Unikali galimybė transcenduoti už 2012 slypinčią sąmonę

TEMOS: Transcendencija ir savitranscendencija – Įveikite spaudimą paklusti – Transcenduokite 2012 isteriją – Absoliučios tiesos paieškos – Liaukitės koncentruotis į „tenai“

Pakylėtasis Mokytojas Maha Čohanas, 2012 kovo 14 d. per Kim Michaels.


Maha Čohanas AŠ ESU. Ir ateinu oficialiai perduoti naują šaukinį, kurį perdaviau kaip dovaną iš savo širdies tiems, kurie nuoširdžiai nori išlaikyti šių Šventosios Dvasios Metų iniciacijas. Tačiau, žinoma, šis šaukinys yra nesenstanti dovana, kuria bus galima naudotis ne tik šiais metais.

Tad tai iš tiesų yra didelė galimybė visiems tiems, kurie jau kurį laiką seka dvasiniu mokymu – ypač šiuo dvasiniu mokymu – kurie praktikavo rožinių, invokacijų ir kitų šaukinių kalbėjimą. Tai yra galimybė iškviesti Integracijos Liepsną, kuri jums gali padėti integruoti septynis spindulius, kad pasiektumėte didesnę septynių spindulių pusiausvyrą savo esybėje. Nes galiu jus užtikrinti, kad ateina toks taškas dvasiniame kelyje – kuomet pakylate virš to 96 lygmens – kai pusiausvyra tampa pagrindiniu veiksniu, su kuriuo jums reikia dirbti, ne tik savo vidinėje esybėje, bet taip pat ir savo reiškimesi, savo veiksmuose, žodžiuose, savo santykiuose su kitais žmonėmis.

Mano mylimieji, šie ateinantys metai – kurie jau gerokai įsivažiavo – iš tiesų bus iššūkis arba galimybė, priklausomai nuo to, kaip į tai žiūrėsite. Tad turėtumėte žinoti, jog Šventoji Dvasia pirmiausia yra tekėjimas. Tad vienintelis būdas iš tiesų perplaukti šiuos metus yra tekėti su Dvasia. Tai, mano mylimieji, nereiškia, kad turėtumėte imti kažkur bėgti. Tai nereiškia, kad turėtumėte pulti į stresą, manydami, kad tekėjimas su Dvasia reiškia, jog turite bėgti dar greičiau nei bėgote iki šiol. Priešingai, tekėjimas su Dvasia daugeliui jūsų reikš, kad turite sulėtinti žingsnį, turite atitraukti savo dėmesį nuo visų tų išorinių veiklų, kurios jus tampo šen ir ten, kuomet manote visada privalantys bėgti link kažkokio tikslo. Ir todėl jums niekada nelieka laiko nusileisti vidun ir atrasti tylą. Tylą, mano mylimieji.

Nes sakau jums, kad Šventosios Dvasios tėkmės viduryje iš tiesų egzistuoja tyla, amžinoji tyla, amžinasis dabar. Tad galbūt galėsite paskirti laiko kalbėti šį šaukinį, kurį perdaviau, kiekvieną dieną. O tuomet, kai tai padarysite – kad ir kiek kartų pasirinktumėte tai daryti, tačiau siūlau tai daryti mažiausiai devynis, o dar geriau 24 kartus, – tačiau kai tai padarysite, paskirkite šiek tiek laiko susiderinti su tyla. Ir leiskite tylai jums parodyti, kur toliau tekėti.

Pasistenkite – ir, žinoma, sakau tai su humoro gaidele balse – pasistenkite nutildyti išorinį protą, kuris jus skatina manyti, kad visada turite bėgti greičiau ir daryti daugiau. Pasistenkite liautis taip karštligiškai stengtis, kad iš tiesų galėtumėte pajausti tą tylos tašką. O tuomet, kai patirsite tylą, na tai tuomet – jeigu būsite neprisirišę – galėsite pajausti tekėjimą iš Dvasios, paraginantį jus judėti tam tikrą kryptimi.

Tačiau egzistuoja esminis skirtumas tarp iš išorės ateinančio srauto pajautimo – iš pasaulio, iš savo išorinio proto, net ir iš žemesniųjų dvasių – ir švelnaus, vidinio Vienos Šventosios Dvasios pajautimo. Šis skirtumas yra subtilus, kol nesate išvystę savo įžvalgumo. Žinau, kad kai kuriems iš viso bus neįmanoma pajausti šio skirtumo. Ir tiems aš sakau: Na, tuomet ieškokite tylos ir priimkite sprendimą kurį laiką nesekti jokiais impulsais. Ir tiesiog būkite ramybėje ir žinokite, kad AŠ ESU jumyse yra Dievas. Nes tik tuomet, kai pažinsite AŠ ESU jumyse kaip tylos tašką, sugebėsite tekėti su savo Esaties AŠ Būsiu aspektu, kuris iš tiesų yra Šventosios Dvasios tekėjimas per jūsų esybę.

Šiuo metu yra tiek daug balsų jūsų prote, kurie sako: „Aš būsiu tuo“, „Noriu turėti tai“, ir galite praleisti visą likusį savo gyvenimą gainiodamiesi šiuos balsus. Arba galite pasistengti, šiais Šventosios Dvasios Metais – ir bet kuriuo metu, kada atrasite šį mokymą – galite pasistengti atrasti tylą. Ir kai pažinsite tylą – ir kai būsite pasirengę likti tyloje amžinai, neturėdami jokio išorinio noro ar troškimo, kur tyla turėtų jus nuvesti – tuomet pradėsite jausti tą tekėjimą, kuris teka iš AŠ ESU, tačiau įgyja formą, kurioje AŠ ESU taria: „Aš būsiu tuo. Aš išreikšiu tai. Ir todėl būsiu tuo, kuo būsiu.“

Transcendencija ir savitranscendencija

Matote, tarp pakylėtųjų mokytojų mokinių egzistuoja Dievo Valios koncepcija. Ir mes iš tiesų turime Kūrėją, kuris turi valią kurti. Tačiau Dievo valia jums nėra išorinis Kūrėjas, sėdintis ten aukštai danguje didžiuliame baltame soste, su ilga barzda. Dievo valia jums yra jūsų AŠ ESU Esaties valia. Tačiau jūs pažinsite šią valią ne kaip išorinę valią, ne kaip balsą iš dangaus, kuris jums sakytų: „Daryk tai arba pateksi į pragarą.“

Pažinsite savo Esaties valią tik tuomet, kai pamatysite ją atsiskleidžiant prieš jus, nes būsite tapę atviromis durimis, pasiryšite tekėti su Dvasia. Tad kai sakote: „Aš būsiu, kuo būsiu“, na tai iš tiesų gali būti sakymas išoriniu protu, kaip ir bet koks kitas sakymas išoriniu protu. Tačiau, kai siekiate įžengti į tylą – ir pasiekti tą atidavimo tašką, visišką atsidavimą AŠ ESU Esačiai – tuomet jums tereikia žinoti savo išoriniame prote: „Aš būsiu, kuo būsiu, esu pasiryžęs tekėti, kad ir kur Dvasia mane neštų“.

Ir matote, Dvasia visada jus ves už tų ribų, kurių išorinis protas nenori peržengti. Nes Dvasia visada siekia transcendencijos. Yra transcendencija, mano mylimieji, ir yra savitranscendencija. Ir aukščiausia savitranscendencijos forma yra, kad jūs pradedate pažinti tą tylos tašką, kai nuolatos siekiate tylos. Ir kuomet atrandate, jog nebepriiminėjate sprendimų išoriniu protu. Jūs tiesiog leidžiate jiems pas jus ateiti, ir jums nereikia iš anksto žinoti, ką darysite kiekvienoje situacijoje. Jums nereikia sėdėti ir išoriniu protu nuspręsti; jūs tiesiog einate į situaciją ir žiūrite, ką Dvasia atskleis.

Įveikite spaudimą paklusti

Žinoma, tam, kad galėtumėte iš tiesų pasiekti tą tašką, kuriame sugebėtumėte tekėti su Dvasia, jums reikia įveikti ganėtinai nemažą momentumą, o tiksliau, nemažą padarą masinėje sąmonėje, kuris nori užprogramuoti žmones tikėti, kad jie visada turėtų žinoti, ką jiems reikia daryti, kad jie visada turėtų gyventi pagal kažkokį standartą ar normą, kad jiems visada kažkas turi kaboti virš galvos, kažkoks socialinis standartas ar religinis standartas, arba vienoks ar kitoks dvasinis mokymas.

Egzistuoja etapas kelyje, kai yra naudinga turėti išorines taisykles. Tačiau taip pat ateina etapas, kai tai jūsų niekur toliau nenuves. Ir tai jūsų nenuves virš 96 lygmens, kuriame pradedate įkūnyti Kristiškumą. O kas yra Kristiškumas? Tai nėra, kaip daugelis žmonių mano, kažkas, ką būtų galima aiškiai apibrėžti linijišku, analitiniu protu. Nes tai yra pakilimas virš linijiško, analitinio proto ir tekėjimas su Dvasia. Negalite sakyti: „Aš visada darysiu tai kiekvienoje situacijoje“, nes kiekviena situacija yra vis kitokia, kiekvienas jūsų sutiktas žmogus yra unikalus individas. Tad jūs privalote tekėti su Dvasia, kad visada turėtumėte maksimalų potencialą transcenduoti save kiekvienoje situacijoje.

Transcenduokite 2012 isteriją

Mano mylimieji, Šventosios Dvasios Metai labiau nei bet kada apnuogins netikrus mokytojus, kad ir kurioje visuomenės srityje jie būtų. Pamatysite juos apnuoginamus politikoje, ekonomikoje, religijoje, tiek tradicinėje, tiek Naujojo Amžiaus. Matysite tai visur, tuos, kurie meluoja, kurie siekia kažką nuslėpti, tuos, kurie neturi tyrų intencijų kelti aukštyn Visumą, jie visi bus apnuoginti ir bus parodytas tikrasis jų veidas.

Nes 2012 iš tiesų yra metai, kai žmonija turi beprecedentę galimybę transcenduoti netikrus mokytojus ir jų netikrus mokymus. Ir, mano mylimieji, vienas iš pagrindinių netikrų mokymų, kuris gali būti transcenduotas šiais metais, yra būtent visi tie mokymai, kurie teigia, kad 2012 metai bus didžiausias lūžio taškas žmonijos istorijoje. Ir visa už to slypinti sąmonė, kuri nori sukurti šį pasaulio pabaigos jausmą ar netgi jausmą, kuris skatina puikybę: kad įvyks kažkas nuostabaus, ir tie žmonės, kurie yra pionieriai, kažkokiu būdu bus pagerbti. Tačiau už to slypi daug subtilių klaidingų koncepcijų, pavyzdžiui, idėja, kad egzistuoja tam tikri ciklai, kurie automatiškai pastūmės žmoniją į priekį, be jokios būtinybės žmonėms patiems SAVE transcenduoti, sąmoningai atiduodant žemesniojo aš ir ego dalis, ir klaidingus įsitikinimus, kuriais jis yra paremtas.

Ar matote, mano mylimieji, kad egzistuoja daugybė melagingų koncepcijų, susijusių su visa šia 2012 isterija, ir egzistuoja beprecedentė galimybė visa tai transcenduoti, ypač patiems dvasingiausiems žmonėms? Nė vieno nesmerkiu dėl to, kad patikėjo kai kuriomis iš šių idėjų apie 2012 metus. Tik sakau, kad jeigu tam pasiryšite, turėsite precendento neturinčią galimybę transcenduoti tą sąmonės lygmenį, kuriame visą laiką laukiate, kol kažkoks išorinis dalykas jus pakeis. Tad įveikę šį melą, galėsite pakilti aukščiau ir pradėti eiti asmeninio meistriškumo keliu, kuriame suvokiate, kad niekas jūsų nepakeis, nes tai gali padaryti tik jūsų pačių priiminėjami sprendimai. Ir kad raktas į aukštesnius sprendimus yra aukštesnio sąmoningumo pasiekimas. O kad pasiektumėte aukštesnį sąmoningumą, turite kvestionuoti savo suvokimo filtrą, turite kvestionuoti savo idėjas ir įsitikinimus, kol pakilsite virš to, ką šiuo metu matote, ir pamatysite kažką aukštesnio.

Absoliučios tiesos paieškos

Mano mylimieji, jums gali būti naudinga pamąstyti apie kai kuriuos iš mūsų perduotų mokymų, pavyzdžiui, apie Atėnės Paladės prieš kurį laiką Akropolyje perduotą mokymą, kuriame ji kalbėjo apie tai, kodėl yra neįmanoma suformuluoti absoliučios tiesos Žemėje. Ateina momentas, kai tam, kad galėtumėte pakilti virš netikrų mokytojų, turite pakilti virš šios subtilios idėjos, kad egzistuoja galutinis mokymas, absoliutus mokymas, absoliuti tiesa, kurią yra įmanoma išsakyti žodžiais.

Ir todėl, turite suvokti, kad absoliuti tiesa yra Šventosios Dvasios tekėjimas, kuri transcenduoja save kiekvieną sekundę – ne, daug kartų kiekvieną sekundę. Ir tiktai tekėdami su TUO, pažinsite absoliutą. Mano mylimieji, kai pakylate, galite patirti būseną – jeigu norite – kurioje nėra jokio judėjimo. Galite įžengti į tą būseną. Tačiau, kol esate įsikūnijime, jums nėra skirta būti toje jokio judėjimo neturinčioje būsenoje, jums yra skirta tekėti su Dvasia.

Nes mes neatėjome čionai tam, kad paverstume Žemę kažkokia statiška Dievo Karalyste. Mes čia atėjome tam, kad Žemė nesiliautų transcenduoti, ir visa materiali sfera nesiliautų transcenduoti, kol galės pakilti ir tapti dvasinės karalijos dalimi. Ir galiu jus užtikrinti, kad tai neįvyks per jūsų gyvenimą, tai neįvyks šiais 2012 metais. Tad matote, atėjo laikas palikti tą svajonę, kad kažkurią dieną įvyks kažkoks fantastinis pokytis, ir nuo to laiko jūs visam laikui pakilsite į kažkokį aukštesnį būvį, kuriame būsite pripažinti Dievo, žmonių, ar angelų.

Pokyčiai vyksta po vieną nedidelį žingsnelį. Galite stovėti, laukdami to didelio šuolio, ir šitaip praleisti daug mažų galimybių. Arba galite priimti daug mažų galimybių, paversdami kiekvieną dieną dideliu šuoliu pirmyn. Toks yra 2012 metų iššūkis. Ar lauksite to magiško išorinio įvykio, kad jis jus pakeistų, o gal nuspręsite: „Nustosiu kažko laukti. Savo žvilgsnį ir dėmesį apgręšiu aplinkui ir pažvelgsiu tiesiai čia, tarp savo akių, ir pamatysiu viena akimi viską, kas yra dualistiška mano esybėje. Ir tuomet visa tai paleisiu, išsakysiu prašymus, studijuosiu mokymus, kad galėčiau paleisti šias iliuzijas ir visą iškreiptą energiją. Ir tuomet kilsiu žingsnis po žingsnio per visus šiuos metus ir už jų. Ir toks bus mano požiūris į gyvenimą.“

„Daugiau nebelauksiu tos stebuklingos akimirkos, nes kiekviena sekundė yra stebuklinga akimirka, kai jaučiu Dvasios tekėjimą. O kad pajausčiau tą tekėjimą, turiu nusileisti į tylą ir taip stipriai nebesikoncentruoti į išorines regimybes, nes tai yra ne kas kita kaip regimybės. Mano mylimieji, galite nueiti į kino teatrą ir mėginti pamatyti individualius paveikslėlius, kurie yra projektuojami ant ekrano, koncentruodami į juos akis. Arba galite tiesiog patogiai įsitaisyti ir mėgautis filmu.“

Liaukitės koncentruotis į „tenai“

Liaukitės koncentruotis į visa tai, kas vyksta „tenai“ regimybių pasaulyje, kuris jus bombarduoja per jūsų jusles, per jūsų protą, per internetą. Mano mylimieji, ateina momentas, kai esate išstudijavę pakankamai dvasinių mokymų, kad jums nebereikia sėdėti, karštligiškai spaudinėjant pele kiekvieną dieną, mėginant atrasti kažką dar pažangesnio. Ateina metas, kai yra laikas sakyti: „Gana, palieku šią svajonę, kad jeigu mokymai, kuriuos radau, iki šiol manęs nepakeitė, privalo egzistuoti kažkoks magiškas mokymas, kuris mane pakeis, ir turiu jį rasti.“

„Vietoj to, suvoksiu, kad turiu pakankamai dvasinių mokymų tuose mokymuose, kuriuos turiu, – jeigu juos įsisąmoninu. Tačiau neįsisąmoninsiu jų per išorinį protą. Įsisąmoninsiu juos tiktai atrasdamas tylą viduje. Tad padarysiu tai savo tikslu šiais ateinančiais metais.“

Jeigu patekote tarp tų laimingųjų, atradusių mūsų perduotus mokymus, galiu jus užtikrinti, kad šiuose mokymuose yra daugiau nei pakankamai raktų tam, kad pasiektumėte aukštesnę sąmonės būseną. Nustokite karštligiškai ieškoti vis kažko naujo. Naudokitės tuo, ką turite, naudokitės šaukiniais, susitelkite į tylos radimą. Ir tuomet pažiūrėkite, kiek daug pokyčių gali įvykti jūsų gyvenime per šiuos likusius metus, laikantis mūsų išdėstytos programos.

Tad siūlau jums pradėti iš karto, jeigu norite. Tačiau noriu inauguruoti oficialų laikotarpį, kuomet pirmąją šių metų balandžio dieną norėčiau, kad visi tie, kurie studijuoja šiuos mokymus, kalbėtų noveną arba vigilę, kalbėdami mano šaukinį 9, 24 arba 36 kartus į dieną, pagal tai kaip norės, visą balandžio mėnesį. O tuomet mes jums perduosime tolimesnes instrukcijas.

Tad su tuo kol kas sakau jums sudie, tačiau iš tiesų kalbėsiu dar daugiau per šiuos metus, kadangi turiu planų, kaip galėčiau efektyviausiai išnaudoti savo pasiuntinių laiką. Tad užsklendžiu jus nuolatos tekančioje meilėje, kuria AŠ ESU.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels