Už Didžiosios Sienos slypinčios sąmonės pašalinimas

TEMOS: „Vienos Kinijos“ iliuzija – Nauja galimybė įveikti izoliacionizmą

Pakylėtasis Mokytojas Arkangelas Mykolas, 2012 birželio 21 d. per Kim Michaels.


Mykolas, Arkangelas AŠ ESU. Esu čia, kad pasinaudočiau tuo, jog turiu žmones fiziniame įsikūnijime, kurie yra pasiryžę nešti Šviesą. Tad jūs tampate fiziniu inkaru, ir tai man suteikia įgaliojimus peržengti šydą. Ateinu su milijonais angelų suvynioti visą šį pergamento ritinį žemesniame eteriniame, mentaliniame, emociniame ir fiziniame lygmenyse, šios Didžiosios Kinijos sienos pastato ir visos už jo slypinčios sąmonės.

Galite vizualizuoti milijonus mano angelų, kurie pradeda savo darbą nuo Rytinės šios didžiosios sienos krašto, vyniodami ją, tačiau vyniodami ne į tamprų ritinį, o į spiralę, kuri kyla vis aukščiau ir aukščiau, ir juda pirmyn, traukdama vis daugiau ir daugiau šios sienos ir šių įrašų, kurie yra keturiuose materialios visatos lygmenyse. Angelai kyla vis aukščiau ir aukščiau, kiek tiktai galite matyti. Jiems kylant aukštyn, galite matyti, kad šis iš pradžių juodas įrašas yra palaipsniui keliamas savo vibracijose. Jis vis labiau šviesėja, kol pavirsta tyro baltumo šviesa, ir tuomet tampa visiškai perregimas, ir išnyksta, tarsi niekada nebūtų egzistavęs.

Angelai juda iš Rytų į Vakarus. Jie skrieja didesniu už šviesos greitį greičiu. Nes, žinoma, mes, angeliškoje karalijoje, nesame ribojami materialaus pasaulio limitų. Mes galime judėti žaibiškai, ir per akies mirksnį, kaip yra sakoma, apskriejome visą šios sienos ilgį, ją visą iškeldami į šią aukštyn kylančią spiralę. Ir todėl dabar tai bus nauja galimybė Kinijos žmonėms įveikti mentalitetą, kuris tūkstančius metų juos vertė laikytis atskirai nuo supančio pasaulio, priklausomai nuo to, kur jie buvo nubrėžę Kinijos sienas.

„Vienos Kinijos“ iliuzija

Kaip jau anksčiau sakėme, kai pastatote sieną, kad kažko neįleistumėte; neišvengiamai uždarote save šios sienos viduje. Ir būtent tai iš tiesų vėl ir vėl, ir vėl vyko Kinijoje, tad jie prisitraukė įsiveržėlius iš šiaurės. Jie iš tiesų buvo magnetiškai pritraukti suteikti Kinijos žmonėms galimybę įveikti savo pačių mąstymo, savo mąstysenos uždarą ratą. Tad matote, kaip sakėme, kiniečiai tapo instrumentu, laužiusiu uždarą mąstymą Tibete. Na o įsiveržėliai į Kiniją vaidino tą patį vaidmenį pačiai Kinijai.

Ir vis dėlto, turi būti pasakyta, kad Kinijos žmonės turi tam tikrą gebėjimą prisitaikyti. Jie nėra taip stipriai sustabarėję kaip daugelis kitų šalių. Jie turi, dėl daoizmo ir konfucionizmo įtakos, gebėjimą tekėti, ir tekėti aplink kliūtis, ieškant harmonijos. Nors įvairiais laikotarpiais tai buvo iškreipta, labiausiai, žinoma, komunistinio režimo metais, per kuriuos harmonija reiškė, kad nužudote visus tuos, kurie prieštarauja valstybės valdžiai ir kurie nesiruošia sudievinti Pirmininko, išsikėlusio save kaip dievą Žemėje. Lygiai tą patį, žinoma, matėte ankstesniuose imperatoriuose, ir vis dėlto, reikia pasakyti, kad Pirmininkas Mao buvo ryškiausias pavyzdys žmogaus, pasiruošusio nužudyti kiekvieną, prieštaraujantį jo iškeltiems tikslams, tarsi jis būtų aukščiausias dievas, apibrėžiantis ir nustatantis šios milžiniškos šalies ateities kursą.

Ir iš tiesų, komunistinio režimo dienomis, komunistinio režimo epopėjoje, buvo mėginama apibrėžti Kiniją kaip vieną Kiniją. Ir buvo daroma viskas, kas įmanoma, stengiantis indoktrinuoti žmones, idant jie taptų vienalyte žmonių mase. Tačiau, žinoma, to neįvyko; nes nepaisant to, kad keletas kartų užaugo komunizmo eroje, egzistuoja senoviniai pasidalijimai, ateinantys iš tūkstančius metų siekiančios amžių glūdumos, ir jie negali būti taip paprastai ištrinti šiuo išoriniu programavimu.

Nauja galimybė įveikti izoliacionizmą

Ir vis dėlto, su šiuo sienos įrašo barjero ir už jo slypinčios sąmonės išsklaidymu, dabar atsirado nauja galimybė; jeigu Kinijos žmonės norės ja pasinaudoti. Žinoma, jie privalo įveikti pranašumo jausmą, kad turi kažkokią aukštesnę sistemą ir visi tie, kurie yra už jos ribų, yra primityvesni už juos pačius ir yra paprasčiausi barbarai. Ir todėl, visas likęs pasaulis privalo taikytis prie Kinijos, užuot Kinijai taikiusis prie pasaulio.

Žinoma, yra daug žmonių Kinijoje, ypač verslo pasaulyje, kurie suvokė, kad jie taip pat privalo prisitaikyti. Judėjimas jau prasidėjo. Tačiau su šiais išvalytais įrašais atsiras netgi dar didesnis postūmis, kuris augins momentumą, kol galiausiai Kinija sugebės atrasti savo vietą kaip lygi tarp šalių; o ne siekdama kažkokios pranašesnės būsenos.

Tad neturiu intencijos duoti ilgesnį mokymą, ir visgi esu dėkingas už galimybę čia, šioje vietoje, turėti fizinį fokusą šio diktavimo įtvirtinimui ir šio įrašo suvyniojimui fizinėje oktavoje. Tad tai atlikta. Arkangelas Mykolas, AŠ ESU.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels