Pakylėtojo mokytojo sąmonės palietimas

TEMOS: Australų nenoras transcenduoti – Aukštesnis Australijos potencialas – Tikro pasirinkimo žmonėms suteikimas – Aukščiausias dvasinio ašramo potencialas – Barjeras tarp dvasingų ir materialių dalykų – Pakylėtojo mokytojo palietimas – Žaltiška logika

Pakylėtoji Mokytoja Elohima Astrėja, 2012 birželio 15 d. per Kim Michaels. Šis diktavimas buvo perduotas konferencijoje netoli Melburno, Australijoje.


Aš iš tiesų esu Elohima Astrėja, ketvirtojo spindulio Elohima, kurį dažnai girdėjote apibūdinamą kaip Tyrumo spindulį, tačiau jis, žinoma, turi daug ir kitų atspalvių. Kiekvienas spindulys turi 144 skirtingus atspalvius, tad vienas žodis negali tiksliai aprašyti dvasinio spindulio. Ir nepažinsite ketvirtojo spindulio, kol nepažinsite visų 144 to spindulio aspektų. Ir taip pat, žinoma, yra su kiekvienu spinduliu.

Tad dabar pažvelkime į vieną ketvirtojo spindulio aspektą, labai stipriai jaučiamą šiame šaukinyje [4.01 šaukinys Elohimai Astrėjai], kurį kalbėjote, ir tai yra akceleracija. Kas yra akceleracijos priešingybė? Na, galite sakyti, lėtėjimas, tačiau iš tiesų ne visai taip. Akceleracijos priešingybė yra sąmonė, kuri nenori judėti, nenori keistis, nenori transcenduoti, nenori palypėti aukščiau. Ne ta prasme, kad nebūtinai nenori keistis horizontaliu būdu, bet ji nenori keistis vertikaliu būdu, kuomet transcenduotų, pakiltų virš savo dabartinio lygmens.

Australų nenoras transcenduoti

Kodėl aš inauguruoju šios konferencijos diktavimus? Kodėl kalbu apie akceleracijos priešingybę? Na, žinoma, todėl, kad kiekvienoje mūsų rengiamoje dvasinėje konferencijoje egzistuoja tam tikras šviesos kiekis, kuris yra ruošiamas perduoti, ir egzistuoja tam tikras pasipriešinimas šios šviesos perdavimui iš tos sąmonės būsenos, kuri nenori būti akceleruojama šviesos.

Tačiau čia, šiame Australijos žemyne, jūs susiduriate su tam tikru šios sąmonės, šio nenoro transcenduoti, nenoro pakilti virš tam tikro lygmens, atspalviu. Žinoma, randate tai daugelyje vietų pasaulyje. Mes čia nesiruošiame kurti kažkokios skalės, kuri leistų jums vieną šalį ar vieną žemyną lyginti su kitais. Visiškai nenorime skatinti kokių nors vertybinių vertinimų. Ir vis dėl to, mes taip pat matome, jog yra būtina pakalbėti apie sąmonės būseną, egzistuojančią tam tikroje šalyje ar žemyne.

Nes kaip gi jūs, dvasingi žmonės, galėsite būti pirmtakais, galinčiais išvesti tą šalį virš tos sąmonės būsenos, jeigu jos nepamatysite arba nesuprasite, arba nesugebėsite aiškiai išreikšti žodžiais savo prašymuose ar netgi savo vizualizacijose.

Tad iš tiesų, Australijos šalis susiduria su labai sunkiu šios sąmonės debesimi, kuri nenori judėti vertikaliai, nenori transcenduoti, nenori pažvelgti į save veidrodyje ir suvokti: mes nesame aukščiausioje įmanomoje sąmonės būsenoje, mes turime tam tikrų netyrumų.

Turime tam tikrą šiurkštumą kolektyvinėje sąmonėje, kurį galima matyti daugelyje mūsų visuomenės aspektų, tačiau galbūt aiškiausiai tai yra matyti iš to, kaip kalbame vieni su kitais, kaip kalbame vienas su kitu, kaip kalbame vienas apie kitą, ar netgi kalbame apie save. Netgi mūsų humoro jausmas, kaip save pašiepiame, kaip pašiepiame vieni kitus, yra šiek tiek žeminantis. Ne piktu, ne priešišku ar piktavališku būdu, bet tai tiesiog tapo įpročiu, kurio Australijos žmonės nemato, nemano, kad tai nėra reikalinga, bet galvoja: „A, visi tai daro, taip tiesiog yra, taip tiesiog mes, australiečiai, juokaujame, ir niekam tai nekenkia.“

Ir tam tikra prasme, mano mylimieji, nebūtinai yra taip, kad tai kažkam kenktų, bet tame taip pat nėra ir jokios akceleracijos. Nes tai yra toks humoras ir požiūris į gyvenimą, toks būdas žiūrėti į gyvenimą, kuris lieka tam tikrame lygmenyje, ir labai stipriai vengia pripažinti būtinybę kilti aukščiau, būtinybę pakilti virš to lygmens, ir potencialą pakilti virš to lygmens.

Aukštesnis Australijos potencialas

Ir iš tiesų, Australijos šalis turi daug aukštesnį potencialą nei tai, ką matote įkūnyta šiandien. Mes, pakylėtieji mokytojai, laikome tyrą viziją kiekvienai šaliai. Mes nežiūrime į šią šalį, šį Australijos žemyną, su kažkokiu smerkimu, su kažkokiu teisimu, su kažkokiu negatyvumu. Tačiau mes iš tiesų į ją žvelgiame ir iš tiesų matome aukštesnį potencialą, kurį turite.

Ir todėl mes, žinoma, taip pat žiūrime realistiškai į tai, kur jūs šiandien esate. Ir todėl kalbu į masinę sąmonę, kad nepildote savo aukščiausio potencialo. Yra daug daugiau, ką būtų galima atnešti šiame nuostabiame žemyne, kuriame turite nuostabius gamtinius išteklius, bet taip pat turite daug didesnį kūrybinį potencialą, nei šiuo metu jis yra atskleistas žmonėse.

Ir šis potencialas negalės būti atskleistas su jūsų dabartine sąmonės būsena, su tuo, kaip jūs į save žiūrite, kaip jūs galvojate, kad tam tikras gyvenimo būdas, tam tikras požiūris į gyvenimą yra „pakankamai geras“. Jis nėra pakankamai geras, jeigu gali būti daugiau! Nesakau, kad lyginant su daugeliu kitų žmonių jūs esate siaubingai žemame lygmenyje. Ar suvokiate mane, mano mylimieji? Mes nelyginame, nesakome, kad Australija kažkokiu būdu yra atsilikusi. Tačiau iš tiesų sakome, kad lyginant su tuo, kuo galėtumėte būti, jūs esate žemiau savo aukščiausio potencialo.

Ir todėl jūs, kurie esate dvasingi žmonės, turite tai suvokti. Turite atsitraukti žingsnį atgal ir pažvelgti į šią šalį, pažvelgti į žmones, pažvelgti į tai, kaip jie bendrauja, netgi pažvelgti į televiziją ir kaip žmonės kalba, kokia yra jų laikysena, ką jie sako apie Australiją, ką jie sako apie gyvenimą, ką jie sako apie žmones. Pažvelkite į tai ir pamatysite, kad jums, kurie esate pionieriai, jums reikia atpažinti šią sąmonę, reikia pripažinti, kad tai nėra aukščiausias potencialas. Ir jums tuomet reikia pripažinti, kad jeigu čia užaugote, buvote paveikti šios sąmonės tiesiog dėl to, ką aplink save matote, nes būdami vaikais esate linkę galvoti, kad tai yra normalu ir natūralu. Ir galbūt jūs to netgi nematote, nes taip prie to įpratote, kad laikote tai savaime suprantamais dalykais!

Tačiau būdami dvasingu žmogumi negalite nieko priimti kaip savaime suprantamų dalykų. Turite pažvelgti į save ir pažiūrėti, kaip buvote paveikti sąmonės būsenos, kuri jūsų neišves į jūsų aukščiausią potencialą. Tad jums reikia pradėti nuo savęs. Jums reikia pradėti tai gydyti, transcenduoti tai ir ryžtis akceleruotis virš to, ryžtantis leisti šviesai akceleruoti jus virš to. Ir tuomet galėsite pradėti matyti, kaip tai paveikia kitus žmones. Galėsite pradėti išsakyti su tuo susijusius prašymus. Tačiau jūs taip pat – netgi nieko daugiau specifiškai dėl to nedarydami – padarysite tai, kas yra visų svarbiausia. Vien tik savo buvimu, vien tuo, kad akceleravote save virš tos sąmonės būsenos, suteiksite atskaitos tašką visiems savo sutiktiems žmonėms.

Tikro pasirinkimo žmonėms suteikimas

Daugelis jų nežinos to sąmoningai, tačiau jie pajaus, kad jūs nesate tame pačiame žemame sąmonės lygyje, ir todėl jie turės galimybę pasirinkti. Ar pažvelgs į jus sąžiningai ir pamąstys, kodėl jūs atrodote kitokie, kodėl atrodo, jog iš jūsų sklinda kitokia vibracija, kodėl jūs nekalbate tokiu pačiu kitus niekinančiu būdu, kodėl jūs nejuokaujate šiuo žeminančiu, gašliu humoru?

Ir tuomet jie turės, galbūt pirmą kartą savo gyvenime, galimybę pasirinkti, tikrą galimybę pasirinkti. Ar jie taip pat pamatys šią sąmonę savyje, ar pamatys savo potencialą transcenduoti, ir ar jie kažką ims dėl to daryti. Ir, žinoma, jūs visi tai galite daryti. Dažnai nebūna įmanoma atvirai kalbėti su žmonėmis apie tam tikras temas ir klausimus.

Pažvelkite į save, kaip dažnai mėginote kalbėtis su kitais žmonėmis apie savo dvasinius įsitikinimus ir savo dvasinį požiūrį į gyvenimą. Ir pažvelkite, kaip dažnai jie nesugeba jūsų suprasti, nes ką jie daro? Jie reaguoja į žodžius, kuriuos sakote, o žodžiai, kuriuos sakote, turi tam tikrą prasmę, tam tikras asociacijas jūsų prote pagal jūsų sąmonės lygį. Tačiau jie yra kitokioje sąmonės būsenoje, ir todėl žodžiai, kuriuos jūs sakote, turi kitokias asociacijas ir išprovokuoja kitokią reakciją jų esybėje. Tad jie reaguoja žodžių lygmenyje, ir jie niekada nepasiekia to taško, kuriame iš tiesų būtų atviri susimąstyti apie vidinę žinią, slypinčią už žodžių.

Dažnai būna taip, kad tiesiog negalite komunikuoti su žmonėmis per žodžius. Tačiau jūs vis tiek galite jiems suteikti atskaitos tašką, būdami aukštesnėje sąmonės būsenoje ir išdrįsdami ją išreikšti. Ne žodžiai pakeis žmones; juos pakeis susidūrimas su šviesa. Ir kai jūs tampate atviromis durimis šviesai tekėti per jus, tai suteikia žmonėms atskaitos tašką, kurio jie, daugumoje atvejų, anksčiau neturėjo. Nes jie labai retai, jeigu iš viso, buvo sutikę žmogų, kuris būtų buvęs atviresnėmis durimis dvasinei šviesai už vidutinį žmogų.

Daugeliu atvejų, galėtumėte gauti didelę naudą ir žymiai palengvinti sau gyvenimą, atsitraukdami žingsnelį atgal, nesikabindami tiek stipriai į žodžius, manydami, kad privalote žmonėms perduoti tam tikrą žinią, privalote juos įtikinti tam tikrais įsitikinimais. Tiesiog kai kalbate, įsisąmoninate per jus tekančią šviesą ir leidžiate šviesai suteikti žmonėms tą atskaitos tašką. Ir tai yra aukščiausia galimybė, kurią galite jiems duoti. Ir tuomet liekate neprisirišę prie to, kokius pasirinkimus jie padarys, nes tai nėra jūsų vaidmuo kontroliuoti jų pasirinkimus, jūsų vaidmuo tėra suteikti jiems galimybę pasirinkti.

Tad toks yra jūsų potencialas įkūnyti ketvirtąjį akceleracijos spindulį. Nes kai tampate atviromis durimis akceleracijos šviesai, galite akceleruoti žmones, šalia kurių esate, net jeigu jie to iš pradžių nepastebi, tačiau jie vis tiek tai pajaus kažkuriame savo esybės lygmenyje – šią akceleraciją. Ir tai nereiškia, kad prašau jūsų eiti ir kalbėti taip, kaip girdite mane dabar kalbant, nes yra daug būdų, netgi galite kalbėti švelniai ir tyliai, tuo pat metu savo širdyje išlikdami susisieję su savo aukštesne esybe, su savo AŠ ESU Esatimi. Ir todėl šviesa gali tekėti per jus didesniu laipsniu, nei žmonės yra įpratę patirti.

Aukščiausias dvasinio ašramo potencialas

Kodėl aš kalbu, ir kodėl mes visi kalbame apie atskaitos tašką? Na, susiekime tai su tuo, kodėl jūs esate čia, dvasiniame ašrame. Koks iš esmės yra aukščiausias atėjimo į dvasinį ašramą tikslas? Daugelis ateina, nes tikisi gauti mokymus, arba jie tikisi išgyventi gilius patyrimus, ar kad ir kokie būtų jų lūkesčiai – arba jie tikisi būti išgydyti, arba tikisi sulaukti kokio nors stebuklo.

Tačiau iš tiesų aukščiausias potencialas yra tai, kad ateidami į ašramą, patirdami šviesą, kalbėdami invokacijas ir šaukinius, pažvelgdami į save, būdami stimuliuojami suprasti ir išgyventi aukštus patyrimus – visa bendra šio atėjimo į dvasinį ašramą patirtis yra akceleruoti jūsų sąmonę virš įprastinio lygmens, virš to lygmens, kurį turite savo kasdienėje veikloje, kuomet dažnai būnate slegiami arba jaučiatės traukiami įvairiomis kryptimis savo pareigų. Tad akceleruodami savo sąmonę virš viso to, ką įgyjate? Įgyjate naują atskaitos tašką, kad egzistuoja aukštesnė sąmonės būsena nei jūsų įprastinis, kasdienis lygmuo, kad jūs turite aukštesnį potencialą. Ir todėl, kai sugrįžtate iš ašramo, galite parsinešti šį patyrimą, šį atskaitos tašką su savimi. Ir galite juo naudotis, palaipsniui akceleruodami save net ir savo kasdienėje veikloje, įgydami gebėjimą palaikyti šiek tiek aukštesnį sąmonės lygį savo kasdienybėje nei gebėjote tai padaryti anksčiau. Ir kai šitai darote ir nepaliaujate to daryti, galite palaipsniui pakelti savo sąmonę iki taško, kuriame iš tiesų nebelieka tokio didelio skirtumo tarp jūsų kasdienės sąmonės būsenos ir tos sąmonės, kurią pasiekėte ašrame.

Ir štai tuomet žinote, kad jūsų kasdienė sąmonės būsena buvo visam laikui pakelta į aukštesnį lygmenį, ir būtent tai mes norime jumyse visuose pamatyti. Nes iš tiesų, esame laimingi galėdami sukurti ašramus, ir esame laimingi, kad jūs čia galite ateiti ir akceleruotis savo sąmonėje. Tačiau labiau ilgalaikėje perspektyvoje norėtume, kad kuo daugiau žmonių patirtų išliekančią akceleraciją, idant galėtumėte išsaugoti aukštesnį sąmonės lygį savo kasdienėje veikloje.

Barjeras tarp dvasingų ir materialų dalykų

Nes kiek gi jau kartų per šiuos kelis pastaruosius metus mes kalbėjome apie būtinybę nugriauti barjerą tarp dvasingų ir įprastinių, netgi pasaulietinių veiklų? Kiek kartų sakėme, kad materija iš tiesų yra sukurta iš Dvasios, tad Dvasia yra visur materijoje. Ir argi nėra taip, kad tūkstančius metų žmonės turėjo šį barjerą tarp to, ką jie laikė dvasingais dalykais, ir to, ką jie laikė pasaulietiniais, materialiais dalykais.

Ir tiek daug dvasingų žmonių mano, kad jų kasdienė veikla nėra dvasinga ir negalėtų būti sudvasinta, tad jie turi pasitraukti iš savo kasdienio gyvenimo. Matote, kad būtent dėl to buvo pastatytas ir šis centras: suteikti žmonėms galimybę atsitraukti nuo savo kasdienės veiklos, kad jie galėtų galvoti, jog dabar jie daro kažką dvasingo. Ir, žinoma, mes neneigiame, kad jums gali būti naudinga ateiti į ašramą ir atsitraukti nuo savo įprastinių veiklų. Nes dažnai, kai esate šių labai intensyvių veiklų sūkuryje, jūsų protas yra užtemdytas arba jūsų dėmesys yra traukiamas skirtingomis kryptimis, ir jums nėra taip lengva nusileisti vidun.

Ir vis dėlto, labiau ilgalaikėje perspektyvoje norėtume, kad jūs visi nugriautumėte šį barjerą, idant suvoktumėte, kad Dvasia yra visur. Tai nereiškia, kad aš, Astrėja, esu tik čia, šiame ašrame, ir nesu su jumis, kai esate namuose – aš esu su jumis visada. Ir todėl jūs puikiai sugebate susiderinti su mano Esatimi kad ir kur būtumėte. Ir aš trokštu, kad pakeltumėte savo sąmonę į tą lygmenį, kuriame visada galėtumėte susiderinti su manimi. Jums net nėra visada būtina sukalbėti mano šaukinį 36 kartus. Nes labai gerai žinote, kad yra įmanoma sukalbėti šį šaukinį mechanišku būdu, kai nebūtinai galite susiderinti su mano Esatimi net ir kalbėdami šaukinį.

Tiesą sakant, kai kurie netgi gali įžengti į rutinišką sąmonės būseną, kurioje šaukinių kalbėjimas atitraukia juos nuo susiderinimo ir apsunkina jų susiderinimą su mano Esatimi, nes jie visą savo dėmesį sukoncentruoja į šaukinį ir į šaukinio kalbėjimo techniką. Tad turite būti jautrūs sau ir suprasti, kad kartais galbūt galite sukalbėti šaukinį mažiau kartų nei įprastai. O tuomet, pabaigoje, galite tiesiog tyliai sėdėti, susikoncentruodami į širdį ir pamėgindami išjungti įprastinį proto triukšmą, įprastinę protinę veiklą, ir tiesiog patirti mano Esatį savyje.

Nes iš tiesų, žinote tą pasakojimą iš Biblijos, kai moteris palietė Kristaus rūbo kraštą, jam einant per minią, ir buvo išgydyta. Paliesdama Kristaus rūbo kraštą ji atsivėrė šviesos tekėjimui į savo esybę. Tad ko gi jums noriu? Nenoriu, kad sėdėtumėte čia ir žaistumėte skaičių žaidimą, jog privalote sukalbėti mano šaukinį tam tikrą skaičių kartų kaip savo kasdienės rutinos dalį. O tuomet, kai tai padarote, galite jaustis atlikę savo pareigą ir dabar galite eiti ir daryti kažką kita. Noriu, kad įsiklausytumėte į savo esybę, ir to paties nori ir visi kiti pakylėtieji mokytojai.

Jeigu mano šaukinys padeda jums susiderinti, tuomet, žinoma, naudokitės juo. Tačiau jeigu jis jums kliudo, jeigu jis blokuoja jūsų susiderinimą, tuomet ieškokite kito metodo, mėginkite susiderinti su manimi geriausiai, kaip sugebate. Žinau, kad yra daug žmonių, kurie nesugeba susiderinti, nes savyje tebeturi daugybę dalykų, kuriuos reikia išvalyti, jie turi daugybę saitų su šio pasaulio dalykais, kurie traukia jų dėmesį. Bet tuomet nesijaudinkite dėl to – sukalbėkite šaukinį, paprašykite, kad jus išlaisvinčiau. Ir vis dėlto, kai pajausite, kad atėjo laikas, pasistenkite susiderinti. Nes iš tiesų ne mechaniškas žodžių kartojimas atvers jus šviesos tekėjimui iš manęs į jus. Tai įvyks, kai paliesite rūbo kraštą perkeltine prasme, nes jūsų sąmonė atsivers Dvasios tekėjimui.

Pakylėtojo mokytojo palietimas

Tai, žinoma, taip pat galioja ir šiai konferencijai, šiam ašramui. Esmė čia nėra, ką darote šiame ašrame, ar ko nedarote. Tikslas yra paliesti bent vieno pakylėtojo mokytojo, kuris yra artimas jūsų širdžiai, rūbo kraštą, kad galėtumėte patirti asmeninį, tiesioginį, vidinį ryšį su mokytojais. Mes jums duodame pasiuntinius, kurie gali būti atviromis durimis labiau apčiuopiamai žiniai perduoti. Tačiau netrokštame, kad sėdėtumėte ir klausytumėte žinios ar kad koncentruotumėtės į žinią, ar koncentruotumėtės į pasiuntinį. Viskas, ką mes duodame, yra priemonė tikslui pasiekti. Ir galiausiai, aukščiausias tikslas yra vienovė.

Tačiau kituose jūsų kelio etapuose tikslas yra akceleruotis virš savo įprastinės sąmonės būsenos, patirti, ką reiškia paliesti pakylėtojo mokytojo sąmonės rūbo kraštą, idant įgytumėte naują atskaitos tašką – ne tik tai, kad mes egzistuojame. Gerai, kad žinote, jog mes egzistuojame. Gerai, kad intuityviai patyrėte mūsų realybės tiesą. Gerai, kad patiriate šviesos tekėjimą diktavime. Tačiau netgi dar geriau yra patirti, kad ir jūs galite užmegzti ryšį su mumis asmeniškai savo pačių esybėje.

Tai yra didžiausias mūsų troškimas jūsų kasdieniam gyvenimui, tokiam ašramui kaip šis. Ir todėl užbaigsiu dar kartą pakartodama: per šias ateinančias pora dienų – o taip pat ir po to, tiems iš jūsų, kurie esate iš Australijos – įsisąmoninkite sąmonę, kuri nenori akceleruotis. Ir, žinoma, tai taip pat galioja ir visiems kitiems, nes kiekvienoje šalyje egzistuoja sąmonė, kuri nenori akceleruotis virš tam tikro lygmens.

Tad turite tai įsisąmoninti būdami dvasingais žmonėmis, nes kai esate savo įprastinėje vietovėje, kai esate tos vietovės masinės sąmonės viduje, esate veikiami tos sąmonės. Ir jeigu sugebėsite pamatyti ir atpažinti šią sąmonę, jums taps daug lengviau nustoti su ja tapatintis. Tad jūs galėsite akceleruotis iki taško, kuomet, nors ji vis dar tebebus į jus nukreipta, ji pereis jus kiaurai. Nes jumyse nebebus nieko, už ko ji galėtų užsikabinti; šio pasaulio princas nieko jumyse neras.

Žaltiška logika

Tad tokia yra būtinybė porai ateinančių dienų. Pasistenkite priminti sau, priminti vienas kitam būti jautriais, kai tik pajausite kažkokią energiją, kažkokią mintį, kažkokią emociją, kažkokią projekciją prieš jus, kažkokią projekciją, kuri siekia neleisti jums virš jos akceleruotis. Ir, mano mylimieji, taip pat saugokitės mūsų taip vadinamos žaltiškos logikos. Egzistuoja energetinis aspektas, kai energija yra siunčiama į jus, siekiant jus nusmukdyti, laikyti jus prislėgtus. Tačiau taip pat egzistuoja tam tikras žaltiškos logikos aspektas, kuris mėgins jus įtikinti, kad negalite akceleruotis virš šio lygmens, kad neturėtumėte, jums nėra leidžiama, kad įvyks siaubingi dalykai, jeigu tai padarysite, arba kad nesate pasiruošę tai padaryti, nesate verti tai padaryti.

Budriai stebėkite šias subtilias projekcijas, kurios ateina iš jūsų pačių ego, iš masinės sąmonės, iš tamsos jėgų. Būkite budrūs, atpažinkite jas ir tuomet siekite nuo jų atsitraukti. Arba jeigu matote, kad jums sunku, kalbėkitės su kitais žmonėmis, nes jie gali sugebėti pamatyti tai, ko jūs nesugebate savyje matyti, nes esate taip prie to įpratę. Nes šios projekcijos jus persekiojo tiek ilgai, kiek tik buvote įsikūnijime, galbūt net ištisus gyvenimus.

Neįmanoma būti tokioje situacijoje, tokioje sąmonės būsenoje, kuri negalėtų būti akceleruota virš jos dabartinio lygmens. Nėra nieko materialiame pasaulyje, kas negalėtų būti akceleruota. Aš esu ketvirtojo akceleracijos spindulio Elohima. Žinau, ką kalbu; mačiau tai vėl ir vėl kiekviename žmoguje, kuris tik kada nors pakilo iš Žemės. Nėra tokių sąlygų materialiame pasaulyje, virš kurių negalėtumėte akceleruotis, ir galiu jus užtikrinti, kad nėra tokių sąlygų, virš kurių jums nebūtų leidžiama akceleruotis. Saugokitės žaltiškos logikos, kuri sako, kad tam, jog galėtumėte kažką palikti, privalote išspręsti kažkokią problemą, turite pakeisti kažką šiame pasaulyje, turite pakeisti kitus žmones – turite pakeisti save.

Taip, egzistuoja tam tikros mįslės, kurios turi būti išspręstos. Tačiau egzistuoja tam tikros energijos, kurias iškreipėte, ir jos turi būti transmutuotos. Egzistuoja klaidingi įsitikinimai, iš kurių turite praregėti. Bet sakau jums: nėra tokios sąlygos, kurios negalėtumėte palikti ir virš jos akceleruotis. Iš tiesų, negalite sąlygos palikti horizontalia prasme, tačiau visada galite ją palikti akceleruodamiesi vertikalia prasme. Tai visada yra įmanoma.

Dar niekada neegzistavo tokia sąlyga, kuri negalėtų būti akceleruota į tyrumą. Galiu jus tuo užtikrinti, nes aš esu ketvirtojo spindulio Elohima ir pažįstu tyrumą geriau už bet kurią būtybę Žemėje, taip pat ir už puolusias būtybes, kurios mano žinančios geriau už Dievą. Tačiau galiu jus užtikrinti: jos nežino geriau už Dievą ir jos nežino geriau už Elohimus, kaip veikia materiali visata. Nes būtent Elohimai materializavo materialią visatą, tad mes iš tiesų šį bei tą žinome, kaip veikia mūsų pačių kūrinija. Ir siekiame ir jums padėti tai sužinoti, kad galėtumėte pasiekti tą tašką, kuriame priimtumėte, kad iš tiesų galite akceleruotis į tyrumą.

Tad būkite užsklęsti tyrume, kuris AŠ ESU.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels