceleruotis, ryžtumėtės būti atviri. Ryžtumėtės leisti šviesai šviesti per jus, ir todėl mes kartu galėtume nušviesti šią planetą ir pakelti ją į daug aukštesnį lygmenį.

Kuomet žmonės galės pažvelgti atgal į 2012 metus ir sakyti: „Taip, tai iš tiesų buvo vienas didžiausių pokyčių rašytinėje istorijoje.“ Ir net ir mes, pakylėtieji mokytojai, galėsime pažvelgti į daug ilgesnę Žemės istoriją ir tarti: „Taip, tai iš tiesų buvo vienas didžiausių pokyčių šios planetos istorijoje. Nes dar niekada anksčiau nebuvo tiek žmonių, kurie ryžtųsi tapti atviromis durimis ir prabilti. Ir dar niekada anksčiau nebuvo perduota tiek daug šviesos per įsikūnijime esančius žmones.“

Ir tai iš tiesų yra vizija, kurios laikausi šiems ateinantiems metams. Ir tai yra vizija, kurią dabar perdaviau jums, ir prašau jūsų labai nuoširdžiai susimąstyti, kad neleistumėte sau nupulti atgal į tuos senuosius momentumus, kuriuose save ribojote, koncentruodamiesi į dalykus, kurie dar nėra išspręsti, šitaip save stabdydami ir galvodami: „Aš nesu vertas, kaip galėčiau būti Šventosios Dvasios instrumentu?“

Nes iš tiesų, mano mylimieji, jūs nekontroliuojate Šventosios Dvasios. Šventoji Dvasia pučia ten, kur nori, ir jeigu ryšitės būti atviromis durimis, pamatysite, kad ši Dvasia tekės per jus. Tad tiesiog darykite štai ką: nesėdėkite ir savo išoriniu protu nespręskite, esate verti ar ne. Leiskite man, Maha Čohanui, nuspręsti, ar esate verti ar ne. O jūs tiesiog susikoncentruokite į buvimą atviromis durimis, o šį sprendimą palikite man. Ar sutarėme, mano mylimieji?

Nes toks, iš tiesų, yra mano pasiūlymas jums šiais ateinančiais metais. AŠ ESU MAHA* Čohanas, ir kviečiu jus pažvelgti į save kaip į MAHA Save, į savo aukščiausią potencialą, kurį jums matau. Nepriimkite nieko žemesnio, mano mylimieji, nes tai negali ateiti iš Šventosios Dvasios.

* Maha reiškia „didysis“.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels